Netto maandinkomen:
Netto maandelijkse woonlasten:
Maandelijkse alimentatie:
Maandelijkse financieringslasten:
Burgerlijke staat:
Nieuws
25-06-2019
Toen Prema Wersch in Tokyo het gerecht shabushabu leerde kennen, dacht ze meteen: 'dit concept ga ...
lees verder
24-06-2019
Rik Breur, de ondernemer van het project Finsulate, heeft de European Inventor Award gewonnen...
lees verder
20-06-2019
Binnenvaart zoekt financiering bij de crowd   Beleggen in de scheepvaart lijkt weer terug va...
lees verder
13-06-2019
En u kunt hem hier lezen.   ...
lees verder
12-06-2019
Mario (52) is investeerder en in het dagelijks leven werkzaam in de goede doelen sector. Met zijn...
lees verder

Bereken uw krediet

Op basis van bovenstaande rekentool (alleen van toepassing op particulieren) kunt u uw maximale krediet indicatief berekenen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve beoordeling wordt gedaan door Geldvoorelkaar.nl. Beoordeling vindt plaats op door de klant aan te leveren stukken zoals bijvoorbeeld loonstrook, overzicht BKR, legitimatie enzovoort.

Geldvoorelkaar.nl wil overkreditering voorkomen. Besef bij het aangaan van een krediet altijd dat geld lenen geld kost.

Voor een optimale indicatieve berekening hanteert u bovenstaande invoervelden als volgt:

Netto maandinkomen

Uw netto maandinkomen exclusief toeslagen of variabele inkomensbestanddelen

Netto woonlasten

Uw maandelijkse huursom, of in het geval van een koopwoning uw maandelijkse hypotheeklast na teruggave van uw aftrek hypotheekrente

Maandelijkse alimentatie

Indien van toepassing uw netto alimentatie.

Maandelijkse financieringslasten

Uw netto maandlast voor reeds lopende kredieten. Indien u uw huidige kredieten via Geldvoorelkaar.nl wilt herfinancieren, hoeft u deze maandlasten niet op te voeren

Burgerlijke staat

Vul in wat voor u van toepassing is.

 

Als kredietnemer bepaalt u zelf welke rente u bereid bent te betalen. U kunt lenen vanaf 0% rente en we adviseren u om niet de rente van 13 % te overschrijden.

Als richtlijn kunt u de volgende bandbreedtes aanhouden voor wat betreft het bepalen van uw optimale rente. Het is geen verplichting u te houden aan de genoemde bandbreedtes. Echter, indien de balans tussen risicoprofiel van de aanvraag en de geboden rente niet in evenwicht is, heeft Geldvoorelkaar.nl een doorslaggevend oordeel en kan de lening worden afgewezen.

Classificatie Geadviseerde rente
1 4% - 8%
2 5% - 9%
3 6% - 9%
4 7,5% - 10%
5 8,5% - 12%
5s 9% - 12%

 

De genoemde rentes zijn een indicatie en zijn uiteraard afhankelijk van de risicoclassificatie. Investeerders zullen immers gecompenseerd willen worden voor hun investering in meer risicovolle crowdfunding projecten. Investeerders zullen altijd kijken naar het te behalen rendement in combinatie met het risico wat zij lopen over de gedane investering. Een rente > 12% is niet altijd verantwoord. Indien u een rentevoet > 12% wenst aan te bieden adviseren we u eerst contact op te nemen met Geldvoorelkaar.nl.