Wordt de mail niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie
Crowdfundingpartners - maart 2020

De afgelopen weken stonden bij Geldvoorelkaar.nl vanzelfsprekend in het teken van de coronacrisis. Ons team werkt hard en staat klaar om ondernemers te helpen die gevolgen ondervinden van de genomen maatregelen. Wij kunnen ondernemers helpen door een depot- en/of een uitstelregeling aan te bieden. Samen met de ondernemer en de betrokken adviseur kijken we naar een geschikte regeling voor de individuele casus. Gelukkig zien we ook ondernemers die geen of minder last hebben van de huidige situatie en geen regeling nodig hebben. 

Vanuit de directie van Geldvoorelkaar.nl spreken we bijna dagelijks met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemen); de Stichting MKB Financiering en het ministerie van EZK om steunmaatregelen als de BMKB-C regeling in te kunnen zetten voor de ondernemers. Ook verkennen we de mogelijkheden met andere partijen inzake de cofinanciering van nieuwe projecten. Zodra we hier meer over weten, wordt u als adviseur als eerste geïnformeerd.  

Geldvoorelkaar.nl is opgericht tijdens de kredietcrisis, waarin het voor ondernemers moeilijk was om financiering te verkrijgen. Die periode zorgde voor innovatie en de oprichting van ons platform. Hierdoor werd het mogelijk voor investeerders om MKB-Nederland op een nieuwe manier te voorzien van krediet. Het zit in ons DNA om ondernemers te helpen, juist in moeilijkere tijden. 

We hopen u daarom ook de komende weken te mogen verwelkomen op ons platform en wensen u veel sterkte en gezondheid toe.  

Edwin Adams
Oprichter en directeur Geldvoorelkaar.nl

Geldvoorelkaar.nl in business

Uiteraard blijven we vanuit Geldvoorelkaar.nl actief om adviseurs en ondernemers te ondersteunen. We maken u graag attent op het volgende:

Samen door de crisis heen
Als een ondernemer ons benadert om een regeling aan te vragen, dan nemen wij direct contact op met de betrokken adviseur om gezamenlijk een passende oplossing te vinden. Ook ondernemers die niet worden begeleid, zullen we indien mogelijk doorverwijzen naar ons netwerk van crowdfundingpartners. Het doel is om met kredietverstrekkers, MKB-ondernemers en adviseurs gezamenlijk de coronacrisis het hoofd te bieden.

Verlengde inschrijfperiode
Voor projecten op Geldvoorelkaar.nl is de inschrijfperiode tijdelijk verlengd van 30 naar 60 dagen om succesvolle funding te ondersteunen.

Alle kredietaanvragen kunnen worden ingediend
Geldvoorelkaar.nl blijft in business en alle kredietaanvragen kunnen worden ingediend. Ook aanvragen voor kwetsbare sectoren nemen we in behandeling, al zal het moment van publicatie afhangen van de ontwikkeling van de coronasituatie. Wilt u weten wat we voor uw relatie kunnen betekenen? Maak gebruik van ons kosteloze vooroverleg.

Aangepast aanbod & veel Vastgoedleningen
Geldvoorelkaar.nl presenteert tijdelijk een aangepast aanbod van projecten op de website. Een belangrijk deel van het aanbod bestaat uit Vastgoedleningen, waarbij financiering tot 90% LTV mogelijk is voor residentieel en commercieel vastgoed. Heeft u vragen over de Vastgoedlening? Bekijk hier de financieringsvorm en neem contact met ons op. 

Succesvol gefund, met dank aan de investeerders

In februari en maart werden tientallen projecten succesvol gefund door investeerders! 

Er vonden maart liefst 7.280 individuele investeringen plaats, met een totaalvolume van ruim 6 miljoen euro. Een greep uit de succesvolle projecten:

  • Opstart Drogisterij Pharma in Sluis 
  • Aankoop motorschip Vintana
  • Vastgoedportefeuille Knop
  • Opstart Suon Dry Ice Cleaning
  • Uitbreiding Vastgoedportefeuille Vlissingen
Naar projecten
Rendementen per 1-1-2020 licht gestegen

Op de Statistiekpagina vindt u onze cijfers vanaf de start van Geldvoorelkaar.nl tot 1 januari 2020, berekend op 15 maart. Hier vindt u onder andere het gemiddelde rendement van onze volledige portefeuille.   

In het afgelopen kwartaal is het netto rendement van de volledige portefeuille licht gestegen van 4,01% naar 4,04%. Het bruto rendement is 6,93%. Ook steeg het bedrag dat gemiddeld wordt geïnvesteerd van € 836,- naar € 862,-. Gemiddeld hebben investeerders 17,8 projecten in hun portefeuille.

Op onze website vindt u de volledige Statistiekpagina.

Bekijk de statistieken
Ondernemer APOC in podcast ONL voor Ondernemers

Max Lutje Wooldrik, CEO van APOC Aviation, was te horen in de Corona podcast van ONL voor Ondernemers. In het gesprek licht hij toe hoe de huidige marktomstandigheden ook kansen met zich meebrengen voor APOC. 

Beluister de podcast
Corona - Wat doet Geldvoorelkaar.nl?

Veel ondernemers merken de gevolgen van de coronacrisis en de landelijke maatregelen in de omzet van hun onderneming. Gelukkig zien we ook ondernemers die geen of minder last hebben van de omstandigheden.

Geldvoorelkaar.nl helpt de ondernemers die krap bij kas komen te zitten middels de kosteloze depotregeling en aanvullend de uitstelregeling. Het is ons doel zowel de continuïteit van de onderneming als de terugbetaling aan investeerders zo goed mogelijk te beschermen.

Depot- en/of uitstelregeling

Als een ondernemer contact met ons opneemt vanwege liquiditeitsproblemen, dan kijken we eerst of er sprake is van een depotregeling. In dat geval wordt het depot, bestaande uit één of twee maandtermijnen, kosteloos ingezet om de komende maandtermijn(en) op te vangen. De ondernemer hoeft dan geen rente en aflossing te betalen, terwijl de betalingen aan de investeerder uit het depot gecontinueerd worden. 

Mocht de inzet van het depot onvoldoende helpen of als er geen sprake is van een depotregeling, dan kunnen ondernemers een kwartaal uitstel van aflossing aanvragen om zo de crisis goed te kunnen doorstaan.

Wij doen ons best om alle ondernemers zo goed mogelijk te helpen met passende afspraken. Uiteraard nemen we contact met u op als een ondernemer die u begeleidde ons benadert voor een regeling. Samen met u en de ondernemer zoeken we een passende oplossing.

Tot nu toe heeft 10% van onze geldnemers ons benaderd om een depot- of uitstelregeling aan te vragen. Ons team werkt hard (en zoveel mogelijk vanuit huis) om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Ook hebben we voor een ondernemers een speciale informatie- en adviespagina gemaakt op onze website. 

info@geldvoorelkaar.nl
085 - 2733 465
Facebook Twitter LinkedIn
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven