Nieuws
Vacature Crowdfundbemiddelaar
09-10-2017
Geldvoorelkaar.nl - het grootste crowdfundingplatform van Nederland - heeft sterke groei am...
lees verder
Aanpassing Algemene Voorwaarden
06-10-2017
Per 6 oktober 2017 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. De wijzigingen betreffen artikelen 15...
lees verder
Vacature Communicatiemedewerker m/v
25-09-2017
Geldvoorelkaar.nl - het grootste crowdfundingplatform van Nederland - blijft een sterke groei do...
lees verder
Project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is succesvol afgerond! MDF blikt terug op het afgelopen jaar
21-09-2017
Het project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is een van de eerste aflossingsvrije...
lees verder
Crowdfunding in beweging: groei en regulering moeten samengaan
14-09-2017
Met name kritiek moet gekoesterd en benut worden om de branche verder te ontwikkelen. ...
lees verder
Groei
Triplence Technologies
Project:
15173 Zakelijk
Leendoel:
Groei
Classificatie:
5
G-PD percentage:
1,10
Creditsafe score:
39
Zekerheden:
Zie pitch
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 275.900
Geinvesteerd:
€ 275.900
Product:
Groeilening
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
44 maanden
Aflosvrij periode
8 maanden
100%
Over mij
Branche: ICT Security
Producten en/of diensten: Ontwikkeling- en verkoop van beveiligingssoftware.
Aantal medewerkers: 5
Oprichtingsdatum: 02-02-2005
Leeftijd: 46 en 48
Gezinssituatie: Gehuwd en kinderen (beiden)
Woonsituatie: Eigen woning (beiden)
Opleiding: WO (TU Electro) resp. HEAO CE
Hobby's: Waterpolo, wielrennen resp. tennis.
BKR score: Gemiddeld risico (E)
BKR score: Laag risico (B)
Advies- en begeleidingspakket: Goud (60 uur)
Zekerheden: Borgstellingen, Achterstellingsverklaring,
Non-onttrekkingsverklaring
Social media: LinkedIn  LinkedIn
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Triplence Technologies BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Van Berchum Management BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Peeters Beheer BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Update ondernemers.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Update 26-04-2017: Ondernemers geven inzicht in actuele ontwikkelingen en mijlpalen van Triplence Technologies BV. Zie hiervoor bijgevoegd PDF document. 

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
In de actualiteit worden we in toenemende mate geconfronteerd met de negatieve gevolgen van een diversiteit aan cybercrime gerelateerde activiteiten met verwijzing naar persberichten hierover bij o.a. Nu.nl en security.nl. De behoefte aan defensieve oplossingen is nu dus zeer sterk groeiend, temeer omdat steeds meer apparaten (zoals bewakingscamera’s of vergelijkbare apparatuur) worden gekoppeld aan het internet waardoor op grote schaal security risico’s ontstaan. 

Vooruitlopend hierop heeft Triplence Technologies BV (Triplence) de afgelopen 5 jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van unieke hardware, de zogenaamde “CrossConnect”, welke via encrypted (beveiligde) verbindingen communiceert met het eveneens door Triplence ontwikkelde online platform “Aperium”. Om binnen de beveiligde omgeving van Aperium operationeel te worden en te kunnen gaan werken is dus de aanschaf nodig van de CrossConnect. Aperium biedt met encrypted communicatie, VPN en additionele firewall technieken afgeschermde ontsluiting naar dienstverleners zoals meldkamers, bewakingsdiensten en IT-incident response teams. Daarmee biedt Triplence tevens antwoord op de sinds 2016 vernieuwde wetgeving op data-privacy en datalekken.
 
Profiel_15173_2_134900.jpg
 
Schematische weergave werking van Aperium Secure Online

De Aperium oplossing biedt met haar Virtuele Alarmpaneel een toepassing voor real time monitoring binnen een beveiligde omgeving. Vanuit het Aperium worden de meldkamers op gecontroleerde wijze ontsloten naar diverse locaties. Dat kan een zakelijke omgeving zijn, maar ook zorgverlening in de privé sfeer. Daardoor kunnen opvolgende instanties zoals bijvoorbeeld politie, brandweer en  bewakingsdiensten direct beschikken over de juiste informatie, inclusief videobeelden ter verificatie. Tevens wordt daardoor onnodige opvolging van alarmering voorkomen. Hoewel er een diversiteit van mogelijke toepassingen beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld publieke webstreaming, wil de onderneming zich nu volledig gaan richten op besloten communicatie voor alarmering en monitoringsdoeleinden.

