Nieuws
21-06-2018
Gehoord? Vrijdagmorgen 22 juni was Hennepplaza.com te gast bij BNR Nieuwsradio. "Wij willen heel ...
lees verder
21-06-2018
Sinds vandaag staan de bijgewerkte statistieken over de rendementen van de gehele portefuille van ...
lees verder
21-06-2018
Nieuw op Geldvoorelkaar.nl: nadere uitleg over converteerbare leningen. Ook van toepassing op het ...
lees verder
11-06-2018
Cruise Travel: koers op een zonnige toekomst Fleur Broer (49) is terug op de brug van Cruise Trav...
lees verder
05-06-2018
De Kamer van Koophandel inspireert groeiende ondernemers, en daar dragen wij graag aan bij. Tijden...
lees verder
Overname
Fidesta Stienzerhiem
Project:
17401 Zakelijk
Leendoel:
Overname
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,03
Creditsafe score:
30
Zekerheden:
PRDRHAAV
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 286.700
Geinvesteerd:
€ 286.700
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Over mij
Branche:Zorg
Producten en/of diensten:Woonzorgvoorzieningen
Aantal medewerkers:14 (8 fte)
Oprichtingsdatum:27-1-2017
Leeftijd:45
Gezinssituatie:Samenwonend, 2 kinderen
Woonsituatie:Inwonend bij partner
Opleiding:MBO Verzorgende en Agogisch Werk
BKR score:Laag risico (C)
Social media:LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Bytsje Oars.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Idesta Zorggroep verandert haar bedrijfsmodel naar franchising en gaat verder onder de naam Fidesta. Met mijn eenmanszaak neem ik de bestaande woonzorgvoorziening in Stiens (wordt: Stienzerhiem) over en word ik dus franchisenemer van Fidesta. Dit betreft een kleinschalige woonzorgvoorziening van 9 appartementen voor met name ouderen die zelfstandig willen blijven wonen met behoefte aan zorg, aandacht en veiligheid. De formule werkt middels het principe van het scheiden van wonen & zorg in een extramurale setting. Fidesta biedt een alternatief voor het wonen in het voormalige verzorgingshuis. 

De kleinschaligheid, het authentieke karakter van een Fidesta locatie en de persoonlijke benadering zijn een aantrekkelijk alternatief voor degene die graag in de eigen omgeving wil blijven wonen. Middels een franchiseformule kan dit op een Fidesta locatie, die gerund wordt door een zorgondernemer. Bewoners wonen zelfstandig met 24-uurs toezicht. Fidesta is bedoeld voor wie regie over zijn leven wil behouden, maar voor wie thuis blijven wonen niet meer vertrouwd of wenselijk is. 

Profiel_17401_2_095133.jpg

Het verdienmodel voor de franchisenemer zit voornamelijk in PGB-inkomsten voor de zorg die geleverd wordt aan cliënten. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt aangewend om de bestaande woonzorgvoorziening te Stiens van Idesta over te nemen. Deze vestiging draait inmiddels vier jaar en is volledig bewoond. In de praktijk verandert er weinig. Het personeel wat reeds werkzaam is op deze vestiging wordt overgenomen en de ondersteunende diensten worden straks door franchisegever Fidesta verzorgd. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Goodwill overname
€ 200.000,-
Inrichting meubilair
€   25.000,-
Entreefee Fidesta
€   50.000,-
Overig (afsluitkosten, werkkapitaal)
€   31.000,-
Depotregeling
€   11.600.-
Totaal
€ 317.600,-
Af: Achtergestelde lening voormalig eigenaar
€   30.600,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 287.000,- 
Wat is uw professionele achtergrond?
Sinds 2004 ben ik werkzaam in de zorg en heb ik bij verschillende instellingen gewerkt. Vanaf 2014 ben ik werkzaam bij Idesta als Coördinator Clientcontacten. Ik heb vóór de dienstbetrekking bij Idesta voor een franchiseorganisatie de Herbergier gewerkt, waardoor ik bekend ben met het werken binnen een franchiseorganisatie.  

