Nieuws
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder
27-11-2019
Geslaagde investeerderssessie bij Flanderijn Op vrijdag 1 november organiseerde Geldvoorelkaar.n...
lees verder
11-11-2019
Vastgoedbeheer op kleine schaal: 'Wij staan 24/7 klaar voor onze huurders' Interview met Marijn e...
lees verder

Veelgestelde vragen: Crowdfunding

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over crowdfunding, en over crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl

Toon alle antwoorden

Wat is crowdfunding?
Het begrip crowdfunding, ooit begonnen als synoniem voor 'collecteren', wordt tegenwoordig vooral gebruikt bij geldleningen. Dan is er één persoon (of bedrijf) die geld nodig heeft, en er is een groep mensen die dat geld uitleent.

Tegenprestaties voor de geldlening lopen uiteen. Via sommige platforms wordt investeerders gevraagd om een bijdrage aan productiekosten voor nieuwe artikelen die nog gemaakt moeten worden.

Een andere vorm van crowdfunding levert als tegenprestatie voor de investering, aandelen van het ondersteunde bedrijf op. Al dan niet aangevuld met extraatjes, denk aan restauranteigenaars die ‘gratis’ etentjes aan hun financiers geven.

Op het crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl is meestal de afspraak: investeerders krijgen hun inleg terug met een rente (en soms een leuk extraatje). Uitzondering zijn de converteerbare leningen. Hierbij kan de investeerder aandelen in het bedrijf krijgen.
Hoe werkt crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl voor degene die geld nodig heeft?
Crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl betekent voor degene die geld nodig heeft (de 'geldnemer'): Lenen van een groep investeerders.

Gedurende de looptijd van de lening verheugt de onderneming zich in de belangstelling van zijn investeerders: nieuwsbrieven en nieuwsberichten worden goed gevolgd. Worden investeerders ook een indirect salesteam? Gaan ze klanten naar u doorverwijzen? Worden ze ambassadeurs? Hoe dan ook: alle investeerders hebben baat bij een succesvol verloop van het project waarin ze hebben geïnvesteerd. Zo draagt crowdfunding bij aan het succes van de onderneming. Nog los van het geld dat ermee wordt geleend.

Het begint voor geldnemers met het indienen van een online kredietaanvraag via Geldvoorelkaar.nl.

Na een grondige beoordeling stelt de geldnemer een pitchtekst op (waarbij veel overleg plaatsvindt tussen de aanvrager en medewerkers van Geldvoorelkaar.nl) en zal de goedgekeurde aanvraag worden gepubliceerd. Na een inzagetermijn van twee dagen staat het project "open voor investeringen".

De projectbeschrijvingen die zijn gepubliceerd, worden door de investeerders van het platform bekeken. U kunt in deze fase natuurlijk ook uw eigen netwerk van familie, vrienden en kennissen wijzen op uw project. Graag zelfs!

Belangstellenden kunnen de bedragen toezeggen die ze in het project willen investeren. Net zo lang tot het doelbedrag is bereikt. De inschrijvingsduur is maximaal zestig dagen, en stopt als het doelbedrag is gehaald. Heel soms worden voor een project niet voldoende investeringen toegezegd. Deze projecten komen niet tot stand.

Zodra het doelbedrag is toegezegd, stelt Geldvoorelkaar.nl de leencontracten op en haalt het geld op bij de investeerders. Het leenbedrag wordt vervolgens in één keer op de rekening gestort waar de geldnemer het wil hebben. Vaak is dit de zakelijke bankrekening van de aanvrager, maar het kan ook een derdengelden rekening van een notaris zijn.

AFLOSSING
Op het moment dat Geldvoorelkaar.nl het geld overmaakt naar de aanvrager, wordt de lening van kracht en begint ook de terugbetaalverplichting - afhankelijk van de gekozen leenvorm.

Deze aflossing vindt plaats via incasso's van de bankrekening van de geldnemer. Geldvoorelkaar.nl maakt vervolgens aan alle deelnemende investeerders hun maandbedrag van rente en aflossing over.

