Nieuws
Vacature Crowdfundbemiddelaar
09-10-2017
Geldvoorelkaar.nl - het grootste crowdfundingplatform van Nederland - heeft sterke groei am...
lees verder
Aanpassing Algemene Voorwaarden
06-10-2017
Per 6 oktober 2017 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. De wijzigingen betreffen artikelen 15...
lees verder
Vacature Communicatiemedewerker m/v
25-09-2017
Geldvoorelkaar.nl - het grootste crowdfundingplatform van Nederland - blijft een sterke groei do...
lees verder
Project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is succesvol afgerond! MDF blikt terug op het afgelopen jaar
21-09-2017
Het project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is een van de eerste aflossingsvrije...
lees verder
Crowdfunding in beweging: groei en regulering moeten samengaan
14-09-2017
Met name kritiek moet gekoesterd en benut worden om de branche verder te ontwikkelen. ...
lees verder
Zonnepanelen & duurzaamheid
De Energiefabriek
Project:
15590 Zakelijk
Leendoel:
Zonnepanelen & duurzaamheid
Classificatie:
1
G-PD percentage:
1,13
Creditsafe score:
38
Zekerheden:
Zie pitch
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 199.200
Geinvesteerd:
€ 199.200
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
4,0%
Looptijd:
84 maanden
100%
Over mij
Branche:Exploitatie onroerend goed
Producten en/of diensten:Levering van energie
Aantal medewerkers:1
Oprichtingsdatum:30-09-2016
Leeftijd:47
Gezinssituatie:Samenwonend
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:HBO
BKR score:Laag risico (B)
Social media:Twitter  LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe De Energiefabriek BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Jaap Hoekstra Holding BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Participatie Opleidingscentrum Friesland BV.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
Bedrijfspand De Fabriek in Leeuwarden is in 1967 gebouwd voor de Sociale Werkvoorziening (DSW). Het pand heeft nog een karakteristieke en industriële uitstraling en kenmerkt zich door het vele glas in de gevels, opvallende gekleurde tegels en sheddaken (zaagtanddak). Tegenwoordig is het een inspirerende werkomgeving en ontmoetingsplek voor ondernemers en organisaties.

Profiel_15590_2_120935.jpg

Profiel_15590_2_120951.jpg 
Profiel_15590_2_130245.jpg Profiel_15590_2_130304.jpg 

In 2013 is het bedrijfspand aangekocht door Jaap Hoekstra en in beheer genomen door Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling B.V. Van het pand is een uniek verzamelgebouw gemaakt waar bedrijven, organisaties en individuen kantoorruimtes, productieruimtes, klaslokalen, sportruimtes en flexibele werkplekken kunnen huren voor een korte of langere periode. Jaap Hoekstra heeft met de Fabriek in 2015 de Leeuwarder ondernemersprijs gewonnen.

In de afgelopen jaren is er nagenoeg geen bij-, ver- of nieuwbouw gepleegd aan het industriële pand. Het bezit nog steeds alle eigenschappen van een jaren ’60 bedrijfspand; praktisch maar zeker niet energiezuinig en milieuvriendelijk. Om op een maatschappelijke en verantwoorde manier te kunnen blijven ondernemen zijn aanpassingen noodzakelijk. Met de voorgestelde investeringen zal het pand met de huidig beschikbare techniek een maximale energiereductie behalen. Hierbij blijft de karakteristieke uitstraling van de bouwstijl gehandhaafd. De voorgestelde maatregelen zorgen tevens voor een positieve bijdrage aan de exploitatie. 

Profiel_15590_2_130620.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt aangewend voor het energiezuinig maken van het bedrijfspand De Fabriek te Leeuwarden. Hiervoor is een ESCo (Energy Service Company) opgericht: De Energiefabriek.


Profiel_15590_2_121233.jpg

Investeringsbegroting
   
Zonnepanelen 580 stuks
€    176.000,-
Dakisolatie
€    343.000,-
Isoleren dakkoepels
€      19.000,-
Glas en kozijnen
€    225.000,-
Gevelisolatie verduurzamen
€    141.000,-
CV-installatie, afgiftesysteem
€    289.000,-
Airco’s
€      24.000,-
Led-verlichting
€      58.000,-
Zonneboiler
€        5.000,-
Ventilatie
€      18.000,-
Afronding
€        3.000,-
Totaal
€  1.295.000,-
Af: lening FSFE
€     850.000,- 
Af: eigen inbreng
€     245.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€     200.000,-
 
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) zal een 2e hypotheekrecht op het pand van De Fabriek zal vestigen. 

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Crowdfunding is een efficiënte manier om een grote groep investeerders te bereiken. Door middel van het succes en de omvang van het platform van Geldvoorelkaar.nl worden projecten snel gefund. Daarnaast vinden wij de transparantie voor ondernemer en investeerder erg belangrijk. De aanpak van Geldvoorelkaar.nl hierin spreekt ons erg aan. 

Hoe is de organisatorische en fiscaal/juridische structuur van de onderneming ingericht?
De structuur is overzichtelijk en gemakkelijk te herleiden. De heer Jaap Hoekstra is enig aandeelhouder / bestuurder van Jaap Hoekstra Holding B.V. Deze holding is aandeelhouder/bestuurder van de onderliggende B.V.’s.

Profiel_15590_2_150305.jpg

Participatie Opleidingscentrum Friesland B.V. verzorgt computeropleidingen. Deze B.V. is in 2016 opgericht en bevindt zich in de opstartfase. 

Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?
We concentreren ons in deze aanvraag op De Energiefabriek B.V. en Jaap Hoekstra in privé (de exploitatie van beleggingspanden in Box III). 

In Jaap Hoekstra Holding B.V en Jaap Hoekstra Beheer en Ontwikkeling B.V. (gemiddelde jaaromzet € 540.000,-) is sprake van fluctuerende omzet uit beheer en het zelfstandig ontwikkelen van vastgoed welke vervolgens aan privé dan wel aan derden wordt verkocht. 

De omzet in privé bestaat op dit moment uit een contractueel vastgelegde huurstroom van in totaal € 752.000,-. Administratiekantoor Westendorp heeft een samenstellingsverklaring afgegeven over de jaarrekeningen en de huurinkomsten van 2016 geverifieerd en correct bevonden. 

De omzet van De Energie Fabriek B.V. bestaat uit geleverde energie aan onderhavig vastgoed en derden. Deze wordt in het eerste jaar begroot op € 143.000,-.  De prognoses van De Energiefabriek BV zijn door Jaap Hoekstra opgesteld en geverifieerd door Eijgen Finance

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
De korte termijn vooruitzichten zijn goed. Met deze investeringen in diverse duurzaamheidsmaatregelen wijzigt het energielabel van het betreffende pand van een G-label naar een A-label. Hiermee voldoet het vastgoed aan de nieuwste eisen omtrent energie labels voor kantoren. 

Profiel_15590_2_121346.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
De openingsbalans van De Energiefabriek B.V. kent een eigen vermogen van € 245.000,- op een balanstotaal van € 1.295.000,-. De solvabiliteit is hiermee bij aanvang 19%. De balans van de privé vastgoedportefeuille heeft een solvabiliteit van 53%. Bij samenvoeging van deze beide posities bedraagt de solvabiliteit 49%.

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
De hoofdinkomsten komen uit de exploitatie c.q. verhuur van beleggingspanden in privé (Box III). 

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Van de gezamenlijk vrij beschikbare cashflow van de Energiefabriek B.V. en Jaap Hoekstra in privé (peiljaar 2015) wordt 20% besteed aan rente en aflossing van deze lening van Geldvoorelkaar.nl. Dit percentage wordt naar verwachting 10% in 2017. 
         
Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Jaap Hoekstra heeft alleen vastgoed in (volledig) eigendom. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Jaap Hoekstra tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Profiel_15590_2_150343.jpg

Jaap Hoekstra

Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Ja, er is sprake van combinatie van verschillende financieringsbronnen. Naast Geldvoorelkaar.nl en een eigen inbreng van Jaap Hoekstra, financiert Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) € 850.000,- in dit project. Het FSFE is onderdeel van de provincie Fryslân. FSFE investeert alleen in projecten die transparant, haalbaar en voldoende robuust zijn en onderbouwd met een solide business case. FSFE zal een 2e hypotheekrecht op het pand van de Fabriek vestigen

Noot van Geldvoorelkaar.nl 
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer de Energiefabriek BV. 

