Nieuws
18-10-2018
Wij zijn recent door Creditsafe geïnformeerd dat zij haar scoremodellen heeft vervangen. Alle bedr...
lees verder
12-10-2018
De gemiddelde leeftijd van de Geldvoorelkaar.nl-investeerders is 46 jaar. Twintig procent van de i...
lees verder
02-10-2018
 Vanaf 2 oktober is het ook mogelijk om via Geldvoorelkaar.nl te investeren in Flexleningen. ...
lees verder
01-10-2018
De investeerdersnieuwsbrief van oktober is verschenen. Met veel projecten en een paar vooruitblikk...
lees verder
28-09-2018
Opvallend verschil tussen de leningnemers  en  investeerders  bij Geldvoorelkaar.n...
lees verder
Voorfinanciering voorraden
APOC Aviation Project L
Project:
17368 Zakelijk
Leendoel:
Voorfinanciering voorraden
Classificatie:
n.v.t.
Zekerheden:
PRNO
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 1.650.000
Geinvesteerd:
€ 1.650.000
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
24 maanden
100%
Algemeen
Branche: Luchtvaartindustrie
Producten en/of diensten: Verkoop van vliegtuigonderdelen
Aantal medewerkers: 18
Oprichtingsdatum: 14-08-2014 (APOC Project L 11-12-2017)
Leeftijd: 37
Gezinssituatie: Gehuwd, 2 kinderen
Opleiding: Small business HEAO
Hobby's: Sportvliegen, kitesurfen
Social media: LinkedIn  Twitter  LinkedIn
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Deze publicatie gaat tijdens het weekend open voor investeringen. U ontvangt hiervan geen Whatsapp notificatie.

Track record APOC Aviation
APOC Aviation heeft reeds drie crowdfundingcampagnes succesvol via Geldvoorelkaar.nl gefinancierd. De eerste crowdfundingcampagne (leningnummer 15675, publicatiedatum 11 november 2016) is vervroegd afgelost binnen 4 maanden na totstandkoming van de lening. Het gerealiseerde effectieve rendement op jaarbasis overschreed daardoor ruimschoots het geplande rendement.

Vervroegde aflossing van de tweede crowdfundingcampagne (leningnummer 16459, publicatiedatum 9 mei 2017) zal plaatsvinden uiterlijk 28 februari 2018. Er is inmiddels een dusdanige omzet in project F gerealiseerd dat aflossing in februari 2018 mogelijk zal zijn. 

De derde crowdfundingcampagne (leningnummer 17151, publicatiedatum 31 oktober 2017) heeft dankzij de crowd geresulteerd in de aankoop van een Airbus A320. De demontage van het vliegtuig is gestart. Een groot aantal componenten zijn in de voorfase reeds verkocht en het team maakt zich gereed voor de start van de verdere verkoop. 

Met deze vierde crowdfundingcampagne willen wij wederom de aankoop van een Airbus A320 (project L) direct via de crowd mogelijk maken. 
 
In totaal zal APOC Aviation in 2017 vijf vliegtuigen hebben aangekocht. Project L zal het eerste part-out project zijn dat in 2018 wordt uitgevoerd. De realistische doelstelling is om in 2018 zes tot acht nieuwe projecten op te starten. 
___________________________________________________________________________________________________

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming en uw onderscheidende kenmerken? 
APOC Aviation (Besloten Vennootschap) houdt zich bezig met de wereldwijde levering van reserve-onderdelen voor commerciële lijnvliegtuigen uit demontage van door vliegtuigmaatschappijen of leasemaatschappijen uit de vaart genomen vliegtuigen. Wij kopen de vliegtuigen, laten deze demonteren, laten de componenten zo nodig reviseren en verkopen vervolgens de onderdelen. Wij opereren hiermee in de internationale aviation part-out markt.

Profiel_17368_2_215126.jpg

Er is met name in Azië (China en India) een groeiende vraag naar vluchten. Zowel Airbus als Boeing hebben een grote orderportefeuille voor de komende twintig jaar. Door zowel de opkomst van low cost airlines, die voor veel concurrentie zorgen, als de crisis die luchtvaartmaatschappijen bewust heeft gemaakt van het belang van kostenreductie, is de tweedehands onderdelenmarkt sterk groeiend. Het prijsverschil tussen een nieuw en een gebruikt onderdeel is fors. Nagenoeg alle luchtvaartmaatschappijen gebruiken inmiddels gebruikte onderdelen bij reparatie of onderhoud aan hun vloot. Ons bedrijf profiteert sterk van deze trend en wij verwachten dan ook de komende jaren een forse groei te realiseren.

APOC Aviation is medio 2014 door Max Lutje Wooldrik opgericht. Max Lutje Wooldrik (algemeen directeur) is een ondernemer in hart en nieren met een groot commercieel talent. Hij startte zijn eerste onderneming toen hij nog studeerde. Daarna heeft hij diverse ICT-bedrijven opgericht, waaronder een consultancy bedrijf op het gebied van telecommunicatie, welke aan een concurrent is verkocht. Tijdens een freelance-opdracht bij een ander Nederlands part-out bedrijf zag Max in dat er met behulp van de juiste IT-tools grote kansen in deze markt liggen, waarna hij APOC Aviation heeft opgericht. Hij heeft al jaren veel affiniteit met de luchtvaartwereld en is zelf een ervaren piloot. In september 2017 is Max genomineerd voor de OndernemersPrijs Haaglanden.

Businessmodel
Om tot een aankoopprijs van een uit de vaart genomen vliegtuig te komen, dient eerst een potentiële opbrengst bepaald te worden. Wij gebruiken hiervoor zelf ontwikkelde geavanceerde softwaretools die de prijs conservatief benaderen. Hierbij wordt onder andere via verschillende online databases rekening gehouden met historisch betaalde prijzen voor vliegtuigonderdelen. Belangrijke factoren hierbij zijn onder meer vliegtuigspecificaties zoals het type vliegtuig, de leeftijd van het vliegtuig en de staat van het vliegtuig (in verband met kwaliteit van de onderdelen). 