De incasso's stoppen automatisch wanneer de lening geheel is afgelost. De looptijd van de lening varieert van een paar maanden tot tien jaar. Meestal is het vier à vijf jaar.

Na afloop van de aflossingstermijn is er opnieuw een mooie gelegenheid om investeerders te bedanken voor hun steun. Menig Geldvoorelkaar.nl - geldnemer koppelt hier opnieuw een interessante verkoopactie aan.

Wat zijn de voordelen van crowdfunding voor ondernemers?
Ondernemers kiezen voor crowdfunding omdat ze geld nodig hebben om hun ambitie waar te maken. Die ambitie kan vanalles zijn, variërend van het ophalen van werkkapitaal of het opknappen van verhuurflats, tot de aanschaf van een binnenvaartschip.

Een belangrijke reden om te kiezen voor crowdfunding is de gunfactor. Help jij mij (aan financiering) dan help ik jou (aan een fijne rente). Deze gunfactor is meteen een funfactor in crowdfunding.

Daarnaast biedt crowdfunding marketingvoordelen. Elke gepubliceerde projectaanvraag bereikt al onze investeerders. Wie investeert in uw project, kan zomaar klant van u worden, of voor u op zoek gaan naar klanten. Ook uw investeerders hebben belang bij een succesvolle onderneming waar ze in hebben geïnvesteerd.

Er zijn ook ondernemers die hun businessplan willen toetsen via een crowdfundingscampagne. Als voldoende investeerders in hun businessplan geloven, sterkt dat de ondernemer in zijn vertrouwen. Daarnaast kan de aanwezigheid van een component crowdfunding ook financiering bij andere partijen vergemakkelijken.

De missie van Geldvoorelkaar.nl is het bijdragen aan een duurzame financiering van MKB-ondernemers in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van financieren een serieuze aanvulling biedt op financiering via banken en private investors.
Hoe beoordeelt Geldvoorelkaar.nl een leningaanvraag voordat die wordt gepubliceerd?
Kredietaanvragen die bij Geldvoorelkaar.nl binnenkomen, worden zorgvuldig beoordeeld voordat we ze voorleggen aan investeerders. Voor deze beoordeling brengen we de aanvrager in contact met onze ervaren beoordelaars. Hoe lang het beoordelingsproces duurt, hangt sterk af van de complexiteit van de aanvraag. Lees meer over het beoordelingsproces op "onze werkwijze" .
Hoe vaak kan een ondernemer geld ophalen via crowdfunding?
Een ondernemer die zijn bedrijf in stappen wil laten groeien, kan herhaaldelijk een beroep doen op crowdfunding.

Wij beoordelen iedere aanvraag afzonderlijk, en kijken dan natuurlijk ook of de geldnemer zijn eerdere betaalverplichtingen nakomt. Wanneer dat het geval is, is dat een goed teken voor toekomstige projecten.

Wanneer een nieuwe aanvraag wordt goedgekeurd van een geldnemer die nog leningen via Geldvoorelkaar.nl heeft lopen, melden wij dat bij de projectomschrijving.

Normaliter houdt Geldvoorelkaar.nl een tussentijd in acht van 6 maanden (behalve wanneer op voorhand iets anders is afgesproken). Dat wil zeggen dat er geen twee projecten van één geldnemer worden geplaatst binnen deze tijdspanne.
Hoe dien ik een aanvraag in voor een crowdfunding campagne?
De eerste stap is het invullen van een benodigd kredietbedrag bij het tabblad "Geld lenen". Daarna vragen wij u om nog meer gegevens om de aanvraag compleet te maken en nemen we contact op zodat we kennis met u kunnen maken.

Tot het moment dat een aanvraag (met uw expliciete akkoord) wordt gepubliceerd, kunt u nog allerlei zaken wijzigen in de aanvraag.