Medegeldnemers zijn: 
  • Jaap Hoekstra Holding BV (G-PD% 0,21% en Creditsafe score 62)
  • Jaap Hoekstra Vastgoed Beheer en Ontwikkeling BV (G-PD% 1,00% en Creditsafe score 78)
  • Participatie Opleidingscentrum Friesland B.V. (G-PD% 0,38% en Creditsafe score 61)
  • De heer J. Hoekstra die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van materiële waarde.
Deze aanvraag is beoordeeld en geclassificeerd als nieuwe activiteit binnen een bestaande ondernemingsstructuur van een ervaren ondernemer. De beoordeling is onder andere gebaseerd op een ‘geconsolideerde’ vermogensopstelling van de Energiefabriek BV en dhr. Jaap Hoekstra in privé. De risicoclassificatie 1 is gebaseerd op de ‘geconsolideerde’ cashflow.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500026232donderdag 9 maart 2017
€ 100013785donderdag 9 maart 2017
€ 100005995donderdag 9 maart 2017
€ 500010133donderdag 9 maart 2017
€ 100019318donderdag 9 maart 2017
€ 500004487donderdag 9 maart 2017
€ 500010207donderdag 9 maart 2017
€ 600026106donderdag 9 maart 2017
€ 100023065donderdag 9 maart 2017
€ 1.000006503donderdag 9 maart 2017
€ 100022667donderdag 9 maart 2017
€ 200018187donderdag 9 maart 2017
€ 1.000007257donderdag 9 maart 2017
€ 500014303donderdag 9 maart 2017
€ 500013429donderdag 9 maart 2017
€ 300021054donderdag 9 maart 2017
€ 200023768donderdag 9 maart 2017
€ 500004509donderdag 9 maart 2017
€ 500005009donderdag 9 maart 2017
€ 200015592donderdag 9 maart 2017
€ 100023561donderdag 9 maart 2017
€ 500015470donderdag 9 maart 2017
€ 300012174donderdag 9 maart 2017
€ 100020146donderdag 9 maart 2017
€ 200023439donderdag 9 maart 2017
€ 500020719donderdag 9 maart 2017
€ 200001657donderdag 9 maart 2017
€ 200026236donderdag 9 maart 2017
€ 4.800024561donderdag 9 maart 2017
€ 200004683donderdag 9 maart 2017
€ 200006439donderdag 9 maart 2017
€ 2.000014062donderdag 9 maart 2017
€ 300012519donderdag 9 maart 2017
€ 500010107donderdag 9 maart 2017
€ 200017368donderdag 9 maart 2017
€ 100004835donderdag 9 maart 2017
€ 200017241donderdag 9 maart 2017
€ 200018642donderdag 9 maart 2017
€ 100026248donderdag 9 maart 2017
€ 100011696donderdag 9 maart 2017
€ 300019361donderdag 9 maart 2017
€ 100019048donderdag 9 maart 2017
€ 100012076donderdag 9 maart 2017
€ 400011608donderdag 9 maart 2017
€ 300017891donderdag 9 maart 2017
€ 100005202donderdag 9 maart 2017
€ 400013986donderdag 9 maart 2017
€ 300010843donderdag 9 maart 2017
€ 1.000011385donderdag 9 maart 2017
€ 500016581donderdag 9 maart 2017
€ 200010687donderdag 9 maart 2017
€ 500006010donderdag 9 maart 2017
€ 100022467donderdag 9 maart 2017
€ 100026269donderdag 9 maart 2017
€ 500015065donderdag 9 maart 2017
€ 200007695donderdag 9 maart 2017
€ 100020963donderdag 9 maart 2017
€ 2.000007462donderdag 9 maart 2017
€ 300025967donderdag 9 maart 2017
€ 500025817donderdag 9 maart 2017
€ 100012664donderdag 9 maart 2017
€ 500001965donderdag 9 maart 2017
€ 500014985donderdag 9 maart 2017
€ 200012951donderdag 9 maart 2017
€ 1.000014181donderdag 9 maart 2017
€ 500013609donderdag 9 maart 2017
€ 500007709donderdag 9 maart 2017
€ 100021767donderdag 9 maart 2017
€ 200016915donderdag 9 maart 2017
