Nieuws
01-08-2019
Crowdfunder helpt bedrijf verder Jan Kas, Reformatorisch Dagblad, 31-7-2019 - themartikel in de s...
lees verder
29-07-2019
Redactionele opmerking Geldvoorelkaar.nl: In het FD stond deze week een artikel over Rik Breur, de...
lees verder
26-07-2019
Vandaag, vrijdag 26 juli, is Geldvoorelkaar.nl telefonisch bereikbaar tot 16:00 uur. Na die tijd z...
lees verder
19-07-2019
Nais Brands zomercollectie 2020 zeer goed ontvangen Bericht van de ondernemers: Op de vakbeurs '...
lees verder
19-07-2019
Vandaag op Vastgoedjournaal.nl  (19-7-2019) Vastgoed financieren zonder tussenkomst van de b...
lees verder
Nieuwe regelgeving Autoriteit Financiële Markten (1)
1-8-2017 15:36:42

'Wij zijn een groot voorstander van het voorschrift om een project 48 uur van te voren al te publiceren.'De AFM heeft op 25 juli nieuwe voorschriften voor crowdfundingplatformen aangekondigd. Geldvoorelkaar.nl is vanaf haar start in 2010 al voorstander van verantwoord investeren in crowdfundingprojecten. Wij hebben ook als eerste platform in Nederland een vergunning van AFM verkregen. Wij geven u graag onze reactie en toelichting.

afm

 

1. Alle projectinformatie moet 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders op het platform beschikbaar zijn. Dit is een nieuw voorschrift. De huidige 24-uurs bedenktijd achteraf blijft bestaan.

Wij zijn een groot voorstander van een 48-uurs termijn. Crowdfunding investeerders krijgen daardoor de gelegenheid zich in te lezen in een project voordat zij gaan investeren. Het voorschrift ondersteunt het verantwoord nemen van investeringsbeslissingen. Geldvoorelkaar.nl is nadrukkelijk geen voorstander van marketinguitingen of procedures die zich richten op fundingsnelheid en het creëren van schaarste. Wij zijn dan ook bereid om binnen afzienbare tijd de 48-uurs termijn te implementeren op ons platform. Daarnaast hanteren wij al langere tijd een bedenktijd van 14 dagen nadat de investeringsbeslissing is genomen. Dit is ruimschoots langer dan de door de AFM aangegeven 24 uur. Tenslotte: indien een investeerder een toezegging doet om in een project te investeren zal nooit direct om een betaling gevraagd worden. De investeerder ontvangt een betaalverzoek pas na ontvangst van de getekende contracten.

Geldvoorelkaar.nl publiceert crowdfundingprojecten die voor 100% openbaar gefund worden. Er wordt bewust niet gewerkt met de mogelijkheid tot voorinschrijving achter de schermen omdat dit een vertekend beeld kan geven van de werkelijke interesse in het project. Zo heeft ook iedereen  een gelijke kans om te investeren in het crowdfundingproject. Geldvoorelkaar.nl of medewerkers van Geldvoorelkaar.nl zijn niet verplicht te investeren in projecten. Onder voorwaarden en in beperkte mate is dit echter wel toegestaan.

De snelheid waarmee crowdfundingprojecten worden gefund, wordt naar onze mening vooral veroorzaakt door een onbalans in de vraag naar en aanbod van krediet. MKB Nederland benut nog maar zeer beperkt de mogelijkheden van alternatieve financiering zoals crowdfunding. Dit terwijl er wel grote interesse is van (particuliere) investeerders om projecten van MKB ondernemingen te financieren. Een praktische oplossing hiervoor zou een doorverwijsplicht zijn van banken naar alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding. Hier dienen uiteraard duidelijke kwaliteitsafspraken over gemaakt te worden. Een doorverwijsplicht kan er voor zorgen dat MKB Nederland sneller en beter geïnformeerd wordt over de mogelijkheden van alternatieve financieringsvormen. Daardoor kan het aanbod van projecten voor investeerders  worden vergroot en de onbalans worden verkleind. 

2.  De AFM verwacht van de sector een flinke inspanning om te waarborgen dat investeerders zich vaker houden aan het advies om maximaal 10% van hun vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding.

Op onze website, in brochures en in de (e-mail)communicatie tijdens het proces van online investeren wijst Geldvoorelkaar.nl investeerders prominent op de risico's van het investeren in crowdfunding projecten. Daarbij geven wij het advies slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren en de inleg te spreiden over meerdere projecten. Ook onze investeerderstoets wijst hierop. Wij zullen ons advies op de website en het advies resulterend uit de investeerderstoets aanpassen voor wat betreft de 10% regel.

Wij ondersteunen ons advies van verantwoord investeren en spreiding door - en dat is al langere tijd onderdeel van ons proces -  met iedere investeerder telefonisch contact op te nemen als deze voor de eerste keer € 5.000,- of meer in een project investeert. In dat gesprek wordt afgestemd of de investeringsbeslissing goed doordacht is en in verhouding is tot het vrij belegbare vermogen.

Ondanks deze maatregelen is Geldvoorelkaar.nl van mening dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid over investeringsbeslissingen en het vrij belegbare vermogen altijd bij de investeerder moet blijven liggen. Het is aan de investeerder om op basis van de adviezen een verantwoorde keuze te maken. Geldvoorelkaar.nl zal het nemen van verantwoorde investeringsbeslissingen zo veel mogelijk blijven stimuleren en faciliteren. Vanzelfsprekend heeft Geldvoorelkaar.nl geen inzicht in het totale vrij belegbare vermogen van een investeerder.

3.  In december 2016 maakte de AFM bekend dat zij verwacht dat wanbetalingen (alle bedragen waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer worden terugbetaald aan investeerders) inzichtelijk worden gemaakt op de websites van de platformen.

Vanaf 1 juli 2016 publiceren wij de statistieken van de totale Geldvoorelkaar.nl portefeuille al elk kwartaal op onze website. De statistieken laten het gemiddelde netto rendement zien na kosten, achterstanden en resultaten bij 30% of 0% recovery via incassotrajecten. Het aantal projecten waarvan de betaling is stopgezet wordt weergegeven en het aantal projecten dat reeds volledig is afgelost, inclusief rentebetaling. Binnen de 'Mijn geldvoorelkaar' omgeving kan iedere investeerder voor zijn eigen portefeuille het netto rendement na aftrek van fee en achterstanden zien.

Geldvoorelkaar.nl is een voorstander van verantwoorde crowdfunding en zal ook nu de AFM voorschriften ter harte nemen om bij te dragen aan een duurzame crowdfundingbranche. Een branche waarbij investeerders met verantwoorde investeringsbeslissingen een groeiend aantal MKB ondernemingen ondersteunen bij hun ambities. Het is deze wisselwerking die crowdfunding uniek maakt en hiermee een steeds groeiende impact heeft op de groei en werkgelegenheid van MKB Nederland. Goede regelgeving is een stevige steun in de rug voor de verdere groei van crowdfunding als volwassen financieringsvorm.

#ShareYourAmbition

Directie Geldvoorelkaar.nl
Edwin Adams
Martijn van Schelven

Terug naar overzicht