Eerder hoeft u Geldvoorelkaar.nl ook niet te betalen: wij werken op basis van no cure no pay.
Hoe werkt crowdfunding voor investeerders?
Crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl betekent voor investeerders: een financiële bijdrage (vanaf €100,-) leveren aan projecten op Geldvoorelkaar.nl. Volgens afspraken krijgen ze hun geld terug, met een vooraf bekend gemaakte rente.

Wanneer u investeert, maakt uw bedrag deel uit van het totaalbedrag, dat wordt geleend door degene die het geld nodig heeft (de 'geldnemer'). De rol van Geldvoorelkaar.nl is bemiddeling tussen de investeerders en de geldnemer.

Investeren gaat via projecten. In een projectbeschrijving beschrijft de geldnemer zijn zaak en zijn leendoel. Investeerders vinden hier informatie over de persoon of het bedrijf dat het geld leent. En ze kunnen een investering toezeggen door op de knop "Investeren" te klikken.

Geldvoorelkaar.nl telt de toegezegde bedragen bij elkaar op. Zijn er voldoende toezeggingen, dan stelt Geldvoorelkaar.nl een leenovereenkomst op met de aanvrager.

Als alle handtekeningen zijn gezet, ontvangen investeerders van Geldvoorelkaar.nl een betaalverzoek via de mail.

Investeerders maken hun toegezegde gelden over naar de derdengeldenrekening van Geldvoorelkaar.nl.

Als Geldvoorelkaar.nl de bedragen binnen heeft, gaat het totaalbedrag naar de geldnemer. Vanaf dat moment geldt de lening als "lopend".

RENTE EN AFLOSSING
Afhankelijk van de leenvorm krijgen de investeerders de aflossing en rente op hun rekening teruggestort. Dit gebeurt bij annuïtaire leningen maandelijks, bij groeileningen begint dat na een paar maanden. Investeerders in een aflossingsvrije lening krijgen wel rente uitbetaald, en na afloop ook hun investering.

Elke investeerder kan via het tabblad "Mijn Geldvoorelkaar.nl" de (terug)betaalschema's van zijn investeringen volgen.
Wat zijn de voordelen van crowdfunding voor investeerders?
Investeerders hebben verschillende redenen om hun geld via crowdfunding te investeren. Dit zijn er een paar die we vaak horen:
  • Met je investering lever je direct een bijdrage aan een project waar je in gelooft. Veel investeerders vinden dat veel leuker dan hun kapitaal laten groeien in anonieme fondsen. Vanuit deze betrokkenheid en belangstelling kijken ze ook vaker naar websites en nieuwsbrieven van ondernemers die ze hebben gesteund.
  • Leuk is dat je zelf kiest voor de bedrijven die je ziet zitten. Vind je het bedrijf niet aantrekkelijk? Of vind je de rente die wordt geboden niet opwegen tegen het risico dat de ondernemer neemt? Dan investeer je niet in dat project.
  • Het rendement dat wordt behaald met investeren is aantrekkelijk vergeleken met rentes op spaarrekeningen
  • Het is fijn om aan leuke bedrijven een steentje bij te dragen.


Al na een eerste investering bent u investeerder. En kunt u via een eigen "MijnGeldvoorelkaar.nl"-omgeving uw betaalschema volgen. U ziet dan precies hoe lang de lening nog te gaan heeft, en hoe ver de ondernemer is met zijn aflossingen.

Het rendement dat een investeerder behaalt op zijn portefeuille, is afhankelijk van het succes van de gesteunde ondernemers. Wanneer een ondernemer niet aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen, verliest de investeerder mogelijk een deel van de investering. Daarom adviseren wij investeerders om hun investeringen te spreiden over minimaal tien tot vijftien projecten.

We helpen bij de inschatting van de kansen op een succesvolle onderneming. Meer uitleg daarover staat op de pagina "onze werkwijze".
Waarom is het verstandig om investeringen te spreiden?
Wie investeert, loopt een risico dat hij zijn uitgeleende geld niet, of niet helemaal terugkrijgt.