De onderneming wordt bestuurd door Wim van Berchum en Angelo Peeters. Zij zijn de drijvende krachten achter Triplence en bedienen samen met een team van 6 enthousiaste medewerkers een toenemend aantal klanten. Wim en Angelo bouwen op meerdere jaren ondernemingservaring in deze niche. De onderneming is gevestigd in Giessen.
 
Profiel_15173_2_135016.jpg
 
Wim van Berchum en Angelo Peeters
 
Waar wordt de financiering voor aangewend?
Sinds 2012 heeft Triplence ruim € 400.000,- geïnvesteerd in zowel de CrossConnect als het Aperium Secure Online platform. De financiering van deze ontwikkelingen en aanloopverliezen werd grotendeels ingevuld door de stakeholders. Inmiddels heeft Triplence met meerdere gerenommeerde partijen zowel intentie- als samenwerkingsovereenkomsten gesloten, hetgeen een solide basis vormt voor uitrol in de markt. Om verder te kunnen opschalen zijn onderstaande investeringen nodig.
 
Investeringsbegroting

Voorraadopbouw hardware 
€   55.000,-
IT Hardware (servers etc) 
€   50.000,-
Sales 
€   90.000,-
Inloop crediteuren 
€   40.000,-
Werkkapitaal 
€   45.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 280.000,-

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Triplence heeft alle investeringen tot nu toe grotendeels uit eigen middelen kunnen financieren. Omdat pas recent een break even exploitatie werd bereikt, heeft Triplence nog geen eigen vermogen kunnen opbouwen. Ons vertrouwen in de realisatie van onze business case is echter ongekend groot en wij zien een financiering via Geldvoorelkaar.nl als de perfecte invulling daarvan. Daarnaast willen wij de investeerders ook een correcte vergoeding voor hun investering aanbieden. 
 
Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
Ondernemers Wim van Berchum en Angelo Peeters hebben met hun persoonlijke holdings een totaalbelang van 58,94% in Triplence Technologies BV. Daarnaast participeren voor de resterende 41,06% SEI BV (bestaande uit meerdere aandeelhouders die beschikken over jarenlange ervaring als ondernemers) en twee informals die jarenlange ervaring en uitgebreide kennis hebben in dit vakgebied. 
Wim van Berchum is met name verantwoordelijk voor ontwikkeling en organisatie en Angelo Peeters voor sales.
 
Profiel_15173_2_143554.jpg


Waarom kiest u voor een uitgestelde aflossing?
Vanuit eerder opgestelde LOI’s en samenwerkingsovereenkomsten ontwikkelt zich momenteel een toenemende vraag naar onze producten en diensten. Om aan deze vraag te kunnen voldoen dient nu te worden geïnvesteerd in uitbreiding van voorraad, servercapaciteit en uitbreiding van de personele organisatie. Wij verwachten dat de cashflow uit deze groei na circa 8 maanden voldoende positief zal zijn om dan te kunnen beginnen met aflossen.

Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?


Omzet Resultaat
2014  €      47.000,- € - 203.000,-
2015  €      74.000,- € - 123.000,-
2016 (voorlopig)  €    112.000,- € - 159.000,-
2017 (prognose)  €    675.000,- € -     6.000,-
2018 (prognose)  € 1.807.000,- €   650.000,-
 
De cijfers 2016 zijn de voorlopige cijfers op basis van der administratie t/m december 2016. De prognoses zijn opgesteld door de intermediair Eindhoven Corporate Finance Group in samenwerking met de onderneming. De omzetprognoses kwamen tot stand door een zorgvuldige weging van de inmiddels geïdentificeerde bekende projecten waarmee het omzetpotentieel is ingekaderd. De onderneming beschikt over een aanzienlijk aantal serieuze LOI’s. 

Uit voorzichtigheid is op de aangereikte aantallen een afslag gehanteerd van gemiddeld 30% waarmee de uiteindelijke prognoses de base scenario vormen. Bij het vaststellen van het worst case scenario werd een afslag gehanteerd van gemiddeld 50%. In 2017 wordt een stijging van de brutowinst verwacht naar circa € 411.000,- (in 2016 bedroeg deze circa € 81.000,-). Hoewel Triplence momenteel break even resultaten behaalt, zullen de hiervoor genoemde investeringen in met name de personeelskosten, toenemende afschrijvingen en rentelasten in 2017 het resultaat nog drukken.
 