Na aanschaf van het vliegtuig volgt demontage. Dit onderdeel besteden wij uit aan tear-down bedrijven. Zij zijn gespecialiseerd in het demonteren van vliegtuigen en gevestigd op diverse Europese vliegvelden. De periode om een vliegtuig te demonteren bedraagt ongeveer drie tot zes weken. De onderdelen worden vervolgens naar ons magazijn in Delft verzonden.

Onze afnemers zijn onder meer MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijven, tussenhandelaren en luchtvaartmaatschappijen met in-house onderhoud. Naast directe verkoop vanuit de vraag van onze klanten verkopen wij ook onderdelen via ons eigen online webportal en via publieke, internationale online databases als ILS en AeroXchange. 

Profiel_17368_2_220001.jpg

Onderscheidende kenmerken
  • Wij zijn in onze sector koploper op het gebied van kwaliteit en documentatie. Door gebruik te maken van geavanceerde softwaretools creëren we marktvoordeel. Spelers in de part-out markt hebben traditioneel een zeer lage graad van automatisering. 
  • Wij hanteren een flexibel businessmodel, waarbij makkelijk geschakeld kan worden qua capaciteit. Door het uitbesteden van de deassemblage werkzaamheden besparen wij veel tijd en blijft er flexibiliteit wat betreft personeel.
  • Met de toetreding van investeringsmaatschappij Antea Participaties als aandeelhouder in oktober 2016, hebben wij ons verzekerd van een kapitaalkrachtige partner. Antea Participaties ondersteunt ons met financiële kennis en ervaring.
  • APOC Aviation optimaliseert haar bedrijfsprocessen om klaar te staan voor de volgende fase in haar ontwikkeling en groei. De ontwikkelde IT-tools worden continu bijgewerkt en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Het team is uitgebreid met enkele specialisten die een lange staat van dienst hebben in de luchtvaartsector, waaronder een gecertificeerde ISTAT vliegtuig taxateur die ons in staat stelt om nog scherper de calculaties voor aanschaf van vliegtuigen op te zetten. Inmiddels heeft APOC tevens een Raad van Commissarissen ingesteld met leden die onder meer een luchtvaart achtergrond hebben. 

APOC project L
Na de aanschaf van Project F (Airbus A319) hebben wij in 2017 Project G (Airbus A321), Project H (Airbus A319), Project J (Airbus A320) en Project K (Boeing 747) aangekocht. Ten aanzien van Project I BV is, na inspectie van het vliegtuig, besloten om de betreffende Airbus A310 niet definitief af te nemen. In plaats daarvan zal in Project I BV de aankoop van een Airbus A320 geschieden. De onderhandelingen voor aankoop van het vliegtuig bevinden zich in de eindfase. APOC Aviation koopt in alle gevallen vliegtuigen aan onder voorbehoud van inspectie. De financiering van het vliegtuig zal geschieden door informal investors. 

De aankoop van de vliegtuigen behorende bij projecten G, H en K is ondersteund door een kleine groep informal investors. De keuze voor deze financieringswijze is met name gebaseerd op de snelheid waarmee de beslissing tot aankoop genomen moest worden. Daarnaast heeft Project K een sterk afwijkend risicoprofiel (aankoop gehele vliegtuig inclusief motoren), zodat ook voor dit project is gekozen voor een financiering via informal investors. Bij Project K is direct na aankoop overgegaan tot doorverkoop van o.a. de motoren hetgeen tot een aanzienlijke omzetstijging in 2017 heeft geleid. Project J is met de derde crowdfundingcampagne via Geldvoorelkaar.nl aangekocht. De aankoop van Project L past binnen de groeistrategie van APOC Aviation. 

Onderstaande tabel geeft een duidelijk totaaloverzicht van de gerealiseerde projecten door Apoc Aviation en de wijze van financiering. Ten tijde van het realiseren van Project A t/m D werd nog geen gebruik gemaakt van separate Project BV's. Projecten A t/m D zijn gefinancierd door informal investors. 

Profiel_17368_2_103808.jpg


Tenslotte willen wij vanuit APOC Aviation pas projecten aanbieden aan de crowd wanneer een belangrijk deel van de geplande verkoopopbrengst is gerealiseerd in de voorgaande projecten, of zoals nu bij Project J het geval is, in de voorverkoop al een substantieel aantal verkooporders is gerealiseerd. 

Bekijk hier de aankomst van de Boeing 747 (Project K) op Twente Airport en bijbehorend nieuwsbericht. 

Profiel_17368_2_220617.jpg

Aankomst van de Boeing 747 (project K) op Twente Airport met drie reeën op de voorgrond. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering zal worden aangewend voor een specifiek nieuw part-out project. Een part-out project betreft de aanschaf van een uit de vaart genomen vliegtuig, de demontage ervan, revisie van een deel van de onderdelen door een gecertificeerd revisiebedrijf en de verkoop van de onderdelen. Doorgaans duurt een dergelijk project 24 tot 36 maanden, waarbij het break-even punt doorgaans na circa 12 maanden wordt bereikt. Aan het einde van een part-out project worden de resterende onverkochte onderdelen ofwel in bulk onderhands verkocht, ofwel geveild. 
 
Het te financieren part-out project is een Airbus A320, genoemd Project L. Het serienummer van de betreffende A320, alsmede de specifieke projectcalculatie is bekend bij Geldvoorelkaar.nl. Het betreft wederom een part-out project zonder vliegtuigmotoren. Het vliegtuig is tot voor kort gebruikt geweest door een gerenommeerde luchtvaartmaatschappij uit Azië met een uitstekende reputatie voor wat betreft onderhoud van haar vloot. 

Profiel_17368_2_105641.jpg

Airbus A320 - Project L

De A320 familie is samen met de Boeing 737-familie wereldwijd een van de meest ingezette vliegtuigen. Vanwege dit grote volume is de vraag naar gebruikte A320 onderdelen altijd zeer constant. Het aan te kopen vliegtuig is het negende toestel dat wij uit de A320-familie gaan aanschaffen. Alle voorgaande Airbus projecten draaien op of boven prognose. 

Het vliegtuig zal op 14 januari 2018 officieel eigendom van APOC worden, waarna de demontage zo spoedig mogelijk wordt opgestart. De verkoop van onderdelen start in maart 2018. De doorloopsnelheid zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met eerdere A320 projecten. Wij verwachten dat ook voor dit project het break-even-point snel bereikt wordt. 

