Nieuws
16-07-2018
Nederlandse crowdfundingplatforms willen dat beleggers in start-ups hun aandelen en schuldpapier k...
lees verder
13-07-2018
Martijn van Schelven neemt per 1 augustus afscheid als bestuurder/aandeelhouder van Geldvoorelkaar...
lees verder
03-07-2018
Cursus helpt doelgerichter te adviseren over Crowdfunding voor het MKB Bij de 150 deelnemers aa...
lees verder
03-07-2018
Onderzocht: beweegredenen om te kiezen voor crowdfunding Wat zijn de belangrijkste redenen van ...
lees verder
29-06-2018
Financieel adviseurs hechten veel belang aan goede informatie over crowdfunding. In een onderzoek ...
lees verder
Financiering werkkapitaal
Quebit
Project:
17968 Zakelijk
Leendoel:
Financiering werkkapitaal
Classificatie:
5
G-PD percentage:
0,62
Creditsafe score:
73
Zekerheden:
PRDRHANO
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 99.900
Geinvesteerd:
€ 99.900
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Marketing
Producten en/of diensten:Webhosting, domeinregistratie, online marketing
Aantal medewerkers:
Oprichtingsdatum:19-2-2014
Leeftijd:34 | 32
Gezinssituatie:Gehuwd, 1 kind | Ongehuwd
Woonsituatie:Koopwoning | Koopwoning
Opleiding:HBO
BKR score:Laag risico (D)
BKR score:Laag risico (D)
Social media:LinkedIn  Facebook  Twitter
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Quebit B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Qubical Amsterdam B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe CM Holding B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe ABC Holding B.V..pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Haal alles uit uw website! Dat is de missie van Quebit. Quebit is het online marketingbureau, dat webbouw, hosting, SEO (Search Engine Optimalization), SEA (Search Engine Advertising), social media en online marketing combineert. Met een gerichte online marketingscan en -plan wordt de online marketing van onze opdrachtgevers vormgegeven. Onze opdrachtgevers beoordelen dit met een gemiddelde klantwaardering van 8.8. 

In 2010 is Quebit opgericht door Melvin Hardey, die, na het vervullen van een aantal managementfuncties, besloot een bedrijf te starten in de groeimarkt van het aanbieden van domeinen en webhosting. Elk bedrijf heeft domeinen en hostingoplossingen nodig, en dat maakt de diensten van Quebit zo breed inzetbaar. 

Profiel_17968_2_171521.jpg

Quebit is begonnen met een aantal servers, waar websites op draaiden. Van onze opdrachtgevers kregen wij echter steeds meer vraag naar development (websitebouw). Na het eerste jaar zijn wij ons daarom gaan toeleggen op het ontwikkelen van websites. Niet alleen design, maar ook content is ons specialisme. Een logische vervolgstap was het ontwikkelen van een totaalpakket met maatwerkmogelijkheden. Wij zijn door de jaren heen vanuit een traditionele IT partij doorgegroeid naar een online marketing organisatie. 

De versnelling in de groei zette pas helemaal door toen Sander Kuiper zich in 2014 besloot in te kopen. Hij maakte met zijn intrede de huidige directie compleet en werd 50% eigenaar. Sander had voordat hij bij Quebit instroomde al ongeveer 10 jaar saleservaring. Zijn commerciële drive en acties hebben ervoor gezorgd dat zowel nieuwe als bestaande relaties zich hebben gecommitteerd aan langetermijncontracten. Deze stabiliteit zorgt ervoor dat wij gegarandeerde inkomsten hebben voor meerdere jaren. 
 
Onze strategie is altijd gericht geweest op groei. Ieder jaar hebben wij nieuwe opdrachtgevers aan ons bedrijf kunnen binden. Nu zijn wij op het punt gekomen dat onze bestaande opdrachtgevers zoveel aandacht vragen, dat wij minder bezig kunnen zijn met acquisitie. Op dit moment geven wij voorrang aan bestaande relaties. De investering die wij met deze lening willen doen is weer gericht op groei, met de focus op marketing en new business.
 
We hebben vorig jaar de FD Gazelle Award gewonnen! Om een kwaliteitsaanbieder te blijven, steken wij veel tijd in ontwikkeling en procesverbetering. Door het aantrekken van nieuw talent (een marketeer en een projectmanager) krijgen wij onze handen weer vrij en kunnen wij ons bezig houden met de acquisitie van nieuwe klanten.

Profiel_17968_2_171721.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop CRM pakket
€   12.000,-
Acquisitie / aankoop klantbestanden
€   50.000,-
Debiteurenfinanciering en werkkapitaal
€   25.000,-
Depot en financieringskosten
€   13.000,-
Totaal
€ 100.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 100.000,-
Waarom kiest u voor crowdfunding?
Als online marketeers willen wij maximaal gebruik maken van de zichtbaarheid die crowdfunding biedt. Daarom hebben wij bewust gekozen voor crowdfunding. 

