Referenties

33013

Sportief Opgewekt helpt sportclubs met de verduurzaming van hun accommodatie. Door hun energielasten te verlagen blijft er meer geld over voor sport. Dankzij Geldvoorelkaar.nl realiseerden we nu al twee succesvolle crowdfundingsprojecten om containers met zonnepanelen grootschalig in te kunnen kopen. Wat ons aanspreekt aan Geldvoorelkaar.nl is dat ze de financiële haalbaarheid van projecten kritisch bevragen. Investeerders zien daardoor helder welke risico's ze lopen, wat hen vertrouwen geeft om in projecten van Geldvoorelkaar.nl te blijven investeren. Ook als ondernemer is het daardoor een gunstig platform om financiering aan te vragen.
 
Rob Wieggers
www.sportiefopgewekt.nl

29495

De Kapitaalfabriek is een onafhankelijk intermediair op het gebied van het begeleiden van financieringsaanvragen vanuit het MKB. Wij ondersteunen ondernemers bij het schrijven van een kredietaanvraag en het verkrijgen van een fiat om hun doel te realiseren. Veel aanvragen zijn succesvol gefund middels crowdfunding via het platform van Geldvoorelkaar.nl. Onze ervaringen met dit platform zijn uitstekend: korte doorlooptijden en een scherpe analyse bij de beoordeling. De funding geschiedt snel, waaruit een groot vertrouwen blijkt van de vele investeerders die Geldvoorelkaar.nl aan zich weet te binden.

Dick Visch en Robert Panman
De Kapitaalfabriek
www.dekapitaalfabriek.nl

29497

Ik wil al onze investeerders die ervoor gezorgd hebben dat de financiering uiteindelijk tot stand is gekomen hartelijk danken voor hun bijdrage en het geloof in onze bedrijfsaanpak en de producten die we in ons bedrijf produceren en verkopen. Door de steun en het geloof van onze investeerders hebben we het bedrijf kunnen laten groeien en zijn we met onze producten thans in een 19-tal landen beschikbaar. Ik kan alleen maar zeggen dat we enorm content zijn over de begeleiding, advisering en afwikkeling van deze financiering en Geldvoorelkaar.nl bij deze willen bedanken voor deze hulp.

Joop Bergman
FIT International B.V.
www.fitsportbalsem.com

29496

Mijn naam is Frank Kwaaitaal en ik ben mijn werkzame leven werkzaam geweest als gecertificeerd schuldhulpverlener en bewindvoerder. De organisatie Geldvoorelkaar.nl is transparant met duidelijke richtlijnen en waarschuwingen voor overkreditering en elk moment van de dag is het mogelijk een zeer uitgebreid overzicht van jouw investeringen te downloaden. Het rentepercentage bedraagt gemiddeld 7-8% en de lopende investeringen worden via een annuïteit terugbetaald. Het uitvalpercentage is in mijn geval in drie jaar tijd minder dan 1% van het uitstaande bedrag. Voor mij een ideale en solide manier van beleggen.

Frank Kwaaitaal
Investeerder