Nieuws
15-10-2019
Vorige week was Geldvoorelkaar.nl te zien op RTL Z, met een korte bedrijfsreportage. Een leuk item...
lees verder
11-10-2019
Cowdfunding voor duurzame ondernemingen Van 2016 tot en met 2018 is via crowdfunding 220 miljoen...
lees verder
09-10-2019
In de zoektocht naar financiering voor startende franchisenemers vond franchiseketen OAMKB een g...
lees verder
03-10-2019
Een vastgoedportefeuille uitbreiden, zonder te beleggen in fysiek vastgoed of in een beleggingsfon...
lees verder

Veelgestelde vragen: Annuïtaire lening

De annuïtaire lening is één van de leenvormen op Geldvoorelkaar. Belangrijkste kenmerk: maandelijkse aflossing en rentebetaling vanaf de start. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de annuïtaire lening.

Toon alle antwoorden

Wat is een annuïtaire lening?
Een annuïtaire lening kenmerkt zich door een maandelijkse terugbetaling aan investeerders. De annuïteit is een vast maandbedrag bestaande uit rente en aflossing. Bij een annuïtaire lening wordt het volledige leenbedrag aan het begin van de looptijd uitgekeerd aan geldnemer. De terugbetaling start 6 weken na totstandkoming van het project. Aan het einde van de looptijd is de volledige schuld inclusief rente afgelost. Deze lening leent zich voor uiteenlopende doelen voor zowel zakelijke als particuliere geldnemers.
Wie komt in aanmerking om een annuïtaire lening aan te vragen via Geldvoorelkaar.nl?
Zakelijke en particuliere kredietaanvragers vanaf 18 jaar komen in aanmerking. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen in de Nederlandse Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven.
Welke kosten zijn er voor de geldnemer verbonden aan een annuïtaire lening?
Kijk voor de tarieven die van toepassing zijn voor een geldnemer (ondernemer/particulier) op ons tarievenblad.
Welke kosten zijn er voor de investeerder verbonden aan een annuïtaire lening?
Kijk hier voor de tarieven die van toepassing zijn voor een investeerder.
Welke risico's zijn er verbonden aan het investeren in een annuïtaire lening?
In veel gevallen wordt het bestuur van de STAK gevormd door de (oorspronkelijke) DGA(‘s) van de onderneming eventueel aangevuld met nauw verbonden relaties (bijvoorbeeld een adviseur, advocaat, geplande opvolger).
Wat is de minimale en de maximale looptijd van een annuïtaire lening?
De minimale looptijd van een annuïtiare lening is 6 maanden, de maximale looptijd 120 maanden.
Hoe wordt het rentepercentage van de lening bepaald?
De geldnemer bepaalt zelf het aan te bieden rentepercentage. Geldvoorelkaar.nl zal wel een bandbreedte aangeven waarbinnen het rentepercentage dient te vallen. Deze bandbreedte hangt af van de risicoclassificatie die aan het project wordt toegekend. Effectieve rentes lager dan 3% of hoger dan 12% worden afgeraden.
Hoe wordt de lening inclusief rente terugbetaald?
Terugbetaling geschiedt door een maandelijks te incasseren bedrag (annuïteit) bij de geldnemer en het verspreiden van deze gelden naar betrokken investeerders. Geldstromen verlopen via Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl.
Wanneer kan ik over de gelden beschikken?
Nadat een lening is gepubliceerd en is volgeboekt, worden de contracten in orde gemaakt. Daarna zullen de betalingen worden verricht door de investeerders. Zodra al deze betalingen door Geldvoorelkaar.nl zijn ontvangen, wordt dit bedrag in één keer naar de rekening van de geldnemer overgemaakt. De doorlooptijd van een project van beoordeling tot aan uitbetaling duurt zo'n 6 tot 8 weken.
Hoe verloopt het inschrijfproces voor de kredietaanvrager bij Geldvoorelkaar.nl?
Om geld te lenen via Geldvoorelkaar.nl begint u met het indienen van de aanvraag. Dit kan via Geld lenen. Na bevestiging van de aanvraag ontvangen wij graag van u een aantal bescheiden ter beoordeling van het project. Pas wanneer wij alle bescheiden binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het eerste contact met de crowdfunding beoordelaar vindt plaats binnen 2 werkdagen nádat uw stukken compleet zijn ontvangen en u hier een bevestiging per e-mail van heeft gekregen. In periodes van drukte kan dit langer duren.

Hieronder vindt u de bescheiden die nodig zijn voor de beoordeling van een project:

Zakelijke aanvraag*
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers/bestuurders of gemachtigden
 • Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor controle BKR)
 • Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Uitgewerkt businessplan met een financierings- en investeringsplan
 • Recente jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar

  *Prognoses dienen in ieder geval getoetst te zijn door een financieel adviseur/accountant.

  Vastgoedbeleggers (particulier)
 • IB aangifte (meest recente)
 • Uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
 • Uw privé adres (voor BKR-toets)

  De documenten zullen door uw crowdfunding beoordelaar worden beoordeeld maar worden niet gepubliceerd op ons platform. Op basis van de beoordeling besluiten we of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de investeerders. Uw aanvraag wordt pas online geplaatst nadat u akkoord heeft gegeven.

