nieuws
Op vakantie of op reis en toch investeren?
29-05-2017
U hoeft geen investering te missen!  Gaat u op vakantie of op reis of is er een andere red...
lees verder
De ondernemers van De Energiefabriek in 'Ondernemend Nederland'op RTL7
22-05-2017
De ondernemers van De Energiefabriek Leeuwarden hadden gisteren de hoofdrol in 'Ondernemend Nede...
lees verder
Persbericht - Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl start samenwerking met Stichting Crowdfundersbelangen
22-05-2017
 'Wij waren op zoek naar verdere professionalisering van het risicobeheer en versterking va...
lees verder
Seminar alternatief en gecombineerd financieren
16-05-2017
Op 31 mei organiseren wij samen met Claassen, Moolenbeek & Partners en Black Whale een seminar...
lees verder
Hangend gekweekt maar ook heel mooi in een pot – Interview met Chris en John van den Heuvel, Hillplant
15-05-2017
'Natuurlijk houden wij mogelijke concurrentie in de gaten, maar we geloven vooral in onze eigen ...
lees verder
Groei
Verhuur en verkoop van hoogwerkers
Project:
15873 Zakelijk
Leendoel:
Groei
Classificatie:
5
G-PD percentage:
1,97
Creditsafe score:
40
Zekerheden:
Zie pitch
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 198.900
Geinvesteerd:
€ 198.900
Product:
Groeilening
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
48 maanden
Aflosvrij periode
6 maanden
100%
Over mij
Branche:Industrie
Producten en/of diensten: Verhuur en verkoop van hoogwerkers
Aantal medewerkers: 2
Oprichtingsdatum: 9 januari 2009
Leeftijd: 49
Gezinssituatie: Gehuwd
Woonsituatie: Eigen woning
Opleiding: HBO-SPD
Hobby's: Fitness, spinning en voetbal
BKR score: Laag risico (C)
Social media: LinkedIn
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Kranenbouw Platforms BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Rada Holding BV.pdf
Advies- en begeleidingspakket:Goud (60 uur)
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
Kranenbouw Platforms BV (hierna: HLF) verhuurt, verkoopt en onderhoudt hoogwerkers. Het bedrijf bestaat al sinds 2009, maar ik ben DGA geworden in 2014. Wij hebben voor de handelsnaam HLF Access Solutions gekozen, omdat deze naam beter aansluit bij onze internationale activiteiten. Nederland en België worden rechtstreeks bediend vanuit Bergeijk en de overige Europese landen vanuit een dealernetwerk.

De primaire focus ligt op verhuur van hoogwerkers. Daarnaast verkopen wij op aanvraag jonge gebruikte hoogwerkers. Deze gebruikte machines worden eerst volledig door ons worden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd. Hierdoor zijn wij niet voorraadhoudend, maar kopen machines uitsluitend in (in sommige situaties internationaal) op verzoek van de klant. 

De (verhuur)markt voor hoogwerkers groeit niet alleen door de aantrekkende economie, maar ook door de steeds strenger wordende wet- en regelgeving, waardoor steeds meer klussen niet meer op een ladder mogen worden uitgevoerd. HLF is gecertificeerd om trainingen te geven op het gebied van veilig werken met een hoogwerker en reikt na het volbrengen van deze cursus ook de betreffende certificaten uit. 

In de afgelopen jaren hebben veel van onze klanten het vervangen van hun machines uitgesteld, maar we zien nu dat zij weer bereid zijn om te investeren in nieuwere machines.
 
Profiel_15873_2_224608.jpg

Harold Amendt
 
Waar wordt de financiering voor aangewend?
Tot voor kort werden veel te verhuren hoogwerkers door HLF noodgedwongen ingehuurd bij derde partijen. Daardoor stonden de marges helaas onder druk. Wij zijn nu op een punt aangekomen waar wij kansen in de markt zouden gaan missen als wij niet zelf beschikken over een eigen verhuurvloot. Daarnaast dient onze personele organisatie te worden uitgebreid en te worden afgestemd op de stijgende omzetten.
 
