Hoogkamer Assurantiën: twee projecten met sterke zekerheden voor investeerders

Op Geldvoorelkaar.nl staan momenteel twee projecten van Hoogkamer Assurantiën. Waarom zijn dat er twee? De ondernemer heeft hier bewust voor gekozen. De verschillende looptijden zorgen voor een verantwoorde liquiditeitsdruk. Daarnaast zijn de zekerheden (materiële waarde) afgestemd op de rentepercentages en looptijd per project.
Als investeerders kunt u kiezen tussen de projecten óf in allebei de projecten investeren. Investeert u in beide projecten? Dan biedt de ondernemer u graag een gratis halfjaarabonnement voor uw verzekeringsadvies aan! Lees verder over de zekerheden en kenmerken per project.

Leningdeel 1: hypothecaire zekerheid
Deze lening heeft een doelbedrag van  € 360.000,-, met een looptijd van 120 maanden en een geboden rente van 6,2%. Aan investeerders wordt hypothecaire zekerheid op het bedrijfspand van Hoogkamer Assurantiën geboden in de vorm van een tweede hypotheek. De waarde van het bedrijfspand (peildatum 24-09-2018) bedraagt € 680.000,-.
Rekening houdend met de in de pitch genoemde restschuld van € 310.000,- biedt deze een zeer gedegen dekking voor de lening. De overwaarde op het pand bedraagt
€ 370.000,- op een kredietbedrag van € 360.000,-.

Leningdeel 2: pandrecht op assurantieportefeuille
Deze lening heeft een doelbedrag van € 200.000,-, met een looptijd van 60 maanden en een geboden rente van 7,2%. Een kortere looptijd dus dan deel 1 en een hogere rente. Ook voor deze propositie wordt zekerheid (op dit moment van materiële waarde) geboden in de vorm tweede pandrecht op een assurantieportefeuille. De waarde van de assurantieportefeuille wordt geschat op € 1.200.000,-, en de eerste pandrechtshouder heeft momenteel een vordering van € 200.000,-.

Realisatie 2018 en forecast 2019
In 2018 komt de realisatie nagenoeg overeen met prognose (zie pitch). De omzet van Hoogkamer Assurantiën is hiermee gestegen. Alle kortlopende leningen in rekening courant bij verzekeraars zijn volledig afgelost, wat een gunstige invloed heeft op de liquiditeitspositie. Door actief relatiemanagement neemt de omzet afkomstig van bestaande klanten toe.

Incentive
Om de proposities voor investeerders nog aantrekkelijker te maken, biedt de ondernemer aan iedere investeerder die in beide proposities investeert als incentive aan dat hij een halfjaar lang een gratis abonnement krijgt*. Dit is in plaats van de reeds aangeboden 3 maanden.

Kortom, beide proposities bieden mooie zekerheden en zijn aantrekkelijk voor investeerders.

Interessant? Investeren kan via de investeringspagina

* Hoogkamer Assurantiën maakt gebruik van een abonnementsmodel. Dit houdt in dat de klant geen provisies of ondoorzichtige / verborgen kosten heeft, maar een simpel maandbedrag. Dit maandbedrag is transparant en de klant weet waar hij aan toe is. Het bedrag wordt bepaald op basis van de verzekeringsproducten die de klant afneemt.