Nieuws
12-12-2019
Blog van Geldvoorelkaar.nl Het zal weinigen ontgaan zijn, dat de laatste jaren het vastgoed weer ...
lees verder
09-12-2019
Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl financiert meer dan 200 miljoen euro Geldvoorelkaar.nl he...
lees verder
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder

Producten van Geldvoorelkaar.nl

Via Geldvoorelkaar.nl regelen ondernemers en particuliere vastgoedbeleggers de financiering van hun project. Simpel gezegd: een aanvrager leent geld van een groep investeerders die vertrouwen heeft in het bedrijf en de pitch. De manier waarop wordt terugbetaald, varieert per leenvorm. Geldvoorelkaar.nl biedt de keuze uit vijf leenvormen:

Annuïtaire lening Groeilening Aflossingsvrije lening  |  Flexlening  |  (Duurzame) Vastgoedlening | Geldvoorelkaar24

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor aanvragers. Wilt u als investeerder meer weten over de producten van Geldvoorelkaar.nl? Op het Tarievenblad Investeerder kunt u lezen wat de verschillende leenvormen betekenen voor investeerders.

Op onze productflyer vindt u een globaal overzicht van al onze leenvormen. Hieronder vindt u meer informatie over de:

Aflossingsvrije lening

Bij een Aflossingsvrije lening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. Afhankelijk van de looptijd van de lening wordt er tijdens de looptijd rente betaald per kwartaal of per jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de volledige schuld in één keer afgelost. Deze lening kan ingezet worden voor de doelen van zowel zakelijke geldnemers als particuliere vastgoedbeleggers.

In het kort

 • Voor zowel zakelijke gelnemers als particuliere vastgoedbeleggers
 • Aflossing einde looptijd; rentebetaling per kwartaal of per jaar (afhankelijk van de looptijd)
 • Er is een reële onderbouwde aflossingsverwachting
 • Risicoclassificaties: n.v.t. of 1 - 5/5s in geval van hypothecaire dekking
 • Leenbedrag vanaf € 25.000,-
 • Looptijd minimaal 3 - maximaal 60 maanden

Voordelen

 • Voor de geldnemer: geen tussentijdse maandlast
 • Voor de investeerder: reële aflossingsverwachting, kortere looptijden. Mogelijk aanvullende zekerheden via Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

Voor wie?
Voor zakelijke aanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij de aflossing op een zeker moment in de toekomst in één keer kan worden voldaan (bijvoorbeeld door oplevering van een project, verkoop van onroerend goed of betaling van een factuur).

Leendoelen

 • Aankoop of verbouwing onroerend goed voor verkoop
 • Voorfinanciering voorraden
 • Voorfinanciering omzet (facturen)
 • Seizoensgebonden werkkapitaal
 • Eenmalige activiteiten (bijv. een congres of festival)
 • Projectontwikkeling

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Zakelijk Vastgoedbeleggers (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan Een uitgewerkt businessplan* met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Uw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)

* Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.


Voorwaarden

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
 • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
 • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Standaardbepaling* voor vervroegde aflossing:
Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.

Voor de investeerder
Wanneer u investeert in een aflossingsvrije lening, ontvangt u geen aflossing tijdens de looptijd (max 60 maanden). Aan het einde van de looptijd ontvangt u uw investeringsbedrag in één keer retour. Wel ontvangt u tussentijds rente:

 • Bij een looptijd tot en met 12 maanden: rente en aflossing aan het einde van de looptijd
 • Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden: eerste rentebetaling na 12 maanden en de overige rente en aflossing aan het einde van de looptijd
 • Bij een looptijd van meer dan 18 maanden: rentebetaling per kwartaal en de aflossing aan het einde van de looptijd

De investeringsfee betaalt u op het moment dat u uw investering aan Geldvoorelkaar.nl overmaakt.

FAQ
Download hier ter inzage het concept Overeenkomst Lening
Nu een Aflossingsvrije Lening aanvragen
Bekijk de productflyer voor het volledige productassortiment