Specificatie lening
De te plaatsen lening voor APOC PROJECT L B.V. zal worden gebruikt om het vliegtuig (Airbus A320) aan te kopen. APOC PROJECT L B.V. is een volledige dochtermaatschappij van APOC Aviation en is opgericht om de part-out van bovengenoemde Airbus A320 te faciliteren. 

De te plaatsen lening bedraagt minimaal € 1.200.000,- . Indien er additionele interesse vanuit de crowd bestaat, kan het op te halen bedrag worden verhoogd tot een maximaal bedrag van € 1.650.000,-. Indien aanvullende financiering noodzakelijk is zal dit plaatsvinden via informal investors. APOC Aviation verstrekt zelf ook deelfinanciering voor APOC PROJECT L B.V. Hieronder valt onder andere het dekken van significante kosten met betrekking tot de demontage en revisie/reparatie, alsook verkoop van de onderdelen. De deelname door Antea Participaties en overige aandeelhouders in APOC Aviation maakt het mogelijk dat APOC Aviation deze benodigde eigen middelen in de diverse op te zetten project-BV’s inbrengt.

Op de lening wordt een jaarlijkse rente van 8% vergoed. De rente wordt per kwartaal uitbetaald. De lening heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Aangezien het bij voorgaande projecten is gebleken dat er vaak al binnen een jaar genoeg geld beschikbaar is om de lening af te lossen, is er voor APOC PROJECT L B.V. de mogelijkheid om het volledige bedrag eerder af te lossen. Ondanks dat APOC PROJECT L B.V. kan besluiten eerder af te lossen, zal de investeerder echter altijd minimaal rente over 6 maanden ontvangen, ook indien APOC PROJECT L B.V. besluit de lening na bijvoorbeeld 4 maanden af te lossen. Indien APOC PROJECT L B.V. besluit na 14 maanden de lening af te lossen ontvangt de investeerder rente over 14 maanden plus de aflossing van de betreffende lening. Indien er eerder afgelost wordt mag APOC PROJECT L B.V. uitsluitend de totale lening aflossen en niet slechts een gedeelte van de lening. APOC Aviation draagt het risico van wanbetaling door afnemers via een garantie op debiteurenrisico tegenover APOC PROJECT L B.V. 

Profiel_17368_2_145844.jpg

Indicatieve tijdslijn APOC PROJECT L B.V.
 
Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Dankzij de crowd van Geldvoorelkaar.nl hebben wij reeds drie crowdfundingcampagnes (15675, 16459 en 17151) succesvol gefinancierd. De succesvolle samenwerking is versterkt door de meest recente campagne, waarbij het bedrag van 1,2 miljoen euro binnen iets meer dan een uur was opgehaald. Ook ten aanzien van dit project wordt vervroegde aflossing verwacht. Het herhaaldelijke vertrouwen van de crowd via Geldvoorelkaar.nl heeft ons nu wederom doen besluiten om de crowd te betrekken bij de directe aankoop van een Airbus A320 vanuit Apoc project L. Het betreft een unieke samenwerking waarbij we samen met de crowd optrekken om de gewenste schaalvergroting van APOC Aviation te realiseren. 

Profiel_17368_2_222158.jpg

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
In de eerste twee jaar van ons bestaan hebben wij met het opstarten van drie Airbus A320/319 part-out projecten een positie op de markt verworven. In deze beginfase is de cruciale bedrijfssoftware ontwikkeld en is de infrastructuur en een team neergezet waarmee op korte termijn 5 á 6 part-out projecten per jaar kunnen worden uitgevoerd. De business case van APOC Aviation is in deze beginfase onomstotelijk bewezen. De projectresultaten van de voorgaande part-out projecten overtreffen de verwachtingen, zowel qua brutomarge als qua doorlooptijd. Al in het derde halfjaar van ons bestaan was APOC Aviation winstgevend.

Een belangrijke trend in de markt, als gevolg van de crisisjaren 2008 en 2009, is de zeer sterke groei van tweedehands reserve-onderdelen in de vliegtuigindustrie. Door het gebruik van goedkopere tweedehands onderdelen wordt al snel meer dan 30% bespaard op onderhoud. Ook voor toonaangevende luchtvaartmaatschappijen is het in de afgelopen jaren gebruikelijk geworden om reserve-onderdelen uit de part-out markt te betrekken. De markt voor tweedehands reserve-onderdelen voor vliegtuigen werd in 2015 door zowel ICFI als Honeywell ingeschat op een marktvolume van ongeveer US$ 3,5 miljard. De algemene verwachting is dat de markt de komende jaren gemiddeld met bijna 6% per jaar zal groeien. Als bedrijf verwachten wij de komende jaren sterk te kunnen profiteren van deze positieve trend. Het is ons voornemen om het aantal part-out projecten jaarlijks gestaag te laten groeien. Door de deelname van Antea Participaties is de continuïteit van ons bedrijf in ieder geval voor de korte termijn gewaarborgd.

Wat is de organisatorische structuur van de onderneming?
Moedermaatschappij APOC Aviation opereert vanuit de entiteit Aircraft Part-Out Company Europe B.V. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de algemeen directeur (51%), Antea Participaties (30%) en een groep informele investeerders (19%). In vergelijking met de eerdere crowdfundingcampagnes is een inmiddels een Raad van Commissarissen geïnstalleerd bestaande uit ervaren leden met onder andere ervaring in de luchtvaartbranche en snelgroeiende bedrijven. 

Profiel_17368_2_222348.jpg

Aparte project BVs voor part-out projecten
Na project E is voor elk part-out project een nieuwe project-BV opgericht, in dit geval is dat APOC PROJECT L B.V., als 100% dochter van APOC Aviation. APOC Aviation is voornemens om ook voor opvolgende part-out projecten een dergelijke project-BV op te zetten. Deze project-BV’s gaan leningen aan met bijvoorbeeld de crowd of (informele) investeerders, waarbij de leningen gesecureerd zijn met een pandrecht op activa (waaronder debiteuren) van de desbetreffende project-BV. APOC Aviation voert vervolgens de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van de project-BV’s uit. Deze structuur is zeer gangbaar binnen de part-out markt en geeft de investeerders de zekerheden voor dit specifieke project.

Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? 

Profiel_17368_2_150011.jpg

APOC Aviation omzetontwikkeling

Oprichting van APOC Aviation vond medio 2014 plaats. Er werd dat jaar nog geen vliegtuig gekocht en zodoende nog geen omzet behaald. Ten tijde van de vorige campagne op Geldvoorelkaar.nl ging APOC Aviation uit van een omzet voor 2017 tussen de € 5.000.000,- en € 6.000.000. De verwachte omzet in 2017 is bijgesteld en ligt naar verwachting tussen € 9.000.000,-  en € 10.000.000,-, mede als gevolg van de directe doorverkoop van o.a. motoren in Project K. De omzet tot en met november 2017 bedraagt circa € 4.200.000,-. De verwachte omzetstijgingen voor de jaren 2018 en 2019 zijn gebaseerd op een conservatieve groei in het aantal part-out projecten dat APOC Aviation jaarlijks zal opstarten.

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen in APOC PROJECT L B.V. bedraagt nagenoeg nihil. APOC Aviation financiert de kosten van de demontage, revisie en verkoop van de onderdelen ten behoeve van APOC PROJECT L B.V.

Op welke manier kunt u voldoen aan de aflosverplichting aan het einde van de looptijd?
Na de aankoop voeren wij de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van APOC PROJECT L B.V. uit, en ontvangen hiervoor een management fee ter grootte van 10% van de gerealiseerde omzet. Daarnaast wordt een deel van de verkoopopbrengst ingehouden voor de door de moedermaatschappij gemaakte kosten voor demontage en revisering van onderdelen. Vervolgens wordt de verkoopopbrengst van dit project doorgestort op de bankrekening van APOC PROJECT L B.V. Deze gelden kunnen alleen worden aangewend voor de aflossing van deze te plaatsen lening en de eventueel resterende overbruggingsfinanciering. 

Aangezien normaliter op part-out projecten een brutomarge van 30% of meer gerealiseerd wordt, is er ook na aftrek van de management fee en overige genoemde kosten ruim voldoende capaciteit om de aflossing en verschuldigde rente (vaak al na 1 jaar) terug te betalen. Er is vastgelegd dat pas nadat de projectfinanciering geheel met rente is afgelost, de resterende opbrengst van het project uitgekeerd kan worden aan moederbedrijf APOC Aviation.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
APOC Aviation draagt het risico van wanbetaling door afnemers middels een garantie op debiteurenrisico van APOC PROJECT L B.V. Daarnaast biedt APOC PROJECT L B.V. investeerders ter zekerheid een pandrecht op de volgende activa van APOC PROJECT L B.V.: banktegoeden, debiteuren en handelsvoorraden. De pandrechten kunnen uiteraard pas worden uitgewonnen indien APOC PROJECT L B.V. in gebreke blijft van haar rente- en aflossingsverplichtingen. 

Daarnaast zal worden vastgelegd dat er op geen enkele wijze gelden aan APOC PROJECT L B.V. kunnen worden onttrokken door dividenden of terugstorting van kapitaal eerst voordat de projectlening geheel is afgelost. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat alle opbrengsten van de part-out projecten (behoudens de managementvergoeding en overige eerdergenoemde kosten van APOC Aviation), beschikbaar zullen zijn ter betaling van rente en aflossing van deze projectlening.

Profiel_17368_2_222634.jpg

Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Ja. Zoals eerder genoemd draagt APOC Aviation financieel bij aan de uitvoering van dit project. APOC Aviation voorziet in deelfinanciering voor het project via het dekken van significante kosten met betrekking tot de demontage, revisie en verkoop van de onderdelen. Historisch gezien draagt APOC Aviation gemiddeld zo’n 25% bij aan totale projectkosten, inclusief de aanbetaling van de aankoopprijs vliegtuig. Tevens draagt APOC Aviation ook het risico van wanbetaling door afnemers middels een garantie op debiteurenrisico. 

Noot van Geldvoorelkaar.nl
Geldnemer is APOC Project L B.V. Gezien de recente oprichtingsdatum is van deze vennootschap geen Creditsafe score en G-PD% bekend. Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing plaats. De eerste rentebetaling vindt plaats 3 maanden na ingang van de lening en vervolgens per kwartaal tot einde looptijd. Het is geldnemer toegestaan vervroegd af te lossen. Hierbij wordt aan de investeerders ten minste 6 maanden rente vergoed (bv. bij aflossing na 4 maanden is de rentevergoeding 6 maanden, vindt de aflossing na 14 maanden plaats dan is de rentevergoeding 14 maanden).

Indien het doelkapitaal van € 1.200.000,- binnen de beschikbare periode van 60 dagen wordt gerealiseerd, heeft APOC Project L BV de mogelijkheid de aanvraag in stappen van maximaal € 100.000,- te verhogen tot maximaal € 1.650.000,-.