Geldvoorelkaar.nl helpt u vooraf zo goed mogelijk om de risico's van projecten in te schatten, maar zelfs de beste screening kan niet alle ondernemersrisico's voorspellen, en zelfs de meest voorzichtige persoon kan iets overkomen.

Daarom adviseren wij investeerders om hun investeringen te spreiden. De AFM heeft aangegeven dat het verstandig is om in minimaal 15 projecten te investeren. Ook uit onze eigen statistieken blijkt dat een goede spreiding van investeringen meer kans biedt op een gunstig rendement.

Daarnaast houdt de AFM de regel aan dat particuliere investeerders niet meer dan € 80.000,- aan vermogen via één crowdfunding platform mogen hebben uitstaan. Voor zakelijke investeerders geldt deze limiet niet.
Gaat het weleens mis met projecten die via Geldvoorelkaar.nl zijn gefund? En wat gebeurt er dan?
Ja, dat komt in een klein deel van de gevallen voor. We werken hard om de schade daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Sinds de start van Geldvoorelkaar.nl hebben we de beoordelingsprocedure behoorlijk aangescherpt, en kijken we beter naar de mogelijkheden voor verhaal voor investeerders in geval van een zogenaamde default.

Ondanks de moeite die we doen om projecten vooraf goed te screenen, is niet te voorkomen dat soms een geldnemer in de problemen komt en niet aan zijn betaalverplichtingen voldoet.

Geldvoorelkaar.nl neemt in deze gevallen altijd contact op met de geldnemers om ze te wijzen op hun betaalverplichtingen, en in overleg te gaan zoeken naar een oplossing. Deze oplossing moet recht doen aan de belangen van zowel de investeerders, als van de geldnemer.

Bij nieuwe leningen houdt Geldvoorelkaar.nl standaard twee termijnbedragen in depot. Deze depots worden aangesproken als een geldnemer door omstandigheden niet in staat is om een incasso te laten doorgaan. Deze depotregeling bestaat sinds 2017 als service aan de geldnemer.

Komen we er uiteindelijk niet uit, dan is de volgende stap het uit handen geven van het dossier aan een gerechtsdeurwaarder. Hierover worden de investeerders in het betreffende project per e-mail geïnformeerd.

Een deurwaarder heeft 'hardere' instrumenten om afbetaling af te dwingen. In sommige gevallen wordt bij de rechter een faillissement aangevraagd. Hoewel juridisch sterk, zijn in deze gevallen Geldvoorelkaar.nl-investeerders nooit de enige schuldeisers. Steeds vaker worden aanvragen aangeboden met materiële zekerheden op basis waarvan recovery mogelijk is. Deze zekerheden kunnen uitgewonnen worden indien er een vonnis gehaald is.

Indien een minnelijke oplossing niet haalbaar blijkt, of indien gemaakte afspraken niet worden nagekomen zal er normaliter vonnis gehaald worden bij de rechter. Dit betekent niet direct dat er faillissement aangevraagd wordt maar een vonnis heeft wel een geldigheidsduur van 20 jaar.

Veel vaker is een gang naar de rechter niet nodig, en kan er bijvoorbeeld een tijdelijke aangepaste betaalafspraak worden gemaakt. Als deze afspraak betekent dat een ondernemer kan doorgaan met zijn bedrijf, kan dat op de langere termijn gunstiger zijn dan een faillissement.

Deze processen nemen vaak veel tijd in beslag. Wanneer er stappen worden gezet die aan de investeerders kunnen worden gemeld, doen we dat. Om hierin nog actiever te communiceren, werken we aan een koppeling met de systemen van de gerechtsdeurwaarder, zodat investeerders continu de status van hun eigen projecten kunnen volgen.
Hoe kan ik me aanmelden als investeerder?
Investeren in projecten van Geldvoorelkaar.nl kan vanaf € 100,-

U wordt investeerder door te beginnen met investeren in een project naar keuze. Dit gaat via de groene knop "Investeren". Voor de eerste investering klikt u op registeren en volgt u de vervolgstappen. Wilt u later weer investeren, dan is inloggen met een gebruiksnaam en wachtwoord voldoende.

