Nieuws
21-03-2019
Waar moet je op letten als je investeert via crowdfunding? En wat is belangrijk voor ondernemers d...
lees verder
20-03-2019
Accountants hebben alle bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis in huis om een prominentere ...
lees verder
19-03-2019
In onderstaande factsheet presenteren wij u de cijfers vanaf de start van Geldvoorelkaar.nl tot 1 ...
lees verder
12-03-2019
Key West draait best Hoe gaat het nu met…. Jos van der Lee? Geldvoorelkaar.nl portretteert onder...
lees verder
12-03-2019
Wilt u direct worden geïnformeerd wanneer een project wordt (voor)gepubliceerd? Wij bieden twee ve...
lees verder
Risico- en acceptatiebeleid Geldvoorelkaar.nl
25-10-2016 10:40:36

Het beleid van Geldvoorelkaar.nl is er op gericht om zoveel mogelijk het verantwoord crowdfunden te waarborgen. De basis hiervoor vormt een gedegen risico- en acceptatiebeleid, waarmee de belangen van zowel investeerders als geldnemers (ondernemers en particulieren) worden beschermd. Investeerders dienen op verantwoorde wijze te kunnen investeren in crowdfundingprojecten. Voor geldnemers is het van groot belang om overkreditering te voorkomen en een passende financiering te verkrijgen. Geldvoorelkaar.nl opereert onder toezicht van de AFM en beschikt sinds 2012 over een AFM vergunning.

Uitleg risico- en acceptatiebeleid
Verantwoord crowdfunden begint met de screening van crowdfundingprojecten, voordat ze op het platform van Geldvoorelkaar.nl worden gepubliceerd. Sinds de start van Geldvoorelkaar.nl in 2011 zijn 15.494 aanvragen ingediend, waarvan 1.077 goedgekeurd en gepubliceerd op Geldvoorelkaar.nl. In het volgende wordt globaal het risico en acceptatiebeleid omschreven. Uitgebreide informatie vindt u op onze pagina risico.

Pre-screening
Alvorens een project door één van onze 17 kredietbeoordelaars in behandeling wordt genomen, wordt standaard een pre-screening uitgevoerd bestaande uit de volgende toetsingen:

 • Toetsing BKR score

Geldvoorelkaar.nl beoordeelt bij zowel particuliere als zakelijke aanvragen (ondernemer in privé) de BKR score. Geldvoorelkaar.nl maakt hierbij gebruik van een directe aansluiting met BKR om de kans op fraude te minimaliseren.

 • Toetsing Graydon PD percentage (PD= probability of default)  www.graydon.nl

Geldvoorelkaar.nl voert een toetsing uit op basis van het Graydon PD percentage. In het geval van een besloten vennootschap geldt de toetsing voor alle entiteiten, dus werkmaatschappij en holdings. Uitgangspunt voor publicatie is een Graydon PD percentage van maximaal 2,5% of lager.

Geldvoorelkaar.nl voert een toetsing uit op basis van de Creditsafe score. Uitgangspunt voor publicatie is een Creditsafe Score van 37 of hoger. Uitzondering hierop vormt de categorie 'Starter' (Risicoclassificatie 5s en 6s). In een dergelijk geval zal, uitsluitend indien het Graydon PD percentage 2,5% of lager is, de aanvraag wel gepubliceerd worden, ook in geval de Creditsafe score lager is dan 37.

Geldvoorelkaar.nl voert via Focum een consumententoets uit die rapporteert op persoons- en adresniveau. Gemelde incidenten zijn aanleiding voor nader onderzoek of afwijzing.

 • Toetsing insolventie

Aanvragen worden standaard getoetst door de volgende websites te raadplegen: failissementen.com, insolventies.rechtspraak.nl en faillissementsdossier.nl.

Bovenstaande acties maken onderdeel uit van de pre-screening die bij ieder project wordt uitgevoerd. Uiteraard wordt bij iedere aanvraag de aanvrager geïdentificeerd en wordt (bij een zakelijke aanvraag) gevraagd om de volgende documenten:

 • KvK uittreksel(s);
 • IB aangifte(n);
 • Jaarrekeningen afgelopen 3 jaar;
 • Businessplan;
 • Financiële prognose komende 3 jaar.  

In het geval van een particuliere aanvraag dient naast de IB aangifte tevens een werkgeversverklaring, rekeningafschriften van de afgelopen drie maanden en een recente salarisstrook verschaft te worden.

