Nieuws
15-02-2019
'Handel is mijn passie' De propositie van Pawn De Luxe is nu open voor investering. Lees meer ove...
lees verder
12-02-2019
De investeerdersnieuwsbrief van februari is verstuurd! Lees hem hier. In de nieuwsbrief staat ond...
lees verder
05-02-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? I...
lees verder
01-02-2019
In de uitzending van  Andere Tijden Sport  van zondag 27 januari jl. was oud-boxer Rudi ...
lees verder
31-01-2019
De jaaropgaaf van 2018 van Geldvoorelkaar.nl is beschikbaar. In Mijn geldvoorelkaar vindt u o...
lees verder
Zonnepanelen & duurzaamheid
De Energiefabriek
Project:
15590 Zakelijk
Leendoel:
Zonnepanelen & duurzaamheid
Classificatie:
1
G-PD percentage:
1,13
Creditsafe score:
38
Zekerheden:
Zie pitch
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 199.200
Geinvesteerd:
€ 199.200
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
4,0%
Looptijd:
84 maanden
100%
Algemeen
Branche:Exploitatie onroerend goed
Producten en/of diensten:Levering van energie
Aantal medewerkers:1
Oprichtingsdatum:30-09-2016
Leeftijd:47
Gezinssituatie:Samenwonend
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:HBO
BKR score:Laag risico (B)
Social media:Twitter  LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe De Energiefabriek BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Jaap Hoekstra Holding BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Participatie Opleidingscentrum Friesland BV.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
Bedrijfspand De Fabriek in Leeuwarden is in 1967 gebouwd voor de Sociale Werkvoorziening (DSW). Het pand heeft nog een karakteristieke en industriële uitstraling en kenmerkt zich door het vele glas in de gevels, opvallende gekleurde tegels en sheddaken (zaagtanddak). Tegenwoordig is het een inspirerende werkomgeving en ontmoetingsplek voor ondernemers en organisaties.

Profiel_15590_2_120935.jpg

Profiel_15590_2_120951.jpg 
Profiel_15590_2_130245.jpg Profiel_15590_2_130304.jpg 

In 2013 is het bedrijfspand aangekocht door Jaap Hoekstra en in beheer genomen door Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling B.V. Van het pand is een uniek verzamelgebouw gemaakt waar bedrijven, organisaties en individuen kantoorruimtes, productieruimtes, klaslokalen, sportruimtes en flexibele werkplekken kunnen huren voor een korte of langere periode. Jaap Hoekstra heeft met de Fabriek in 2015 de Leeuwarder ondernemersprijs gewonnen.

In de afgelopen jaren is er nagenoeg geen bij-, ver- of nieuwbouw gepleegd aan het industriële pand. Het bezit nog steeds alle eigenschappen van een jaren ’60 bedrijfspand; praktisch maar zeker niet energiezuinig en milieuvriendelijk. Om op een maatschappelijke en verantwoorde manier te kunnen blijven ondernemen zijn aanpassingen noodzakelijk. Met de voorgestelde investeringen zal het pand met de huidig beschikbare techniek een maximale energiereductie behalen. Hierbij blijft de karakteristieke uitstraling van de bouwstijl gehandhaafd. De voorgestelde maatregelen zorgen tevens voor een positieve bijdrage aan de exploitatie. 

Profiel_15590_2_130620.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt aangewend voor het energiezuinig maken van het bedrijfspand De Fabriek te Leeuwarden. Hiervoor is een ESCo (Energy Service Company) opgericht: De Energiefabriek.


Profiel_15590_2_121233.jpg

Investeringsbegroting
   
Zonnepanelen 580 stuks
€    176.000,-
Dakisolatie
€    343.000,-
Isoleren dakkoepels
€      19.000,-
Glas en kozijnen
€    225.000,-
Gevelisolatie verduurzamen
€    141.000,-
CV-installatie, afgiftesysteem
€    289.000,-
Airco’s
€      24.000,-
Led-verlichting
€      58.000,-
Zonneboiler
€        5.000,-
Ventilatie
€      18.000,-
Afronding
€        3.000,-
Totaal
€  1.295.000,-
Af: lening FSFE
€     850.000,- 
Af: eigen inbreng
€     245.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€     200.000,-
 
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) zal een 2e hypotheekrecht op het pand van De Fabriek zal vestigen. 

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Crowdfunding is een efficiënte manier om een grote groep investeerders te bereiken. Door middel van het succes en de omvang van het platform van Geldvoorelkaar.nl worden projecten snel gefund. Daarnaast vinden wij de transparantie voor ondernemer en investeerder erg belangrijk. De aanpak van Geldvoorelkaar.nl hierin spreekt ons erg aan. 