  Is uw aanvraag online geplaatst? Dan heeft u 30 dagen de tijd om het doelkapitaal bij elkaar te funden. Is het doelkapitaal na 30 dagen niet behaald? Dan komt de gehele aanvraag te vervallen. U kunt dan ook geen aanspraak maken op dat gedeelte dat wel is toegezegd. Is het doelkapitaal behaald? Dan sluit de aanvraag voor investeringen en ronden we deze verder af.

  Dit afronden gebeurt in een aantal fasen. In de eerste fase benaderen we de nieuwe investeerders met de vraag om hun bescheiden aan te leveren. Zodra zij dit allen hebben gedaan, maken wij het contract aan voor de geldnemer. Dit is fase twee. Wanneer dit contract correct ondertekend retour is gekomen versturen we het contract, samen met het verzoek tot overmaken van de investering, naar de investeerders.

  Pas wanneer elke investeerder zijn/haar investering heeft overgemaakt, maken wij het bedrag in één keer over naar de geldnemer. Hiermee wordt het project ‘lopend’.
 • Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het publiceren van een project op Geldvoorelkaar.nl?
  Één van onze crowdfunding beoordelaars beoordeelt uw aanvraag op risico en haalbaarheid. Los van deze beoordeling gelden de volgende voorwaarden voor het kunnen publiceren van een project:

  • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G • Bestaande ondernemingen: CreditSafe score 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager • Bij zakelijke aanvraag: inschrijving Kamer van Koophandel.

  Kijk voor meer informatie op de pagina Onze Werkwijze.
  Waarom moet ik als aanvrager de vereiste documentatie toesturen?
  Uw aanvraag wordt beoordeeld door één van onze crowdfunding beoordelaars. Om een aanvraag volledig te kunnen beoordelen is de vereiste documentatie noodzakelijk. In het belang van geldnemers en investeerders wordt overfinanciering niet toegestaan.
  Moet mijn onderneming zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?
  Ja, uw onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op basis van uw KvK uittreksel worden de toetsingen verricht door Graydon en Creditsafe. Zonder deze toetsingen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
  Is er een minimum verbonden aan het te lenen bedrag?
  Het minimaal te lenen bedrag bij zowel een zakelijke aanvraag als bij een particuliere aanvraag bedraagt € 25.000,-
  Is er een maximum verbonden aan het te lenen bedrag?
  Er is geen maximum verbonden aan het te lenen bedrag. Het te lenen bedrag dient in verhouding te staan tot de huidige of verwachte cashflow die u als geldnemer maandelijks realiseert.
  Welke zekerheden worden verschaft aan investeerders?
  Geldvoorelkaar.nl gaat in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldnemer. Ook als de geldnemer een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.
  Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

  De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.
  Wordt mijn krediet bij BKR geregistreerd?
  De volgende leningen worden bij BKR aangemeld na totstandkoming:
 • Leningen van particuliere geldnemers voor de aankoop van beleggingspanden.
 • Zakelijke leningen, waarvan de geldnemer een eenmanszaak is.
 • Zakelijke leningen, waarvan de geldnemer een VOF met natuurlijke personen als vennoten is.

  Betaalachterstanden worden bij BKR geregistreerd:
 • Aflopende kredieten van particuliere geldnemers bij 60 dagen achterstand.
 • Aflopende kredieten van zakelijke geldnemers bij 120 dagen achterstand.
 • Leningen met hypothecaire zekerheid bij 120 dagen achterstand.

  Het doel van de BKR aansluiting is overcreditering te voorkomen ter bescherming van de kredietaanvrager en investeerder.
 • Waarom biedt Geldvoorelkaar.nl de mogelijkheid aan geldnemers om een advies- en begeleidingspakket van een crowdfundingpartner af te nemen?
  Professionele advisering en begeleiding speelt een belangrijke rol bij het voorkómen van continuïteitsproblemen bij (MKB) ondernemingen. Geldvoorelkaar.nl kan als bemiddelingsplatform echter niet de rol van intermediair/adviseur vervullen en levert daarom een bijdrage aan het mogelijk maken van advisering van ondernemers door crowdfundingpartner (accountant, financieel adviseur, coach, etc).

  Door de mogelijkheid aan te bieden om de advies- en begeleidingsuren op te nemen in het kredietbedrag kan de ondernemer de kosten hiervoor spreiden over de looptijd van het project. Veel investeerders hechten waarde aan de bijdrage van een crowdfundingpartner. Gestructureerde advisering en begeleiding door een crowdfundingpartner is een pré bij het nemen van investeringsbeslissingen.

  Lees hier meer over het Advies- en begeleidingspakket.
  Waarom worden advies- en begeleidingsuren schriftelijk vastgelegd door Geldvoorelkaar.nl?
  Geldvoorelkaar.nl wil haar investeerders zo volledig mogelijk informeren. Voor investeerders is het van belang om te weten dat een geldnemer voor een aantal uur wordt begeleid door een crowdfundingpartner.
  Wat is het verschil tussen een Brons, Zilver en Goud pakket?
  Behalve het aantal uur is er geen verschil tussen het Brons, Zilver en Goud pakket. Crowdfundingpartner en geldnemer komen zelf de exacte invulling van de afspraken overeen middels een separate offerte.
  Moeten de uren conform een bepaald tijdschema worden ingezet?
  Nee, crowdfundingpartner en geldnemer bepalen zelf de planning en inhoud behorende bij het advies- en begeleidingspakket. De uren kunnen gedurende de gehele looptijd ingezet worden.