€ 300017067donderdag 9 maart 2017
€ 4.000022017donderdag 9 maart 2017
€ 300021448donderdag 9 maart 2017
€ 100025674donderdag 9 maart 2017
€ 1.000013626vrijdag 10 maart 2017
€ 200015721vrijdag 10 maart 2017
€ 300019083vrijdag 10 maart 2017
€ 100025827vrijdag 10 maart 2017
€ 300025883vrijdag 10 maart 2017
€ 100015945vrijdag 10 maart 2017
€ 500007404vrijdag 10 maart 2017
€ 500010676vrijdag 10 maart 2017
€ 100008935vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000004502vrijdag 10 maart 2017
€ 100026318vrijdag 10 maart 2017
€ 100003198vrijdag 10 maart 2017
€ 100026320vrijdag 10 maart 2017
€ 500012490vrijdag 10 maart 2017
€ 200014108vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000007184vrijdag 10 maart 2017
€ 100023729vrijdag 10 maart 2017
€ 300026322vrijdag 10 maart 2017
€ 100024507vrijdag 10 maart 2017
€ 100008301vrijdag 10 maart 2017
€ 100016228vrijdag 10 maart 2017
€ 1.500024052vrijdag 10 maart 2017
€ 5.000011441vrijdag 10 maart 2017
€ 200025451vrijdag 10 maart 2017
€ 300014531vrijdag 10 maart 2017
€ 500022145vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000026326vrijdag 10 maart 2017
€ 100025642vrijdag 10 maart 2017
€ 500018992vrijdag 10 maart 2017
€ 300025289vrijdag 10 maart 2017
€ 100017411vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000025955vrijdag 10 maart 2017
€ 100009225zaterdag 11 maart 2017
€ 100021591zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000017341zaterdag 11 maart 2017
€ 100025070zaterdag 11 maart 2017
€ 400015979zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000003208zaterdag 11 maart 2017
€ 100015722zaterdag 11 maart 2017
€ 3.000023474zaterdag 11 maart 2017
€ 100014551zaterdag 11 maart 2017
€ 300002505zaterdag 11 maart 2017
€ 500025823zaterdag 11 maart 2017
€ 100020821zaterdag 11 maart 2017
€ 3.000006772zaterdag 11 maart 2017
€ 500026210zaterdag 11 maart 2017
€ 100014631zaterdag 11 maart 2017
€ 100000867zaterdag 11 maart 2017
€ 500007346zaterdag 11 maart 2017
€ 2.000010607zaterdag 11 maart 2017
€ 500003425zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000016883zaterdag 11 maart 2017
€ 100006571zaterdag 11 maart 2017
€ 500008584zaterdag 11 maart 2017
€ 100011904zondag 12 maart 2017
€ 100018624zondag 12 maart 2017
€ 100011016zondag 12 maart 2017
€ 500017613zondag 12 maart 2017
€ 100006506zondag 12 maart 2017
€ 500007660zondag 12 maart 2017
€ 200017731zondag 12 maart 2017
€ 300018183maandag 13 maart 2017
€ 500015595maandag 13 maart 2017
€ 500016441maandag 13 maart 2017
€ 4.000026342maandag 13 maart 2017
€ 100013670maandag 13 maart 2017
€ 100023636maandag 13 maart 2017
€ 100026344maandag 13 maart 2017
€ 100025824maandag 13 maart 2017
€ 500004929maandag 13 maart 2017
€ 200006005maandag 13 maart 2017
€ 200026355maandag 13 maart 2017
€ 200010011maandag 13 maart 2017
€ 200020597dinsdag 14 maart 2017
€ 100025306woensdag 15 maart 2017
€ 100023650woensdag 15 maart 2017
€ 300006066woensdag 15 maart 2017
€ 200019803woensdag 15 maart 2017
€ 500016604woensdag 15 maart 2017
€ 500002025woensdag 15 maart 2017
€ 200014263donderdag 16 maart 2017
€ 500014419donderdag 16 maart 2017
€ 1.000006020donderdag 16 maart 2017