Profiel_15873_2_224802.jpg
 
Investeringsbegroting 

Aankoop hoogwerkers voor verhuur
€ 300.000,-
Werkkapitaal 
€ 160.000,-
Totale investering 
€ 460.000,-
Af: Lease 
€ 260.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 200.000,-
 
De aankoop van de hoogwerkers zal grotendeels worden gefinancierd door het aangaan van een financial lease bij Beequip. De gevraagde crowdfundingfinanciering zal onder andere worden gebruikt voor de aanbetaling aan de leasemaatschappij ad € 40.000,-. Het restant wordt gebruikt als werkkapitaal.
 
Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Geldvoorelkaar.nl is een ervaren en betrouwbare partner en heeft een goed track record. Wij geloven in moderne vormen van financieren waarbij onze intermediair betrokken was bij de realisatie van andere succesvolle projecten.
 
Profiel_15873_2_224933.jpg
 
Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
Kranenbouw Platforms BV is een 100% dochter van mijn persoonlijke holding Rada Holding BV. Ik ben zelf enig aandeelhouder van Rada Holding BV. Rada Holding BV heeft daarnaast 2 minderheidsbelangen in:
  • Treehill BV: hierin zit het bedrijfspand dat o.a. wordt gehuurd door Kranenbouw Platforms BV. Dit pand beschikt over specifieke inrichtingen (zoals o.a. zandstraalcabines en zware hefkranen) welke nodig zijn voor werkzaamheden aan de te verkopen machines.
  • HLF Access Solutions BV: hierin zit een verkoopbedrijf van nieuwe hoogwerkers die worden geïmporteerd vanuit China.
Beide bedrijven (minderheidsbelangen) draaien volledig zelfstandig en met Geldvoorelkaar.nl wordt ook expliciet overeengekomen dat de gevraagde financiering uitsluitend dient voor de financiering van Kranenbouw Platforms BV.
 
Profiel_15873_2_225415.jpg
 
Waarom kiest u voor een uitgestelde aflossing?
In 2017 zullen naast investeringen in de verhuurmachines tevens overige investeringen in de organisatie nodig zijn. Na een (korte) periode van 6 maanden uitgestelde aflossing, verwachten wij voldoende kasgelden te kunnen generen om probleemloos te kunnen voldoen aan volledige betalingen van de annuïteiten.
 
Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?
Jaarcijfers en prognose zijn opgesteld door de ondernemer tezamen met zijn accountant (RSM) en intermediair (Black Whale).
 
 
Omzet
Resultaat
2014 
€    112.000,-
€   44.000,-
2015 
€    220.000,-
€   27.000,-
2016 (voorlopig) 
€    308.000,-
€   66.000,-
2017 (prognose) 
€    808.000,-
€   57.000,-
2018 (prognose) 
€ 1.271.000,-
€ 179.000,-

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
Wij verwachten dat met name de verhuur van hoogwerkers sterk zal groeien, omdat wij al langere tijd moeite hebben om te voldoen aan de vraag uit de markt. In de begroting hebben wij tevens een groei van de personele organisatie voorzien die kwalitatief het goede niveau heeft om ook de verkopen van hoogwerkers te kunnen garanderen. Geschetste prognose achten wij een reëel scenario, hetgeen ook wordt bevestigd door zowel accountant als intermediair. 
 
Profiel_15873_2_225115.jpg
 
Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Geconsolideerd eigen vermogen Rada Holding BV: 

 
Eigen vermogen
Balanstotaal
2016 
€ 106.000,-
€ 185.000,-
2017  (prognose)
€ 161.000,-
€ 650.000,-
2018  (prognose)
€ 340.000,-
€ 735.000,-
 
Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Zoals hierboven vermeld neemt Rada Holding BV voor 1/3 deel in Treehill BV. Het onroerend goed van Treehill BV is begin 2016 onder gunstige condities overgenomen en heeft daarvoor ten opzichte van de waarde een beperkte financiering opgenomen (loan to value 35%). Dit onroerend goed genereert een positieve kasstroom die deels ten goede komt aan Rada Holding BV.
 