Zoals in de pitch is opgenomen, is er sprake van pandrecht op banktegoeden, debiteuren en handelsvoorraden. Deze zekerheden worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Tevens wordt er een non-onttrekkingsverklaring getekend, inhoudende dat er geen dividenden worden uitgekeerd of terugstorting van kapitaal zal plaatsvinden voordat de projectlening geheel is afgelost.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 1.000027710zaterdag 23 december 2017
€ 1.000014474zaterdag 23 december 2017
€ 500021853zaterdag 23 december 2017
€ 1.000026660zaterdag 23 december 2017
€ 10.000028401zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025118zaterdag 23 december 2017
€ 2.000009099zaterdag 23 december 2017
€ 2.000010981zaterdag 23 december 2017
€ 2.000011481zaterdag 23 december 2017
€ 500026838zaterdag 23 december 2017
€ 5.000006536zaterdag 23 december 2017
€ 400002340zaterdag 23 december 2017
€ 1.000017701zaterdag 23 december 2017
€ 1.000021106zaterdag 23 december 2017
€ 500024364zaterdag 23 december 2017
€ 500011095zaterdag 23 december 2017
€ 500024562zaterdag 23 december 2017
€ 1.000018719zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025192zaterdag 23 december 2017
€ 1.200002580zaterdag 23 december 2017
€ 500007404zaterdag 23 december 2017
€ 800014287zaterdag 23 december 2017
€ 5.000014380zaterdag 23 december 2017
€ 4.000026926zaterdag 23 december 2017
€ 5.000026106zaterdag 23 december 2017
€ 1.000024006zaterdag 23 december 2017
€ 1.500012724zaterdag 23 december 2017
€ 2.000013208zaterdag 23 december 2017
€ 3.000026810zaterdag 23 december 2017
€ 2.500002912zaterdag 23 december 2017
€ 500022371zaterdag 23 december 2017
€ 500016780zaterdag 23 december 2017
€ 1.000011737zaterdag 23 december 2017
€ 1.200018562zaterdag 23 december 2017
€ 1.000006508zaterdag 23 december 2017
€ 600014500zaterdag 23 december 2017
€ 2.000028100zaterdag 23 december 2017
€ 300013254zaterdag 23 december 2017
€ 1.000027382zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025326zaterdag 23 december 2017
€ 5.000019190zaterdag 23 december 2017
€ 200026717zaterdag 23 december 2017
€ 500003836zaterdag 23 december 2017
€ 15.000028083zaterdag 23 december 2017
€ 500006024zaterdag 23 december 2017
€ 1.500010076zaterdag 23 december 2017
€ 7.500013136zaterdag 23 december 2017
€ 1.000008383zaterdag 23 december 2017
€ 200023484zaterdag 23 december 2017
€ 200028066zaterdag 23 december 2017
€ 100.000020084zaterdag 23 december 2017
€ 5.000019543zaterdag 23 december 2017
€ 5.000023474zaterdag 23 december 2017
€ 2.000023582zaterdag 23 december 2017
€ 5.000023827zaterdag 23 december 2017
€ 20.000025291zaterdag 23 december 2017
€ 200022499zaterdag 23 december 2017
€ 2.000024247zaterdag 23 december 2017
€ 800017926zaterdag 23 december 2017
€ 500011625zaterdag 23 december 2017
€ 100025833zaterdag 23 december 2017
€ 2.000002465zaterdag 23 december 2017
€ 5.000008655zaterdag 23 december 2017
€ 10.000024289zaterdag 23 december 2017
€ 1.300025768zaterdag 23 december 2017
€ 10.000026770zaterdag 23 december 2017
€ 800002213zaterdag 23 december 2017
€ 5.000023917zaterdag 23 december 2017
€ 1.600017478zaterdag 23 december 2017
€ 500003497zaterdag 23 december 2017
€ 500018736zaterdag 23 december 2017
€ 100012242zaterdag 23 december 2017
€ 2.500025438zaterdag 23 december 2017
€ 25.000015826zaterdag 23 december 2017
€ 500027448zaterdag 23 december 2017
€ 500027894zaterdag 23 december 2017
€ 1.500025322zaterdag 23 december 2017
€ 1.200025628zaterdag 23 december 2017
€ 700011696zaterdag 23 december 2017
€ 300026892zaterdag 23 december 2017
€ 2.500007466zaterdag 23 december 2017
€ 500025280zaterdag 23 december 2017
€ 500007165zaterdag 23 december 2017
€ 4.000026300zaterdag 23 december 2017
€ 4.000013406zaterdag 23 december 2017
€ 5.000025600zaterdag 23 december 2017
€ 500011606zaterdag 23 december 2017
€ 1.000001636zaterdag 23 december 2017
€ 400001617zaterdag 23 december 2017
€ 50.000025349zaterdag 23 december 2017
€ 5.000011361zaterdag 23 december 2017
€ 1.200027789zaterdag 23 december 2017
€ 5.000009943zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025292zaterdag 23 december 2017
€ 2.000018490zaterdag 23 december 2017
€ 5.000006029zaterdag 23 december 2017
€ 500025611zaterdag 23 december 2017
€ 10.000016799zaterdag 23 december 2017
€ 5.000015621zaterdag 23 december 2017
€ 6.000026481zaterdag 23 december 2017
€ 300028497zaterdag 23 december 2017
€ 200014858zaterdag 23 december 2017
€ 1.000019326zaterdag 23 december 2017
€ 400004914zaterdag 23 december 2017
€ 1.000009082zaterdag 23 december 2017
€ 20.000027019zaterdag 23 december 2017
€ 12.000028086zaterdag 23 december 2017
€ 10.000011723zaterdag 23 december 2017
€ 10.000015857zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025219zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025321zaterdag 23 december 2017
€ 100012583zaterdag 23 december 2017
€ 5.000016730zaterdag 23 december 2017
€ 500017606zaterdag 23 december 2017
€ 1.500016221zaterdag 23 december 2017
€ 1.000010294zaterdag 23 december 2017
€ 1.000004627zaterdag 23 december 2017
€ 500009782zaterdag 23 december 2017