€ 100005041donderdag 16 maart 2017
€ 1.000026250donderdag 16 maart 2017
€ 4.000008733donderdag 16 maart 2017
€ 500013177donderdag 16 maart 2017
€ 2.000025630donderdag 16 maart 2017
€ 1.000019453donderdag 16 maart 2017
€ 500025720vrijdag 17 maart 2017
€ 10.000026385vrijdag 17 maart 2017
€ 1.000008647vrijdag 17 maart 2017
€ 100023790vrijdag 17 maart 2017
€ 1.000026032vrijdag 17 maart 2017
€ 2.500022048zaterdag 18 maart 2017
€ 500026399zondag 19 maart 2017
€ 100009193zondag 19 maart 2017
€ 100026401zondag 19 maart 2017
€ 100026183zondag 19 maart 2017
€ 1.000026260zondag 19 maart 2017
€ 100013840zondag 19 maart 2017
€ 200006794zondag 19 maart 2017
€ 400015028maandag 20 maart 2017
€ 200005695maandag 20 maart 2017
€ 1.000026408maandag 20 maart 2017
€ 300019191maandag 20 maart 2017
€ 200019563maandag 20 maart 2017
€ 700008378dinsdag 21 maart 2017
€ 200003319dinsdag 21 maart 2017
€ 500011849dinsdag 21 maart 2017
€ 4.000026423dinsdag 21 maart 2017
€ 500013771dinsdag 21 maart 2017
€ 100017482dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000016703woensdag 22 maart 2017
€ 100019253woensdag 22 maart 2017
€ 300026428woensdag 22 maart 2017
€ 200026430woensdag 22 maart 2017
€ 200026435woensdag 22 maart 2017
€ 200010605woensdag 22 maart 2017
€ 100011320woensdag 22 maart 2017
€ 500025135woensdag 22 maart 2017
€ 400026056woensdag 22 maart 2017
€ 200020589donderdag 23 maart 2017
€ 1.000022015donderdag 23 maart 2017
€ 300021387donderdag 23 maart 2017
€ 200026466donderdag 23 maart 2017
€ 1.000026467donderdag 23 maart 2017
€ 100017580vrijdag 24 maart 2017
€ 100023405vrijdag 24 maart 2017
€ 1.000026477vrijdag 24 maart 2017
€ 200025301vrijdag 24 maart 2017
€ 2.000006848vrijdag 24 maart 2017
€ 5.000026484vrijdag 24 maart 2017
€ 100005527zaterdag 25 maart 2017
€ 400018985zaterdag 25 maart 2017
€ 400018678zaterdag 25 maart 2017
€ 500007421zondag 26 maart 2017
€ 200001983zondag 26 maart 2017
€ 200017243maandag 27 maart 2017
€ 100024616maandag 27 maart 2017
€ 2.000021254dinsdag 28 maart 2017
€ 1.500004847dinsdag 28 maart 2017
€ 100005578dinsdag 28 maart 2017
€ 400017356dinsdag 28 maart 2017
€ 2.000025291dinsdag 28 maart 2017
€ 1.000010982woensdag 29 maart 2017
€ 300007931woensdag 29 maart 2017
€ 500016056woensdag 29 maart 2017
€ 200015706donderdag 30 maart 2017
€ 1.000007762donderdag 30 maart 2017
€ 2.000026553vrijdag 31 maart 2017
€ 200018314vrijdag 31 maart 2017
€ 2.000004621vrijdag 31 maart 2017
€ 100011413zaterdag 1 april 2017
€ 400019892zaterdag 1 april 2017
€ 1.000002060zaterdag 1 april 2017
€ 1.000026557zaterdag 1 april 2017
€ 500022139zondag 2 april 2017
€ 500015705zondag 2 april 2017
€ 300005133maandag 3 april 2017
€ 200016851maandag 3 april 2017
€ 200013904maandag 3 april 2017
€ 400021916maandag 3 april 2017
€ 500003762maandag 3 april 2017
€ 500007945maandag 3 april 2017
€ 1.000026583dinsdag 4 april 2017
€ 500008293dinsdag 4 april 2017
€ 500006021woensdag 5 april 2017
€ 1.000024919woensdag 5 april 2017
€ 300006493woensdag 5 april 2017
€ 100007854woensdag 5 april 2017
€ 100019976woensdag 5 april 2017
€ 100018286donderdag 6 april 2017
€ 500026552donderdag 6 april 2017