Hoe is de organisatorische en fiscaal/juridische structuur van de onderneming ingericht?
De structuur is overzichtelijk en gemakkelijk te herleiden. De heer Jaap Hoekstra is enig aandeelhouder / bestuurder van Jaap Hoekstra Holding B.V. Deze holding is aandeelhouder/bestuurder van de onderliggende B.V.’s.

Profiel_15590_2_150305.jpg

Participatie Opleidingscentrum Friesland B.V. verzorgt computeropleidingen. Deze B.V. is in 2016 opgericht en bevindt zich in de opstartfase. 

Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?
We concentreren ons in deze aanvraag op De Energiefabriek B.V. en Jaap Hoekstra in privé (de exploitatie van beleggingspanden in Box III). 

In Jaap Hoekstra Holding B.V en Jaap Hoekstra Beheer en Ontwikkeling B.V. (gemiddelde jaaromzet € 540.000,-) is sprake van fluctuerende omzet uit beheer en het zelfstandig ontwikkelen van vastgoed welke vervolgens aan privé dan wel aan derden wordt verkocht. 

De omzet in privé bestaat op dit moment uit een contractueel vastgelegde huurstroom van in totaal € 752.000,-. Administratiekantoor Westendorp heeft een samenstellingsverklaring afgegeven over de jaarrekeningen en de huurinkomsten van 2016 geverifieerd en correct bevonden. 

De omzet van De Energie Fabriek B.V. bestaat uit geleverde energie aan onderhavig vastgoed en derden. Deze wordt in het eerste jaar begroot op € 143.000,-.  De prognoses van De Energiefabriek BV zijn door Jaap Hoekstra opgesteld en geverifieerd door Eijgen Finance

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
De korte termijn vooruitzichten zijn goed. Met deze investeringen in diverse duurzaamheidsmaatregelen wijzigt het energielabel van het betreffende pand van een G-label naar een A-label. Hiermee voldoet het vastgoed aan de nieuwste eisen omtrent energie labels voor kantoren. 

Profiel_15590_2_121346.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
De openingsbalans van De Energiefabriek B.V. kent een eigen vermogen van € 245.000,- op een balanstotaal van € 1.295.000,-. De solvabiliteit is hiermee bij aanvang 19%. De balans van de privé vastgoedportefeuille heeft een solvabiliteit van 53%. Bij samenvoeging van deze beide posities bedraagt de solvabiliteit 49%.

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
De hoofdinkomsten komen uit de exploitatie c.q. verhuur van beleggingspanden in privé (Box III). 

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Van de gezamenlijk vrij beschikbare cashflow van de Energiefabriek B.V. en Jaap Hoekstra in privé (peiljaar 2015) wordt 20% besteed aan rente en aflossing van deze lening van Geldvoorelkaar.nl. Dit percentage wordt naar verwachting 10% in 2017. 
         
Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Jaap Hoekstra heeft alleen vastgoed in (volledig) eigendom. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Jaap Hoekstra tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Profiel_15590_2_150343.jpg

Jaap Hoekstra

Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Ja, er is sprake van combinatie van verschillende financieringsbronnen. Naast Geldvoorelkaar.nl en een eigen inbreng van Jaap Hoekstra, financiert Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) € 850.000,- in dit project. Het FSFE is onderdeel van de provincie Fryslân. FSFE investeert alleen in projecten die transparant, haalbaar en voldoende robuust zijn en onderbouwd met een solide business case. FSFE zal een 2e hypotheekrecht op het pand van de Fabriek vestigen

Noot van Geldvoorelkaar.nl 
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer de Energiefabriek BV. 