Hoe kunt u na afloop van de uitgestelde aflossing voldoen aan de betaalverplichting?
Wij hebben met een aflossingsvrije periode van 6 maanden voldoende basis om daarna te kunnen beginnen met de betaling van de annuïteiten. Daarnaast hebben wij een worst case scenario uitgewerkt waarbij wij bij een omzet die circa 20% lager ligt dan begroot nog steeds aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
 
Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Zoals hierboven toegelicht is Rada Holding BV via Treehill BV 1/3 eigenaar van het bedrijfspand.
 
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Wij hebben met Geldvoorelkaar.nl de volgende afspraken gemaakt:
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid van Kranenbouw Platforms BV, Rada Holding BV en DGA Harold Amendt persoonlijk.
  • Non-onttrekkingsverklaring
Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Leasemaatschappij Beequip voor de financiering van de aan te kopen hoogwerkers.
 
Incentive
  • Bij een investering tot € 1.000,- ontvangt u eenmalig 10% korting op de huur van een hoogwerker
  • Bij een investering van € 1.000,- of meer ontvangt u eenmalig 15% korting op de huur van een hoogwerker
  • Bij een investering van € 2.000,- of meer ontvangt u eenmalig 20% korting op de huur van een hoogwerker 
  • Bij een investering van € 2.500,- of meer ontvangt u eenmalig 35% korting op de huur van een hoogwerker 
  • Bij een investering van € 5.000,- of meer ontvangt u bovenop de hiervoor aangeboden eenmalige korting een gratis opleiding “Veilig werken met een hoogwerker” voor 2 personen
Noot van Geldvoorelkaar.nl
Het in de aanhef weergeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Kranenbouw Platforms BV.
Medegeldnemers zijn Rada Holding BV (G-PD% 0,19% en Creditsafe score 50) en de heer H.T.L.M. Amendt die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.
 
Bij deze lening is een gouden advies- en begeleidingspakket afgesloten.
 
