Nieuws
12-12-2019
Blog van Geldvoorelkaar.nl Het zal weinigen ontgaan zijn, dat de laatste jaren het vastgoed weer ...
lees verder
09-12-2019
Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl financiert meer dan 200 miljoen euro Geldvoorelkaar.nl he...
lees verder
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder
Onroerend goed
Aankoop pluimveestal Sint-Annen (GR)
Project:
20395 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,06
Creditsafe score:
40
Zekerheden:
HYDRHAAVPN
Project is volgeschreven
Kredietbedrag:
€ 175.000
Geinvesteerd:
€ 175.000
Product:
Vastgoed
Rente per jaar:
6,0%
Looptijd:
60 maanden
LTV:
88%
100%
Algemeen
Branche:Retail
Producten en/of diensten:Winkel in eieren, aardappelen, kaas en streekproducten
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapport.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Aanvullende informatie bij pitch 20395.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
De Onderneming
Twee jaar geleden hebben wij, Harm en Annemiek Toering, het woonhuis met de bijhorende boerderijwinkel overgenomen van de ouders van Annemiek. De winkel wordt geëxploiteerd als eenmanszaak onder de naam Handelsonderneming Toering, maar staat regionaal bekend als ‘De eierboer uit Sint-Annen’. 

Profiel_20395_2_134309.jpg

Ook de naastgelegen pluimveestal willen wij nu graag van de (schoon)ouders kopen. Het betreft een gebouw uit 2003 met een capaciteit voor 12.000 leghennen en de mogelijkheid tot vrije uitloop. De stal wordt al jarenlang verhuurd aan een derde partij. In september is dit huurcontract weer verlengd voor een periode van 12 jaar.  

Harm doet alle dagelijkse werkzaamheden op de boerderij en zorgt ervoor dat de winkel altijd is bijgevuld en klanten worden geholpen. Annemiek helpt mee naast haar baan als lerares. Zij is opgegroeid op de boerderij en voor haar is het een mooie en bijzondere kans om het bedrijf van haar ouders op deze manier voort te zetten. 

Profiel_20395_2_114532.jpg

Het bedrijf begon in 1998 als pluimveehouderij, met aan de achtergevel van de boerderij een kastje, van waaruit klanten hun eieren konden kopen. De kippen leefden toen in de boerderijschuur. Op een gegeven moment is de pluimveestal naast de boerderij gebouwd en heeft het kastje aan de muur plaats gemaakt voor een boerderijwinkel, waar wekelijks meer dan 20.000 eieren worden verkocht. Ook voor aardappelen, kip, kippenvoer en streekproducten kunnen klanten bij ons terecht. De eieren die wij verkopen worden op het moment nog ingekocht bij een lokale pluimveehouder. Door de overname van de stal zetten we de eerste stap om in de toekomst weer eieren uit onze eigen stal te verkopen. De boerderijwinkel is in de omgeving zeer bekend en heeft veel trouwe klanten. In onze kleine gemeenschap vinden wij het belangrijk iets terug te doen, daarom sponsoren we regelmatig kerken en scholen met eieren of andere producten. 

Profiel_20395_2_114701.jpg

Profiel_20395_2_114719.jpg


Woonboerderij en pluimveestal

De verkoop van streekproducten kent nog steeds een stijgende lijn in Nederland, en deze trend lijkt zich door te zetten. De pluimveestal, die ook geschikt is voor biologische pluimveehouderij, is up-to-date te noemen en voldoet aan het keurmerk “beter leven 2 sterren”. Aanvullend zijn er plannen om op termijn een installatie te bouwen om de mest op een duurzame manier te verwerken of te verbranden. De warmte die daarbij vrijkomt, zou dan ook gebruikt kunnen worden om de stallen te verwarmen. De recente stikstofdiscussie heeft voor ons geen problematische gevolgen; de vergunningen zijn op orde en de stal ligt ver genoeg verwijderd van een woongebied. 

Jaarcijfers en prognoses 

BoekjaarOmzetResultaat voor belastingVrij beschikbare cashflowBetaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow
Historisch    
2018€   95.000,-€ 10.000,-- €   3.000,- 
Tussentijds    
2019 t/m Q2€   48.000,-€ 15.000,-  
Prognoses    
2019 € 136.000,- € 32.000,-   € 47.000,-50%
2020€ 141.000,-€ 29.000,-  € 48.000,-48%
2021€ 146.000,-€ 31.000,-  € 50.000,- 46%
2022 € 151.000,- € 33.000,-   € 52.000,- 45%

In het jaar 2018 zijn nog privé-uitgaven onttrokken aan de eenmanszaak. Vanaf het jaar 2019 is dit niet meer het geval geweest, omdat het externe looninkomen toereikend is. 

De jaarcijfers zijn opgesteld door Woldendorp B.V.De prognoses zijn opgesteld door Peter Hutten MAB Agro Advies. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20395’.

De Lening
De lening wordt aangewend voor de aankoop van de pluimveestal met inventaris.

Profiel_20395_2_114906.jpg

Investeringsbegroting

BestedingsdoelBedrag
Aankoop pluimveestal€ 185.000,-
Overname inventaris€   15.000,-
Kosten koper€   13.000,-
Overdrachtsbelasting€   12.000,-
Totaal€ 225.000,-
Af: Achtergestelde lening ouders€   50.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl€ 175.000,-

De bestaande huurder blijft de pluimveestal de komende jaren dus huren. Deze huurinkomsten, tezamen met de inkomsten uit de handel, zijn ruim voldoende om aan de toekomstige (financiële) verplichtingen te kunnen voldoen. Tevens is nog sprake van extern looninkomen. 

Banken hebben tegenwoordig nauwelijks interesse meer in het verstrekken van dergelijke, kleine leningen. We kiezen bewust voor crowdfunding, omdat het persoonlijker is en past bij ons manier van werken. 

Profiel_20395_2_105719.jpg

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 6,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). 

Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald:
  • €  75.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing
  • € 100.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd 
  • Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom; een deelaflossing heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders.
Geldnemer is Handelsonderneming Toering (externe creditratingsGraydon 0,06% PD / Creditsafe score 40). Dit is de eenmanszaak van de heer H.A. Toering (BKR score H - hoog risico - geen negatief betaalgedrag geregistreerd), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. 

Medegeldnemer is mevouw A. Toering-Riepema (BKR score F - gemiddeld risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. 

De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)Toelichting
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privéDe heer H.A.Toering (op dit moment van materiële waarde)
 Mevrouw A. Toering-Riepema (op dit moment van morele waarde)
2. Depotregeling2 maandtermijnen
3. Eerste Hypotheek
ten bedrage van € 175.000,- op de aan te kopen pluimveestal, met een marktwaarde in verhuurde staat van € 200.000,- (taxatiedatum 23-10-2019).

De overwaarde bedraagt € 200.000,- minus € 175.000,- = € 25.000,-. De Loan-to-Value is 88%.
4. Positieve - Negatieve hypotheekverklaring
op de woonboerderij met een WOZ-waarde van € 228.000,- (peildatum 1-1-2018). Hierop rust een eerste hypothecaire inschrijving van € 314.000,- met een restschuld van € 306.000,-. 

