Nieuws
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder
27-11-2019
Geslaagde investeerderssessie bij Flanderijn Op vrijdag 1 november organiseerde Geldvoorelkaar.n...
lees verder
11-11-2019
Vastgoedbeheer op kleine schaal: 'Wij staan 24/7 klaar voor onze huurders' Interview met Marijn e...
lees verder

Veelgestelde vragen: Lenen

Degene die een aanvraag indient bij Geldvoorelkaar, wordt de 'geldnemer' genoemd. Wat staat hem of haar te wachten? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over geld lenen via Geldvoorelkaar.nl

Toon alle antwoorden

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord voor Mijn Geldvoorelkaar aan?
U kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen.
Waarom moet ik persoonlijke informatie toesturen?
Uw aanvraag wordt beoordeeld. Dit betekent dat Geldvoorelkaar.nl globaal uw maximale kredietruimte berekent en deze classificeert. Indien blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een lening, zullen wij u dat laten weten. Geldvoorelkaar.nl wil niet verantwoordelijk zijn voor overfinanciering.
Hoe verloopt het aanvraagproces via Geldvoorelkaar.nl?
Om geld te lenen via Geldvoorelkaar.nl begint u met het indienen van de aanvraag. Dit kan via Geld lenen. Nadat u uw aanvraag heeft geregistreerd, vragen wij bij u documenten op, om uw project te kunnen beoordelen. Hierover mailen wij u. Wanneer wij alle gevraagde documenten binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. U ontvangt hiervan van ons een bevestiging per e-mail. In periodes van drukte kan dit langer duren.

Hieronder vindt u de documenten die nodig zijn voor de beoordeling van een project:

Zakelijke aanvraag*
 Businessplan met een financierings- en investeringsplan
 Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden
 Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets)
 Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
 Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)

*Alle zakelijke aanvragen moeten gecontroleerd zijn door een financieel adviseur/accountant.

Vastgoedbeleggers (particulier)
 Uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
 Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
 Recente IB-aangifte
 Uw privé adres (voor BKR-toets)

De documenten zullen door uw crowdfunding beoordelaar worden beoordeeld, maar worden niet gepubliceerd op ons platform. Op basis van de beoordeling besluiten wij of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de investeerders. Uw aanvraag wordt pas online geplaatst nadat u akkoord heeft gegeven.

Wordt uw aanvraag online geplaatst? Dan heeft u 30 dagen de tijd om het doelkapitaal bij elkaar te funden. Is het doelkapitaal na 30 dagen niet behaald? Dan komt de gehele aanvraag te vervallen. U kunt dan ook geen aanspraak maken op dat gedeelte dat wel is toegezegd. Is het doelkapitaal behaald? Dan sluit de aanvraag voor investeringen en ronden we deze verder af.

In overleg is het mogelijk om uw propositie eerst 14 dagen open te zetten voor de innercrowd (uw eigen familie/kennissen/netwerk), voordat uw project wordt gepubliceerd op de homepage van Geldvoorelkaar.nl. Na deze periode van maximaal 14 dagen wordt uw project op reguliere wijze gepubliceerd.

Na succesvolle funding wordt uw project afgerond. Dit afronden gebeurt in een aantal fasen. In de eerste fase benaderen we de nieuwe investeerders met de vraag om hun bescheiden aan te leveren. Zodra zij dit allen hebben gedaan, maken wij het contract aan voor de geldnemer. Dit is fase twee. Wanneer dit contract correct ondertekend retour is gekomen, versturen we het contract, samen met het verzoek tot overmaken van de investering, naar de investeerders.
Pas wanneer elke investeerder zijn/haar investering heeft overgemaakt, maken wij het bedrag in één keer over naar de geldnemer, minus de succesfee. Hiermee wordt het project ‘lopend’.
Hoeveel rente betaal ik over mijn lening?
U bepaalt zelf de hoogte van de rente die u bereid bent te betalen. Geldvoorelkaar.nl zal wel een bandbreedte aangeven waarbinnen het rentepercentage dient te vallen. Deze bandbreedte hangt af van de risicoclassificatie die aan uw project wordt toegekend. Wij raden effectieve rentepercentages van 12% of hoger af.
Krijg ik via Geldvoorelkaar.nl altijd een lening?
Nee. Het kan zijn dat Geldvoorelkaar.nl uw aangevraagde lening niet als verantwoord beoordeelt. Het is uiteraard ook mogelijk dat er zich te weinig investeerders op uw lening inschrijven, waardoor de leningsaanvraag na 60 dagen automatisch komt te vervallen.
Moet mijn bedrijf zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?
Ja, het bedrijf moet reeds bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Op basis van de gegevens die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn, worden er toetsingen verricht door Graydon en Creditsafe. Zonder deze scores kan een project niet beoordeeld worden.
Is het mogelijk om een inschrijving bij de Kamer van Koophandel te doen met behoud van uitkering?
Dit verschilt per uitkeringsgerechtigde. Voor antwoord op deze vraag raden wij u aan om contact op te nemen met uw contactpersoon bij de Kamer van Koophandel en het UWV.
Hoe voeg ik een foto of een film toe om mijn aanvraag verder te ondersteunen?
Zodra uw aanvraag is geactiveerd heeft u een persoonlijke pagina. U kunt hier inloggen via Mijn Geldvoorelkaar. In deze persoonlijke pagina kunt u via de optie foto/video beelmateriaal toevoegen. Voor wat betreft film: alleen youtube filmpjes worden ondersteund.
Welke zekerheden moet ik overleggen om in aanmerking te komen voor een krediet?
Geldvoorelkaar.nl gaat in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldnemer. Ook als de geldnemer een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.
Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.
Wat gebeurt er als binnen 30 dagen niet voldoende investeringen worden toegezegd?
Wanneer een project binnen de gestelde termijn van 30 dagen niet voor ten minste 90% volgeschreven wordt, komt deze aanvraag in zijn geheel te vervallen. De aanvrager heeft dan geen recht op het bedrag dat wel is geïnvesteerd, en hoeft daarover ook geen succesfee te betalen.
Kan iedereen een lening aanvragen?
Nee. De minimale leeftijd is 18 jaar. Ook moet u Nederlands ingezetene zijn bij aanvraag en gedurende de looptijd van de lening. Bovendien moet u handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel.
Welke kosten zijn er met een lening gemoeid?
Geldvoorelkaar.nl tracht de kosten die gepaard gaan met uw lening of investering zo laag en transparant mogelijk te maken. Indien er zich wijzigingen in de tarieven voordoen wordt dat altijd duidelijk op de website vermeld. Gedurende de looptijd van uw lening zullen de genoemde kosten niet gewijzigd worden.

Voor het aanhouden van een profiel worden geen kosten in rekening gebracht. De plaatsingskosten zijn de kosten die in rekening gebracht worden in verband met de beoordeling van uw aanvraag en het plaatsen van de aanvraag op de website. Indien een aanvraag voor een lening onverhoopt niet geplaatst wordt, worden er ook geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanvraag voor een lening wel gepubliceerd wordt, maar niet wordt volgeschreven, betaalt u slechts de plaatsingskosten. Bij een succesvolle funding wordt de eenmalige succesfee in mindering gebracht op het uit te keren kredietbedrag.

Houd rekening met bijkomende kosten voor externe financieel adviseurs en notaris. Deze kosten verneemt u rechtstreeks via hen.

De actuele tarieven van Geldvoorelkaar.nl vindt u op onze pagina Tarieven.
Hoeveel kan ik maximaal lenen?
Er is geen wettelijk maximum gesteld aan het bedrag dat u kunt lenen. Geldvoorelkaar.nl staat geen overcreditering toe. De lening moet vallen binnen de beschikbare afloscapaciteit.
Waarom biedt Geldvoorelkaar.nl de mogelijkheid aan geldleners om een advies- en begeleidingspakket van een crowdfunding partner af te nemen?
Professionele advisering en begeleiding speelt een belangrijke rol bij het voorkómen van continuïteitsproblemen bij (MKB) ondernemingen. Geldvoorelkaar.nl kan als bemiddelingsplatform echter niet de rol van intermediair/adviseur vervullen en levert daarom een bijdrage aan het mogelijk maken van advisering van ondernemers door crowdfunding partners (accountant, financieel adviseur, coach, etc).

Door de mogelijkheid aan te bieden om de advies- en begeleidingsuren op te nemen in het kredietbedrag kan de ondernemer de kosten hiervoor spreiden over de looptijd van het project.

Veel investeerders hechten waarde aan de bijdrage van een crowdfunding partner. Gestructureerde advisering en begeleiding door een crowdfunding partner is een pré bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Lees hier meer over het Advies- en begeleidingspakket.
Waarom worden advies- en begeleidingsuren schriftelijk vastgelegd door Geldvoorelkaar.nl?
Geldvoorelkaar.nl wil haar investeerders zo volledig mogelijk informeren. Voor investeerders is het van belang om te weten dat een geldnemer voor een aantal uur wordt begeleid door een intermediair.
Wat is het verschil tussen een Brons, Zilver en Goud pakket?
Behalve het aantal uur is er geen verschil tussen het Brons, Zilver en Goud pakket. Crowdfunding partner en geldnemer komen zelf de exacte invulling van de afspraken overeen middels een separate offerte.
Moeten de advies- en begeleidingsuren conform een bepaald tijdschema ingezet worden?
Nee, intermediair en geldnemer bepalen zelf de planning en inhoud behorende bij het advies- en begeleidingspakket. De uren kunnen gedurende de gehele looptijd ingezet worden.
Waar kan ik mijn jaaropgave vinden?
Als u inlogt bij 'Mijn geldvoorelkaar' en u gaat naar 'Mijn statistiek', dan vindt u onderaan een groene knop 'Jaaropgaaf aanvragen'. Als u hier op klikt wordt er automatisch een jaaropgave naar uw e-mailadres gestuurd. De bedragen die hier op staan, kunt u opgeven aan de belastingdienst met betrekking tot uw lening.
Wat gebeurt er met de dienstverlening van Geldvoorelkaar.nl in het geval van een calamiteit?
Geldvoorelkaar.nl werkt samen met de externe professional Client Control, die als onze back-up servicer optreedt in geval van calamiteit. Mocht Geldvoorelkaar.nl ooit te maken krijgen met bijvoorbeeld een brand, dan neemt Client Control onze dienstverlening over. Binnen 48 uur zullen al onze processen weer volledig werkzaam zijn. Betalingsverkeer, facturatie en debiteurenbeheer zijn diensten die in het service-center van Client Control door specialisten worden uitgevoerd. Deze specialisten zijn volledig op de hoogte van de processen van Geldvoorelkaar.nl.

Door de samenwerking met Client Control is de continuïteit van onze processen gewaarborgd. Meer informatie vindt u hier.