De hoofdtaak bij Idesta Zorggroep is de acquisitie; ervoor zorgen dat er nieuwe bewoners komen in de bestaande kleinschalige woonvormen. De nieuwe vestiging in de Pelikaanstraat in Leeuwarden heb ik van het eerste tot het laatste appartement bewoond gekregen. Ik verzorg daarvoor de rondleidingen, voorzie geïnteresseerden van de juiste informatie en zorg bij plaatsing voor zorgoverdracht en zorgplannen voor het zorgkantoor. Een prachtige functie, die ik sinds februari 2017 als zelfstandig ondernemer voor Idesta Zorggroep invul. Sinds die tijd ben ik werkzaam voor mijn eigen bedrijf genaamd: “Bytsje Oars”. Kerntaken binnen dit bedrijf zijn; acquisitie, zorg verlenen, ontzorgen, begeleiding en gezelschap. Naast coördinator cliëntcontacten ben ik tevens werkzaam als zorgmedewerker, voornamelijk in het Doarpshiem in Stiens. In Stiens en Hallum houd ik me daarnaast nog bezig met het aantrekken en onderhouden van contacten van vrijwilligers en met familieparticipatie. Met behulp van vrijwilligers en familieleden kun je het leven van de bewoners een stuk aangenamer maken en het zorgpersoneel ontlasten.

Profiel_17401_2_095228.jpg
Profiel_17401_2_095247.jpg

Nu ik geproefd heb aan het zelfstandig ondernemen smaakt dat naar meer! Mijn interesse in overname van de kleinschalige woonvorm in Stiens komt voort uit het feit dat ik daar al werkzaam ben, als verzorgende, als coördinator cliëntcontacten en voor het onderdeel familieparticipatie. Ik ken de bewoners, de werknemers, de familieleden, de buurt en het dorp. Ik weet hoe het daar reilt en zeilt en zie dat zeker als een voordeel.

Net als Idesta Zorggroep vind ik het belangrijk dat de bewoners voor zover dat kan, kunnen wonen zoals zij zelf graag willen. Met eigen woon- en zorgwensen, met eigen (on)mogelijkheden. Het leven van voorheen moet zoveel mogelijk door kunnen gaan. Samen met de bewoner, de zorgmedewerkers en de familie moet er gekeken worden hoe dat het beste gestalte krijgt. Communicatie is daarbij het sleutelwoord. Een pluspunt van mij is dat ik graag en gemakkelijk communiceer en makkelijk contacten leg en kan onderhouden. 
 
Waarom kiest u voor crowdfunding? 
Crowdfunding was voor mij de beste mogelijkheid om mijn plannen om de vestiging van Idesta in Stiens over te nemen te verwezenlijken. Zorggroep Idesta (met locatie Stiens inbegrepen) heeft eerder via Geldvoorelkaar.nl een financiering opgehaald (project 15465). 

Hoe zal de organisatorische structuur van de onderneming worden ingericht? 
Het bedrijf wordt geëxploiteerd vanuit een eenmanszaak, die in januari 2017 is ingeschreven. Tot voor kort verrichte ik ZZP-diensten vanuit deze eenmanszaak.

Wat is het verwachte omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat voor Belasting
2017 (voorlopig)
€ 613.000,-*

2018 (prognose)
€ 588.000,-
€ 89.000,-
2019 (prognose)
€ 600.000,-
€ 96.000,-

*Betreft de omzet uit de huidige exploitatie van Idesta Zorggroep.

De prognoses zijn opgesteld door de controller van Idesta en verwerkt in rekenmodellen, die zijn ontwikkeld door het gerenommeerde adviesbureau Koelewijn&Partners uit Baarn. De aanvraag is verder begeleid door Eijgen Finance, die de prognoses eveneens getoetst heeft. 

