Geldvoorelkaar 24

Snel en eenvoudig: binnen 24 uur duidelijkheid over de financiering

Met de versnelde dienstverlening van Geldvoorelkaar24 weet u binnen 24 uur wat wij voor u kunnen betekenen.* Dat maakt financiering via Geldvoorelkaar.nl slimmer én sneller!

Werkkapitaal Voorfinanciering voorraden Duurzaamheid Overige bedrijfsmiddelen

crowdfunding-geldvoorelkaar24-crowdfunding

Geldvoorelkaar24 is beschikbaar voor aanvragen met de volgende kenmerken:

*Kenmerken Geldvoorelkaar24 aanvragen

  • Voor bestaande ondernemingen met minimaal 2 afgesloten boekjaren
  • Annuïtaire lening met een hoofdsom van € 25.000 t/m € 125.000
  • Maximale looptijd van 60 maanden
  • Eén zakelijke geldnemer en hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
  • Er worden geen zekerheden gevestigd (op hoofdelijke aansprakelijkheid na)
  • Binnen 24 uur na compleet aanleveren documentatie uitsluitsel over financiering
  • Depot 1 maandtermijn

Voor wie?

Voor bestaande ondernemingen met minimaal 2 afgesloten boekjaren. Zakelijke kredietaanvragers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven moeten ingeschreven zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende documenten nodig:

Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager(s)/bestuurders

Privé adres (voor de BKR-toets)

Kamer van Koophandel nummer (uittreksel is niet nodig)

Kopie van een recent rekeningafschrift van de zakelijke bankrekening (hierop moeten in ieder geval IBAN-nummer en de tenaamstelling zichtbaar zijn)

Omzetcijfers van het lopende boekjaar

Enkelvoudige definitieve jaarcijfers van de afgelopen 2 boekjaren, opgesteld door een accountant of administratiekantoor en voorzien van een samenstellingsverklaring

Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders

Welke voorwaarden stellen wij?

  • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
  • Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
  • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing*: Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.


Meer informatie over de annuïtaire leenvorm vindt u bij annuïtaire lening.