Nieuws
12-12-2018
De dagen tussen kerst en oud & nieuw zijn we geopend op onze reguliere openingstijden....
lees verder
10-12-2018
De economie zit weer in de lift; goed voor ondernemend Nederland. Alleen kampen snelgroeiende MK...
lees verder
04-12-2018
Podcast: Edwin Adams over mijlpaal €150 miljoen Geldvoorelkaar.nl tikte op 3 december 2018 d...
lees verder
30-11-2018
De investeerdersnieuwsbrief van december is verstuurd. U kunt hem ook hier lezen. Voor het ee...
lees verder
29-11-2018
De franchiser Fit20 biedt High-Intensity fitnesstraining aan in steeds meer landen. Oprichter en...
lees verder

Producten van Geldvoorelkaar.nl

Via Geldvoorelkaar.nl regelen ondernemers en particuliere vastgoedbeleggers de financiering van hun project. Simpel gezegd: een aanvrager leent geld van een groep investeerders die vertrouwen heeft in het bedrijf en de pitch. De manier waarop wordt terugbetaald, varieert per leenvorm. Geldvoorelkaar.nl biedt de keuze uit vier leenvormen:

Annuïtaire lening |  GroeileningAflossingsvrije lening | Flexlening | Converteerbare lening

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor aanvragers. Maar ook voor investeerders is het relevant om kennis te nemen van de leenvorm waarin zij deelnemen: die bepaalt namelijk hoe zij hun investering en rente ontvangen.

Hieronder vindt u meer informatie over de:

Flexlening

Bij de Flexlening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. Bij deze leenvorm kan er een combinatie gemaakt worden van een annuïtaire lening, aflossingsvrije lening en groeilening. Daarnaast kan er bij een flexlening vervroegde deelaflossing plaatsvinden. Deze lening kan ingezet worden voor uiteenlopende doelen van zowel zakelijke als particuliere projecten. De exacte inrichting van de Flexlening kan per crowdfundingproject verschillen; de uitgangspunten van de lening, de risicoclassificatie, aanvullende afspraken en het effectieve rendement voor investeerders worden daarom altijd duidelijk omschreven in de bijbehorende Toelichting van Geldvoorelkaar.nl.

In het kort

 • Voor zakelijke geldnemers en particuliere vastgoedbeleggers.
 • Combinatie mogelijk van annuïtaire, aflossingsvrije en groeilening.
 • Risicoclassificaties: 1 - 5/5s of NVT.
 • Leenbedrag vanaf € 25.000,-.
 • Looptijd minimaal 6 - maximaal 120 maanden.

Voordelen

 • Voor de geldnemer: maatwerk mogelijk gebaseerd op uw financieringsbehoefte en betaalcapaciteit gedurende de looptijd van de lening.
 • Voor de investeerder: uw Succesfee Investeerder wordt gespreid over de looptijd ingehouden en berekend over de investering die op dat moment uitstaat. Bij een vervroegde deelaflossing wordt dus automatisch het bedrag Succesfee Investeerder verlaagd.

Voor wie?
Voor zakelijke aanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij de aflossing op een zeker moment in de toekomst in één keer kan worden voldaan (bijvoorbeeld door oplevering van een project, verkoop van onroerend goed of betaling van een factuur).

Leendoelen

 • Vastgoed
 • Voorfinanciering voorraden
 • Voorfinanciering omzet (facturen)
 • Seizoensgebonden werkkapitaal
 • Eenmalige activiteiten (bijv. een congres of festival)
 • Overbruggingsfinanciering
 • Projectontwikkeling

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Zakelijk

Vastgoedbeleggers (particulier)

Identiteitsbewijs bestuurder(s)

IB aangifte (meest recente)

NAW gegevens bestuurder(s)

Overzicht vastgoedportefeuille

Recent uittreksel KvK

Overzicht huurinkomsten

IB aangiftes bestuurder(s)

Koopovereenkomst aan te kopen pand

Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaren

Taxatierapport aan te kopen pand

Financiële prognose getoetst door financieel adviseur of accountant

Concept huurovereenkomst

Indien van toepassing: (huur/koop)contract, opdrachtbevestiging, taxatierapport, facturen

Begroting verbouwing onderbouwd met offertes


Voorwaarden

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
 • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
 • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel