Nieuws
Investeerdersnieuwsbrief maart 2017 verschenen
20-03-2018
Vandaag ontvangen investeerders de Geldvoorelkaar.nl nieuwsbrief in de mail. Heeft u hem niet ontv...
lees verder
Crowdfunding en franchise: ijzersterke combinatie
01-03-2018
Crowdfunding en Franchise: ijzersterke combinatie   Enkele beeldmerken van door Geld...
lees verder
Enthousiast over sportprestaties
26-02-2018
De Oranje Olympische sporters worden de komende dagen veelvuldig gehuldigd. Na het behalen van hun...
lees verder
Jaaropgave 2017 is beschikbaar
26-02-2018
De jaaropgave van Geldvoorelkaar.nl heeft u nodig voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2017. Deze o...
lees verder
Overall statistieken bijgewerkt
22-02-2018
De overall statistiek-tab van Geldvoorelkaar.nl is bijgewerkt tot 1 januari. Bekijk de statistie...
lees verder
Opstart onderneming
RegiePoort
Project:
16799 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5
G-PD percentage:
0,69
Creditsafe score:
27
Zekerheden:
PRDRHANO
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 148.600
Geinvesteerd:
€ 148.600
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Over mij
Branche:Dienstverlening
Producten en/of diensten:Advisering en begeleiding van werkgevers bij uitvoering Wet Poortwachter
Aantal medewerkers:2
Oprichtingsdatum:02-02-2015
Leeftijd:55 | 56
Gezinssituatie:Gehuwd, twee kinderen | Gehuwd, geen kinderen
Woonsituatie:Koopwoning (beiden)
Opleiding:HBO | WO
Hobby's:Ondernemen, honden en oldtimers | Ondernemen, honden en wandelen
BKR score:Laag risico (B)
BKR score:Laag risico (B)
Social media:Facebook  LinkedIn  LinkedIn  LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Poortwachter Expertise Centrum B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Brovo Holding B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Brovo Vastgoed B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Arbohuis Nederland B.V.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
PoortWachter Expertise Centrum (PWEC), opgericht door Sandra Tromp-Brouwer en Katja Bosboom, is sparringpartner voor werkgevers bij verzuim- en re-integratievragen. PWEC denkt mee met de ondernemer in de uitvoering van de wettelijke rol als regisseur van het verzuim en biedt hulp bij wet- en regelgeving. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid over, maar bieden die hulp die nodig is voor de werkgever en de werknemer zodat zij zelf weer verder kunnen. Precies zoals de Wet Verbetering Poortwachter het ook heeft bedoeld. 

PWEC is dé expert op het gebied van sociale verzekeringen. Wij willen onze kennis graag delen. Dit doen wij door, naast onze gerichte dienstverlening, kennissessies en gerichte trainingen te geven aan geïnteresseerden binnen ons werkveld. 

“PoortWachter Expertise Centrum gelooft dat je pas iets goed kunt doen, als je het begrijpt” 

Profiel_16799_2_213438.jpg

Onze kracht is dat wij praktisch zijn en moeilijke onderwerpen op een toegankelijke wijze uitleggen en daarbij ook de handvatten bieden zodat men er mee verder kan. Uitleggen zonder te vervallen in jargon is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij sluiten aan bij het kennisniveau van onze gesprekspartners en kunnen daarin snel schakelen. Ook realiseren wij ons voortdurend in welk spanningsveld wij opereren en welke belangen er op de diverse niveaus spelen en dus ook aandacht verdienen. Hierdoor kunnen wij makkelijk anticiperen op het verloop van verzuimsituaties en de daarmee gepaard gaande kostenontwikkeling.

Waar wordt de financiering voor aangewend?   
Vanuit de kerngedachte van de Wet Poortwachter, werkgever én werknemer doen samen alles om weer aan de slag te kunnen, hebben wij een vernieuwend verzuimsysteem ontwikkeld: RegiePoort. 