Dit is een groeilening; gedurende de eerste 6 maanden wordt er niet afgelost en alleen rente per kwartaal betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (42 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100006472dinsdag 7 februari 2017
€ 100022667dinsdag 7 februari 2017
€ 300023561dinsdag 7 februari 2017
€ 100021421dinsdag 7 februari 2017
€ 300016312dinsdag 7 februari 2017
€ 500006141dinsdag 7 februari 2017
€ 100018228dinsdag 7 februari 2017
€ 300008720dinsdag 7 februari 2017
€ 500014038dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000017810dinsdag 7 februari 2017
€ 500023395dinsdag 7 februari 2017
€ 200024087dinsdag 7 februari 2017
€ 500025391dinsdag 7 februari 2017
€ 300011095dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000003646dinsdag 7 februari 2017
€ 100019318dinsdag 7 februari 2017
€ 100023768dinsdag 7 februari 2017
€ 100006024dinsdag 7 februari 2017
€ 200022127dinsdag 7 februari 2017
€ 300018030dinsdag 7 februari 2017
€ 200012728dinsdag 7 februari 2017
€ 200010498dinsdag 7 februari 2017
€ 200019959dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000007472dinsdag 7 februari 2017
€ 500015197dinsdag 7 februari 2017
€ 500025631dinsdag 7 februari 2017
€ 100020146dinsdag 7 februari 2017
€ 500013794dinsdag 7 februari 2017
€ 200021106dinsdag 7 februari 2017
€ 500005001dinsdag 7 februari 2017
€ 100025559dinsdag 7 februari 2017
€ 300023738dinsdag 7 februari 2017
€ 2.500013450dinsdag 7 februari 2017
€ 200013142dinsdag 7 februari 2017
€ 100021666dinsdag 7 februari 2017
€ 200015148dinsdag 7 februari 2017
€ 100016733dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000004812dinsdag 7 februari 2017
€ 500008835dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000004807dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000001778dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000009818dinsdag 7 februari 2017
€ 300014951dinsdag 7 februari 2017
€ 100024006dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000025291dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000025290dinsdag 7 februari 2017
€ 100012519dinsdag 7 februari 2017
€ 1.500024060dinsdag 7 februari 2017
€ 300013582dinsdag 7 februari 2017
€ 1.500006264dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000009421dinsdag 7 februari 2017
€ 500025760dinsdag 7 februari 2017
€ 200025120dinsdag 7 februari 2017
€ 100012941dinsdag 7 februari 2017
€ 500008542dinsdag 7 februari 2017
€ 500018537dinsdag 7 februari 2017
€ 200020015dinsdag 7 februari 2017
€ 200025556dinsdag 7 februari 2017
€ 300002107dinsdag 7 februari 2017
€ 200021054dinsdag 7 februari 2017
€ 300015603dinsdag 7 februari 2017
€ 100025572dinsdag 7 februari 2017
€ 100008800dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000004459dinsdag 7 februari 2017
€ 300015595dinsdag 7 februari 2017
€ 500018174dinsdag 7 februari 2017
€ 100018105dinsdag 7 februari 2017
€ 200025480dinsdag 7 februari 2017
€ 300025075dinsdag 7 februari 2017
€ 200024755dinsdag 7 februari 2017
€ 100002483dinsdag 7 februari 2017
€ 500016730dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000006522dinsdag 7 februari 2017
€ 200022961dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000025955dinsdag 7 februari 2017
€ 200012251dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000016836dinsdag 7 februari 2017
€ 500019081dinsdag 7 februari 2017
€ 500024882dinsdag 7 februari 2017
€ 100013905dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000024142dinsdag 7 februari 2017