Profiel_15173_2_135234.jpg
 
Toepassing: vroegtijdige (slimme) detectie gekoppeld aan de meldkamer
 
Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
Deze zijn goed, vooral omdat wij vanuit de eerder aangegane LOI’s inmiddels gespreide opdrachtgevers hebben en de orderportefeuille daarnaast verder gestaag groeit. Voor 2017 is het totaal van de gerealiseerde omzet plus de aanwezige opdrachtportefeuille reeds op het niveau van de omzet van het hele jaar 2016. Daarmee verwachten wij te kunnen voldoen aan de prognoses.
 
Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen van Triplence Technologies BV was ultimo 2016 € 309.000,- negatief op een balanstotaal van € 263.000,-. Dit is het resultaat van de investeringen van de afgelopen jaren. De financiering daarvan werd voor € 275.000,- ingevuld met door aandeelhouders ingebrachte leningen. Deze leningen worden achtergesteld ten opzichte van Geldvoorelkaar.nl.
 
Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Neen, er zijn geen overige vaste inkomstenbronnen.
 
Hoe kunt u na afloop van de uitgestelde aflossing voldoen aan de betaalverplichting?
Voor de beoordeling daarvan richt Triplence zich op het base case scenario dat er in voorziet dat na een aflossingsvrije periode van 8 maanden normaal aan de aflossingsverplichtingen kan worden voldaan. Tevens hebben wij een worst case scenario gedefinieerd waaruit wij concluderen dat na 8 maanden ook zal kunnen worden voldaan aan betaling van aflossing. Dit kan worden gerealiseerd doordat bij onverhoopt tegenvallende omzetten de geplande uitgaven en investeringen getemporiseerd zullen worden.
 
Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Wij huren een bedrijfspand dat is gelegen in een keurig bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg 30 te Giessen.
 
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Zowel Van Berchum Management BV als Peeters Beheer BV tekenen hoofdelijk mee. Daarnaast worden de volgende borgstellingen afgegeven door:
  • € 112.000,- (40% van het lening bedrag) door Wim van Berchum in privé
  • €   84.000,- (30% van het lening bedrag) door Angelo Peeters in privé
  • €   84.000,- (30% van het lening bedrag) door een derde relatie waarvan de persoonlijke gegevens hier om privacy redenen niet worden genoemd.
De bestaande leningen van de aandeelhouders van € 275.000,-  worden achtergesteld ten opzichte van de lening via Geldvoorelkaar.nl. Daarnaast hebben wij met Geldvoorelkaar.nl afspraken omtrent de afgifte van een non-onttrekkingsverklaring en tevens afgesproken dat managementvergoedingen maximaal conform de begroting mogen bedragen.

Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Er wordt geen gebruik gemaakt van financieringen anders dan hier vermeld en er zijn buiten de bestaande achtergestelde leningen geen andere financiers betrokken in de financiering van de onderneming.
 
Incentive
Een investering in dit project wordt gekoppeld aan een korting op het product van Triplence Technologies BV, de CrossConnect. Deze VPN & firewall router voor beveiligde internet communicatie en/of slimme alarmeringen heeft als eenmalige aanschaf een prijs van € 275,- excl. BTW met daaraan gekoppeld een online abonnement vanaf € 7,- per maand excl. BTW.

Wij bieden bij een investering van:
  • €    500,- of meer 40% korting op de aanschaf met 1 jaar kosteloos abonnement
  • € 1.000,- of meer 50% korting op de aanschaf met 2 jaar kosteloos abonnement
  • € 2.500,- of meer 50% korting op de aanschaf met 3 jaar kosteloos abonnement en begeleiding naar compleet werkende oplossing met slimme camera’s en meldkamer. 
Profiel_15173_2_135349.jpg

CrossConnect

Noot van Geldvoorelkaar.nl 
Het in aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Triplence Technologies BV. Medegeldnemers zijn Van Berchum Management BV (G-PD% 1,21% en Creditsafe score 38) en Peeters Beheer BV (G-PD% 0,68% en Creditsafe score 62).
 
Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Echter de heer Wim van Berchum ondertekent een borgstelling van € 112.000,-, de heer Angelo Peeters ondertekent een borgstelling van € 84.000,- en een derde relatie (vanwege privacy wordt de naam hier niet genoemd maar deze is wel bekend bij en getoetst door Geldvoorelkaar.nl) ondertekent een borgstelling van € 84.000,-.
 
