Nieuws
12-12-2018
De dagen tussen kerst en oud & nieuw zijn we geopend op onze reguliere openingstijden....
lees verder
10-12-2018
De economie zit weer in de lift; goed voor ondernemend Nederland. Alleen kampen snelgroeiende MK...
lees verder
04-12-2018
Podcast: Edwin Adams over mijlpaal €150 miljoen Geldvoorelkaar.nl tikte op 3 december 2018 d...
lees verder
30-11-2018
De investeerdersnieuwsbrief van december is verstuurd. U kunt hem ook hier lezen. Voor het ee...
lees verder
29-11-2018
De franchiser Fit20 biedt High-Intensity fitnesstraining aan in steeds meer landen. Oprichter en...
lees verder

Producten van Geldvoorelkaar.nl

Via Geldvoorelkaar.nl regelen ondernemers en particuliere vastgoedbeleggers de financiering van hun project. Simpel gezegd: een aanvrager leent geld van een groep investeerders die vertrouwen heeft in het bedrijf en de pitch. De manier waarop wordt terugbetaald, varieert per leenvorm. Geldvoorelkaar.nl biedt de keuze uit vier leenvormen:

Annuïtaire lening Groeilening Aflossingsvrije lening  |  Flexlening  |   Converteerbare lening 

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor aanvragers. Maar ook voor investeerders is relevant om kennis te nemen van de leenvorm waaraan zij een bijdrage leveren: die bepaalt namelijk hoe zij hun investering en rente ontvangen.

Hieronder vindt u meer informatie over de:

Aflossingsvrije lening

Bij een Aflossingsvrije lening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. Afhankelijk van de looptijd van de lening wordt er tijdens de looptijd rente betaald per kwartaal of per jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de volledige schuld in één keer afgelost. Deze lening kan ingezet worden voor de doelen van zowel zakelijke geldnemers als particuliere vastgoedbeleggers.

In het kort

 • Voor zowel zakelijke gelnemers als particuliere vastgoedbeleggers
 • Aflossing einde looptijd; rentebetaling per kwartaal of per jaar (afhankelijk van de looptijd)
 • Er is een reële onderbouwde aflossingsverwachting
 • Risicoclassificaties: n.v.t. of 1 - 5/5s in geval van hypothecaire dekking
 • Leenbedrag vanaf € 25.000,-
 • Looptijd minimaal 3 - maximaal 60 maanden

Voordelen

 • Voor de geldnemer: geen tussentijdse maandlast
 • Voor de investeerder: reële aflossingsverwachting, kortere looptijden. Mogelijk aanvullende zekerheden via Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

Voor wie?
Voor zakelijke aanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij de aflossing op een zeker moment in de toekomst in één keer kan worden voldaan (bijvoorbeeld door oplevering van een project, verkoop van onroerend goed of betaling van een factuur).

Leendoelen

 • Aankoop of verbouwing onroerend goed voor verkoop
 • Voorfinanciering voorraden
 • Voorfinanciering omzet (facturen)
 • Seizoensgebonden werkkapitaal
 • Eenmalige activiteiten (bijv. een congres of festival)
 • Projectontwikkeling

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Zakelijk Vastgoedbeleggers (particulier)
Identiteitsbewijs bestuurder(s) IB aangifte (meest recente)
NAW gegevens bestuurder(s) Overzicht vastgoedportefeuille
Recent uittreksel KvK Overzicht huurinkomsten
IB aangiftes bestuurder(s) Koopovereenkomst aan te kopen pand
Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaren Taxatierapport aan te kopen pand
Financiële prognose getoetst door financieel adviseur of accountant Concept huurovereenkomst
Indien van toepassing: (huur/koop)contract, opdrachtbevestiging, taxatierapport, facturen Begroting verbouwing onderbouwd met offertes


Voorwaarden

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
 • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
 • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Voor de investeerder
Wanneer u investeert in een aflossingsvrije lening, ontvangt u geen aflossing tijdens de looptijd (max 60 maanden). Aan het einde van de looptijd ontvangt u uw investeringsbedrag in één keer retour. Wel ontvangt u tussentijds rente:

 • Bij een looptijd tot en met 12 maanden: rente en aflossing aan het einde van de looptijd
 • Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden: eerste rentebetaling na 12 maanden en de overige rente en aflossing aan het einde van de looptijd
 • Bij een looptijd van meer dan 18 maanden: rentebetaling per kwartaal en de aflossing aan het einde van de looptijd

De investeringsfee betaalt u op het moment dat u uw investering aan Geldvoorelkaar.nl overmaakt.

FAQ
Download hier ter inzage het concept Overeenkomst Lening
Nu een Aflossingsvrije Lening aanvragen
Bekijk de flyer voor het volledige productassortiment