Nieuws
12-12-2018
De dagen tussen kerst en oud & nieuw zijn we geopend op onze reguliere openingstijden....
lees verder
10-12-2018
De economie zit weer in de lift; goed voor ondernemend Nederland. Alleen kampen snelgroeiende MK...
lees verder
04-12-2018
Podcast: Edwin Adams over mijlpaal €150 miljoen Geldvoorelkaar.nl tikte op 3 december 2018 d...
lees verder
30-11-2018
De investeerdersnieuwsbrief van december is verstuurd. U kunt hem ook hier lezen. Voor het ee...
lees verder
29-11-2018
De franchiser Fit20 biedt High-Intensity fitnesstraining aan in steeds meer landen. Oprichter en...
lees verder

Producten van Geldvoorelkaar.nl

Via Geldvoorelkaar.nl regelen ondernemers en particuliere vastgoedbeleggers de financiering van hun project. Simpel gezegd: een aanvrager leent geld van een groep investeerders die vertrouwen heeft in het bedrijf en de pitch. De manier waarop wordt terugbetaald, varieert per leenvorm. Geldvoorelkaar.nl biedt de keuze uit vier leenvormen:

Annuïtaire lening Groeilening  |  Aflossingsvrije lening  |  Flexlening  |   Converteerbare lening 

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor aanvragers. Maar ook voor investeerders is relevant om kennis te nemen van de leenvorm waaraan zij een bijdrage leveren: die bepaalt namelijk hoe zij hun investering en rente ontvangen.

Hieronder vindt u meer informatie over de:

Groeilening - annuïtaire lening met uitgestelde aflossing

Bij een Groeilening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. De aflossing van de Groeilening is uitgesteld tot een periode van minimaal 3 en maximaal 18 maanden van de totale looptijd. De periode van uitgestelde aflossing start bij aanvang van de looptijd. Nadat de periode van uitgestelde aflossing is verlopen, wordt gestart met het maandelijks betalen van de annuïteit (bestaande uit rente en aflossing). Aan het einde van de looptijd is de volledige schuld afgelost. Deze lening leent zich voor uiteenlopende doelen van zakelijke geldnemers.

In het kort

 • Alleen voor zakelijke geldnemers, met name geschikt voor opstartfases
 • Uitgestelde aflossing van minimaal 3 en maximaal 18 maanden
 • Tijdens de periode van uitgestelde aflossing rentebetaling per kwartaal
 • Tijdens de aflossingsperiode een vast maandbedrag
 • Leenbedrag vanaf € 50.000,-
 • Risicoclassificaties 5/5s
 • Looptijd minimaal 6 tot maximaal 78 maanden

Voordelen

 • Voor de geldnemer: u kunt werken aan de gewenste omzetsgroei zonder geconfronteerd te worden met een direct ingaande aflossing.
 • Voor de investeerder: u geeft de onderneming de kans haar groeiambitie te realiseren op een verantwoorde wijze en profiteert van een aantrekkelijke rente.

Voor wie?
Voor zakelijke kredietaanvragers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening leent zich voor ondernemingen die bij aanvang van de lening onvoldoende cashflowcapaciteit hebben om direct te starten met aflossing en rentebetaling. De exploitatie van deze ondernemingen voorziet echter wel in voldoende cashflow na een periode van maximaal 18 maanden.

Leendoelen

 • Overname of Opstart onderneming
 • Innovatie
 • Groei
 • Aankoop of verbouwing onroerend goed (voor verhuur)
 • Duurzaamheid

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Bestaande onderneming Startende onderneming
Identiteitsbewijs bestuurder(s) Identiteitsbewijs bestuurder(s)
NAW gegevens bestuurder(s) NAW gegevens bestuurder(s)
Recent uittreksel KvK Recent uittreksel KvK
IB aangiftes bestuurder(s) IB aangiftes bestuurder(s)
Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaren Uitgewerkt businessplan
Financiële prognose getoetst door financieel adviseur of accountant Financiële prognose getoetst door financieel adviseur of accountant


Voorwaarden

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Voor de investeerder
Wanneer u investeert in een groeilening, ontvangt u tijdens de aflossingsvrije periode (maximaal 18 maanden) alleen rente per kwartaal. De aflossingsperiode die daar op volgt ziet er hetzelfde uit als een gewone annuïtaire lening, waarbij u elke maand een vast bedrag ontvangt. Van de eerste 3 reguliere aflossingen wordt uw investeringsfee ingehouden. De rente wordt berekend op basis van annuïteit met effectieve rente. U kunt dit berekenen via BerekenHet.nl.

FAQ
Download hier ter inzage het concept Overeenkomst Lening
Nu een Groeilening aanvragen (begeleiding van een intermediair verplicht middels het Advies- en begeleidingspakket)
Bekijk de flyer voor het volledige productassortiment