Hierin wordt vastgelegd dat (1) de geldnemers op eerste verzoek van Geldvoorelkaar.nl meewerken aan het vestigen van een hypotheekrecht, (2) er geen additioneel hypotheekrecht aan overige financiers verstrekt wordt naast de bestaande hypothecaire inschrijvingen (3) binnen de huidige hypothecaire inschrijvingen niet aanvullend geleend zal worden.
5. AchterstellingsverklaringBetaling van aflossing op de lening van de (schoon)ouders ad € 50.000,- wordt achtergesteld aan de lening van Geldvoorelkaar.nl. Gedurende de volledige looptijd van de lening bij Geldvoorelkaar.nl mag op deze lening uitsluitend rente betaald worden.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 700donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 1.000donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 1.000donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 2.000donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 400donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 400donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 1.000donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 1.500donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 1.000donderdag 28 november 2019
€ 1.500donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 1.000donderdag 28 november 2019
€ 800donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 1.000donderdag 28 november 2019
€ 2.000donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 1.000donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 2.000donderdag 28 november 2019
€ 700donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 1.000donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 1.500donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 10.000donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 300donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 400donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 500donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 200donderdag 28 november 2019
€ 100donderdag 28 november 2019
€ 500vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 1.000vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 1.000vrijdag 29 november 2019
€ 1.000vrijdag 29 november 2019
€ 2.000vrijdag 29 november 2019
€ 1.000vrijdag 29 november 2019
€ 500vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 500vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 2.100vrijdag 29 november 2019
€ 3.200vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 5.000vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 500vrijdag 29 november 2019
€ 200vrijdag 29 november 2019
€ 1.000vrijdag 29 november 2019
€ 100vrijdag 29 november 2019
€ 600vrijdag 29 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 200zaterdag 30 november 2019
€ 2.000zaterdag 30 november 2019
€ 1.000zaterdag 30 november 2019
€ 2.000zaterdag 30 november 2019
€ 1.000zaterdag 30 november 2019
€ 300zaterdag 30 november 2019
€ 1.000zaterdag 30 november 2019
€ 100zaterdag 30 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 1.000zaterdag 30 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 200zaterdag 30 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 200zaterdag 30 november 2019
€ 100zaterdag 30 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 200zaterdag 30 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 200zaterdag 30 november 2019
€ 100zaterdag 30 november 2019
€ 100zaterdag 30 november 2019
€ 500zaterdag 30 november 2019
€ 200zaterdag 30 november 2019
€ 200zondag 1 december 2019
€ 2.000zondag 1 december 2019
€ 200zondag 1 december 2019
€ 500zondag 1 december 2019
€ 200zondag 1 december 2019
€ 400zondag 1 december 2019
€ 100zondag 1 december 2019
€ 100zondag 1 december 2019
€ 500zondag 1 december 2019
€ 100zondag 1 december 2019
€ 500zondag 1 december 2019
€ 100zondag 1 december 2019
€ 300zondag 1 december 2019
€ 200zondag 1 december 2019
€ 100zondag 1 december 2019
€ 300zondag 1 december 2019
€ 200zondag 1 december 2019
€ 1.000zondag 1 december 2019
€ 100zondag 1 december 2019