€ 200013986dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000017118dinsdag 7 februari 2017
€ 300019306dinsdag 7 februari 2017
€ 300013609dinsdag 7 februari 2017
€ 500024153dinsdag 7 februari 2017
€ 500021460dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000016703dinsdag 7 februari 2017
€ 500013177dinsdag 7 februari 2017
€ 500021535dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000024778dinsdag 7 februari 2017
€ 500024328dinsdag 7 februari 2017
€ 100017411dinsdag 7 februari 2017
€ 100021242dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000018759dinsdag 7 februari 2017
€ 300006451dinsdag 7 februari 2017
€ 100018353dinsdag 7 februari 2017
€ 500020365dinsdag 7 februari 2017
€ 500011352dinsdag 7 februari 2017
€ 300025414dinsdag 7 februari 2017
€ 100026005dinsdag 7 februari 2017
€ 300023553dinsdag 7 februari 2017
€ 100009551dinsdag 7 februari 2017
€ 500012400dinsdag 7 februari 2017
€ 500024406dinsdag 7 februari 2017
€ 200025698dinsdag 7 februari 2017
€ 500004481dinsdag 7 februari 2017
€ 100019020dinsdag 7 februari 2017
€ 500023582dinsdag 7 februari 2017
€ 500004186dinsdag 7 februari 2017
€ 2.500003123dinsdag 7 februari 2017
€ 300017067dinsdag 7 februari 2017
€ 200022881dinsdag 7 februari 2017
€ 200018187dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000013897dinsdag 7 februari 2017
€ 500021404dinsdag 7 februari 2017
€ 400012753dinsdag 7 februari 2017
€ 500015227dinsdag 7 februari 2017
€ 100025750dinsdag 7 februari 2017
€ 6.000024561dinsdag 7 februari 2017
€ 400022133dinsdag 7 februari 2017
€ 500025648dinsdag 7 februari 2017
€ 200004080dinsdag 7 februari 2017
€ 500025970dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000020285dinsdag 7 februari 2017
€ 100023394dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000022654dinsdag 7 februari 2017
€ 200022318dinsdag 7 februari 2017
€ 500014985dinsdag 7 februari 2017
€ 300023841dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000022146dinsdag 7 februari 2017
€ 500011935dinsdag 7 februari 2017
€ 200005881dinsdag 7 februari 2017
€ 100023729dinsdag 7 februari 2017
€ 500020849dinsdag 7 februari 2017
€ 500025885dinsdag 7 februari 2017
€ 200015685dinsdag 7 februari 2017
€ 500018881dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000007496dinsdag 7 februari 2017
€ 500025714dinsdag 7 februari 2017
€ 100019361dinsdag 7 februari 2017
€ 100021900dinsdag 7 februari 2017
€ 2.500002874dinsdag 7 februari 2017
€ 500006438dinsdag 7 februari 2017
€ 300025726dinsdag 7 februari 2017
€ 1.000006501dinsdag 7 februari 2017
€ 200023650dinsdag 7 februari 2017
€ 400023844dinsdag 7 februari 2017
€ 300021114dinsdag 7 februari 2017
€ 100010915dinsdag 7 februari 2017
€ 300003497dinsdag 7 februari 2017
€ 100008688dinsdag 7 februari 2017
€ 400001799dinsdag 7 februari 2017
€ 200003319dinsdag 7 februari 2017
€ 200011557dinsdag 7 februari 2017
€ 500012843dinsdag 7 februari 2017
€ 500003001dinsdag 7 februari 2017
€ 100016428dinsdag 7 februari 2017
€ 500018566dinsdag 7 februari 2017
€ 500022316dinsdag 7 februari 2017
€ 100012808dinsdag 7 februari 2017
€ 100004245dinsdag 7 februari 2017
€ 500012148dinsdag 7 februari 2017
€ 200012910dinsdag 7 februari 2017
€ 200006498dinsdag 7 februari 2017
€ 100026047dinsdag 7 februari 2017
€ 500024341dinsdag 7 februari 2017
€ 500020495dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000016707dinsdag 7 februari 2017
€ 200010362dinsdag 7 februari 2017
€ 200010011dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000025940dinsdag 7 februari 2017
