Edwin Adams, directeur van Geldvoorelkaar.nl, bezocht vorige week de VastgoedBeurs. Het sterkte hem in zijn overtuiging over crowdfunding als financiering voor beleggingsvastgoed, "zeker als ook Basel-IV gaat leiden tot meer terughoudendheid bij banken."

Vier vragen aan Adams.

1. Gaat beleggingsvastgoed alleen maar over verhuurd onroerend goed in de grote steden?
"Nee. We vinden het ook van belang dat ook buiten de grote steden geinvesteerd kan worden in verhuurd onroerend goed. Als die kansen zich voordoen, zijn wij daar blij mee, want er kan geïnvesteerd worden door investeerders tegen een mooi rendement."
"Het is goed dat oude panden worden opgeknapt en weer geschikt worden gemaakt voor bewoning. Sommige ondernemers knappen panden op en verduurzamen die ook meteen. Dat komt de woningvoorraad in de steden dubbel ten goede."

2. Moet je veel eigen geld inbrengen om een beleggingspand te kunnen aanschaffen?
"Dat hangt natuurlijk af van het object. We vinden het van belang dat een geldnemer eigen inbreng meeneemt. Niet alleen omdat het gunstig is voor de Loan-to-Value, maar vooral: het is krachtig als een ondernemer eigen geld meebrengt. Het zegt iets over zijn staat van dienst en het ondernemerschap.   Minimaal 10 tot 15 procent eigen inbreng in de waarde van het pand vind ik een krachtig signaal. Natuurlijk is het belangrijk dat de verhuur een goede opbrengst oplevert."

3. Waarom sluit Geldvoorelkaar.nl geen leningen af voor 20 of 30 jaar, zoals banken doen?
"Dat wordt door de investeerder als te lang beschouwd. Gevolg is dat de lening niet wordt volgeschreven, en de ondernemer zijn financiering niet rondkrijgt. Daarom kiezen wij voor een lening met een kortere looptijd, waarbij een deel van de lening wordt afgelost en het restant na afloop hergefinancierd. Zo wordt de Loan-to-Value verhouding in de loop van de tijd steeds gunstiger."

4. Hoe herken ik een pand dat geschikt is als beleggingspand?
Lachend: "Je vindt het via Geldvoorelkaar.nl. Nee, Zonder dollen: in de markt zijn veel specialisten op het gebied van verhuurd onroerend goed. Wij laten aan de markt over om onderbouwde prognoses en businessplannen aan ons te laten zien. Als wij overtuigd zijn kunnen we het businessplan in een pitch omzetten. In bepaalde gebieden is woningnood, en als daar ruimte wordt gecreëerd voor extra bewoning, voorziet dat in een maatschappelijke behoefte."

 Zien welke projecten nu openstaan voor investeringen? Kijk op onze startpagina.