Tarievenblad Geldnemer is gewijzigd

19-05-2020

Het Tarievenblad voor Geldnemers is aangepast. Dit is de belangrijkste wijziging:

De voorwaarden voor vervroegde (algehele) aflossing van de Vastgoedlening zijn aangepast. De nieuwe tarieven gaan in per 18 mei 2020 en zijn van toepassing op kredietaanvragen die vanaf 18 mei 2020 zijn ingediend. 

Met ingang van de nieuwe tarieven gelden bij de (Duurzame) Vastgoedlening de volgende voorwaarden:

  • Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn
    toegestaan.
  • Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente en administratiekosten.

Op de pagina Tarieven Geldnemers treft u de actuele versie van het Tarievenblad Geldnemer.