€ 500025764dinsdag 7 februari 2017
€ 1.300025594dinsdag 7 februari 2017
€ 500003963dinsdag 7 februari 2017
€ 100018639dinsdag 7 februari 2017
€ 100012242dinsdag 7 februari 2017
€ 500025034woensdag 8 februari 2017
€ 1.000024338woensdag 8 februari 2017
€ 300014422woensdag 8 februari 2017
€ 200025879woensdag 8 februari 2017
€ 300015028woensdag 8 februari 2017
€ 100002580woensdag 8 februari 2017
€ 100005995woensdag 8 februari 2017
€ 500006817woensdag 8 februari 2017
€ 100013403woensdag 8 februari 2017
€ 500017325woensdag 8 februari 2017
€ 400004502woensdag 8 februari 2017
€ 1.000018630woensdag 8 februari 2017
€ 400015288woensdag 8 februari 2017
€ 100012102woensdag 8 februari 2017
€ 300017236woensdag 8 februari 2017
€ 200005581woensdag 8 februari 2017
€ 1.500026051woensdag 8 februari 2017
€ 100019315woensdag 8 februari 2017
€ 1.000025561woensdag 8 februari 2017
€ 1.000014478woensdag 8 februari 2017
€ 2.000025323woensdag 8 februari 2017
€ 400016565woensdag 8 februari 2017
€ 400016566woensdag 8 februari 2017
€ 300012490woensdag 8 februari 2017
€ 200006679woensdag 8 februari 2017
€ 200015782woensdag 8 februari 2017
€ 200021882woensdag 8 februari 2017
€ 100005527woensdag 8 februari 2017
€ 500012014woensdag 8 februari 2017
€ 100018150woensdag 8 februari 2017
€ 200006439woensdag 8 februari 2017
€ 300004937woensdag 8 februari 2017
€ 200012232woensdag 8 februari 2017
€ 500025973woensdag 8 februari 2017
€ 100021735woensdag 8 februari 2017
€ 500004384woensdag 8 februari 2017
€ 1.000025219woensdag 8 februari 2017
€ 200024193woensdag 8 februari 2017
€ 500026053woensdag 8 februari 2017
€ 2.000025586woensdag 8 februari 2017
€ 100025827woensdag 8 februari 2017
€ 200014783woensdag 8 februari 2017
€ 100001212woensdag 8 februari 2017
€ 200024954woensdag 8 februari 2017
€ 500003523woensdag 8 februari 2017
€ 1.000017654woensdag 8 februari 2017
€ 100001403woensdag 8 februari 2017
€ 100014531woensdag 8 februari 2017
€ 2.000026025woensdag 8 februari 2017
€ 300025333woensdag 8 februari 2017
€ 300024616woensdag 8 februari 2017
€ 500006297woensdag 8 februari 2017
€ 500005916woensdag 8 februari 2017
€ 500016135woensdag 8 februari 2017
€ 100023835woensdag 8 februari 2017
€ 1.000003873woensdag 8 februari 2017
€ 1.000001386woensdag 8 februari 2017
€ 500005289woensdag 8 februari 2017
€ 500015135woensdag 8 februari 2017
€ 1.000025283woensdag 8 februari 2017
€ 500011688woensdag 8 februari 2017
€ 100021073woensdag 8 februari 2017
€ 300025749woensdag 8 februari 2017
€ 100025965woensdag 8 februari 2017
€ 100014823woensdag 8 februari 2017
€ 200026058woensdag 8 februari 2017
€ 500014878woensdag 8 februari 2017
€ 400025883woensdag 8 februari 2017
€ 800024491woensdag 8 februari 2017
€ 2.500019438woensdag 8 februari 2017
€ 100005479woensdag 8 februari 2017
€ 200026013woensdag 8 februari 2017
€ 2.300004264woensdag 8 februari 2017
€ 100023480woensdag 8 februari 2017
€ 2.200004333woensdag 8 februari 2017
€ 2.000007634woensdag 8 februari 2017
€ 100010468woensdag 8 februari 2017
€ 1.000024622woensdag 8 februari 2017
€ 300019461woensdag 8 februari 2017
€ 200015701woensdag 8 februari 2017
€ 300025674woensdag 8 februari 2017
€ 200005818woensdag 8 februari 2017
€ 100025321woensdag 8 februari 2017
€ 1.000025882woensdag 8 februari 2017
€ 500010496woensdag 8 februari 2017
€ 100016919woensdag 8 februari 2017
€ 400009109woensdag 8 februari 2017
€ 100023469woensdag 8 februari 2017
€ 100003898woensdag 8 februari 2017
€ 500018136woensdag 8 februari 2017
€ 100025715woensdag 8 februari 2017