Medegeldnemers zijn: 
  • Jaap Hoekstra Holding BV (G-PD% 0,21% en Creditsafe score 62)
  • Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling BV (G-PD% 1,00% en Creditsafe score 78)
  • Participatie Opleidingscentrum Friesland B.V. (G-PD% 0,38% en Creditsafe score 61)
  • De heer J. Hoekstra die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van materiële waarde.
Deze aanvraag is beoordeeld en geclassificeerd als nieuwe activiteit binnen een bestaande ondernemingsstructuur van een ervaren ondernemer. De beoordeling is onder andere gebaseerd op een ‘geconsolideerde’ vermogensopstelling van de Energiefabriek BV en dhr. Jaap Hoekstra in privé. De risicoclassificatie 1 is gebaseerd op de ‘geconsolideerde’ cashflow.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 600donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 1.000donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 1.000donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 4.800donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 2.000donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 400donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 400donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 1.000donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 2.000donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 1.000donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 500donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 200donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 4.000donderdag 9 maart 2017
€ 300donderdag 9 maart 2017
€ 100donderdag 9 maart 2017
€ 1.000vrijdag 10 maart 2017
€ 200vrijdag 10 maart 2017
€ 300vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 300vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 500vrijdag 10 maart 2017
€ 500vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 500vrijdag 10 maart 2017
€ 200vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 300vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 1.500vrijdag 10 maart 2017
€ 5.000vrijdag 10 maart 2017
€ 200vrijdag 10 maart 2017
€ 300vrijdag 10 maart 2017
€ 500vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 500vrijdag 10 maart 2017
€ 300vrijdag 10 maart 2017
€ 100vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000vrijdag 10 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000zaterdag 11 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 400zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000zaterdag 11 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 3.000zaterdag 11 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 300zaterdag 11 maart 2017
€ 500zaterdag 11 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 3.000zaterdag 11 maart 2017
€ 500zaterdag 11 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 500zaterdag 11 maart 2017
€ 2.000zaterdag 11 maart 2017
€ 500zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000zaterdag 11 maart 2017
€ 100zaterdag 11 maart 2017
€ 500zaterdag 11 maart 2017
€ 100zondag 12 maart 2017
€ 100zondag 12 maart 2017
€ 100zondag 12 maart 2017
€ 500zondag 12 maart 2017
€ 100zondag 12 maart 2017
€ 500zondag 12 maart 2017
€ 200zondag 12 maart 2017
€ 300maandag 13 maart 2017
€ 500maandag 13 maart 2017
€ 500maandag 13 maart 2017
€ 4.000maandag 13 maart 2017
€ 100maandag 13 maart 2017
€ 100maandag 13 maart 2017
€ 100maandag 13 maart 2017
€ 100maandag 13 maart 2017
€ 500maandag 13 maart 2017
€ 200maandag 13 maart 2017
€ 200maandag 13 maart 2017
€ 200maandag 13 maart 2017
€ 200dinsdag 14 maart 2017
€ 100woensdag 15 maart 2017
€ 100woensdag 15 maart 2017
€ 300woensdag 15 maart 2017
€ 200woensdag 15 maart 2017
€ 500woensdag 15 maart 2017
€ 500woensdag 15 maart 2017
€ 200donderdag 16 maart 2017
€ 500donderdag 16 maart 2017
€ 1.000donderdag 16 maart 2017
€ 100donderdag 16 maart 2017
€ 1.000donderdag 16 maart 2017
€ 4.000donderdag 16 maart 2017
€ 500donderdag 16 maart 2017
€ 2.000donderdag 16 maart 2017
€ 1.000donderdag 16 maart 2017
€ 500vrijdag 17 maart 2017
€ 10.000vrijdag 17 maart 2017
€ 1.000vrijdag 17 maart 2017
€ 100vrijdag 17 maart 2017
€ 1.000vrijdag 17 maart 2017
€ 2.500zaterdag 18 maart 2017
€ 500zondag 19 maart 2017
€ 100zondag 19 maart 2017
€ 100zondag 19 maart 2017
€ 100zondag 19 maart 2017
€ 1.000zondag 19 maart 2017
€ 100zondag 19 maart 2017
€ 200zondag 19 maart 2017
€ 400maandag 20 maart 2017
€ 200maandag 20 maart 2017
€ 1.000maandag 20 maart 2017
