Nieuws
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder
27-11-2019
Geslaagde investeerderssessie bij Flanderijn Op vrijdag 1 november organiseerde Geldvoorelkaar.n...
lees verder
11-11-2019
Vastgoedbeheer op kleine schaal: 'Wij staan 24/7 klaar voor onze huurders' Interview met Marijn e...
lees verder

Veelgestelde vragen: Geldvoorelkaar.nl en uw privacy

Hier vindt u informatie over ons privacybeleid. Dit is naar aanleiding van de AVG per 25 mei 2018 nader toegelicht en uitgewerkt. Goed te weten is dat dit de hoofdlijn bij Geldvoorelkaar.nl was, is en blijft: Uw gegevens zijn goed beschermd. Lees hier ons meest recente Privacy statement.

Toon alle antwoorden

Hoe is het privacybeleid van Geldvoorelkaar.nl samen te vatten?
- Uw gegevens zijn bij ons goed beschermd.
- We verzamelen en gebruiken alleen gegevens die nodig zijn voor onze primaire processen.
- Het gebruik van deze gegevens is beschreven in onze Algemene Voorwaarden en aanvullende overeenkomsten en (Investeringsovereenkomst) die we met u hebben gesloten
- We delen geen gegevens van u met derden zonder dat u daarmee heeft ingestemd, behalve als we echt niet anders kunnen
- U heeft via "Mijn Geldvoorelkaar" inzage in de gegevens die we van u beheren. Kloppen deze gegevens niet of wilt u gegevens wijzigen? Neem dan contact met ons op .
Wat zijn persoonsgegevens?
Als persoonsgegevens worden gezien: alle stukjes informatie die iets vertellen over u, of die we met u in verband kunnen brengen. U heeft persoonsgegevens met ons gedeeld zodat wij u hebben kunnen registreren als investeerder of geldnemer. Voorbeelden zijn uw telefoonnummer, uw naam en uw mailadres. Ook het IP-adres van uw computer, bank-overschrijvingen en mailberichten van u vallen hieronder.
Waarvoor gebruikt Geldvoorelkaar.nl de persoonsgegevens?
Geldvoorelkaar.nl heeft persoonsgegevens nodig om te kunnen functioneren. Met behulp van de door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij onze reguliere beheersactiviteiten uitvoeren.
Van wie heeft Geldvoorelkaar.nl persoonsgegevens?
Geldvoorelkaar.nl heeft persoonsgegevens van al onze contractpartners: van Geldnemers, van Investeerders, van onze partners en de bedrijven van wie wij diensten of producten afnemen, en (free lance) medewerkers..
Met wie deelt Geldvoorelkaar.nl persoonsgegevens?
Geldvoorelkaar.nl deelt persoonsgegevens in principe niet met derden. Alleen wanneer daartoe een goede reden of verplichting is, wijken we hier van af. Denk aan toezichthouders (zoals de AFM) die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informatie bij ons kan opvragen.

Instanties met wie we uw gegevens kunnen delen:
- De overheid
- Dienstverleners van Geldvoorelkaar.nl, zoals bedrijven die ons helpen met het ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen
- Auditoren, die onderzoeken of de bedrijfsvoering van Geldvoorelkaar.nl volstaat aan wet- en regelgeving
- Wanneer u bij Geldvoorelkaar.nl een krediet aanvraagt, stemt u ook in met toetsing bij BKR, Graydon, Creditsafe en Focum. Zie ook artikel 4 en 5 van onze Algemene Voorwaarden.

Persoonsgegevens, voor zover het (potentiële) geldnemers betreft, worden gedeeld met onze externe (free lance) opdrachtnemers (bijvoorbeeld ter beoordeling van de aanvraag). Uiteraard hebben deze opdrachtnemers de relevante geheimhoudingsverklaring getekend.
Hoe zijn de persoonsgegevens in beheer bij Geldvoorelkaar.nl?
Geldvoorelkaar.nl vindt het belangrijk dat de systemen en de persoonsgegevens die daarin verwerkt zijn, goed beveiligd zijn. We hebben dan ook alle nodige maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Deze maatregelen zijn gebundeld in een informatiebeveiligingsplan waarin alle aspecten die te maken hebben met de beveiliging van informatie verwerkt zijn.