€ 200005297woensdag 8 februari 2017
€ 500025287woensdag 8 februari 2017
€ 1.000023406woensdag 8 februari 2017
€ 300023740woensdag 8 februari 2017
€ 300014187woensdag 8 februari 2017
€ 200015377woensdag 8 februari 2017
€ 200021531woensdag 8 februari 2017
€ 200003271woensdag 8 februari 2017
€ 200009393woensdag 8 februari 2017
€ 1.500007762woensdag 8 februari 2017
€ 1.000006228donderdag 9 februari 2017
€ 100025479donderdag 9 februari 2017
€ 500009447donderdag 9 februari 2017
€ 400020783donderdag 9 februari 2017
€ 500017146donderdag 9 februari 2017
€ 2.500019762donderdag 9 februari 2017
€ 100021166donderdag 9 februari 2017
€ 200025097donderdag 9 februari 2017
€ 500002621donderdag 9 februari 2017
€ 300025743donderdag 9 februari 2017
€ 500023824donderdag 9 februari 2017
€ 500007184donderdag 9 februari 2017
€ 1.000021750donderdag 9 februari 2017
€ 200007831donderdag 9 februari 2017
€ 500009082donderdag 9 februari 2017
€ 200013981donderdag 9 februari 2017
€ 100025951donderdag 9 februari 2017
€ 1.800025949donderdag 9 februari 2017
€ 1.000022737donderdag 9 februari 2017
€ 500019991donderdag 9 februari 2017
€ 500026065donderdag 9 februari 2017
€ 1.000013719donderdag 9 februari 2017
€ 300023604donderdag 9 februari 2017
€ 1.800005845donderdag 9 februari 2017
€ 100014155donderdag 9 februari 2017
€ 200026066donderdag 9 februari 2017
€ 500015495donderdag 9 februari 2017
€ 100011310donderdag 9 februari 2017
€ 100014620donderdag 9 februari 2017
€ 200026068donderdag 9 februari 2017
€ 1.000012543donderdag 9 februari 2017
€ 100024631donderdag 9 februari 2017
€ 100017059donderdag 9 februari 2017
€ 1.000025846donderdag 9 februari 2017
€ 2.000024288donderdag 9 februari 2017
€ 200012241donderdag 9 februari 2017
€ 200025669donderdag 9 februari 2017
€ 100024546donderdag 9 februari 2017
€ 500010559donderdag 9 februari 2017
€ 400011723donderdag 9 februari 2017
€ 100024714donderdag 9 februari 2017
€ 1.000026070donderdag 9 februari 2017
€ 1.000009723donderdag 9 februari 2017
€ 500009372donderdag 9 februari 2017
€ 100012564donderdag 9 februari 2017
€ 500025423donderdag 9 februari 2017
€ 1.000005025donderdag 9 februari 2017
€ 100009817donderdag 9 februari 2017
€ 100024845donderdag 9 februari 2017
€ 1.000002420donderdag 9 februari 2017
€ 500023576donderdag 9 februari 2017
€ 300004509donderdag 9 februari 2017
€ 1.000021899donderdag 9 februari 2017
€ 100020479donderdag 9 februari 2017
€ 100006075donderdag 9 februari 2017
€ 1.000020892donderdag 9 februari 2017
€ 100015265vrijdag 10 februari 2017
€ 1.000008536vrijdag 10 februari 2017
€ 500018124vrijdag 10 februari 2017
€ 1.000009235vrijdag 10 februari 2017
€ 7.000025562vrijdag 10 februari 2017
€ 500013721vrijdag 10 februari 2017
€ 500013821vrijdag 10 februari 2017
€ 200016740vrijdag 10 februari 2017
€ 100021679vrijdag 10 februari 2017
€ 100013190vrijdag 10 februari 2017
€ 100023655vrijdag 10 februari 2017
€ 200019267vrijdag 10 februari 2017
€ 200004875vrijdag 10 februari 2017
€ 300011477vrijdag 10 februari 2017
€ 100024751vrijdag 10 februari 2017
€ 100026077vrijdag 10 februari 2017
€ 700005476vrijdag 10 februari 2017
€ 500025655vrijdag 10 februari 2017
€ 3.000024183vrijdag 10 februari 2017
€ 500025765vrijdag 10 februari 2017
€ 300024834vrijdag 10 februari 2017
€ 700015173vrijdag 10 februari 2017
€ 500004680vrijdag 10 februari 2017
€ 100005077vrijdag 10 februari 2017
€ 100023940vrijdag 10 februari 2017
€ 300022293vrijdag 10 februari 2017
€ 1.000012896vrijdag 17 februari 2017
€ 1.000024974vrijdag 17 februari 2017