Profiel_17401_2_095502.jpg

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De korte en lange vooruitzichten zijn prima. De woonzorg locatie is al sinds de opening op 11 augustus 2014 vol en er dienen zich telkens weer nieuwe gegadigden aan wanneer er door overlijden een woning vrij komt. Met andere woorden: de behoefte om in Stiens te wonen is groot. Er is landelijk en regionaal behoefte aan kleinschalige zorg op basis van gescheiden wonen en zorg. De locatie Stiens voldoet aan die behoefte. Het is een kleinschalige locatie met 9 zelfstandige woningen, waar hulpbehoevenden met een ZZP (zorg zwaarte pakket) van 4 en hoger op basis van PGB (persoonsgebonden budget) zorg krijgen aangeboden. 

Stienzerhiem is aangesloten bij Fidesta zorgfranchise die mijn onderneming ondersteunt. Daarnaast huur ik financiële en personele ondersteuning in van Frysko B.V., die thans ook Idesta Zorggroep ondersteunt. Hiermee is ook de continuïteit op ondersteunend gebied gewaarborgd.

Stienzerhiem kan eenvoudig voldoen aan de betalingsverplichtingen. De onderneming ontvangt op een vaste dag per maand alle PGB gelden van de Sociale Verzekeringsbank en betaalt van daaruit weer alle personeelskosten en overige betalingsverplichtingen. Er wordt gereserveerd voor PGB en huurderving voor het geval er een bewoner overlijdt. De reservering blijkt uit de 95% bezetting in het rekenmodel. Er wordt dus niet uitgegaan van 100% bezetting.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het vastgoed wordt door mij langdurig gehuurd en vervolgens verhuur ik dit weer onder aan de individuele bewoners van de appartementen. 

Profiel_17401_2_095336.jpg

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé krijgen de investeerders het pandrecht op de debiteuren en de bedrijfsinventaris. Verder wordt door Idesta Zorggroep 10% gefinancierd. Deze lening zal worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Bytsje Oars. Dit is de eenmanszaak van mevrouw P.H. Dol, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is momenteel van morele waarde. 

De verpanding van de debiteuren en bedrijfsinventaris zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. 