RegiePoort vervangt de ziekmelding door een “verzoek tot loondoorbetaling”

Profiel_16799_2_213534.jpg

Vanaf dag één dient de zieke werknemer actief mee te werken aan de eigen re-integratie binnen de grenzen die zijn gesteld aan de mentale en fysieke belastbaarheid. Dit is de billijke tegenprestatie voor loondoorbetaling en een effectievere benadering om vanuit verzuim weer aan het werk te gaan. En als de werknemer ook begrijpt in welke wetgeving hij met de ziekmelding terecht is gekomen, heeft hij de meeste regie op zijn eigen mogelijkheden tot het behouden en verkrijgen van inkomsten (een baan is het beste sociale vangnet binnen de huidige wetgeving).
De werkgever moet vanaf het moment dat er een verzoek tot loondoorbetaling wordt ingediend nagaan of de melding terecht is en zo ja of er passende arbeid is. 

De Wet Verbetering Poortwachter vraagt om een actieve houding, maar ziekmelden betekent doorgaans afwachten, zowel bij de werknemer als de werkgever. De kosten van deze passieve houding komen voor rekening van de werkgever. En dat niet alleen gedurende twee jaar in het kader van deze wet, maar ook nog gedurende maximaal 10 jaar daarna als er sprake is geweest van een WIA-beoordeling met bijvoorbeeld een uitkeringsrecht tot gevolg. Dit kan betekenen 12 jaarsalarissen!

Daarnaast bestaat de kans dat de werkgever te veel betaalt door onder andere geen gebruik te maken van subsidies zoals mobiliteitsbonus of doordat geen ziekengeld teruggevraagd wordt voor een werknemer met een WIA of WAO-uitkering. Deze kansen worden gemist, zelfs als een werkgever is aangesloten bij een arbodienst, wat betekent dat de werkgever geld laat liggen.

Voor werknemers is het niet altijd duidelijk dat ‘ziek zijn’ niet betekent dat je alleen gericht moet zijn op ‘volledig beter worden’, maar dat je ook in het kader van de wet de mogelijkheden die je nog hebt ‘moet’ vertalen naar aan het werk blijven. In dat kader is het ook belangrijk om over en weer de verwachtingen en verplichtingen duidelijk te hebben en uit te spreken. Wij merken in de praktijk dat dit eigenlijk te laat gebeurt.

RegiePoort wil hier verandering in aanbrengen! En is daarmee ook ons antwoord op de vele vragen en problemen van werkgevers die bij ons terecht zijn gekomen.

Profiel_16799_2_214750.jpg

Verdienmodel en privacy
Het verdienmodel van RegiePoort bestaat uit een vaste lage jaarlijkse abonnementsvergoeding en een variabele vergoeding per “activiteit”. De werkgever gaat daardoor in beginsel pas aan PWEC betalen als de werknemer gemeld is bij RegiePoort. Zijn er geen werknemers ziek, dan heeft de werkgever ook geen additionele kosten. Er wordt van de werkgever dan uitsluitend een kleine bijdrage per jaar (niet per werknemer) gevraagd, zodat de werkgever verzekerd is van menskracht en van gebruik van het systeem RegiePoort. Aangesloten zijn bij RegiePoort betekent automatisch voldoen aan de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet. Verder voldoet RegiePoort aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
 Bedrag
Ontwikkeling systeem
€ 142.000,-
Financieringskosten
€   10.000,-
Overige en onvoorzien
€   15.000,-
Totaal
€ 167.000,-
Af: eigen middelen
€   17.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 150.000.-
De kosten van de ontwikkeling zijn onderbouwd met een offerte. De offerte is zeer nauwkeurig doordat de complete administratieve organisatie van deze tool door ons zelf volledig is uitgeschreven.

Wat is uw professionele achtergrond?
Beiden zijn wij onze carrière binnen de sociale zekerheid gestart bij de voorganger van het UWV; het GAK. Katja in de jaren '90 van de vorige eeuw, Sandra in de jaren '80. Na het verlaten van deze organisatie zijn wij beiden als zelfstandig ondernemer (arbeidsdeskundige) binnen dit werkveld blijven werken en hebben dus ook de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2004 als adviseur van ondernemers/werkgevers meegemaakt. Sandra heeft een eigen arbodienst gehad. Naast ons werk als arbeidsdeskundig adviseur voor ondernemers/werkgevers zijn we op projectbasis arbeidsdeskundig werk blijven doen voor het UWV.