Dit is een groeilening: gedurende de eerste 8 maanden wordt er niet afgelost en alleen rente per kwartaal betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (36 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald.
 
Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Goud) afgesloten.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 300019306maandag 27 februari 2017
€ 400024193maandag 27 februari 2017
€ 300016135maandag 27 februari 2017
€ 400022829maandag 27 februari 2017
€ 500013794maandag 27 februari 2017
€ 1.000024882maandag 27 februari 2017
€ 100022667maandag 27 februari 2017
€ 100020146maandag 27 februari 2017
€ 200009529maandag 27 februari 2017
€ 100019959maandag 27 februari 2017
€ 300015028maandag 27 februari 2017
€ 500001998maandag 27 februari 2017
€ 500023523maandag 27 februari 2017
€ 300017236maandag 27 februari 2017
€ 200025698maandag 27 februari 2017
€ 100021666maandag 27 februari 2017
€ 300018150maandag 27 februari 2017
€ 200016312maandag 27 februari 2017
€ 500023582maandag 27 februari 2017
€ 2.000005970maandag 27 februari 2017
€ 100016733maandag 27 februari 2017
€ 200010236maandag 27 februari 2017
€ 1.000017970maandag 27 februari 2017
€ 300021485maandag 27 februari 2017
€ 200024954maandag 27 februari 2017
€ 300005104maandag 27 februari 2017
€ 500002621maandag 27 februari 2017
€ 500024328maandag 27 februari 2017
€ 300024153maandag 27 februari 2017
€ 200015701maandag 27 februari 2017
€ 100017411maandag 27 februari 2017
€ 100019361maandag 27 februari 2017
€ 100019048maandag 27 februari 2017
€ 500023650maandag 27 februari 2017
€ 500022654maandag 27 februari 2017
€ 200015148maandag 27 februari 2017
€ 500025075maandag 27 februari 2017
€ 300011477maandag 27 februari 2017
€ 500023395maandag 27 februari 2017
€ 1.500021750maandag 27 februari 2017
€ 500004987maandag 27 februari 2017
€ 1.000023917maandag 27 februari 2017
€ 100013941maandag 27 februari 2017
€ 500001778maandag 27 februari 2017
€ 200007713maandag 27 februari 2017
€ 200003878maandag 27 februari 2017
€ 1.000025846maandag 27 februari 2017
€ 500021847maandag 27 februari 2017
€ 500015135maandag 27 februari 2017
€ 200018187maandag 27 februari 2017
€ 200025879maandag 27 februari 2017
€ 200015285maandag 27 februari 2017
€ 100022467maandag 27 februari 2017
€ 500015197maandag 27 februari 2017
€ 100025298maandag 27 februari 2017
€ 500015027maandag 27 februari 2017
€ 1.000012543maandag 27 februari 2017
€ 500011287maandag 27 februari 2017
€ 2.000004479maandag 27 februari 2017
€ 100025539maandag 27 februari 2017
€ 1.000016836maandag 27 februari 2017
€ 500013177maandag 27 februari 2017
€ 500025299maandag 27 februari 2017
€ 500025483maandag 27 februari 2017
€ 500024406maandag 27 februari 2017
€ 1.000009818maandag 27 februari 2017
€ 500010505maandag 27 februari 2017
€ 300014380maandag 27 februari 2017
€ 2.000025510maandag 27 februari 2017
€ 100021735maandag 27 februari 2017
€ 500025714maandag 27 februari 2017
€ 300017067maandag 27 februari 2017
€ 2.500019762maandag 27 februari 2017
€ 500010981maandag 27 februari 2017
€ 500020365maandag 27 februari 2017
€ 500020495maandag 27 februari 2017
€ 200010011maandag 27 februari 2017
€ 500025034maandag 27 februari 2017
€ 200025333maandag 27 februari 2017