Door Idesta Zorggroep wordt een lening verstrekt van € 30.600,-. Deze lening wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Er mag uitsluitend op deze lening afgelost worden wanneer er sprake is van een eigen vermogen van minimaal 30%, door Geldvoorelkaar.nl vast te stellen op basis van definitieve jaarcijfers.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Zorggroep Idesta (met locatie Stiens inbegrepen) heeft eerder via Geldvoorelkaar.nl een financiering opgehaald (project 15465). De betalingen van deze financiering zijn tot dusver conform afspraak nagekomen. Met de ontvangst van bovengenoemde goodwill en entreefee zal Zorggroep Idesta project 15465 vervroegd aflossen in maart 2018, met bijbetaling van 6 maanden boeterente. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500012006maandag 8 januari 2018
€ 200025333maandag 8 januari 2018
€ 1.000028255maandag 8 januari 2018
€ 2.000008211maandag 8 januari 2018
€ 500020495maandag 8 januari 2018
€ 100027473maandag 8 januari 2018
€ 100019392maandag 8 januari 2018
€ 100015933maandag 8 januari 2018
€ 400012753maandag 8 januari 2018
€ 400015595maandag 8 januari 2018
€ 400017243maandag 8 januari 2018
€ 100013176maandag 8 januari 2018
€ 200028361maandag 8 januari 2018
€ 1.000028100maandag 8 januari 2018
€ 500025711maandag 8 januari 2018
€ 200026179maandag 8 januari 2018
€ 700026660maandag 8 januari 2018
€ 500024960maandag 8 januari 2018
€ 1.000014342maandag 8 januari 2018
€ 200011665maandag 8 januari 2018
€ 200010915maandag 8 januari 2018
€ 1.000028183maandag 8 januari 2018
€ 200021666maandag 8 januari 2018
€ 300014287maandag 8 januari 2018
€ 100013632maandag 8 januari 2018
€ 2.500017568maandag 8 januari 2018
€ 200003497maandag 8 januari 2018
€ 2.000025955maandag 8 januari 2018
€ 1.000008778maandag 8 januari 2018
€ 500024834maandag 8 januari 2018
€ 2.000012653maandag 8 januari 2018
€ 500008771maandag 8 januari 2018
€ 100012712maandag 8 januari 2018
€ 700009818maandag 8 januari 2018
€ 800009905maandag 8 januari 2018
€ 500013643maandag 8 januari 2018
€ 500001617maandag 8 januari 2018
€ 100027542maandag 8 januari 2018
€ 500011512maandag 8 januari 2018
€ 200017241maandag 8 januari 2018
€ 300024087maandag 8 januari 2018
€ 200028693maandag 8 januari 2018
€ 1.000003046maandag 8 januari 2018
€ 100020146maandag 8 januari 2018
€ 2.500006772maandag 8 januari 2018
€ 500015705maandag 8 januari 2018
€ 1.000021616maandag 8 januari 2018
€ 1.000024470maandag 8 januari 2018
€ 100028125maandag 8 januari 2018
€ 300022667maandag 8 januari 2018
€ 10.000024561maandag 8 januari 2018
€ 1.000025807maandag 8 januari 2018
€ 300000546maandag 8 januari 2018
€ 200023480maandag 8 januari 2018
€ 100024236maandag 8 januari 2018
€ 100027980maandag 8 januari 2018
€ 200006189maandag 8 januari 2018
€ 100007205maandag 8 januari 2018
€ 700022060maandag 8 januari 2018
€ 5.000028085maandag 8 januari 2018
€ 200012951maandag 8 januari 2018
€ 1.000027474maandag 8 januari 2018
€ 200012921maandag 8 januari 2018
€ 1.000028426maandag 8 januari 2018
€ 200022499maandag 8 januari 2018
€ 300028417maandag 8 januari 2018
€ 100028561maandag 8 januari 2018
€ 100003447maandag 8 januari 2018
€ 200024942maandag 8 januari 2018
€ 100021735maandag 8 januari 2018
€ 1.000028702maandag 8 januari 2018
€ 1.500020271maandag 8 januari 2018
€ 1.000023684maandag 8 januari 2018
