Nieuws
01-08-2019
Crowdfunder helpt bedrijf verder Jan Kas, Reformatorisch Dagblad, 31-7-2019 - themartikel in de s...
lees verder
29-07-2019
Redactionele opmerking Geldvoorelkaar.nl: In het FD stond deze week een artikel over Rik Breur, de...
lees verder
26-07-2019
Vandaag, vrijdag 26 juli, is Geldvoorelkaar.nl telefonisch bereikbaar tot 16:00 uur. Na die tijd z...
lees verder
19-07-2019
Nais Brands zomercollectie 2020 zeer goed ontvangen Bericht van de ondernemers: Op de vakbeurs '...
lees verder
19-07-2019
Vandaag op Vastgoedjournaal.nl  (19-7-2019) Vastgoed financieren zonder tussenkomst van de b...
lees verder
Onze Risk Manager in De Credit Manager van VVCM
27-7-2017 13:32:17

Logovvcm

Crowdfunding ontwikkelt zich snel naar een serieuze financieringsoptie.

Crowdfunding ontwikkelt zich snel naar een serieuze financieringsoptie. Proposities zijn professioneler en er zijn platforms in alle soorten en maten. Ook de groei in volumes is substantieel. Tegelijkertijd zien we dat toezichthouders scherper opletten en dat daadwerkelijk wordt gewerkt aan een wettelijk kader. Hoe vind je de weg in dit doolhof van aanbieders en regels?

Crowdfunding is feitelijk heel simpel. Ondernemers worden gefinancierd op basis van veel relatief kleine investeringen van particuliere investeerders. Vraag naar en aanbod van geld kunnen elkaar op deze wijze online vinden. Crowdfunding kent zijn oorsprong in het meer alternatieve kanaal van donaties en financiering van goede doelen. Inmiddels heeft het zich dusdanig ontwikkeld dat ook het grotere mkb financiering kan ophalen, soms wel oplopend tot € 1.500.000. Gemiddeld investeert een particulier ongeveer € 750 per propositie. Mocht je op zoek zijn naar financiering via crowdfunding, houd dan rekening met de volgende tips:

[Tip 1] Zorg dat je een goed onderbouwd businessplan hebt. In dit plan laat je zien wat je businessmodel is. Welke onderscheidende waarde lever je aan je klanten en hoe ga je daar geld mee verdienen? Dit alles moet vertaald worden in prognoses (exploitatie, liquiditeit en balans).

[Tip 2] Laat je hierbij professioneel begeleiden, bijvoorbeeld door een accountant of financieel intermediair. Aanvragen waar een professionele adviseur/intermediair bij is betrokken, zijn altijd van betere kwaliteit en hebben een grotere kans om door de strenge screening te komen. Deze screening behelst onder andere de externe toetsing via instanties als BKR, Graydon, Creditsafe en Focum. Op basis van deze screening wijst de beoordelaar af of zet hij zijn rapportage met positief advies door naar de afdeling risk management. Zij beoordelen vervolgens de screening, koppelen terug met vragen, scherpen eventueel de voorwaarden aan en komen dan tot een definitieve goedkeuring.

[Tip 3] Stel als ondernemer in je voorbereiding ook vast welke vorm van financiering je zoekt c.q. het beste bij jou en je onderneming past: risicodragend eigen vermogen (aandelen), een converteerbare lening of een gewone lening eventueel met uitgestelde aflossing. Elke vorm heeft zijn eigen voordeel. Risicodragend kapitaal heeft geen aflos- en renteverplichting. Je geeft er echter wel een stuk zeggenschap en toekomstige waarde van je onderneming mee weg. Een lening heeft dit nadeel niet, maar je moet wel direct aan je rente- en aflosverplichtingen voldoen. Daarvoor moet je dan ook meteen de benodigde vrij beschikbare cashflow genereren.

[Tip 4] De gezochte financieringsvorm bepaalt de eerste selectie van geschikte platforms en sluit de platforms uit die de gekozen financieringsvorm niet bieden. Je hebt hiermee een eerste shortlist. Vervolgens is het bij de uiteindelijke platformkeuze van belang te letten op zaken als: heeft het platform een AFM-vergunning? Wat is de reputatie van het platform? Hoeveel investeerders heeft het platform en welk trackrecord heeft het in de zin van aantal gefunde projecten en het totaal gefinancierd bedrag? En zijn risicomanagement en transparantie over de portefeuille op het desbetreffende platform eenvoudig terug te vinden?

Wat zijn de risico's?
De risico's van crowdfunding zijn voor een groot deel identiek aan de meeste andere vormen van financiering. Er ontstaat een probleem als een ondernemer (de geldnemer) niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Geldvoorelkaar.nl biedt bedrijven die in zwaar weer terecht zijn gekomen actief de gelegenheid om zich te laten ondersteunen door onafhankelijke professionals. Hiertoe werken wij samen met een aantal deskundige partijen. Zij zorgen voor de professionele onafhankelijke ondersteuning van geldnemers bij het oplossen van hun betalingsproblemen. Ondernemers met voldoende perspectief krijgen zo weer zicht op continuïteit in plaats van invorderingsprocedures. Is dat perspectief er echter niet, dan starten wij direct een invorderingsprocedure via onze gerechtsdeurwaarder. De uitbetaling aan de investeerders wordt in zo'n geval (tijdelijk) stopgezet - en dus publiekelijk bekend - en alle effort wordt ingezet om te zorgen dat de investeerders een zo groot mogelijk deel van hun investering alsnog terugkrijgen. Wij zetten alle hiertoe noodzakelijke stappen, inclusief het halen van een gerechtelijk vonnis en beslaglegging. Ook in privé, omdat wij de ondernemer in beginsel hoofdelijk in privé laten tekenen.
Het voorgaande schetst het risico voor de ondernemer en geeft meteen aan wat het risico voor een investeerder is. Als het misgaat, bestaat de kans dat de investeerder een deel van zijn investering niet of met vertraging terugkrijgt.

De toekomst van crowdfunding
Inmiddels is aangetoond dat crowdfunding een uitstekende manier van financiering is voor tal van verschillende branches en types ondernemingen. Crowdfunding zal zich vooral op het technische vlak verder ontwikkelen. Je kunt hierbij denken aan geautomatiseerde monitoringsystemen en verder gedigitaliseerde aanvraagprocessen. De volumes zullen toenemen en steeds vaker zal een mix ontstaan van verschillende financieringsalternatieven waarbij crowdfunding een prominente rol zal spelen. Door toetreding van meer institutionele partijen zullen binnen vijf jaar ook aanmerkelijk grotere individuele proposities worden gefinancierd. Crowdfunding staat dus pas aan het begin van een imposante ontwikkeling.

Auteur: John van der Veld is Risk Manager bij Geldvoorelkaar.nl.
Bron: De Credit Manager, jaargang 2017, nummer 2.

 

Terug naar overzicht