€ 100026047maandag 27 februari 2017
€ 200025120maandag 27 februari 2017
€ 100011382maandag 27 februari 2017
€ 1.000007472maandag 27 februari 2017
€ 200015721maandag 27 februari 2017
€ 200018639maandag 27 februari 2017
€ 100008987maandag 27 februari 2017
€ 500016387dinsdag 28 februari 2017
€ 200025883dinsdag 28 februari 2017
€ 100019301dinsdag 28 februari 2017
€ 1.000025283dinsdag 28 februari 2017
€ 1.000004350dinsdag 28 februari 2017
€ 200003497dinsdag 28 februari 2017
€ 300015595dinsdag 28 februari 2017
€ 100026005dinsdag 28 februari 2017
€ 100015933dinsdag 28 februari 2017
€ 400012490dinsdag 28 februari 2017
€ 2.500017607dinsdag 28 februari 2017
€ 1.000021896dinsdag 28 februari 2017
€ 1.000016258dinsdag 28 februari 2017
€ 300024029dinsdag 28 februari 2017
€ 100003447dinsdag 28 februari 2017
€ 1.000007496dinsdag 28 februari 2017
€ 500009447dinsdag 28 februari 2017
€ 100013461dinsdag 28 februari 2017
€ 300002107dinsdag 28 februari 2017
€ 500023726dinsdag 28 februari 2017
€ 100021441dinsdag 28 februari 2017
€ 200024755dinsdag 28 februari 2017
€ 2.000016726dinsdag 28 februari 2017
€ 200024351dinsdag 28 februari 2017
€ 1.000006001dinsdag 28 februari 2017
€ 200025636dinsdag 28 februari 2017
€ 200025480dinsdag 28 februari 2017
€ 100019020dinsdag 28 februari 2017
€ 1.500006264dinsdag 28 februari 2017
€ 100014500dinsdag 28 februari 2017
€ 100009551dinsdag 28 februari 2017
€ 100025965dinsdag 28 februari 2017
€ 100020931dinsdag 28 februari 2017
€ 500006704dinsdag 28 februari 2017
€ 500005041dinsdag 28 februari 2017
€ 2.000008427dinsdag 28 februari 2017
€ 500010755dinsdag 28 februari 2017
€ 500008049dinsdag 28 februari 2017
€ 100024678dinsdag 28 februari 2017
€ 100014496dinsdag 28 februari 2017
€ 100024188dinsdag 28 februari 2017
€ 200021242dinsdag 28 februari 2017
€ 500011935dinsdag 28 februari 2017
€ 500022961dinsdag 28 februari 2017
€ 100006075dinsdag 28 februari 2017
€ 300014187dinsdag 28 februari 2017
€ 500004685dinsdag 28 februari 2017
€ 100017243woensdag 1 maart 2017
€ 2.500023544woensdag 1 maart 2017
€ 500023215woensdag 1 maart 2017
€ 2.000008211woensdag 1 maart 2017
€ 1.000022552woensdag 1 maart 2017
€ 500001055woensdag 1 maart 2017
€ 200021591woensdag 1 maart 2017
€ 300013671woensdag 1 maart 2017
€ 500021460woensdag 1 maart 2017
€ 100022023woensdag 1 maart 2017
€ 1.000022146woensdag 1 maart 2017
€ 500026232woensdag 1 maart 2017
€ 2.500012896woensdag 1 maart 2017
€ 300023841woensdag 1 maart 2017
€ 100012379woensdag 1 maart 2017
€ 200014422woensdag 1 maart 2017
€ 100008773woensdag 1 maart 2017
€ 100011053woensdag 1 maart 2017
€ 600017704woensdag 1 maart 2017
€ 100009191woensdag 1 maart 2017
€ 500018174woensdag 1 maart 2017
€ 200012232woensdag 1 maart 2017
€ 300019007woensdag 1 maart 2017
€ 1.000009235woensdag 1 maart 2017
€ 300002323woensdag 1 maart 2017
€ 1.000012417woensdag 1 maart 2017
€ 500021535donderdag 2 maart 2017
€ 200011310donderdag 2 maart 2017
€ 100021767donderdag 2 maart 2017
€ 100019816donderdag 2 maart 2017
€ 5.000024133donderdag 2 maart 2017
€ 500013886donderdag 2 maart 2017
€ 1.000026239donderdag 2 maart 2017
€ 300008696donderdag 2 maart 2017
€ 500024119donderdag 2 maart 2017
€ 100022918donderdag 2 maart 2017
€ 400008728donderdag 2 maart 2017