€ 100009176maandag 8 januari 2018
€ 100013905maandag 8 januari 2018
€ 300014198maandag 8 januari 2018
€ 500017704maandag 8 januari 2018
€ 1.000016836maandag 8 januari 2018
€ 1.000026952maandag 8 januari 2018
€ 100013926maandag 8 januari 2018
€ 5.000018681maandag 8 januari 2018
€ 500023473maandag 8 januari 2018
€ 500028212maandag 8 januari 2018
€ 200002922maandag 8 januari 2018
€ 100001403maandag 8 januari 2018
€ 600020783maandag 8 januari 2018
€ 500002621maandag 8 januari 2018
€ 100017851maandag 8 januari 2018
€ 100025698maandag 8 januari 2018
€ 200021535maandag 8 januari 2018
€ 2.000028401maandag 8 januari 2018
€ 100027197maandag 8 januari 2018
€ 100022645maandag 8 januari 2018
€ 300020667maandag 8 januari 2018
€ 1.000028205maandag 8 januari 2018
€ 500013177maandag 8 januari 2018
€ 1.000016420maandag 8 januari 2018
€ 200028604maandag 8 januari 2018
€ 200023437maandag 8 januari 2018
€ 100025736maandag 8 januari 2018
€ 500017893maandag 8 januari 2018
€ 500016730maandag 8 januari 2018
€ 100028347maandag 8 januari 2018
€ 500023395maandag 8 januari 2018
€ 100023189maandag 8 januari 2018
€ 100025827maandag 8 januari 2018
€ 200001939maandag 8 januari 2018
€ 100026990maandag 8 januari 2018
€ 200015904maandag 8 januari 2018
€ 100025559maandag 8 januari 2018
€ 100019959maandag 8 januari 2018
€ 500004872maandag 8 januari 2018
€ 200027128maandag 8 januari 2018
€ 500009082maandag 8 januari 2018
€ 100018641maandag 8 januari 2018
€ 300028703maandag 8 januari 2018
€ 300014812maandag 8 januari 2018
€ 500014805maandag 8 januari 2018
€ 1.000025283maandag 8 januari 2018
€ 100009551maandag 8 januari 2018
€ 100014792maandag 8 januari 2018
€ 500010731maandag 8 januari 2018
€ 100019020maandag 8 januari 2018
€ 300025158maandag 8 januari 2018
€ 200028233maandag 8 januari 2018
€ 500025550maandag 8 januari 2018
€ 1.000014937maandag 8 januari 2018
€ 500010981maandag 8 januari 2018
€ 200005707maandag 8 januari 2018
€ 500025135maandag 8 januari 2018
€ 300027789maandag 8 januari 2018
€ 500028500maandag 8 januari 2018
€ 500027731maandag 8 januari 2018
€ 2.000025291maandag 8 januari 2018
€ 100015637maandag 8 januari 2018
€ 100023859maandag 8 januari 2018
€ 300004680maandag 8 januari 2018
€ 200001675maandag 8 januari 2018
€ 500011287maandag 8 januari 2018
€ 500026080maandag 8 januari 2018
€ 100016312maandag 8 januari 2018
€ 300014808maandag 8 januari 2018
€ 500021599maandag 8 januari 2018
€ 1.000004807maandag 8 januari 2018
€ 200025833maandag 8 januari 2018
€ 100028707maandag 8 januari 2018
€ 300026997maandag 8 januari 2018
€ 500012014maandag 8 januari 2018
€ 500028708maandag 8 januari 2018
€ 700016135maandag 8 januari 2018
€ 300024006maandag 8 januari 2018
€ 5.000028709maandag 8 januari 2018
€ 100001212maandag 8 januari 2018
€ 100002025maandag 8 januari 2018
€ 300005133maandag 8 januari 2018
€ 100021106maandag 8 januari 2018
€ 100028323maandag 8 januari 2018
€ 1.000017524maandag 8 januari 2018
€ 1.000014164maandag 8 januari 2018
€ 1.000026464maandag 8 januari 2018
€ 100007100maandag 8 januari 2018
€ 200015401maandag 8 januari 2018
€ 300026056maandag 8 januari 2018
€ 800008584maandag 8 januari 2018
€ 2.000027139maandag 8 januari 2018
€ 200022127maandag 8 januari 2018
€ 400011298maandag 8 januari 2018
€ 200017978maandag 8 januari 2018
€ 100017983maandag 8 januari 2018
€ 200024649maandag 8 januari 2018
€ 300011392maandag 8 januari 2018