Katja is geregistreerd senior arbeidsdeskundig adviseur, verzuimspecialist en gespecialiseerd in verandermanagement. Sandra is geregistreerd senior arbeidsdeskundig adviseur, bedrijfsverpleegkundig adviseur en gespecialiseerd in administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

Profiel_16799_2_213948.jpg

Sandra Tromp-Brouwer en Katja Bosboom

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Crowdfunding is een goed alternatief voor bancaire financiering. Wij zijn hiermee in aanraking gekomen door onze adviseur die dit ook voor een ander bedrijf heeft geregeld. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om versneld ons doel te realiseren. Wij beschouwen Geldvoorelkaar.nl als een moderne oplossing voor een product waarmee vele werkgevers en werknemers geholpen kunnen worden. 

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
PoortWachter Expertise Centrum B.V. is een besloten vennootschap met twee eigenaren die ieder (in privé) 50% van de aandelen bezitten. Daarnaast zijn Sandra Tromp-Brouwer en Katja Bosboom ieder voor 50% eigenaar van Resultatenster B.V.

Tenslotte hebben beide vennoten ieder nog een opzichzelfstaande B.V.(-structuur):
  • Katja Bosboom is enig aandeelhouder van Functieflex B.V. 
  • Sandra Tromp-Brouwer is enig aandeelhouder van Brovo Holding B.V. met daaronder twee werkmaatschappijen: Arbohuis Nederland B.V. en Brovo Vastgoed B.V. 
Alle hierboven genoemde entiteiten tekenen hoofdelijk mee voor deze lening.

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat na Belasting
2015
€   30.000,-
€ -   3.000,- 
2016
€   53.000,-
€     5.000,-
2017 (eerste half jaar)
€   44.000,-
€     9.000,-
2017 (prognose)
€   95.000,-
€   16.000,-
2018 (prognose)
€ 305.000,-
€   29.000,-
2019 (prognose)
€ 560.000,-
€ 108.000,-
De prognose zijn opgesteld door JH Business te Emst. Er is tevens een break-even scenario doorgerekend: bij een omzet van € 260.000,- kan PoortWachter Expertise Centrum B.V. aan alle verplichtingen voldoen.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Op korte termijn gaan wij de bedrijven die hebben deelgenomen aan de kennissessies benaderen om mee te doen met de verzuimbegeleiding via Regiepoort. In de afgelopen maanden hebben wij circa 15 kennissessies georganiseerd waarmee we ongeveer 150 bedrijven hebben bereikt. Deze deelnemers waren erg positief over de werkwijze van PWEC.

Inmiddels hebben 12 bedrijven aangegeven gebruik te willen maken van onze op te zetten ziekteverzuim dienstverlening, waaronder een aantal grote bedrijven die nu al van onze huidige dienstverlening gebruik maken. Vier bedrijven zullen bij aanvang van RegiePoort direct starten als launching klanten. 

Wij verwachten met de nieuw aan te sluiten bedrijven en de bestaande dienstverlening in het eerste jaar een kleine winst te kunnen draaien. Met de historische groei in de bestaande dienstverlening hebben wij met PWEC een stevig fundament opgebouwd. Op langere termijn verwachten wij de omzet en het resultaat sterk te kunnen laten groeien doordat positieve deelnemers aan het nieuwe systeem als ambassadeurs aanjager zijn voor nieuwe deelnemers.

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Per 30 juni 2017 is het eigen vermogen van PoortWachter Expertise Centrum B.V.  € 10.000,- op een balanstotaal van € 45.000,-. Daarnaast hebben de aandeelhouders nog € 11.000,- aan de B.V. geleend (rekening courant verhouding).

Het eigen vermogen van Resultaten Ster B.V. bedraagt per ultimo 2015 € - 8.000,- op een balanstotaal van € 34.000,-. Deze B.V. is echter uitsluitend gefinancierd met gelden vanuit privé via een RC-verhouding met de twee aandeelhouders. Jaarcijfers 2016 zijn nog niet beschikbaar, echter zijn er in deze B.V. nagenoeg geen activiteiten. Resultaten Ster B.V. is enkel licentiehouder van het instrument www.resultatenster.nl

Functieflex B.V. heeft per ultimo 2016 een eigen vermogen van € 11.000,- op een balanstotaal van € 61.000,-. Naast het genoemde eigen vermogen is er door de aandeelhouder nog € 9.000,- gefinancierd middels een RC-verhouding. 

De geconsolideerde jaarcijfers van Brovo Holding B.V. laten per ultimo 2016 een eigen vermogen zien van € 257.000,- op een balanstotaal van € 600.000,-. Verder kent deze B.V. een pensioenvoorziening van € 208.000,-.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Op basis van de door de accountant opgestelde prognoses wordt in 2018 55% van de vrij beschikbare cashflow besteed aan rente- en aflossing van de lening van Geldvoorelkaar.nl.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het bedrijfspand is in eigendom van Sandra Tromp-Brouwer.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast alle vennootschappen zijn ook beide aandeelhouders privé hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. Tevens tekenen wij een non-onttrekkingsverklaring. Er wordt een verpanding afgegeven op de debiteuren, de bankrekeningen en het bedrijfsinventaris. Tenslotte is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting kunnen voldoen.

Incentive
Investeerders die zich met hun onderneming aansluiten bij RegiePoort worden één jaar vrijgesteld van de jaarlijkse abonnementskosten.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe Score zijn  van geldnemer PoortWachter Expertise Centrum B.V.

Medegeldnemers zijn:
  • Brovo Holding B.V. (G-PD% 0,07% en Creditsafe score 92)
  • Brovo Vastgoed B.V. (G-PD% 0,79% en Creditsafe score 43)
  • Arbohuis Nederland B.V. (G-PD% 0,13% en Creditsafe score 34)
  • Functieflex B.V. (G-PD% 0,05% en Creditsafe score Geen) *  
  • Resultaten Ster B.V. (G-PD% 0,06 en Creditsafe score Geen)  **
  • Mevrouw S. Tromp-Brouwer, die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.
  • Mevrouw C.H. Bosboom, die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.
De verpanding van de banksaldi, debiteuren en bedrijfsinventaris van PoortWachter Expertise Centrum B.V. zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Door de aandeelhouders van Geldnemer zal een non-onttrekkingsverklaring worden afgegeven. Inhoudende dat er de eerste drie jaar na verstrekking van de Geldvoorelkaar.nl lening geen vermogen zal worden onttrokken aan de vennootschappen.

* De jaarrekening van Functieflex B.V. is 15 augustus 2017 gedeponeerd. Dit is nog niet verwerkt in creditsafe en derhalve is er nog geen score.
** De jaarrekening van Resultaten Ster B.V. 15 decemeber 2016 al gedeponeerd. Echter door een technishe fout nog niet verwerkt in creditsafe. Derhalve is er nog geen score toegekend. Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 600020933donderdag 24 augustus 2017
€ 200024616donderdag 24 augustus 2017
€ 100020146donderdag 24 augustus 2017
€ 500026820donderdag 24 augustus 2017
€ 200025416donderdag 24 augustus 2017
€ 2.000012636donderdag 24 augustus 2017
€ 400021546donderdag 24 augustus 2017
€ 200027128donderdag 24 augustus 2017
€ 4.500024561donderdag 24 augustus 2017
€ 1.000027517donderdag 24 augustus 2017
€ 500013177donderdag 24 augustus 2017
€ 100025344donderdag 24 augustus 2017
€ 100016312donderdag 24 augustus 2017
€ 100025280donderdag 24 augustus 2017
€ 100019361donderdag 24 augustus 2017
€ 200001403donderdag 24 augustus 2017
€ 400015595donderdag 24 augustus 2017
€ 300025335donderdag 24 augustus 2017
€ 100006472donderdag 24 augustus 2017
€ 300026933donderdag 24 augustus 2017
€ 100010915donderdag 24 augustus 2017
€ 500011352donderdag 24 augustus 2017
€ 100019262donderdag 24 augustus 2017
€ 100019685donderdag 24 augustus 2017
€ 100005707donderdag 24 augustus 2017
€ 2.000013738donderdag 24 augustus 2017
€ 100010390donderdag 24 augustus 2017
€ 100021421donderdag 24 augustus 2017
€ 200012541donderdag 24 augustus 2017
€ 1.000002641donderdag 24 augustus 2017
€ 200014531donderdag 24 augustus 2017
€ 100014631donderdag 24 augustus 2017
€ 500027151donderdag 24 augustus 2017
€ 500026271donderdag 24 augustus 2017
€ 300020589donderdag 24 augustus 2017
€ 100017059donderdag 24 augustus 2017
€ 500027407donderdag 24 augustus 2017
€ 100026088donderdag 24 augustus 2017
€ 200017359donderdag 24 augustus 2017
€ 100009551donderdag 24 augustus 2017
€ 100019020donderdag 24 augustus 2017
€ 500015470donderdag 24 augustus 2017
€ 100025775donderdag 24 augustus 2017
€ 100021767donderdag 24 augustus 2017
€ 500009943donderdag 24 augustus 2017
€ 200009711donderdag 24 augustus 2017
€ 300014158donderdag 24 augustus 2017
€ 500009298donderdag 24 augustus 2017
€ 100002025donderdag 24 augustus 2017
€ 100019533donderdag 24 augustus 2017
€ 100027710donderdag 24 augustus 2017
€ 200017077donderdag 24 augustus 2017
€ 200027584donderdag 24 augustus 2017
€ 1.000004350donderdag 24 augustus 2017
€ 300014823donderdag 24 augustus 2017
€ 2.500026423donderdag 24 augustus 2017
€ 200023189donderdag 24 augustus 2017
€ 400011557donderdag 24 augustus 2017
€ 200026990donderdag 24 augustus 2017
€ 100018639donderdag 24 augustus 2017
€ 2.000024183donderdag 24 augustus 2017
€ 500020484donderdag 24 augustus 2017
€ 200027422donderdag 24 augustus 2017
€ 500010476donderdag 24 augustus 2017
€ 100016428donderdag 24 augustus 2017
€ 300010843donderdag 24 augustus 2017
€ 200026561donderdag 24 augustus 2017
€ 500027064donderdag 24 augustus 2017
€ 1.000010829donderdag 24 augustus 2017
€ 300026824donderdag 24 augustus 2017
€ 500011472donderdag 24 augustus 2017
€ 100024006donderdag 24 augustus 2017
€ 100013615donderdag 24 augustus 2017
€ 1.000027712donderdag 24 augustus 2017
€ 200025480donderdag 24 augustus 2017
€ 500017661donderdag 24 augustus 2017
€ 1.000025034donderdag 24 augustus 2017
€ 200001939donderdag 24 augustus 2017
€ 700009818donderdag 24 augustus 2017
€ 100020275vrijdag 25 augustus 2017
€ 500027602vrijdag 25 augustus 2017
€ 500027652vrijdag 25 augustus 2017
€ 200011310vrijdag 25 augustus 2017
€ 1.000006176vrijdag 25 augustus 2017
€ 1.000027440vrijdag 25 augustus 2017
€ 100016397vrijdag 25 augustus 2017
€ 500027522vrijdag 25 augustus 2017
€ 500009091vrijdag 25 augustus 2017
€ 300016565vrijdag 25 augustus 2017
€ 200016566vrijdag 25 augustus 2017