Kredietbeoordeling
Indien de scores afkomstig uit de pre-screening het toelaten wordt het project door één van onze kredietbeoordelaars beoordeeld. Onze 17 kredietbeoordelaars hebben jarenlange ervaring in de financiële/zakelijke dienstverlening en beoordelen de projecten o.a. op de volgende onderwerpen:

 • Ervaring en netwerk ondernemer

De kredietbeoordelaar van Geldvoorelkaar.nl bespreekt de aanvraag met de ondernemer om de casus te beoordelen en een beeld te krijgen van de ondernemer, zijn ambities en zijn netwerk. Onze kredietbeoordelaars werken verspreid over geheel Nederland en spreken dagelijks MKB ondernemers. Voor meer informatie over ons team en de ervaring kijk hier.

 • Inhoud businessplan

Geldvoorelkaar.nl vraagt bij (startende) ondernemingen om aanlevering van een businessplan. Het businessplan wordt o.a. getoetst op marktpotentie, onderscheidend vermogen en concreetheid in doelstellingen en acties. Bestaande ondernemingen dienen een grondige onderbouwing van hun businesscase aan te leveren gekoppeld aan de financiële prognose.

 • Actuele cijfers en prognose

Geldvoorelkaar.nl stelt bij ieder project de eis dat actuele cijfers en de financiële prognose worden getoetst door een intermediair (accountant, financieringsspecialist, mkb adviseur). De kredietbeoordelaar kijkt kritisch naar de ontwikkeling van cashflow, rentabiliteit, solvabiliteit en de onderliggende aannames. Centraal staat de vraag hoe realistisch de veronderstelling is dat de ondernemer zijn betaalverplichtingen (aflossing en rente) kan blijven nakomen. In veel gevallen vraagt de kredietbeoordelaar extra informatie op, zoals bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, opdrachtbevestigingen, offertes gekoppeld aan het leendoel, huur/koopovereenkomsten, etc. om de casus zo goed mogelijk te kunnen beoordelen.

Risk Manager
De kredietbeoordelaar geeft op basis van een uitgebreid screeningsverslag een advies aan de Risk Manager. De Risk Manager beoordeelt kritisch het screeningsverslag van de kredietbeoordelaar en geeft op basis hiervan een go of no go voor publicatie van het project in overleg met de directie van Geldvoorelkaar.nl.

Bij publicatie van een crowdfundingproject wordt, naast de inhoudelijke pitch van ondernemer/particulier, de volgende informatie opgenomen in de pitch van het crowdfundingproject:

 • Risicoclassificatie
 • BKR score
 • Graydon PD percentage
 • Creditsafe score

De kredietbeoordelaar bepaalt op basis van betaalcapaciteit de risicoclassificatie van het project. De risicoclassificaties lopen uiteen van categorie 1 (defensief) t/m 6S (starter, converteerbare lening). Meer informatie vindt u hier. Gezamenlijk met het Graydon PD percentage en de Creditsafe score is dit belangrijke informatie. De investeerder krijgt hiermee immers een indicatie van het risico verbonden aan zijn investering in het project en kan daarmee dus zijn investeringsbeslissingen beter afwegen. In de noot van het project wordt door Geldvoorelkaar.nl aanvullende informatie over zekerheden vermeld, alsmede informatie over de geldnemers (entiteiten).

Geldvoorelkaar.nl adviseert investeerders om hun investeringen te spreiden over projecten met verschillende risicoclassificaties. Een investeerder die alleen in hoge risicoclassificaties investeert ontvangt in de meeste gevallen een hogere rente maar loopt ook meer risico dat "default" optreedt bij één of meer van de projecten.

Samenwerking intermediairs
Geldvoorelkaar.nl hecht veel waarde aan de samenwerking met professionele intermediairs (accountants, financieringsspecialisten, mkb adviseurs) die kredietaanvragen begeleiden en tevens betrokken blijven tijdens de looptijd van de lening. Bij voorkeur wordt een aanvraag dan ook ingediend door een intermediair en dient de prognose behorende bij een aanvraag altijd getoetst te zijn door een intermediair. Daarnaast wordt bij de Groeilening en de Converteerbare lening begeleiding door een intermediair verplicht gesteld.

Voor feedback, vragen of opmerkingen over ons risico- en acceptatiebeleid zijn wij te allen tijde bereikbaar. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 085 - 2733 465 of info@geldvoorelkaar.nl.

Rhenen, 25 oktober 2016

Directie Geldvoorelkaar.nl

Edwin Adams
Martijn van Schelven

Terug naar overzicht