Na de bevestiging van de investering ontvangt u via de mail de investeringsovereenkomst. Onderteken deze, en stuur hem ons toe, met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij hebben deze gegevens nodig om u te kunnen inschrijven als investeerder.

Let op! Mailadressen en bankrekeningen kunnen niet dubbel in onze administratie staan. Wanneer zowel u als uw partner investeren via Geldvoorelkaar.nl, dan moet u ieder voor zich een eigen e-mailadres en een eigen bankrekeningnummer aanleveren.

Wat maakt Geldvoorelkaar.nl uniek?
Geldvoorelkaar.nl is opgezet in reactie op de crisis in de bankensector. In 2010 ontwikkelden oprichters Edwin Adams en Martijn van Schelven het idee om een crowdfunding platform te starten. In 2011 ging Geldvoorelkaar.nl live als eerste crowdfunding platform in Nederland. De missie van Geldvoorelkaar.nl is om het financiële landschap op een positieve wijze te veranderen door bij te dragen aan de financierbaarheid van (MKB) Nederland.

Door alternatieve financiering krijgen MKB ondernemers de mogelijkheid om te kunnen groeien. Hierbij heeft de samenleving kans om geld te beleggen en zo bij te dragen aan maatschappelijke projecten.

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van no cure no pay: Er worden alleen kosten in rekening gebracht als wij wat voor onze klanten kunnen betekenen.

Geldvoorelkaar.nl biedt diverse leenvormen aan: geldnemers kunnen precies kijken welke vorm het beste past bij hun kredietbehoefte.

Geldvoorelkaar.nl is nu het meest ervaren crowdfunding platform van Nederland en had als eerste een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor crowdfunding, en heeft via 13.000 investeerders al meer dan 1500 projecten tot stand gebracht.

Geldvoorelkaar.nl heeft een landelijke dekking met ervaren lokale risk managers en consultants om snel en adequaat te kunnen handelen. Geldvoorelkaar.nl heeft een eigen risk afdeling en werkt met een ervaren team vanuit het hoofdkantoor in Veenendaal.
Wie bepaalt de hoogte van de rente bij een project?
De aanvrager van de lening bepaalt de hoogte van de rente bij zijn project. Hierbij speelt Geldvoorelkaar.nl een adviserende rol.

De aangeboden rente maakt deel uit van het totaalplaatje, waarmee de aanvrager de investeerder zover wil krijgen dat die investeert.

Investeerders maken de afweging of ze het project interessant genoeg vinden om in te investeren. Naar mate de vooruitzichten en zekerheden van een project gunstiger zijn, zal de investeerder een lagere rentevergoeding acceptabel vinden.

Zaken waar een investeerder een belang aan kan hechten zijn per persoon wisselend, maar we horen vaak dat de likability ('leuke zaak is dat!'), de kredietwaardigheid, de (financiële) slagkracht van de onderneming en ondernemer, de vestigingslocatie, de zekerheden (onderpand? eigen inbreng?), de markt een rol spelen, kortom veel zaken die de aanvrager niet allemaal in de hand heeft.

Waar de aanvrager wel wat aan kan doen, is de hoogte van de rente die hij aanbiedt. Geldvoorelkaar.nl stelt per risicoclassificatie een bandbreedte voor waarbinnen te verwachten valt dat investeerders erin zullen willen investeren. Deze staat op de pagina Uw Krediet Berekenen.

Soms probeert een ondernemer een project vlot te trekken door het rentepercentage op zijn project gedurende de inschrijfperiode te verhogen. Dit kan wellicht enkele investeerders overtuigen, maar wij raden aan om de rente niet te laag te starten. Een realistische rente vergroot de kans dat een project vlot van start gaat en ook de vaart erin houdt.

Meer weten over de risicoclassificatie? Kijk op het tabblad Onze Werkwijze