€ 500027367vrijdag 25 augustus 2017
€ 200003878vrijdag 25 augustus 2017
€ 1.100027715vrijdag 25 augustus 2017
€ 100027473vrijdag 25 augustus 2017
€ 500006016vrijdag 25 augustus 2017
€ 500027340vrijdag 25 augustus 2017
€ 500027263vrijdag 25 augustus 2017
€ 200027033vrijdag 25 augustus 2017
€ 100023768vrijdag 25 augustus 2017
€ 200003497vrijdag 25 augustus 2017
€ 300027672vrijdag 25 augustus 2017
€ 500006438vrijdag 25 augustus 2017
€ 200012050vrijdag 25 augustus 2017
€ 200025547vrijdag 25 augustus 2017
€ 200018894vrijdag 25 augustus 2017
€ 100014500vrijdag 25 augustus 2017
€ 200025333vrijdag 25 augustus 2017
€ 300019191vrijdag 25 augustus 2017
€ 1.000027139vrijdag 25 augustus 2017
€ 1.000005640vrijdag 25 augustus 2017
€ 1.000027487vrijdag 25 augustus 2017
€ 1.000021750vrijdag 25 augustus 2017
€ 200017481vrijdag 25 augustus 2017
€ 100027670vrijdag 25 augustus 2017
€ 1.000027666zaterdag 26 augustus 2017
€ 100015480zaterdag 26 augustus 2017
€ 100022667zaterdag 26 augustus 2017
€ 100006603zaterdag 26 augustus 2017
€ 200018187zaterdag 26 augustus 2017
€ 1.200004080zaterdag 26 augustus 2017
€ 500026479zaterdag 26 augustus 2017
€ 1.000027726zaterdag 26 augustus 2017
€ 200026630zaterdag 26 augustus 2017
€ 200020010zaterdag 26 augustus 2017
€ 100027727zondag 27 augustus 2017
€ 800012649zondag 27 augustus 2017
€ 100027730zondag 27 augustus 2017
€ 1.500027731zondag 27 augustus 2017
€ 200005094zondag 27 augustus 2017
€ 100014321maandag 28 augustus 2017
€ 500006509maandag 28 augustus 2017
€ 100005479maandag 28 augustus 2017
€ 100015028maandag 28 augustus 2017
€ 200009684maandag 28 augustus 2017
€ 300011477maandag 28 augustus 2017
€ 100002441maandag 28 augustus 2017
€ 200027734maandag 28 augustus 2017
€ 200027525maandag 28 augustus 2017
€ 500016393maandag 28 augustus 2017
€ 100009672maandag 28 augustus 2017
€ 100023755maandag 28 augustus 2017
€ 200017078maandag 28 augustus 2017
€ 1.500026180maandag 28 augustus 2017
€ 2.000026196dinsdag 29 augustus 2017
€ 500023395dinsdag 29 augustus 2017
€ 100001899dinsdag 29 augustus 2017
€ 500007879dinsdag 29 augustus 2017
€ 300024753dinsdag 29 augustus 2017
€ 200027206dinsdag 29 augustus 2017
€ 300017943dinsdag 29 augustus 2017
€ 1.500027470woensdag 30 augustus 2017
€ 500027728woensdag 30 augustus 2017
€ 100027389woensdag 30 augustus 2017
€ 2.000019276woensdag 30 augustus 2017
€ 200007681woensdag 30 augustus 2017
€ 100025817woensdag 30 augustus 2017
€ 100010467donderdag 31 augustus 2017
€ 500016572donderdag 31 augustus 2017
€ 100027745donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000007084donderdag 31 augustus 2017
€ 100005466donderdag 31 augustus 2017
€ 3.500026330donderdag 31 augustus 2017
€ 100005936vrijdag 1 september 2017
€ 100023480vrijdag 1 september 2017
€ 100015865vrijdag 1 september 2017
€ 4.500027750vrijdag 1 september 2017
€ 200003319vrijdag 1 september 2017
€ 500020495vrijdag 1 september 2017
€ 100022572vrijdag 1 september 2017
€ 500021847vrijdag 1 september 2017
€ 500027754vrijdag 1 september 2017
€ 100023666vrijdag 1 september 2017
€ 1.000018316zaterdag 2 september 2017
€ 500008271zaterdag 2 september 2017
€ 400015288zaterdag 2 september 2017
€ 1.500023527zaterdag 2 september 2017
€ 500025283zaterdag 2 september 2017
€ 2.000024120zaterdag 2 september 2017
€ 100021679zondag 3 september 2017
€ 300026649zondag 3 september 2017
€ 1.000006001zondag 3 september 2017
€ 100017851zondag 3 september 2017
€ 500027757zondag 3 september 2017
€ 100027759zondag 3 september 2017
€ 200013634maandag 4 september 2017
€ 100027761maandag 4 september 2017
€ 100027676dinsdag 5 september 2017
€ 1.000007473dinsdag 5 september 2017
€ 1.000027536dinsdag 5 september 2017
€ 100027766dinsdag 5 september 2017
€ 500022010dinsdag 5 september 2017
€ 100027768woensdag 6 september 2017