€ 500025099maandag 8 januari 2018
€ 200018187maandag 8 januari 2018
€ 100015028maandag 8 januari 2018
€ 500023917maandag 8 januari 2018
€ 200017311maandag 8 januari 2018
€ 1.000028375maandag 8 januari 2018
€ 300024968maandag 8 januari 2018
€ 100028628maandag 8 januari 2018
€ 200009684maandag 8 januari 2018
€ 200012360maandag 8 januari 2018
€ 100018639maandag 8 januari 2018
€ 100021679maandag 8 januari 2018
€ 300014951maandag 8 januari 2018
€ 300010966maandag 8 januari 2018
€ 200014263maandag 8 januari 2018
€ 500007749maandag 8 januari 2018
€ 100008757maandag 8 januari 2018
€ 500008915maandag 8 januari 2018
€ 1.000011441maandag 8 januari 2018
€ 200026561maandag 8 januari 2018
€ 1.000014985maandag 8 januari 2018
€ 1.000028354maandag 8 januari 2018
€ 2.000006001maandag 8 januari 2018
€ 300026630maandag 8 januari 2018
€ 100014858maandag 8 januari 2018
€ 500011328maandag 8 januari 2018
€ 500001055maandag 8 januari 2018
€ 200025817maandag 8 januari 2018
€ 200028119maandag 8 januari 2018
€ 1.000001724maandag 8 januari 2018
€ 100027584maandag 8 januari 2018
€ 100010785maandag 8 januari 2018
€ 300011095maandag 8 januari 2018
€ 2.000027138maandag 8 januari 2018
€ 500002587maandag 8 januari 2018
€ 200018484maandag 8 januari 2018
€ 500005684maandag 8 januari 2018
€ 1.000016681maandag 8 januari 2018
€ 100013553maandag 8 januari 2018
€ 300018367maandag 8 januari 2018
€ 100024476maandag 8 januari 2018
€ 500028450maandag 8 januari 2018
€ 500025406maandag 8 januari 2018
€ 100028678maandag 8 januari 2018
€ 1.000028684maandag 8 januari 2018
€ 200023958maandag 8 januari 2018
€ 500023719maandag 8 januari 2018
€ 100028714maandag 8 januari 2018
€ 100015446maandag 8 januari 2018
€ 1.000020484maandag 8 januari 2018
€ 5.000028690maandag 8 januari 2018
€ 300005094maandag 8 januari 2018
€ 1.000018316maandag 8 januari 2018
€ 100028296maandag 8 januari 2018
€ 100021767maandag 8 januari 2018
€ 200005818maandag 8 januari 2018
€ 100028629maandag 8 januari 2018
€ 400021346maandag 8 januari 2018
€ 1.000004463maandag 8 januari 2018
€ 100012102maandag 8 januari 2018
€ 100011052maandag 8 januari 2018
€ 100028591maandag 8 januari 2018
€ 500014163maandag 8 januari 2018
€ 1.000022146maandag 8 januari 2018
€ 100011916maandag 8 januari 2018
€ 500028716maandag 8 januari 2018
€ 1.500013738dinsdag 9 januari 2018
€ 100021101dinsdag 9 januari 2018
€ 200016306dinsdag 9 januari 2018
€ 1.000011383dinsdag 9 januari 2018
€ 200026626dinsdag 9 januari 2018
€ 200028585dinsdag 9 januari 2018
€ 200003319dinsdag 9 januari 2018
€ 500014043dinsdag 9 januari 2018
€ 300006493dinsdag 9 januari 2018
€ 400008605dinsdag 9 januari 2018
€ 100028674dinsdag 9 januari 2018
€ 400022961dinsdag 9 januari 2018
€ 100006202dinsdag 9 januari 2018
€ 100021025dinsdag 9 januari 2018
€ 500007496dinsdag 9 januari 2018
€ 500011054dinsdag 9 januari 2018
€ 3.000011937dinsdag 9 januari 2018
€ 1.000026032dinsdag 9 januari 2018
€ 800011954dinsdag 9 januari 2018
€ 1.000016895dinsdag 9 januari 2018
€ 1.100007634dinsdag 9 januari 2018
€ 1.000007622dinsdag 9 januari 2018
€ 2.000022621dinsdag 9 januari 2018
€ 300023841dinsdag 9 januari 2018
€ 100028428dinsdag 9 januari 2018
€ 300000506dinsdag 9 januari 2018
€ 100027863dinsdag 9 januari 2018
€ 800028041dinsdag 9 januari 2018
€ 500021834dinsdag 9 januari 2018
€ 5.000009530dinsdag 9 januari 2018
€ 200014631dinsdag 9 januari 2018