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
Melvin Hardey en Sander Kuiper hebben ieder 50% van de aandelen in Quebit B.V. Formeel zijn de aandelen in bezit van onze persoonlijke holdings. Het bestuur rust bij Melvin Hardey via zijn persoonlijke holding CM Holding B.V. Verder hebben wij een team van 4 medewerkers: 1 accountmanager en 3 producenten. Sander neemt de commerciële zaken binnen de organisatie op zich en Melvin richt zich op advisering en procesverbetering. 

Profiel_17968_2_171848.jpg

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

BoekjaarOmzetResultaat na Belasting
2014€ 302.300,- €   13.800,- (negatief)
2015€ 421.200,- €        900,-
2016 € 487.300,- €   22.500,-
2017 (prognose)€ 536.000,- €     3.000,-
2018 (prognose)€ 589.000,- €   36.000,-
2019 (prognose)€ 619.000,- €   54.000,-

De jaarcijfers zijn opgesteld door Borsboom accountants & adviseurs. De prognoses zijn getoetst door Claassen, Moolenbeek & Partners Hulst.

De afgelopen jaren is de bruto winst aanzienlijk verbeterd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat er minder ZZP-ers worden ingehuurd voor productie. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd door eigen medewerkers. Het resultaat in 2017 wordt sterk gedrukt door de management fee. Deze is verhoogd in 2017 van totaal € 116.000,- naar € 142.000,-. De management fee wordt nu bevroren op dit niveau om een buffer op te bouwen. 

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Door de aantrekkende economie en toenemend consumentenvertrouwen wordt voor de gehele branche een lichte groei verwacht. Verder heeft de branche te maken met een verschuiving van advertentiebudgetten (van offline naar online marketing). Quebit richt zich op online marketing en biedt een totaaloplossing om een website en de social media hierom heen beter te laten renderen. Daarmee bieden wij onze opdrachtgevers de juiste tools voor een goede online marketing. Wij verwachten dan ook te groeien door te investeren in de overname van klantportefeuilles en het optimaliseren van processen.  

Profiel_17968_2_171256.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen ultimo 2017 bedraagt  € 15.000,-, wat 14,6% is op de balanstotaal. Ultimo 2018 is het verwachte eigen vermogen € 51.000,- wat overeenkomt met 27,4% op de balanstotaal.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Van de voor 2018 geprognotiseerde vrij beschikbare cashflow zal 45% worden besteed aan de betaalverplichtingen van deze lening. Voor 2019 wordt dit 34%. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Wij tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op individuele basis weliswaar van morele waarde, gezamenlijk is het positieve saldo van onze privé bezittingen minus schulden groter dan de leensom. Daarnaast bieden wij pandrecht op alle activa van Quebit B.V. en Qubical Amsterdam B.V. In een non-onttrekkingsverklaring wordt vastgelegd dat dividenduitkeringen worden beperkt en de totale managementfee wordt gemaximaliseerd op € 142.000,-. Tenslotte is de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen. 

Incentive 
  • Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangt u 15% korting op de diensten van Quebit. 
  • Bij een investering vanaf € 2.500,- ontvangt u naast de korting van 15% ook een gratis online marketingsessie met een brainstorm en advies over uw online marktpositie (ter waarde van € 450,-). 
Profiel_17968_2_171601.jpg

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Quebit B.V.

Medegeldnemers zijn:
  • Qubical Amsterdam B.V. (G-PD% 1,29% en Creditsafe score 46)
  • C.M. Holding B.V. (G-PD% 0,35% en Creditsafe score 50)
  • ABC Holding B.V. (G-PD% 0,86% en Creditsafe score 52)
  • De heer M. Hardey, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is momenteel van morele waarde
  • De heer S. Kuiper, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is momenteel van morele waarde
Er wordt een non-onttrekkingsverklaring getekend, waarin wordt vastgelegd dat er uitsluitend dividend uitgekeerd mag worden zolang een minimaal buffervermogen (eigen vermogen + achtergestelde lening) van 30% van het balanstotaal gehandhaafd blijft, vast te stellen op basis van de definitieve jaarcijfers. Daarnaast wordt de managementfee bevroren op maximaal € 142.000,-.