€ 100021341woensdag 6 september 2017
€ 200027770woensdag 6 september 2017
€ 300022335woensdag 6 september 2017
€ 1.500027492woensdag 6 september 2017
€ 200027009woensdag 6 september 2017
€ 600005381woensdag 6 september 2017
€ 100027772woensdag 6 september 2017
€ 100021712woensdag 6 september 2017
€ 100027774woensdag 6 september 2017
€ 100027722woensdag 6 september 2017
€ 100027777donderdag 7 september 2017
€ 200015377donderdag 7 september 2017
€ 200002922donderdag 7 september 2017
€ 500023722donderdag 7 september 2017
€ 100027217vrijdag 8 september 2017
€ 200005297vrijdag 8 september 2017
€ 100013670vrijdag 8 september 2017
€ 200014263vrijdag 8 september 2017
€ 100009193vrijdag 8 september 2017
€ 500021284vrijdag 8 september 2017
€ 500025092vrijdag 8 september 2017
€ 100027786vrijdag 8 september 2017
€ 100027621vrijdag 8 september 2017
€ 100026250zaterdag 9 september 2017
€ 100022399zaterdag 9 september 2017
€ 200027789zaterdag 9 september 2017
€ 100024236zaterdag 9 september 2017
€ 100027384zondag 10 september 2017
€ 100027790zondag 10 september 2017
€ 500027037zondag 10 september 2017
€ 500018636zondag 10 september 2017
€ 500019537maandag 11 september 2017
€ 100027794maandag 11 september 2017
€ 100027197maandag 11 september 2017
€ 2.000023528dinsdag 12 september 2017
€ 100023561dinsdag 12 september 2017
€ 100018286dinsdag 12 september 2017
€ 100012379dinsdag 12 september 2017
€ 200027797dinsdag 12 september 2017
€ 500003708dinsdag 12 september 2017
€ 1.000023406dinsdag 12 september 2017
€ 400000300dinsdag 12 september 2017
€ 700021361dinsdag 12 september 2017
€ 100017993dinsdag 12 september 2017
€ 100027802woensdag 13 september 2017
€ 1.000002420woensdag 13 september 2017
€ 200013724woensdag 13 september 2017
€ 300011605woensdag 13 september 2017
€ 500003683woensdag 13 september 2017
€ 100027806woensdag 13 september 2017
€ 500025467woensdag 13 september 2017
€ 1.000025567woensdag 13 september 2017
€ 100013348woensdag 13 september 2017
€ 500024328woensdag 13 september 2017
€ 100027591donderdag 14 september 2017
€ 500015495donderdag 14 september 2017
€ 100005233donderdag 14 september 2017
€ 100023509donderdag 14 september 2017
€ 100009993donderdag 14 september 2017
€ 300015685donderdag 14 september 2017
€ 100027816donderdag 14 september 2017
€ 300021054vrijdag 15 september 2017
€ 5.000025407vrijdag 15 september 2017
€ 100023437vrijdag 15 september 2017
€ 1.000026053vrijdag 15 september 2017
€ 500006021zaterdag 16 september 2017
€ 500010042zaterdag 16 september 2017
€ 100026658zaterdag 16 september 2017
€ 1.500027578zaterdag 16 september 2017
€ 200014812zaterdag 16 september 2017
€ 100021025zaterdag 16 september 2017
€ 200013087zondag 17 september 2017
€ 1.000027346zondag 17 september 2017
€ 100005527zondag 17 september 2017
€ 300025698zondag 17 september 2017
€ 2.000017118zondag 17 september 2017
€ 100017962maandag 18 september 2017
€ 100013788maandag 18 september 2017
€ 1.000027840maandag 18 september 2017
€ 100018641maandag 18 september 2017
€ 600027693maandag 18 september 2017
€ 100001250maandag 18 september 2017
€ 1.800001670maandag 18 september 2017
€ 300000506maandag 18 september 2017
€ 100027633maandag 18 september 2017
€ 1.000023968dinsdag 19 september 2017
€ 100020995dinsdag 19 september 2017
€ 1.000016757dinsdag 19 september 2017
€ 500011481dinsdag 19 september 2017
€ 5.000009725dinsdag 19 september 2017
€ 500011287dinsdag 19 september 2017
€ 500027847dinsdag 19 september 2017
€ 2.000021210dinsdag 19 september 2017
€ 200014422dinsdag 19 september 2017
€ 500023093dinsdag 19 september 2017
€ 1.000027853dinsdag 19 september 2017
€ 4.000006465dinsdag 19 september 2017
€ 100010207dinsdag 19 september 2017
€ 300020406dinsdag 19 september 2017
€ 500027660dinsdag 19 september 2017
€ 500016823dinsdag 19 september 2017