€ 100015815dinsdag 9 januari 2018
€ 1.000027037dinsdag 9 januari 2018
€ 500015290dinsdag 9 januari 2018
€ 100010226dinsdag 9 januari 2018
€ 100020000dinsdag 9 januari 2018
€ 100020922dinsdag 9 januari 2018
€ 100028333dinsdag 9 januari 2018
€ 100003525dinsdag 9 januari 2018
€ 1.000026845dinsdag 9 januari 2018
€ 200028127dinsdag 9 januari 2018
€ 500017736dinsdag 9 januari 2018
€ 100015014dinsdag 9 januari 2018
€ 100028580dinsdag 9 januari 2018
€ 200020191dinsdag 9 januari 2018
€ 100027881dinsdag 9 januari 2018
€ 1.000022271dinsdag 9 januari 2018
€ 2.000007472dinsdag 9 januari 2018
€ 1.000027195dinsdag 9 januari 2018
€ 200004384woensdag 10 januari 2018
€ 200024633woensdag 10 januari 2018
€ 300002505woensdag 10 januari 2018
€ 100022399woensdag 10 januari 2018
€ 200016884woensdag 10 januari 2018
€ 500027011woensdag 10 januari 2018
€ 2.000018695woensdag 10 januari 2018
€ 100015265woensdag 10 januari 2018
€ 300011477woensdag 10 januari 2018
€ 500028467woensdag 10 januari 2018
€ 100005479woensdag 10 januari 2018
€ 100004676woensdag 10 januari 2018
€ 200019427woensdag 10 januari 2018
€ 500023215woensdag 10 januari 2018
€ 1.000013794woensdag 10 januari 2018
€ 600020933woensdag 10 januari 2018
€ 200026755woensdag 10 januari 2018
€ 100013788woensdag 10 januari 2018
€ 500024142woensdag 10 januari 2018
€ 200007165woensdag 10 januari 2018
€ 200006821woensdag 10 januari 2018
€ 3.000026959woensdag 10 januari 2018
€ 1.600026110woensdag 10 januari 2018
€ 500016565woensdag 10 januari 2018
€ 1.000028730woensdag 10 januari 2018
€ 300027191woensdag 10 januari 2018
€ 200027660woensdag 10 januari 2018
€ 100001373woensdag 10 januari 2018
€ 100023713woensdag 10 januari 2018
€ 1.000027190woensdag 10 januari 2018
€ 5.000028731woensdag 10 januari 2018
€ 400016566woensdag 10 januari 2018
€ 500027346woensdag 10 januari 2018
€ 100021421woensdag 10 januari 2018
€ 500011688woensdag 10 januari 2018
€ 500003350woensdag 10 januari 2018
€ 5.000027141woensdag 10 januari 2018
€ 100006679woensdag 10 januari 2018
€ 500009988woensdag 10 januari 2018
€ 3.500024133woensdag 10 januari 2018
€ 200010032woensdag 10 januari 2018
€ 100024616woensdag 10 januari 2018
€ 1.000014326woensdag 10 januari 2018
€ 5.000028733woensdag 10 januari 2018
€ 300028734woensdag 10 januari 2018
€ 1.000004704woensdag 10 januari 2018
€ 100018228woensdag 10 januari 2018
€ 300010283woensdag 10 januari 2018
€ 200025690woensdag 10 januari 2018
€ 500011837woensdag 10 januari 2018
€ 1.000028736woensdag 10 januari 2018
€ 1.000023406woensdag 10 januari 2018
€ 100004393woensdag 10 januari 2018
€ 100023768woensdag 10 januari 2018
€ 500016588woensdag 10 januari 2018
€ 1.500008805woensdag 10 januari 2018
€ 300025451woensdag 10 januari 2018
€ 2.000026330woensdag 10 januari 2018
€ 100004530woensdag 10 januari 2018
€ 1.000025342woensdag 10 januari 2018
€ 100008688woensdag 10 januari 2018
€ 500028647woensdag 10 januari 2018
€ 4.000028737woensdag 10 januari 2018
€ 200017183woensdag 10 januari 2018
€ 200013208woensdag 10 januari 2018
€ 700025496woensdag 10 januari 2018
€ 100023559donderdag 11 januari 2018
€ 100027633donderdag 11 januari 2018
€ 100026562donderdag 11 januari 2018
€ 300028740donderdag 11 januari 2018
€ 600007952donderdag 11 januari 2018
€ 1.000024363donderdag 11 januari 2018
€ 300017481donderdag 11 januari 2018
€ 500026072donderdag 11 januari 2018