€ 500013403zaterdag 23 december 2017
€ 600011665zaterdag 23 december 2017
€ 1.000012037zaterdag 23 december 2017
€ 5.000013724zaterdag 23 december 2017
€ 3.000004875zaterdag 23 december 2017
€ 2.000014163zaterdag 23 december 2017
€ 15.000027138zaterdag 23 december 2017
€ 3.000021760zaterdag 23 december 2017
€ 40.000028499zaterdag 23 december 2017
€ 200019015zaterdag 23 december 2017
€ 10.000017607zaterdag 23 december 2017
€ 5.000024637zaterdag 23 december 2017
€ 20.000024676zaterdag 23 december 2017
€ 7.500026834zaterdag 23 december 2017
€ 8.300008720zaterdag 23 december 2017
€ 2.000028084zaterdag 23 december 2017
€ 1.000014415zaterdag 23 december 2017
€ 5.000022037zaterdag 23 december 2017
€ 1.000009679zaterdag 23 december 2017
€ 2.000028374zaterdag 23 december 2017
€ 1.600009905zaterdag 23 december 2017
€ 500019959zaterdag 23 december 2017
€ 1.000028212zaterdag 23 december 2017
€ 500013669zaterdag 23 december 2017
€ 1.000016278zaterdag 23 december 2017
€ 500021242zaterdag 23 december 2017
€ 3.000019257zaterdag 23 december 2017
€ 5.000026626zaterdag 23 december 2017
€ 1.000022918zaterdag 23 december 2017
€ 500018353zaterdag 23 december 2017
€ 100020931zaterdag 23 december 2017
€ 500028216zaterdag 23 december 2017
€ 1.000019186zaterdag 23 december 2017
€ 1.000028533zaterdag 23 december 2017
€ 1.000021184zaterdag 23 december 2017
€ 700014452zaterdag 23 december 2017
€ 200025592zaterdag 23 december 2017
€ 2.000008917zaterdag 23 december 2017
€ 1.000021695zaterdag 23 december 2017
€ 500018471zaterdag 23 december 2017
€ 10.000025530zaterdag 23 december 2017
€ 4.000018150zaterdag 23 december 2017
€ 2.000025381zaterdag 23 december 2017
€ 300021666zaterdag 23 december 2017
€ 200027892zaterdag 23 december 2017
€ 200008777zaterdag 23 december 2017
€ 2.000004517zaterdag 23 december 2017
€ 2.000008824zaterdag 23 december 2017
€ 500003525zaterdag 23 december 2017
€ 5.000024634zaterdag 23 december 2017
€ 1.000006904zaterdag 23 december 2017
€ 100020014zaterdag 23 december 2017
€ 4.000025749zaterdag 23 december 2017
€ 5.000026420zaterdag 23 december 2017
€ 3.000026857zaterdag 23 december 2017
€ 1.000016740zaterdag 23 december 2017
€ 5.000022078zaterdag 23 december 2017
€ 5.000021599zaterdag 23 december 2017
€ 2.000013582zaterdag 23 december 2017
€ 200021099zaterdag 23 december 2017
€ 5.000010494zaterdag 23 december 2017
€ 10.000025955zaterdag 23 december 2017
€ 1.000016535zaterdag 23 december 2017
€ 1.000004680zaterdag 23 december 2017
€ 5.000009818zaterdag 23 december 2017
€ 100021679zaterdag 23 december 2017
€ 800004487zaterdag 23 december 2017
€ 400022816zaterdag 23 december 2017
€ 1.000018145zaterdag 23 december 2017
€ 1.000016312zaterdag 23 december 2017
€ 200018537zaterdag 23 december 2017
€ 700002666zaterdag 23 december 2017
€ 300005527zaterdag 23 december 2017
€ 1.000019180zaterdag 23 december 2017
€ 2.000016980zaterdag 23 december 2017
€ 2.000024610zaterdag 23 december 2017
€ 20.000028510zaterdag 23 december 2017
€ 10.000004349zaterdag 23 december 2017
€ 500027913zaterdag 23 december 2017
€ 5.000025290zaterdag 23 december 2017
€ 2.500026531zaterdag 23 december 2017
€ 5.000028233zaterdag 23 december 2017
€ 200027128zaterdag 23 december 2017
€ 1.000007342zaterdag 23 december 2017
€ 200022226zaterdag 23 december 2017
€ 2.000024328zaterdag 23 december 2017
€ 30.000009530zaterdag 23 december 2017
€ 2.000002641zaterdag 23 december 2017
€ 5.000016906zaterdag 23 december 2017
€ 1.000027660zaterdag 23 december 2017
€ 1.500011935zaterdag 23 december 2017
€ 1.000028079zaterdag 23 december 2017
€ 10.000024385zaterdag 23 december 2017
€ 1.700025507zaterdag 23 december 2017
€ 300012085zaterdag 23 december 2017
€ 700021888zaterdag 23 december 2017
€ 1.500022600zaterdag 23 december 2017
€ 2.000028379zaterdag 23 december 2017
€ 900000248zaterdag 23 december 2017
€ 5.000018566zaterdag 23 december 2017
€ 500018623zaterdag 23 december 2017
€ 500015197zaterdag 23 december 2017
€ 500028399zaterdag 23 december 2017
€ 1.500023829zaterdag 23 december 2017
€ 1.000004928zaterdag 23 december 2017
€ 2.000002385zaterdag 23 december 2017
€ 1.000019687zaterdag 23 december 2017
€ 2.000024168zaterdag 23 december 2017
€ 700023596zaterdag 23 december 2017
€ 800019102zaterdag 23 december 2017
€ 100015565zaterdag 23 december 2017
€ 8.000019267zaterdag 23 december 2017
€ 600023536zaterdag 23 december 2017
€ 2.500021882zaterdag 23 december 2017
€ 2.500007456zaterdag 23 december 2017
€ 1.000005650zaterdag 23 december 2017
€ 1.000020963zaterdag 23 december 2017
€ 200018333zaterdag 23 december 2017
€ 5.000022493zaterdag 23 december 2017
€ 200004511zaterdag 23 december 2017
€ 400021900zaterdag 23 december 2017
€ 10.000023553zaterdag 23 december 2017
€ 1.000013142zaterdag 23 december 2017
€ 10.000025037zaterdag 23 december 2017
€ 10.000027151zaterdag 23 december 2017
€ 400001939zaterdag 23 december 2017
€ 1.000004190zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025283zaterdag 23 december 2017
€ 300012241zaterdag 23 december 2017
€ 500022133zaterdag 23 december 2017
€ 500027265zaterdag 23 december 2017
€ 200005818zaterdag 23 december 2017