€ 700000300donderdag 6 april 2017
€ 500018174donderdag 6 april 2017
€ 1.000025409vrijdag 7 april 2017
€ 100021341vrijdag 7 april 2017
€ 100023761vrijdag 7 april 2017
€ 1.000024388zaterdag 8 april 2017
€ 200006030zaterdag 8 april 2017
€ 200015785zondag 9 april 2017
€ 500019147zondag 9 april 2017
€ 1.000018751maandag 10 april 2017
€ 300026626dinsdag 11 april 2017
€ 1.000020164dinsdag 11 april 2017
€ 500017146dinsdag 11 april 2017
€ 400005077dinsdag 11 april 2017
€ 500004308dinsdag 11 april 2017
€ 500016904dinsdag 11 april 2017
€ 500016901dinsdag 11 april 2017
€ 300026578dinsdag 11 april 2017
€ 600003229donderdag 13 april 2017
€ 200026602donderdag 13 april 2017
€ 500023740donderdag 13 april 2017
€ 1.000010378donderdag 13 april 2017
€ 1.000008049donderdag 13 april 2017
€ 100026638donderdag 13 april 2017
€ 100007024donderdag 13 april 2017
€ 1.000011607donderdag 13 april 2017
€ 1.000026640donderdag 13 april 2017
€ 200026642vrijdag 14 april 2017
€ 500007933vrijdag 14 april 2017
€ 200006838vrijdag 14 april 2017
€ 300022241vrijdag 14 april 2017
€ 300026271vrijdag 14 april 2017
€ 1.000006079zaterdag 15 april 2017
€ 200007205zaterdag 15 april 2017
€ 300017370zaterdag 15 april 2017
€ 100026648zaterdag 15 april 2017
€ 1.000015874zaterdag 15 april 2017
€ 500026650zaterdag 15 april 2017
€ 100012090zondag 16 april 2017
€ 200008286zondag 16 april 2017
€ 100025750zondag 16 april 2017
€ 200026657maandag 17 april 2017
€ 1.000014937maandag 17 april 2017
€ 1.000026660maandag 17 april 2017
€ 200023958maandag 17 april 2017
€ 300007300maandag 17 april 2017
€ 100011519dinsdag 18 april 2017
€ 300021265dinsdag 18 april 2017
€ 1.500009802dinsdag 18 april 2017
€ 200020864dinsdag 18 april 2017
€ 200022397dinsdag 18 april 2017
€ 500006073dinsdag 18 april 2017
€ 500026670dinsdag 18 april 2017
€ 200015767woensdag 19 april 2017
€ 100017183woensdag 19 april 2017
€ 100018125woensdag 19 april 2017
€ 100023618woensdag 19 april 2017
€ 200021428woensdag 19 april 2017
€ 200026687woensdag 19 april 2017
€ 100026574donderdag 20 april 2017
€ 500026080donderdag 20 april 2017
€ 300026692donderdag 20 april 2017
€ 300026693donderdag 20 april 2017
€ 500018537donderdag 20 april 2017
€ 200023726donderdag 20 april 2017
€ 2.000021864donderdag 20 april 2017
€ 100026702donderdag 20 april 2017
€ 500026703vrijdag 21 april 2017
€ 200007754vrijdag 21 april 2017
€ 500023067vrijdag 21 april 2017
€ 100010678vrijdag 21 april 2017
€ 500005161vrijdag 21 april 2017
€ 2.000019276vrijdag 21 april 2017
€ 300008587vrijdag 21 april 2017
€ 400015285vrijdag 21 april 2017
€ 2.000014839vrijdag 21 april 2017
€ 1.000012119vrijdag 21 april 2017
€ 100023755vrijdag 21 april 2017
€ 2.500004807zaterdag 22 april 2017
€ 100008773zaterdag 22 april 2017
€ 200016906zaterdag 22 april 2017
€ 100025669zaterdag 22 april 2017
€ 100022572zaterdag 22 april 2017
€ 500018232zaterdag 22 april 2017
€ 200026397zaterdag 22 april 2017
€ 500018881zaterdag 22 april 2017
€ 100008864zondag 23 april 2017
€ 200026255zondag 23 april 2017
€ 100026723zondag 23 april 2017
€ 200003116zondag 23 april 2017
€ 500025569zondag 23 april 2017
€ 1.000026726zondag 23 april 2017
€ 100026727zondag 23 april 2017