€ 1.000019537donderdag 11 januari 2018
€ 800005381donderdag 11 januari 2018
€ 1.000009235donderdag 11 januari 2018
€ 1.000028741donderdag 11 januari 2018
€ 400014500donderdag 11 januari 2018
€ 200017216donderdag 11 januari 2018
€ 200011481donderdag 11 januari 2018
€ 100019048donderdag 11 januari 2018
€ 100019361donderdag 11 januari 2018
€ 1.000026025donderdag 11 januari 2018
€ 100019985donderdag 11 januari 2018
€ 500027151donderdag 11 januari 2018
€ 200028392donderdag 11 januari 2018
€ 200014615donderdag 11 januari 2018
€ 500025536donderdag 11 januari 2018
€ 100024507donderdag 11 januari 2018
€ 500021881donderdag 11 januari 2018
€ 500026545donderdag 11 januari 2018
€ 200011310donderdag 11 januari 2018
€ 1.500028742donderdag 11 januari 2018
€ 1.000025117donderdag 11 januari 2018
€ 100020199donderdag 11 januari 2018
€ 100015338donderdag 11 januari 2018
€ 500007638donderdag 11 januari 2018
€ 500028171donderdag 11 januari 2018
€ 2.500019313donderdag 11 januari 2018
€ 200015285donderdag 11 januari 2018
€ 500023093donderdag 11 januari 2018
€ 400005968donderdag 11 januari 2018
€ 5.000023568donderdag 11 januari 2018
€ 200014442donderdag 11 januari 2018
€ 300004683donderdag 11 januari 2018
€ 1.500028711donderdag 11 januari 2018
€ 200011871donderdag 11 januari 2018
€ 100002213donderdag 11 januari 2018
€ 100028745donderdag 11 januari 2018
€ 1.000015173donderdag 11 januari 2018
€ 2.500004803donderdag 11 januari 2018
€ 2.000028750donderdag 11 januari 2018
€ 1.500007442donderdag 11 januari 2018
€ 400011643donderdag 11 januari 2018
€ 2.000023592donderdag 11 januari 2018
€ 1.000015279donderdag 11 januari 2018
€ 500014187donderdag 11 januari 2018
€ 200011863donderdag 11 januari 2018
€ 1.000022639donderdag 11 januari 2018
€ 500026842vrijdag 12 januari 2018
€ 1.000023741vrijdag 12 januari 2018
€ 100028755vrijdag 12 januari 2018
€ 500022496vrijdag 12 januari 2018
€ 200008460vrijdag 12 januari 2018
€ 2.000024622vrijdag 12 januari 2018
€ 1.000027091vrijdag 12 januari 2018
€ 100028756vrijdag 12 januari 2018
€ 200010531vrijdag 12 januari 2018
€ 200024462vrijdag 12 januari 2018
€ 200028408vrijdag 12 januari 2018
€ 200016428vrijdag 12 januari 2018
€ 100015785vrijdag 12 januari 2018
€ 100027672vrijdag 12 januari 2018
€ 1.000004206vrijdag 12 januari 2018
€ 500020365vrijdag 12 januari 2018
€ 3.000009972vrijdag 12 januari 2018
€ 100028685vrijdag 12 januari 2018
€ 500028759vrijdag 12 januari 2018
€ 100006852vrijdag 12 januari 2018
€ 100028074vrijdag 12 januari 2018
€ 1.000027175vrijdag 12 januari 2018
€ 500028760vrijdag 12 januari 2018
€ 500028413vrijdag 12 januari 2018
€ 1.000028574vrijdag 12 januari 2018
€ 100017204vrijdag 12 januari 2018
€ 1.000012744vrijdag 12 januari 2018
€ 100022881vrijdag 12 januari 2018
€ 100023718vrijdag 12 januari 2018
€ 1.000018900vrijdag 12 januari 2018
€ 100024546vrijdag 12 januari 2018
€ 300021386vrijdag 12 januari 2018
€ 300027901vrijdag 12 januari 2018
€ 100007695vrijdag 12 januari 2018
€ 500002107vrijdag 12 januari 2018
€ 200028491vrijdag 12 januari 2018
€ 500005916vrijdag 12 januari 2018
€ 1.400028768vrijdag 12 januari 2018
€ 1.000025795maandag 15 januari 2018
€ 300014067maandag 15 januari 2018
€ 1.700026942maandag 15 januari 2018
€ 200011781maandag 15 januari 2018
€ 200005077maandag 15 januari 2018
€ 500027009maandag 15 januari 2018
€ 100028202maandag 15 januari 2018