€ 200012941zaterdag 23 december 2017
€ 2.000024592zaterdag 23 december 2017
€ 1.000011413zaterdag 23 december 2017
€ 5.000003163zaterdag 23 december 2017
€ 1.000015719zaterdag 23 december 2017
€ 500015442zaterdag 23 december 2017
€ 1.000017253zaterdag 23 december 2017
€ 7.000010036zaterdag 23 december 2017
€ 400017344zaterdag 23 december 2017
€ 1.000013905zaterdag 23 december 2017
€ 5.000001417zaterdag 23 december 2017
€ 2.500023749zaterdag 23 december 2017
€ 1.000006679zaterdag 23 december 2017
€ 200003898zaterdag 23 december 2017
€ 5.000016302zaterdag 23 december 2017
€ 200021189zaterdag 23 december 2017
€ 500009683zaterdag 23 december 2017
€ 200007915zaterdag 23 december 2017
€ 1.500013849zaterdag 23 december 2017
€ 2.000015017zaterdag 23 december 2017
€ 500016884zaterdag 23 december 2017
€ 2.000008211zaterdag 23 december 2017
€ 10.000027371zaterdag 23 december 2017
€ 10.000003891zaterdag 23 december 2017
€ 200028535zaterdag 23 december 2017
€ 5.000010047zaterdag 23 december 2017
€ 500008054zaterdag 23 december 2017
€ 5.000023592zaterdag 23 december 2017
€ 2.500005021zaterdag 23 december 2017
€ 200028353zaterdag 23 december 2017
€ 500024960zaterdag 23 december 2017
€ 1.000008957zaterdag 23 december 2017
€ 1.000004819zaterdag 23 december 2017
€ 1.000009618zaterdag 23 december 2017
€ 2.000025735zaterdag 23 december 2017
€ 1.000026727zaterdag 23 december 2017
€ 1.000021582zaterdag 23 december 2017
€ 100008301zaterdag 23 december 2017
€ 500026618zaterdag 23 december 2017
€ 2.000016393zaterdag 23 december 2017
€ 4.000004479zaterdag 23 december 2017
€ 4.000027334zaterdag 23 december 2017
€ 2.000019338zaterdag 23 december 2017
€ 1.000017067zaterdag 23 december 2017
€ 1.000016908zaterdag 23 december 2017
€ 500013759zaterdag 23 december 2017
€ 1.000009164zaterdag 23 december 2017
€ 5.000013881zaterdag 23 december 2017
€ 1.000022070zaterdag 23 december 2017
€ 2.500016568zaterdag 23 december 2017
€ 200004749zaterdag 23 december 2017
€ 100027473zaterdag 23 december 2017
€ 800021266zaterdag 23 december 2017
€ 5.000027385zaterdag 23 december 2017
€ 2.000007000zaterdag 23 december 2017
€ 20.000028532zaterdag 23 december 2017
€ 100020146zaterdag 23 december 2017
€ 4.000019907zaterdag 23 december 2017
€ 5.000021664zaterdag 23 december 2017
€ 1.000024394zaterdag 23 december 2017
€ 3.000001799zaterdag 23 december 2017
€ 700027982zaterdag 23 december 2017
€ 600009815zaterdag 23 december 2017
€ 1.000006438zaterdag 23 december 2017
€ 2.500012900zaterdag 23 december 2017
€ 5.000023408zaterdag 23 december 2017
€ 3.000020783zaterdag 23 december 2017
€ 5.000014823zaterdag 23 december 2017
€ 500025314zaterdag 23 december 2017
€ 5.000018869zaterdag 23 december 2017
€ 10.000008171zaterdag 23 december 2017
€ 3.000008696zaterdag 23 december 2017
€ 5.000024196zaterdag 23 december 2017
€ 300023201zaterdag 23 december 2017
€ 2.000003873zaterdag 23 december 2017
€ 10.000013954zaterdag 23 december 2017
€ 1.000021054zaterdag 23 december 2017
€ 500012790zaterdag 23 december 2017
€ 1.000012755zaterdag 23 december 2017
€ 1.000018452zaterdag 23 december 2017
€ 1.000004987zaterdag 23 december 2017
€ 1.000009507zaterdag 23 december 2017
€ 500027794zaterdag 23 december 2017
€ 1.000010731zaterdag 23 december 2017
€ 200007088zaterdag 23 december 2017
€ 2.000012519zaterdag 23 december 2017
€ 5.000020573zaterdag 23 december 2017
€ 3.000010236zaterdag 23 december 2017
€ 3.000013821zaterdag 23 december 2017
€ 1.000027572zaterdag 23 december 2017
€ 5.000024780zaterdag 23 december 2017
€ 1.000004812zaterdag 23 december 2017
€ 500022957zaterdag 23 december 2017
€ 1.000021750zaterdag 23 december 2017
€ 2.000014088zaterdag 23 december 2017
€ 1.000027474zaterdag 23 december 2017
€ 2.000025355zaterdag 23 december 2017
€ 1.000003114zaterdag 23 december 2017
€ 800012728zaterdag 23 december 2017
€ 500013427zaterdag 23 december 2017
€ 1.000023576zaterdag 23 december 2017
€ 1.600021282zaterdag 23 december 2017
€ 1.000026691zaterdag 23 december 2017
€ 1.000028442zaterdag 23 december 2017
€ 5.000015685zaterdag 23 december 2017
€ 1.000012649zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025585zaterdag 23 december 2017
€ 4.000026880zaterdag 23 december 2017
€ 5.000026762zaterdag 23 december 2017
€ 1.000023263zaterdag 23 december 2017
€ 20.000025427zaterdag 23 december 2017
€ 1.000015540zaterdag 23 december 2017
€ 300012664zaterdag 23 december 2017
€ 15.000028534zaterdag 23 december 2017
€ 5.000026007zaterdag 23 december 2017
€ 200028432zaterdag 23 december 2017
€ 1.000028183zaterdag 23 december 2017
€ 5.000023221zaterdag 23 december 2017
€ 2.600026336zaterdag 23 december 2017
€ 200003447zaterdag 23 december 2017
€ 1.000006588zaterdag 23 december 2017
€ 20.000019313zaterdag 23 december 2017
€ 300019803zaterdag 23 december 2017
€ 200014131zaterdag 23 december 2017
€ 200012686zaterdag 23 december 2017
€ 5.000007450zaterdag 23 december 2017
€ 2.000012199zaterdag 23 december 2017
€ 2.500008605zaterdag 23 december 2017
€ 700027174zaterdag 23 december 2017
€ 500010687zaterdag 23 december 2017
€ 1.800023966zaterdag 23 december 2017
€ 500011557zaterdag 23 december 2017
