Nieuws
18-10-2018
Wij zijn recent door Creditsafe geïnformeerd dat zij haar scoremodellen heeft vervangen. Alle bedr...
lees verder
12-10-2018
De gemiddelde leeftijd van de Geldvoorelkaar.nl-investeerders is 46 jaar. Twintig procent van de i...
lees verder
02-10-2018
 Vanaf 2 oktober is het ook mogelijk om via Geldvoorelkaar.nl te investeren in Flexleningen. ...
lees verder
01-10-2018
De investeerdersnieuwsbrief van oktober is verschenen. Met veel projecten en een paar vooruitblikk...
lees verder
28-09-2018
Opvallend verschil tussen de leningnemers  en  investeerders  bij Geldvoorelkaar.n...
lees verder
Woning
Aankoop Vastgoed Den Haag
Project:
18014 Particulier
Leendoel:
Woning
Classificatie:
2
Zekerheden:
HYDRBSHANH
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 34.800
Geinvesteerd:
€ 34.800
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
5,0%
Looptijd:
120 maanden
100%
Algemeen
Leeftijd:37 | 35
Gezinssituatie:Getrouwd, 2 kinderen
Woonsituatie:Koopwoning
Beroep:Algemeen directeur | Bouwkundig ingenieur
Opleiding:WO
BKR score:Gemiddeld risico (E)
BKR score:Gemiddeld risico (E)
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Toelichting op herpublicatie Verheul.pdf
Loan-to-Value75,6%
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Tezamen met de aflossingsvrije lening 18013 wordt ten bedrage van € 295.000,- een eerste hypotheek op het recent aangekochte pand gevestigd. Dit pand is op 3 november 2017 getaxeerd op een marktwaarde van € 390.000,-, wat een LTV (Loan-to-Value) ratio oplevert van 75,6%.

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Wij gebruiken de financiering voor de aankoop van een appartement met 3 zelfstandige woonruimten op de 1ste t/m 3de verdieping van de Van Swietenstraat 24 in Den Haag. De woonruimten worden los van elkaar verhuurd en leveren gezamenlijk een aantrekkelijk rendement. De woning is centraal gelegen in Den Haag in een zeer gewilde buurt voor zowel “normale” als expatverhuur. Het pand heeft zich de afgelopen 10 jaar als beleggingsobject bewezen. Het is in 2007 grondig gerenoveerd en als benedenburen weten wij dat de appartementen nooit leeg hebben gestaan.

Wij hebben zelf al meer dan 10 jaar de begane grond van hetzelfde pand in eigendom, waar wij met veel plezier wonen. Hoewel wij graag op deze locatie blijven, wordt onze woning op lange termijn te klein voor ons gezin. De kans om de bovengelegen 3 verdiepingen te kopen is voor ons dan ook uniek. Op de lange termijn biedt dit ons meerdere interessante mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld samenvoegen. Op korte termijn willen wij het echter alleen als beleggingsobject inzetten.

Profiel_17382_2_090952.jpg

Locatie vlakbij het strand, het centrum, OV en uitvalswegen

Investeringsbegroting

BestedingsdoelBedrag
Aankoop Van Swietenstraat 24€ 390.000,-
Kosten koper€   11.800,-
Kosten financiering€   33.200,-
Totaal€ 435.000,-
Af: Hypothecaire lening NIBC*€ 115.000,-
Af: Persoonlijke lening€   25.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl€ 295.000,-
Waarvan Annuïtair€   35.000,-
Waarvan Aflossingsvrij€ 260.000,-

* Met het oversluiten van de eerste hypotheek op eigen woning (Van Swietenstraat 26) naar NIBC is € 115.000,- extra geleend voor de aankoop van het beleggingspand (Van Swietenstraat 24).

Profiel_17382_2_091108.jpg

Van Swietenstraat 24 en 26

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Normale banken nemen niet de tijd om de casus te beoordelen en kijken slechts naar de standaard AFM rekenmethodes. Aangezien hier de huurinkomsten maar voor een zeer beperkt deel in worden meegenomen, lijkt het alsof de casus niet haalbaar is. Geldvoorelkaar.nl kijkt naar de totale casus met de werkelijke kosten en baten, waaruit blijkt dat deze casus een behoudend risicoprofiel heeft.

Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen?
Ja, ik heb een vast contract sinds 1 oktober 2010 bij dezelfde werkgever. Mijn vrouw werkt als freelance bouwkundig ingenieur. Haar inkomen is echter niet meegenomen bij beoordeling van de aanvraag aangezien zij vanwege de geboorte van onze 2e dochter afgelopen jaar niet veel heeft gewerkt.

Wat is uw woon- en gezinssituatie?
Wij wonen reeds sinds 2007 met veel plezier in de benedenwoning. We hebben inmiddels 2 dochters van 3 en 0,5 jaar oud. 

Profiel_17382_2_091501.jpg
Profiel_17382_2_091515.jpg

Impressie van de 1e en 2e verdieping

Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen naar uw investeerders.
Op basis van de huurinkomsten kunnen de lasten aan Geldvoorelkaar.nl ruimschoots worden voldaan. Het maandelijks positief resultaat zal worden opgespaard voor groot onderhoud of mogelijke leegstand. Mochten zich onverhoopt tegenvallers voordoen, dan is er vanuit mijn inkomen uit loondienst nog voldoende buffer om dit op te vangen.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé van mij en mijn partner, wordt er een eerste hypotheekrecht gevestigd op het pand aan de Van Swietenstraat 24 te Den Haag. Dit pand is op 3 november 2017 getaxeerd op een marktwaarde van € 390.000,-. Daarnaast wordt een (materiële) borgstelling door familie afgegeven van € 60.000,-.