Hierin komen onder andere de volgende onderdelen voor:

- Beleid datalekken: hierin wordt aangegeven hoe we omgaan met datalekken en het melden ervan aan de toezichthouder en de getroffen perso(o)n(en).
- Geheimhoudingsverklaring: Alle medewerkers van Geldvoorelkaar.nl en partners die in aanraking komen met persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Geldvoorelkaar.nl heeft als eis gesteld dat personen alleen met deze gegevens mogen werken als zij een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
- Training personeel: minstens een keer per jaar staat informatiebeveiliging nadrukkelijk op de agenda van een personeelsbijeenkomst. Zo zorgt Geldvoorelkaar.nl ervoor dat medewerkers zich bewust zijn en blijven van het feit dat ze werken met persoonsgegevens, en welke gevolgen het kan hebben als daar verkeerd mee wordt omgegaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert Geldvoorelkaar.nl op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of aanpassen?
Iedereen heeft het 'recht op inzage', het 'recht op correcte verwijdering' en het 'recht op dataportabiliteit'. Hieronder wordt aangegeven wat deze rechten inhouden en hoe Geldvoorelkaar.nl deze heeft ingeregeld.

Wij verklaren dat we geen andere gegevens van investeerders hebben, dan de gegevens die u via MijnGeldvoorelkaar.nl ook kunt raadplegen, met als enige uitzonderingen: de investeringsovereenkomst en de identificatie.

RECHT OP INZAGE
Mensen hebben het recht op inzage in hun persoonsgegevens. Ze mogen Geldvoorelkaar.nl vragen of persoonsgegevens zijn vastgelegd, en zo ja, welke. Dit mag zonder opgaaf van reden gevraagd worden. Wordt deze informatie gevraagd, dan zal Geldvoorelkaar.nl op een duidelijke en begrijpelijke manier de volgende informatie verschaffen:
- Of Geldvoorelkaar.nl persoonsgegevens gebruikt, en zo ja, welke dat zijn;
- Waarvoor deze gegevens worden gebruikt;
- Aan welke partijen Geldvoorelkaar.nl de gegevens mogelijk heeft verstrekt;
- Hoe Geldvoorelkaar.nl de betreffende gegevens heeft verkregen;

Bij Geldvoorelkaar.nl kunt u de meeste van uw persoonsgegevens inzien door in te loggen op "Mijn Geldvoorelkaar.nl", en naar het tabblad "Mijn gegevens" te gaan. Wanneer u hierbij vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Geldvoorelkaar.nl Klantenservice. Telefoon 085-2733465 of mail info@geldvoorelkaar.nl.

RECHT OP CORRECTIE EN VERWIJDERING
U heeft ook het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Dit houdt in dat u Geldvoorelkaar.nl mag vragen uw persoonsgegevens te veranderen. Dit kan betekenen dat gegevens worden aangevuld, worden verwijderd of worden afgeschermd. Er kan gebruik gemaakt worden van het recht op correctie, wanneer:
- De persoonsgegevens in het bezit van Geldvoorelkaar.nl feitelijk niet juist zijn;
- De persoonsgegevens in het bezit van Geldvoorelkaar.nl onvolledig zijn, of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
- De persoonsgegevens op een andere manier worden gebruikt die in strijd is met een wet.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen, wat inhoudt dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als de betreffende persoon daar om vraagt. Een aanpassing ten opzichte van de voorgaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is dat het recht op correctie en verwijdering niet meer enkel gaat over het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen. Dit voor zover het niet in strijd is met wat ons is opgelegd in de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Bij Geldvoorelkaar.nl kunt u inzien welke gegevens van u bij ons bekend zijn, en indien nodig aanpassen, door in te loggen bij Mijn Geldvoorelkaar.nl, en naar het tabblad "mijn gegevens" te gaan. Heeft u vragen over persoonsgegevens die vermeld staan in Mijn Geldvoorelkaar.nl, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice: 085-2733465 of info@geldvoorelkaar.nl.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) introduceert het 'Recht op dataportabiliteit'. Dit betekent dat een betrokkene het recht heeft de persoonsgegevens die hij aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine- leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Het hoofddoel van dit recht is om het mogelijk te maken van dienstverlener te wisselen, met zo weinig mogelijk inspanning van de betrokkene. Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Geldvoorelkaar.nl: 085-2733465 of mail: info@geldvoorelkaar.nl.
Maakt Geldvoorelkaar.nl gebruik van cookies?
Om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, gebruikt Geldvoorelkaar.nl cookies. Deze helpen ons om informatie te verzamelen die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. De toepassing van cookies kan elk moment worden aan- of uitgeschakeld via de instellingen van uw browser. Door middel van uw akkoord geeft u Geldvoorelkaar.nl toestemming tot het plaatsen van cookies.

Daarnaast maakt Geldvoorelkaar.nl gebruik van Google Analytics om statistische gegevens over het gebruik van onze website te analyseren. Deze gegevens zijn niet-persoonlijk. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. Het gevolg daarvan kan zijn dat u sommige functies van Geldvoorelkaar.nl niet meer kunt gebruiken.

Zie voor meer informatie over cookies het tabblad privacy.