€ 700001386donderdag 2 maart 2017
€ 100011320donderdag 2 maart 2017
€ 1.000025323donderdag 2 maart 2017
€ 100016428donderdag 2 maart 2017
€ 500008917donderdag 2 maart 2017
€ 100012242donderdag 2 maart 2017
€ 200016780vrijdag 3 maart 2017
€ 200021870vrijdag 3 maart 2017
€ 200014783vrijdag 3 maart 2017
€ 300004502vrijdag 3 maart 2017
€ 200016415vrijdag 3 maart 2017
€ 100015592vrijdag 3 maart 2017
€ 100026236vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000024363vrijdag 3 maart 2017
€ 200004080zaterdag 4 maart 2017
€ 300002215zaterdag 4 maart 2017
€ 500025970zaterdag 4 maart 2017
€ 600015629zaterdag 4 maart 2017
€ 100026258zaterdag 4 maart 2017
€ 200024633zaterdag 4 maart 2017
€ 500006451zondag 5 maart 2017
€ 1.000024491zondag 5 maart 2017
€ 1.500010957zondag 5 maart 2017
€ 100014620zondag 5 maart 2017
€ 100026269zondag 5 maart 2017
€ 200014792maandag 6 maart 2017
€ 100016881maandag 6 maart 2017
€ 100008720maandag 6 maart 2017
€ 1.000021568maandag 6 maart 2017
€ 500026065maandag 6 maart 2017
€ 100024751maandag 6 maart 2017
€ 200005185maandag 6 maart 2017
€ 500019575maandag 6 maart 2017
€ 200015785maandag 6 maart 2017
€ 300009399maandag 6 maart 2017
€ 300024616dinsdag 7 maart 2017
€ 200017078dinsdag 7 maart 2017
€ 2.500024183dinsdag 7 maart 2017
€ 200021915dinsdag 7 maart 2017
€ 500025765woensdag 8 maart 2017
€ 500022639woensdag 8 maart 2017
€ 400025322woensdag 8 maart 2017
€ 100021421woensdag 8 maart 2017
€ 1.000024186woensdag 8 maart 2017
€ 100018146woensdag 8 maart 2017
€ 100023768woensdag 8 maart 2017
€ 1.000025770donderdag 9 maart 2017
€ 1.000012751donderdag 9 maart 2017
€ 1.000020285vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000026051vrijdag 10 maart 2017
€ 500019147vrijdag 10 maart 2017
€ 200025615vrijdag 10 maart 2017
€ 200026327vrijdag 10 maart 2017
€ 100025331vrijdag 10 maart 2017
€ 500013436vrijdag 10 maart 2017
€ 300002340zaterdag 11 maart 2017
€ 100015722zaterdag 11 maart 2017
€ 200007300zaterdag 11 maart 2017
€ 500003683zaterdag 11 maart 2017
€ 500009988zaterdag 11 maart 2017
€ 500025711zaterdag 11 maart 2017
€ 100018641zaterdag 11 maart 2017
€ 100006571zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000007386zondag 12 maart 2017
€ 500011393zondag 12 maart 2017
€ 500001746zondag 12 maart 2017
€ 100024006zondag 12 maart 2017
€ 100015916maandag 13 maart 2017
€ 500014921maandag 13 maart 2017
€ 400008778dinsdag 14 maart 2017
€ 500014158dinsdag 14 maart 2017
€ 100026368woensdag 15 maart 2017
€ 500005381woensdag 15 maart 2017
€ 200026250woensdag 15 maart 2017
€ 500022335woensdag 15 maart 2017
€ 500018537woensdag 15 maart 2017
€ 100023394donderdag 16 maart 2017
€ 100017851donderdag 16 maart 2017
€ 1.000023585donderdag 16 maart 2017
€ 100021679vrijdag 17 maart 2017
€ 1.000026388vrijdag 17 maart 2017
€ 2.000016273vrijdag 17 maart 2017
€ 100013615zaterdag 18 maart 2017
€ 1.000010922zaterdag 18 maart 2017
€ 1.000014898zaterdag 18 maart 2017
€ 200026355zondag 19 maart 2017
€ 300023740zondag 19 maart 2017
€ 200006794zondag 19 maart 2017
€ 1.000003646maandag 20 maart 2017
€ 100005695maandag 20 maart 2017
€ 100016774maandag 20 maart 2017
€ 1.000022474maandag 20 maart 2017
€ 5.000025562maandag 20 maart 2017
€ 1.000024637maandag 20 maart 2017
€ 100017467maandag 20 maart 2017