€ 300maandag 20 maart 2017
€ 200maandag 20 maart 2017
€ 700dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 4.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000woensdag 22 maart 2017
€ 100woensdag 22 maart 2017
€ 300woensdag 22 maart 2017
€ 200woensdag 22 maart 2017
€ 200woensdag 22 maart 2017
€ 200woensdag 22 maart 2017
€ 100woensdag 22 maart 2017
€ 500woensdag 22 maart 2017
€ 400woensdag 22 maart 2017
€ 200donderdag 23 maart 2017
€ 1.000donderdag 23 maart 2017
€ 300donderdag 23 maart 2017
€ 200donderdag 23 maart 2017
€ 1.000donderdag 23 maart 2017
€ 100vrijdag 24 maart 2017
€ 100vrijdag 24 maart 2017
€ 1.000vrijdag 24 maart 2017
€ 200vrijdag 24 maart 2017
€ 2.000vrijdag 24 maart 2017
€ 5.000vrijdag 24 maart 2017
€ 100zaterdag 25 maart 2017
€ 400zaterdag 25 maart 2017
€ 400zaterdag 25 maart 2017
€ 500zondag 26 maart 2017
€ 200zondag 26 maart 2017
€ 200maandag 27 maart 2017
€ 100maandag 27 maart 2017
€ 2.000dinsdag 28 maart 2017
€ 1.500dinsdag 28 maart 2017
€ 100dinsdag 28 maart 2017
€ 400dinsdag 28 maart 2017
€ 2.000dinsdag 28 maart 2017
€ 1.000woensdag 29 maart 2017
€ 300woensdag 29 maart 2017
€ 500woensdag 29 maart 2017
€ 200donderdag 30 maart 2017
€ 1.000donderdag 30 maart 2017
€ 2.000vrijdag 31 maart 2017
€ 200vrijdag 31 maart 2017
€ 2.000vrijdag 31 maart 2017
€ 100zaterdag 1 april 2017
€ 400zaterdag 1 april 2017
€ 1.000zaterdag 1 april 2017
€ 1.000zaterdag 1 april 2017
€ 500zondag 2 april 2017
€ 500zondag 2 april 2017
€ 300maandag 3 april 2017
€ 200maandag 3 april 2017
€ 200maandag 3 april 2017
€ 400maandag 3 april 2017
€ 500maandag 3 april 2017
€ 500maandag 3 april 2017
€ 1.000dinsdag 4 april 2017
€ 500dinsdag 4 april 2017
€ 500woensdag 5 april 2017
€ 1.000woensdag 5 april 2017
€ 300woensdag 5 april 2017
€ 100woensdag 5 april 2017
€ 100woensdag 5 april 2017
€ 100donderdag 6 april 2017
€ 500donderdag 6 april 2017
€ 700donderdag 6 april 2017
€ 500donderdag 6 april 2017
€ 1.000vrijdag 7 april 2017
€ 100vrijdag 7 april 2017
€ 100vrijdag 7 april 2017
€ 1.000zaterdag 8 april 2017
€ 200zaterdag 8 april 2017
€ 200zondag 9 april 2017
€ 500zondag 9 april 2017
€ 1.000maandag 10 april 2017
€ 300dinsdag 11 april 2017
€ 1.000dinsdag 11 april 2017
€ 500dinsdag 11 april 2017
€ 400dinsdag 11 april 2017
€ 500dinsdag 11 april 2017
€ 500dinsdag 11 april 2017
€ 500dinsdag 11 april 2017
€ 300dinsdag 11 april 2017
€ 600donderdag 13 april 2017
€ 200donderdag 13 april 2017
€ 500donderdag 13 april 2017
€ 1.000donderdag 13 april 2017
€ 1.000donderdag 13 april 2017
€ 100donderdag 13 april 2017
€ 100donderdag 13 april 2017
€ 1.000donderdag 13 april 2017
€ 1.000donderdag 13 april 2017
€ 200vrijdag 14 april 2017
€ 500vrijdag 14 april 2017
€ 200vrijdag 14 april 2017
€ 300vrijdag 14 april 2017
€ 300vrijdag 14 april 2017
€ 1.000zaterdag 15 april 2017
€ 200zaterdag 15 april 2017
€ 300zaterdag 15 april 2017
€ 100zaterdag 15 april 2017
€ 1.000zaterdag 15 april 2017
€ 500zaterdag 15 april 2017
€ 100zondag 16 april 2017
€ 200zondag 16 april 2017
€ 100zondag 16 april 2017
€ 200maandag 17 april 2017
€ 1.000maandag 17 april 2017
€ 1.000maandag 17 april 2017
€ 200maandag 17 april 2017
€ 300maandag 17 april 2017
€ 100dinsdag 18 april 2017
€ 300dinsdag 18 april 2017
€ 1.500dinsdag 18 april 2017
€ 200dinsdag 18 april 2017
€ 200dinsdag 18 april 2017
€ 500dinsdag 18 april 2017
€ 500dinsdag 18 april 2017
€ 200woensdag 19 april 2017
€ 100woensdag 19 april 2017
€ 100woensdag 19 april 2017
€ 100woensdag 19 april 2017
€ 200woensdag 19 april 2017
€ 200woensdag 19 april 2017
€ 100donderdag 20 april 2017
€ 500donderdag 20 april 2017
€ 300donderdag 20 april 2017
€ 300donderdag 20 april 2017
€ 500donderdag 20 april 2017
€ 200donderdag 20 april 2017
€ 2.000donderdag 20 april 2017
€ 100donderdag 20 april 2017
€ 500vrijdag 21 april 2017
€ 200vrijdag 21 april 2017
€ 500vrijdag 21 april 2017
€ 100vrijdag 21 april 2017
€ 500vrijdag 21 april 2017
€ 2.000vrijdag 21 april 2017
€ 300vrijdag 21 april 2017
€ 400vrijdag 21 april 2017
€ 2.000vrijdag 21 april 2017
€ 1.000vrijdag 21 april 2017
€ 100vrijdag 21 april 2017
€ 2.500zaterdag 22 april 2017
€ 100zaterdag 22 april 2017
€ 200zaterdag 22 april 2017
€ 100zaterdag 22 april 2017
€ 100zaterdag 22 april 2017
€ 500zaterdag 22 april 2017
€ 200zaterdag 22 april 2017
€ 500zaterdag 22 april 2017
€ 100zondag 23 april 2017
€ 200zondag 23 april 2017
€ 100zondag 23 april 2017
€ 200zondag 23 april 2017
€ 500zondag 23 april 2017
€ 1.000zondag 23 april 2017
€ 100zondag 23 april 2017