€ 200maandag 2 december 2019
€ 100maandag 2 december 2019
€ 100maandag 2 december 2019
€ 1.000maandag 2 december 2019
€ 500maandag 2 december 2019
€ 3.500maandag 2 december 2019
€ 300maandag 2 december 2019
€ 900maandag 2 december 2019
€ 500maandag 2 december 2019
€ 200maandag 2 december 2019
€ 100maandag 2 december 2019
€ 200maandag 2 december 2019
€ 3.000maandag 2 december 2019
€ 200maandag 2 december 2019
€ 100maandag 2 december 2019
€ 1.000maandag 2 december 2019
€ 100dinsdag 3 december 2019
€ 200dinsdag 3 december 2019
€ 100dinsdag 3 december 2019
€ 800dinsdag 3 december 2019
€ 100dinsdag 3 december 2019
€ 300dinsdag 3 december 2019
€ 1.000dinsdag 3 december 2019
€ 200dinsdag 3 december 2019
€ 400dinsdag 3 december 2019
€ 300dinsdag 3 december 2019
€ 1.500dinsdag 3 december 2019
€ 200dinsdag 3 december 2019
€ 500dinsdag 3 december 2019
€ 1.000dinsdag 3 december 2019
€ 500dinsdag 3 december 2019
€ 5.000dinsdag 3 december 2019
€ 300dinsdag 3 december 2019
€ 500dinsdag 3 december 2019
€ 200dinsdag 3 december 2019
€ 100woensdag 4 december 2019
€ 400woensdag 4 december 2019
€ 1.000woensdag 4 december 2019
€ 200woensdag 4 december 2019
€ 800woensdag 4 december 2019
€ 100woensdag 4 december 2019
€ 100woensdag 4 december 2019
€ 100woensdag 4 december 2019
€ 500woensdag 4 december 2019
€ 100woensdag 4 december 2019
€ 500woensdag 4 december 2019
€ 500woensdag 4 december 2019
€ 300woensdag 4 december 2019
€ 300woensdag 4 december 2019
€ 1.000woensdag 4 december 2019
€ 100woensdag 4 december 2019
€ 1.000woensdag 4 december 2019
€ 500woensdag 4 december 2019
€ 500woensdag 4 december 2019
€ 100donderdag 5 december 2019
€ 500donderdag 5 december 2019
€ 100donderdag 5 december 2019
€ 500donderdag 5 december 2019
€ 500donderdag 5 december 2019
€ 2.500donderdag 5 december 2019
€ 2.000donderdag 5 december 2019
€ 200donderdag 5 december 2019
€ 200donderdag 5 december 2019
€ 100donderdag 5 december 2019
€ 300donderdag 5 december 2019
€ 100donderdag 5 december 2019
€ 2.000donderdag 5 december 2019
€ 300donderdag 5 december 2019
€ 200vrijdag 6 december 2019
€ 1.000vrijdag 6 december 2019
€ 200vrijdag 6 december 2019
€ 500vrijdag 6 december 2019
€ 300vrijdag 6 december 2019
€ 300vrijdag 6 december 2019
€ 500vrijdag 6 december 2019
€ 100vrijdag 6 december 2019
€ 500vrijdag 6 december 2019
€ 100vrijdag 6 december 2019
€ 100vrijdag 6 december 2019
€ 100vrijdag 6 december 2019
€ 500vrijdag 6 december 2019
€ 100vrijdag 6 december 2019
€ 300vrijdag 6 december 2019
€ 100vrijdag 6 december 2019
€ 300vrijdag 6 december 2019
€ 100vrijdag 6 december 2019
€ 300vrijdag 6 december 2019
€ 100zaterdag 7 december 2019
€ 100zaterdag 7 december 2019
€ 100zaterdag 7 december 2019
€ 100zaterdag 7 december 2019
€ 200zaterdag 7 december 2019
€ 800zaterdag 7 december 2019
€ 200zaterdag 7 december 2019
€ 100zaterdag 7 december 2019
€ 500zaterdag 7 december 2019
€ 1.500zaterdag 7 december 2019
€ 100zondag 8 december 2019
€ 1.000zondag 8 december 2019
€ 10.000zondag 8 december 2019
€ 1.000zondag 8 december 2019
€ 200zondag 8 december 2019
€ 100zondag 8 december 2019
€ 400zondag 8 december 2019
€ 1.000zondag 8 december 2019
€ 500zondag 8 december 2019
€ 1.000zondag 8 december 2019
€ 500zondag 8 december 2019
€ 500zondag 8 december 2019
€ 100zondag 8 december 2019
€ 100zondag 8 december 2019
€ 100zondag 8 december 2019
€ 600zondag 8 december 2019
€ 400zondag 8 december 2019
€ 300maandag 9 december 2019
€ 100maandag 9 december 2019
€ 700maandag 9 december 2019
€ 2.500maandag 9 december 2019
€ 600maandag 9 december 2019
€ 100maandag 9 december 2019
€ 300maandag 9 december 2019
€ 100maandag 9 december 2019
€ 100maandag 9 december 2019
€ 300maandag 9 december 2019
€ 100maandag 9 december 2019
€ 300maandag 9 december 2019
€ 300maandag 9 december 2019
€ 200maandag 9 december 2019
€ 400maandag 9 december 2019
€ 300maandag 9 december 2019
€ 100dinsdag 10 december 2019
€ 1.000dinsdag 10 december 2019
€ 100dinsdag 10 december 2019
€ 1.000dinsdag 10 december 2019
€ 100dinsdag 10 december 2019
€ 100dinsdag 10 december 2019
€ 500dinsdag 10 december 2019