Profiel_17382_2_091345.jpg

Koningsplein; een gewilde buurt!

Noot van Geldvoorelkaar.nl
Geldnemers zijn de heer B. Verheul en mevrouw M. de Keijzer. Zij tekenen hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is momenteel van morele waarde.

Er wordt ten bedrage van € 295.000,- een 1e hypotheek gevestigd op de Van Swietenstraat 24 (getaxeerd op 3 november 2017 op een bedrag van € 390.000,-). Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in  hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal geschieden via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.

Tevens wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op de eigen woning aan de Van Swietenstraat 26 te Den Haag, waarmee wordt verklaard dat de ruimte binnen de eerste hypothecaire inschrijving niet verder wordt benut. Dit pand is belast met een 1e hypothecaire inschrijving van NIBC van € 600.000,-, plus maximaal 40% voor rente en kosten, en de huidige pro resto schuld bedraagt € 360.000,-

Door twee familieleden wordt een borgtocht afgegeven van € 60.000,- gedurende de volledige looptijd van deze lening. Deze borgtocht is op dit moment van materiële waarde.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren. 

Tegelijk met deze lening zal aflossingsvrije lening 18013 worden geplaatst, die onlosmakelijk verbonden is met deze lening. De te vestigen zekerheden zijn gemeenschappelijk verbonden aan beide leningen.

Dit is een herpublicatie van project 17831, dat op 12-2-2018 tot stand gekomen is. Na totstandkoming is gebleken dat de houder van het eerste hypotheekrecht geen tweede hypothecaire inschrijving toestaat op de eigen woning. Hierdoor moesten lening 17831 en 17382 teruggetrokken worden en met de aangepaste voorwaarden opnieuw gepubliceerd worden. Verdere toelichting hierop treft u aan in het bijgevoegde PDF bestand. De investeerders van project 17831 hebben door middel van een voorinschrijving de mogelijkheid gekregen om als eerste in deze herpublicatie te investeren.  


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 800024331vrijdag 30 maart 2018
€ 100020146vrijdag 30 maart 2018
€ 1.000010748vrijdag 30 maart 2018
€ 500019959vrijdag 30 maart 2018
€ 100025559vrijdag 30 maart 2018
€ 100003232vrijdag 30 maart 2018
€ 400026106vrijdag 30 maart 2018
€ 100004627vrijdag 30 maart 2018
€ 500014278vrijdag 30 maart 2018
€ 100010955vrijdag 30 maart 2018
€ 100015801vrijdag 30 maart 2018
€ 300027908vrijdag 30 maart 2018
€ 300004870vrijdag 30 maart 2018
€ 200026561vrijdag 30 maart 2018
€ 400024616vrijdag 30 maart 2018
€ 3.000009969vrijdag 30 maart 2018
€ 300026139vrijdag 30 maart 2018
€ 300012519vrijdag 30 maart 2018
€ 500028128vrijdag 30 maart 2018
€ 200015028vrijdag 30 maart 2018
€ 200016464vrijdag 30 maart 2018
€ 200003525vrijdag 30 maart 2018
€ 100025321vrijdag 30 maart 2018
€ 100014303vrijdag 30 maart 2018
€ 100014165vrijdag 30 maart 2018
€ 400018641vrijdag 30 maart 2018
€ 100028347vrijdag 30 maart 2018
€ 100012102vrijdag 30 maart 2018
€ 100004835vrijdag 30 maart 2018
€ 500018878vrijdag 30 maart 2018
€ 400025120zaterdag 31 maart 2018
€ 200003453zaterdag 31 maart 2018
€ 200026831zaterdag 31 maart 2018
€ 300021387zaterdag 31 maart 2018
€ 1.000012490zondag 1 april 2018
€ 100015565zondag 1 april 2018
€ 1.000007831zondag 1 april 2018
€ 200017204maandag 2 april 2018
€ 100013926maandag 2 april 2018
€ 100028361donderdag 5 april 2018
€ 400007709donderdag 5 april 2018
€ 100024505donderdag 5 april 2018
€ 200017192donderdag 5 april 2018
€ 1.000001869donderdag 5 april 2018
€ 100008343donderdag 5 april 2018
€ 100001592donderdag 5 april 2018
€ 400024565donderdag 5 april 2018
€ 1.500027070donderdag 5 april 2018
€ 500008271donderdag 5 april 2018
€ 200021117donderdag 5 april 2018
€ 200008093donderdag 5 april 2018
€ 1.000011483donderdag 5 april 2018
€ 2.000015168donderdag 5 april 2018
€ 2.500027141donderdag 5 april 2018
€ 100016312donderdag 5 april 2018
€ 300016851donderdag 5 april 2018
€ 200015579donderdag 5 april 2018
€ 1.000004491donderdag 5 april 2018
€ 100028125donderdag 5 april 2018
€ 200007205donderdag 5 april 2018
€ 1.500001863donderdag 5 april 2018
€ 100016721donderdag 5 april 2018
€ 500018286donderdag 5 april 2018
€ 100029443donderdag 5 april 2018
€ 100023718donderdag 5 april 2018
€ 200017223donderdag 5 april 2018
€ 500023819donderdag 5 april 2018
€ 100022399donderdag 5 april 2018
€ 1.000007622donderdag 5 april 2018
€ 1.000019186donderdag 5 april 2018
€ 2.800029486donderdag 5 april 2018