€ 100026411maandag 20 maart 2017
€ 300026413dinsdag 21 maart 2017
€ 300026435woensdag 22 maart 2017
€ 1.000026442woensdag 22 maart 2017
€ 100026447donderdag 23 maart 2017
€ 500026458donderdag 23 maart 2017
€ 1.000024519vrijdag 24 maart 2017
€ 100019985vrijdag 24 maart 2017
€ 100017580vrijdag 24 maart 2017
€ 200018894vrijdag 24 maart 2017
€ 500026478vrijdag 24 maart 2017
€ 500026479vrijdag 24 maart 2017
€ 200026483zaterdag 25 maart 2017
€ 1.000026072zaterdag 25 maart 2017
€ 500007198zaterdag 25 maart 2017
€ 3.000023767zaterdag 25 maart 2017
€ 100005527zaterdag 25 maart 2017
€ 5.000023980zondag 26 maart 2017
€ 200015627zondag 26 maart 2017
€ 200007876maandag 27 maart 2017
€ 3.000026497maandag 27 maart 2017
€ 1.000004847dinsdag 28 maart 2017
€ 2.000020257woensdag 29 maart 2017
€ 300008605woensdag 29 maart 2017
€ 1.000025548woensdag 29 maart 2017
€ 300018219woensdag 29 maart 2017
€ 500015242woensdag 29 maart 2017
€ 1.000015399woensdag 29 maart 2017
€ 1.000010898vrijdag 31 maart 2017
€ 2.000008052vrijdag 31 maart 2017
€ 1.000026552vrijdag 31 maart 2017
€ 1.000026398zaterdag 1 april 2017
€ 400004680zaterdag 1 april 2017
€ 1.000007447zaterdag 1 april 2017
€ 2.000023951zaterdag 1 april 2017
€ 500026558zaterdag 1 april 2017
€ 100009672zondag 2 april 2017
€ 100026568maandag 3 april 2017
€ 2.500026110maandag 3 april 2017
€ 2.500022600maandag 3 april 2017
€ 2.000026584dinsdag 4 april 2017
€ 2.000026588dinsdag 4 april 2017
€ 500015913dinsdag 4 april 2017
€ 1.000026583dinsdag 4 april 2017
€ 100002106woensdag 5 april 2017
€ 1.000013694donderdag 6 april 2017
€ 500012843donderdag 6 april 2017
€ 100020470donderdag 6 april 2017
€ 500001617donderdag 6 april 2017
€ 500019175donderdag 6 april 2017
€ 100023466donderdag 6 april 2017
€ 5.000025549donderdag 6 april 2017
€ 100008201vrijdag 7 april 2017
€ 300024063vrijdag 7 april 2017
€ 300003001vrijdag 7 april 2017
€ 400007709zaterdag 8 april 2017
€ 1.000005648zaterdag 8 april 2017
€ 400013742zaterdag 8 april 2017
€ 200017758zaterdag 8 april 2017
€ 200012541zaterdag 8 april 2017
€ 100001250zondag 9 april 2017
€ 300026618maandag 10 april 2017
€ 500026589maandag 10 april 2017
€ 100014155dinsdag 11 april 2017
€ 500010836dinsdag 11 april 2017
€ 100017643dinsdag 11 april 2017
€ 500004308dinsdag 11 april 2017
€ 300026578dinsdag 11 april 2017
€ 100012037dinsdag 11 april 2017
€ 1.000014478woensdag 12 april 2017
€ 500013724woensdag 12 april 2017
€ 200026602donderdag 13 april 2017
€ 500023093donderdag 13 april 2017
€ 100026638donderdag 13 april 2017
€ 200011956donderdag 13 april 2017
€ 500023154donderdag 13 april 2017
€ 400015288vrijdag 14 april 2017
€ 500009082vrijdag 14 april 2017
€ 4.000026330vrijdag 14 april 2017
€ 200022496vrijdag 14 april 2017
€ 300026271vrijdag 14 april 2017
€ 500021655vrijdag 14 april 2017
€ 100017344zaterdag 15 april 2017
€ 2.000012227zaterdag 15 april 2017
€ 200026540zaterdag 15 april 2017
€ 500019890zaterdag 15 april 2017
€ 100026648zaterdag 15 april 2017
€ 500012101zaterdag 15 april 2017
€ 100012090zondag 16 april 2017
€ 2.000017477zondag 16 april 2017
€ 100013403maandag 17 april 2017
€ 100013981maandag 17 april 2017
€ 500025419maandag 17 april 2017
€ 400022427maandag 17 april 2017
€ 100026567dinsdag 18 april 2017
