Nieuws
12-12-2019
Blog van Geldvoorelkaar.nl Het zal weinigen ontgaan zijn, dat de laatste jaren het vastgoed weer ...
lees verder
09-12-2019
Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl financiert meer dan 200 miljoen euro Geldvoorelkaar.nl he...
lees verder
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder

Producten van Geldvoorelkaar.nl

Via Geldvoorelkaar.nl regelen ondernemers en particuliere vastgoedbeleggers de financiering van hun project. Simpel gezegd: een aanvrager leent geld van een groep investeerders die vertrouwen heeft in het bedrijf en de pitch. De manier waarop wordt terugbetaald, varieert per leenvorm. Geldvoorelkaar.nl biedt de keuze uit de volgende leenvormen:

Annuïtaire lening | Groeilening | Aflossingsvrije lening | Flexlening | (Duurzame) Vastgoedlening | Geldvoorelkaar24

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor aanvragers. Wilt u als investeerder meer weten over de producten van Geldvoorelkaar.nl? Op het Tarievenblad Investeerder kunt u lezen wat de verschillende leenvormen betekenen voor investeerders.

Op onze productflyer vindt u een globaal overzicht van al onze leenvormen. Hieronder vindt u meer informatie over:

Geldvoorelkaar24

Geldvoorelkaar24 is een versnelde dienstverlening, waarmee u binnen 24 uur uitsluitsel over financiering kunt krijgen. Geldvoorelkaar24 is beschikbaar voor aanvragen met de volgende kenmerken:

Kenmerken Geldvoorelkaar24 aanvragen

 • Voor bestaande ondernemingen met minimaal 2 afgesloten boekjaren
 • Annuïtaire lening met een hoofdsom van € 25.000 t/m € 125.000
 • Maximale looptijd van 60 maanden
 • Eén zakelijke geldnemer en hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
 • Er worden geen zekerheden gevestigd (op hoofdelijke aansprakelijkheid na)
 • Binnen 24 uur na compleet aanleveren documentatie uitsluitsel over financiering
 • Depot 1 maandtermijn

Voor wie?
Voor bestaande ondernemingen met minimaal 2 afgesloten boekjaren. Zakelijke kredietaanvragers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager(s)/bestuurders
 • Privé adres (voor de BKR-toets)
 • KVK nummer
 • Kopie van een recent rekeningafschrift van de zakelijke bankrekening (hierop moeten in ieder geval IBAN-nummer en de tenaamstelling zichtbaar zijn)
 • Omzetcijfers van het lopende boekjaar
 • Enkelvoudige definitieve jaarcijfers van de afgelopen 2 boekjaren, opgesteld door een accountant of administratiekantoor en voorzien van een samenstellingsverklaring
 • Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders

  Voorwaarden

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
 • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Standaardbepaling* voor vervroegde aflossing:
Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.

Meer informatie over de annuïtaire leenvorm vindt u bij annuïtaire lening.


FAQ
Download hier ter inzage het concept Overeenkomst Lening
Nu een Annuïtaire Lening aanvragen
Bekijk de productflyer voor het volledige productassortiment