€ 400028246zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025391zaterdag 23 december 2017
€ 4.000023738zaterdag 23 december 2017
€ 900015098zaterdag 23 december 2017
€ 1.000017654zaterdag 23 december 2017
€ 2.700012636zaterdag 23 december 2017
€ 1.000018911zaterdag 23 december 2017
€ 5.000020188zaterdag 23 december 2017
€ 7.500025572zaterdag 23 december 2017
€ 5.200025131zaterdag 23 december 2017
€ 2.000007509zaterdag 23 december 2017
€ 100011519zaterdag 23 december 2017
€ 3.000015595zaterdag 23 december 2017
€ 1.000010966zaterdag 23 december 2017
€ 100025559zaterdag 23 december 2017
€ 3.000009046zaterdag 23 december 2017
€ 1.000028426zaterdag 23 december 2017
€ 10.000011287zaterdag 23 december 2017
€ 500022318zaterdag 23 december 2017
€ 10.000024408zaterdag 23 december 2017
€ 2.500025078zaterdag 23 december 2017
€ 1.000028319zaterdag 23 december 2017
€ 2.500014663zaterdag 23 december 2017
€ 2.000009551zaterdag 23 december 2017
€ 2.500014439zaterdag 23 december 2017
€ 5.000025594zaterdag 23 december 2017
€ 1.000012087zaterdag 23 december 2017
€ 5.000025422zaterdag 23 december 2017
€ 9.000025332zaterdag 23 december 2017
€ 500026617zaterdag 23 december 2017
€ 300010955zaterdag 23 december 2017
€ 2.000001803zaterdag 23 december 2017
€ 300017101zaterdag 23 december 2017
€ 100027765zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025805zaterdag 23 december 2017
€ 500022572zaterdag 23 december 2017
€ 5.000008738zaterdag 23 december 2017
€ 10.000003444zaterdag 23 december 2017
€ 1.000013249zaterdag 23 december 2017
€ 500028413zaterdag 23 december 2017
€ 3.000023581zaterdag 23 december 2017
€ 5.000010689zaterdag 23 december 2017
€ 2.000003169zaterdag 23 december 2017
€ 18.000006242zaterdag 23 december 2017
€ 1.500015371zaterdag 23 december 2017
€ 1.000022584zaterdag 23 december 2017
€ 2.100024193zaterdag 23 december 2017
€ 10.000023189zaterdag 23 december 2017
€ 16.000020933zaterdag 23 december 2017
€ 2.000019020zaterdag 23 december 2017
€ 500014043zaterdag 23 december 2017
€ 4.000017922zaterdag 23 december 2017
€ 100028536zaterdag 23 december 2017
€ 2.000024491zaterdag 23 december 2017
€ 500007888zaterdag 23 december 2017
€ 200027774zaterdag 23 december 2017
€ 10.000021410zaterdag 23 december 2017
€ 5.000011937zaterdag 23 december 2017
€ 20.000023465zaterdag 23 december 2017
€ 500000625zaterdag 23 december 2017
€ 5.000021479zaterdag 23 december 2017
€ 5.000019147zaterdag 23 december 2017
€ 20.000017022zaterdag 23 december 2017
€ 1.500014620zaterdag 23 december 2017
€ 400025055zaterdag 23 december 2017
€ 200007325zaterdag 23 december 2017
€ 2.000027375zaterdag 23 december 2017
€ 2.500006916zaterdag 23 december 2017
€ 500023180zaterdag 23 december 2017
€ 1.000026250zaterdag 23 december 2017
€ 800013643zaterdag 23 december 2017
€ 6.000009013zaterdag 23 december 2017
€ 20.000020131zaterdag 23 december 2017
€ 8.000004245zaterdag 23 december 2017
€ 5.000027060zaterdag 23 december 2017
€ 100027502zaterdag 23 december 2017
€ 2.000024533zaterdag 23 december 2017
€ 500003572zaterdag 23 december 2017
€ 1.000027926zaterdag 23 december 2017
€ 500028451zaterdag 23 december 2017
€ 1.000012014zaterdag 23 december 2017
€ 2.500028537zaterdag 23 december 2017
€ 500027848zaterdag 23 december 2017
€ 15.000027939zaterdag 23 december 2017
€ 3.000028538zaterdag 23 december 2017
€ 1.500026903zaterdag 23 december 2017
€ 300022023zaterdag 23 december 2017
€ 400001983zaterdag 23 december 2017
€ 200011914zaterdag 23 december 2017
€ 5.000014199zaterdag 23 december 2017
€ 500025496zaterdag 23 december 2017
€ 1.000025335zaterdag 23 december 2017
€ 300023436zaterdag 23 december 2017
€ 1.000014836zaterdag 23 december 2017
€ 500009952zaterdag 23 december 2017
€ 2.500025160zaterdag 23 december 2017
€ 5.000009875zaterdag 23 december 2017
€ 500015998zaterdag 23 december 2017
€ 1.000020873zaterdag 23 december 2017
€ 100019141zaterdag 23 december 2017
€ 1.000009081zaterdag 23 december 2017
€ 500022620zaterdag 23 december 2017
€ 500025726zaterdag 23 december 2017
€ 7.500006498zaterdag 23 december 2017
€ 4.000015173zaterdag 23 december 2017
€ 3.000005077zaterdag 23 december 2017
€ 1.000026966zaterdag 23 december 2017
€ 2.500012750zaterdag 23 december 2017
€ 1.000019533zaterdag 23 december 2017
€ 15.000028539zaterdag 23 december 2017
€ 1.000004295zaterdag 23 december 2017
€ 500025436zaterdag 23 december 2017
€ 200023768zaterdag 23 december 2017
€ 5.000004155zaterdag 23 december 2017
€ 300008457zaterdag 23 december 2017
€ 1.000028138zaterdag 23 december 2017
€ 1.000014303zaterdag 23 december 2017
€ 1.100010505zaterdag 23 december 2017
€ 1.000022397zaterdag 23 december 2017
€ 5.000028540zaterdag 23 december 2017
€ 1.000010484zaterdag 23 december 2017
€ 1.000014030zaterdag 23 december 2017
€ 1.000016729zaterdag 23 december 2017
€ 2.000021896zaterdag 23 december 2017
€ 400023219zaterdag 23 december 2017
€ 3.500001419zaterdag 23 december 2017
€ 1.200004683zaterdag 23 december 2017
€ 500011863zaterdag 23 december 2017
€ 500014389zaterdag 23 december 2017
€ 5.000004424vrijdag 29 december 2017
€ 2.000021061donderdag 4 januari 2018