De verpanding van de bankrekeningen, de debiteuren, de bedrijfsinventaris, overige rechten en de voorraad zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100013176woensdag 18 april 2018
€ 100025736woensdag 18 april 2018
€ 400026926woensdag 18 april 2018
€ 500015197woensdag 18 april 2018
€ 300018641woensdag 18 april 2018
€ 100017411woensdag 18 april 2018
€ 100023394woensdag 18 april 2018
€ 2.000011648woensdag 18 april 2018
€ 400015595woensdag 18 april 2018
€ 500006704woensdag 18 april 2018
€ 300003497woensdag 18 april 2018
€ 100020146woensdag 18 april 2018
€ 300023437woensdag 18 april 2018
€ 200004384woensdag 18 april 2018
€ 500021110woensdag 18 april 2018
€ 100028629woensdag 18 april 2018
€ 500004875woensdag 18 april 2018
€ 500026842woensdag 18 april 2018
€ 200016884woensdag 18 april 2018
€ 200014500woensdag 18 april 2018
€ 500023819woensdag 18 april 2018
€ 100019267woensdag 18 april 2018
€ 200023885woensdag 18 april 2018
€ 100027633woensdag 18 april 2018
€ 1.000027151woensdag 18 april 2018
€ 500010905woensdag 18 april 2018
€ 200028347woensdag 18 april 2018
€ 100023821woensdag 18 april 2018
€ 200019959woensdag 18 april 2018
€ 200013636woensdag 18 april 2018
€ 1.000024036woensdag 18 april 2018
€ 100025559woensdag 18 april 2018
€ 600022316woensdag 18 april 2018
€ 200002980woensdag 18 april 2018
€ 200001403woensdag 18 april 2018
€ 200009081woensdag 18 april 2018
€ 100009551woensdag 18 april 2018
€ 200019396woensdag 18 april 2018
€ 100019020woensdag 18 april 2018
€ 500015685woensdag 18 april 2018
€ 5.000024561woensdag 18 april 2018
€ 100028074woensdag 18 april 2018
€ 500006505woensdag 18 april 2018
€ 500028201woensdag 18 april 2018
€ 500027263woensdag 18 april 2018
€ 1.000029012woensdag 18 april 2018
€ 200006679woensdag 18 april 2018
€ 500029448woensdag 18 april 2018
€ 500013177woensdag 18 april 2018
€ 100027980woensdag 18 april 2018
€ 1.000014164woensdag 18 april 2018
€ 1.000028711woensdag 18 april 2018
€ 2.000006176woensdag 18 april 2018
€ 300012360woensdag 18 april 2018
€ 100028408woensdag 18 april 2018
€ 500023395woensdag 18 april 2018
€ 100028353woensdag 18 april 2018
€ 300002621woensdag 18 april 2018
€ 2.000023432woensdag 18 april 2018
€ 300006451woensdag 18 april 2018
€ 500014030woensdag 18 april 2018
€ 500004928woensdag 18 april 2018
€ 500017078woensdag 18 april 2018
€ 200001964woensdag 18 april 2018
€ 500025628woensdag 18 april 2018
€ 200012490woensdag 18 april 2018
€ 100012564woensdag 18 april 2018
€ 3.000011937woensdag 18 april 2018
€ 200025192woensdag 18 april 2018
€ 500017607woensdag 18 april 2018
€ 100014875woensdag 18 april 2018
€ 400026660woensdag 18 april 2018
€ 100029353woensdag 18 april 2018
€ 100021106woensdag 18 april 2018
€ 100029518woensdag 18 april 2018
€ 200027128woensdag 18 april 2018
€ 100019533woensdag 18 april 2018
€ 100019976woensdag 18 april 2018
€ 100028707woensdag 18 april 2018
€ 100028469woensdag 18 april 2018
€ 200025817woensdag 18 april 2018
€ 500025483woensdag 18 april 2018
€ 200002922woensdag 18 april 2018
€ 300017891woensdag 18 april 2018
€ 200003319woensdag 18 april 2018
€ 2.200027578woensdag 18 april 2018
€ 100006026woensdag 18 april 2018
€ 1.000029453woensdag 18 april 2018
€ 100025344woensdag 18 april 2018
€ 200006075woensdag 18 april 2018
€ 500020495woensdag 18 april 2018
€ 100023718woensdag 18 april 2018
€ 100028125woensdag 18 april 2018
€ 200009350woensdag 18 april 2018
€ 500002587woensdag 18 april 2018
€ 1.000028183woensdag 18 april 2018
€ 1.000007472donderdag 19 april 2018
€ 100016915donderdag 19 april 2018
€ 500022784donderdag 19 april 2018
€ 100028296donderdag 19 april 2018