€ 1.000009802dinsdag 18 april 2017
€ 500006073woensdag 19 april 2017
€ 100023437woensdag 19 april 2017
€ 200023604woensdag 19 april 2017
€ 2.000006848woensdag 19 april 2017
€ 500024753woensdag 19 april 2017
€ 500022737woensdag 19 april 2017
€ 200015440woensdag 19 april 2017
€ 300003064woensdag 19 april 2017
€ 1.500009298woensdag 19 april 2017
€ 600022397woensdag 19 april 2017
€ 600017810donderdag 20 april 2017
€ 300013624donderdag 20 april 2017
€ 200018030donderdag 20 april 2017
€ 2.000025940donderdag 20 april 2017
€ 100026658donderdag 20 april 2017
€ 500008805donderdag 20 april 2017
€ 500026703vrijdag 21 april 2017
€ 1.000002952vrijdag 21 april 2017
€ 200008091vrijdag 21 april 2017
€ 100024965vrijdag 21 april 2017
€ 300026617vrijdag 21 april 2017
€ 500026708vrijdag 21 april 2017
€ 500011863vrijdag 21 april 2017
€ 100026711vrijdag 21 april 2017
€ 100006024zaterdag 22 april 2017
€ 100014185zaterdag 22 april 2017
€ 500026397zaterdag 22 april 2017
€ 300022525zaterdag 22 april 2017
€ 500008160zaterdag 22 april 2017
€ 1.000026725zondag 23 april 2017
€ 100003116zondag 23 april 2017
€ 500002912zondag 23 april 2017
€ 2.000026730maandag 24 april 2017
€ 500007561maandag 24 april 2017
€ 100025757maandag 24 april 2017
€ 400023738maandag 24 april 2017
€ 500026650maandag 24 april 2017
€ 500020867maandag 24 april 2017
€ 200016178dinsdag 25 april 2017
€ 400026740dinsdag 25 april 2017
€ 1.000002961dinsdag 25 april 2017
€ 100010605dinsdag 25 april 2017
€ 200001983dinsdag 25 april 2017
€ 200011119dinsdag 25 april 2017
€ 1.000005001dinsdag 25 april 2017
€ 500001636dinsdag 25 april 2017
€ 300013142dinsdag 25 april 2017
€ 500026748dinsdag 25 april 2017
€ 2.000025404dinsdag 25 april 2017
€ 500008001woensdag 26 april 2017
€ 1.000024632woensdag 26 april 2017
€ 1.000004812woensdag 26 april 2017
€ 1.000007456woensdag 26 april 2017
€ 100005233woensdag 26 april 2017
€ 500024941woensdag 26 april 2017
€ 1.000023406woensdag 26 april 2017
€ 100026674woensdag 26 april 2017
€ 1.000009943woensdag 26 april 2017
€ 500025099woensdag 26 april 2017
€ 200024456woensdag 26 april 2017
€ 500025795woensdag 26 april 2017
€ 500006838woensdag 26 april 2017
€ 2.000025594woensdag 26 april 2017
€ 1.000009013woensdag 26 april 2017
€ 500025078woensdag 26 april 2017
€ 9.100024561woensdag 26 april 2017
€ 2.400023221woensdag 26 april 2017
€ 400012597woensdag 26 april 2017
€ 100026563woensdag 26 april 2017
€ 400014452woensdag 26 april 2017
€ 300014303woensdag 26 april 2017
€ 100002866donderdag 27 april 2017
€ 300013429donderdag 27 april 2017
€ 400013088donderdag 27 april 2017
€ 500026762donderdag 27 april 2017
€ 1.000015685donderdag 27 april 2017
€ 300006679donderdag 27 april 2017
€ 1.000025885donderdag 27 april 2017
€ 500026768donderdag 27 april 2017
€ 100013190donderdag 27 april 2017
€ 400025674donderdag 27 april 2017
€ 500015017donderdag 27 april 2017
€ 1.500005319donderdag 27 april 2017
€ 500026688donderdag 27 april 2017
€ 1.000015857donderdag 27 april 2017
€ 500020774vrijdag 28 april 2017
€ 300005916vrijdag 28 april 2017
€ 100018138vrijdag 28 april 2017
€ 200026755vrijdag 28 april 2017
€ 1.500024470vrijdag 28 april 2017
€ 3.000026630maandag 1 mei 2017
€ 300026828dinsdag 2 mei 2017
€ 700024631woensdag 3 mei 2017