Nieuws
12-12-2019
Blog van Geldvoorelkaar.nl Het zal weinigen ontgaan zijn, dat de laatste jaren het vastgoed weer ...
lees verder
09-12-2019
Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl financiert meer dan 200 miljoen euro Geldvoorelkaar.nl he...
lees verder
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder

Producten van Geldvoorelkaar.nl

Via Geldvoorelkaar.nl regelen ondernemers en particuliere vastgoedbeleggers de financiering van hun project. Simpel gezegd: een aanvrager leent geld van een groep investeerders die vertrouwen heeft in het bedrijf en de pitch. De manier waarop wordt terugbetaald, varieert per leenvorm. Geldvoorelkaar.nl biedt de keuze uit de volgende leenvormen:

Annuïtaire lening |  GroeileningAflossingsvrije lening | Flexlening | (Duurzame) Vastgoedlening | Geldvoorelkaar24

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor aanvragers. Wilt u als investeerder meer weten over de producten van Geldvoorelkaar.nl? Op het Tarievenblad Investeerder kunt u lezen wat de verschillende leenvormen betekenen voor investeerders.

Op onze productflyer vindt u een globaal overzicht van al onze leenvormen. Hieronder vindt u meer informatie over de:

Flexlening

Bij de Flexlening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. Bij deze leenvorm kan er een combinatie gemaakt worden van een annuïtaire lening, aflossingsvrije lening en groeilening. Daarnaast kan er bij een flexlening vervroegde deelaflossing plaatsvinden. Deze lening kan ingezet worden voor uiteenlopende doelen van zowel zakelijke als particuliere projecten. De exacte inrichting van de Flexlening kan per crowdfundingproject verschillen; de uitgangspunten van de lening, de risicoclassificatie, aanvullende afspraken en het effectieve rendement voor investeerders worden daarom altijd duidelijk omschreven in de bijbehorende Toelichting van Geldvoorelkaar.nl.

In het kort

 • Voor zakelijke geldnemers en particuliere vastgoedbeleggers.
 • Combinatie mogelijk van annuïtaire, aflossingsvrije en groeilening.
 • Risicoclassificaties: 1 - 5/5s of NVT.
 • Leenbedrag vanaf € 25.000,-.
 • Looptijd minimaal 6 - maximaal 120 maanden.

Voordelen

 • Voor de geldnemer: maatwerk mogelijk gebaseerd op uw financieringsbehoefte en betaalcapaciteit gedurende de looptijd van de lening.
 • Voor de investeerder: uw Succesfee Investeerder wordt gespreid over de looptijd ingehouden en berekend over de investering die op dat moment uitstaat. Bij een vervroegde deelaflossing wordt dus automatisch het bedrag Succesfee Investeerder verlaagd.

Voor wie?
Voor zakelijke aanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij de aflossing op een zeker moment in de toekomst in één keer kan worden voldaan (bijvoorbeeld door oplevering van een project, verkoop van onroerend goed of betaling van een factuur).

Leendoelen

 • Voorfinanciering voorraden
 • Voorfinanciering omzet (facturen)
 • Seizoensgebonden werkkapitaal
 • Eenmalige activiteiten (bijv. een congres of festival)
 • Overbruggingsfinanciering
 • Projectontwikkeling

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Zakelijk Vastgoedbeleggers (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan Een uitgewerkt businessplan* met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Uw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)

* Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.


Voorwaarden

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
 • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
 • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Download hier ter inzage het concept Overeenkomst Lening.
Bekijk onze productflyer voor het volledige assortiment.