€ 1.000023185donderdag 19 april 2018
€ 500006509donderdag 19 april 2018
€ 100021767donderdag 19 april 2018
€ 400012753donderdag 19 april 2018
€ 200018187donderdag 19 april 2018
€ 200011688donderdag 19 april 2018
€ 1.000018566donderdag 19 april 2018
€ 400023480donderdag 19 april 2018
€ 100027542donderdag 19 april 2018
€ 1.000028977donderdag 19 april 2018
€ 100015946donderdag 19 april 2018
€ 500025879donderdag 19 april 2018
€ 500028401donderdag 19 april 2018
€ 500006979donderdag 19 april 2018
€ 2.000025112donderdag 19 april 2018
€ 100010390donderdag 19 april 2018
€ 400026080donderdag 19 april 2018
€ 200027473donderdag 19 april 2018
€ 500018517donderdag 19 april 2018
€ 100028582donderdag 19 april 2018
€ 100005233donderdag 19 april 2018
€ 200025547donderdag 19 april 2018
€ 500021599donderdag 19 april 2018
€ 500025306donderdag 19 april 2018
€ 1.000002590donderdag 19 april 2018
€ 500025038donderdag 19 april 2018
€ 200014531donderdag 19 april 2018
€ 1.000023406donderdag 19 april 2018
€ 100028080donderdag 19 april 2018
€ 1.500011361donderdag 19 april 2018
€ 100017059donderdag 19 april 2018
€ 100028938donderdag 19 april 2018
€ 100014858donderdag 19 april 2018
€ 100025698donderdag 19 april 2018
€ 100024631donderdag 19 april 2018
€ 200026336donderdag 19 april 2018
€ 200026673donderdag 19 april 2018
€ 300028250donderdag 19 april 2018
€ 200021679donderdag 19 april 2018
€ 2.000006001donderdag 19 april 2018
€ 300018458donderdag 19 april 2018
€ 200027757donderdag 19 april 2018
€ 500019991donderdag 19 april 2018
€ 200023841donderdag 19 april 2018
€ 200022198donderdag 19 april 2018
€ 100029591donderdag 19 april 2018
€ 1.000001386donderdag 19 april 2018
€ 200028585donderdag 19 april 2018
€ 100027789donderdag 19 april 2018
€ 100027276donderdag 19 april 2018
€ 1.000003762donderdag 19 april 2018
€ 500007622donderdag 19 april 2018
€ 100029498donderdag 19 april 2018
€ 300023740donderdag 19 april 2018
€ 100023958vrijdag 20 april 2018
€ 300011477vrijdag 20 april 2018
€ 100015265vrijdag 20 april 2018
€ 200018878vrijdag 20 april 2018
€ 300024755vrijdag 20 april 2018
€ 100027584vrijdag 20 april 2018
€ 100004906vrijdag 20 april 2018
€ 500017915vrijdag 20 april 2018
€ 1.000026722vrijdag 20 april 2018
€ 100001899vrijdag 20 april 2018
€ 1.000028872vrijdag 20 april 2018
€ 100021421vrijdag 20 april 2018
€ 300029472vrijdag 20 april 2018
€ 500027091vrijdag 20 april 2018
€ 400005417vrijdag 20 april 2018
€ 100024802vrijdag 20 april 2018
€ 2.000009972vrijdag 20 april 2018
€ 200016428vrijdag 20 april 2018
€ 100018736vrijdag 20 april 2018
€ 1.000016693vrijdag 20 april 2018
€ 100016919vrijdag 20 april 2018
€ 1.000010611vrijdag 20 april 2018
€ 1.000010684vrijdag 20 april 2018
€ 200012541vrijdag 20 april 2018
€ 200001939vrijdag 20 april 2018
€ 900014876vrijdag 20 april 2018
€ 500017736vrijdag 20 april 2018
€ 300013643vrijdag 20 april 2018
€ 500012839vrijdag 20 april 2018
€ 500028936vrijdag 20 april 2018
€ 400009679vrijdag 20 april 2018
€ 200029594vrijdag 20 april 2018
€ 200026496vrijdag 20 april 2018
€ 100028984zaterdag 21 april 2018
€ 2.500028971zaterdag 21 april 2018
€ 200027439zaterdag 21 april 2018
€ 5.000008768zaterdag 21 april 2018
€ 200027853zaterdag 21 april 2018
€ 500020484zaterdag 21 april 2018
€ 500013565zaterdag 21 april 2018
€ 200017817zaterdag 21 april 2018
€ 200026657zaterdag 21 april 2018
€ 500026479zaterdag 21 april 2018
€ 500029249zaterdag 21 april 2018
€ 100010468zaterdag 21 april 2018
€ 200005707zondag 22 april 2018
€ 2.500018695zondag 22 april 2018
€ 100024006zondag 22 april 2018
€ 500013794zondag 22 april 2018
€ 500027024zondag 22 april 2018
€ 600005916zondag 22 april 2018