Nieuws
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder
27-11-2019
Geslaagde investeerderssessie bij Flanderijn Op vrijdag 1 november organiseerde Geldvoorelkaar.n...
lees verder
11-11-2019
Vastgoedbeheer op kleine schaal: 'Wij staan 24/7 klaar voor onze huurders' Interview met Marijn e...
lees verder

Producten van Geldvoorelkaar.nl

Via Geldvoorelkaar.nl regelen ondernemers en particuliere vastgoedbeleggers de financiering van hun project. Simpel gezegd: een aanvrager leent geld van een groep investeerders die vertrouwen heeft in het bedrijf en de pitch. De manier waarop wordt terugbetaald, varieert per leenvorm. Geldvoorelkaar.nl biedt de keuze uit de volgende leenvormen:

Annuïtaire lening Groeilening  |  Aflossingsvrije lening  |  Flexlening  |  (Duurzame) Vastgoedlening | Geldvoorelkaar24

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor aanvragers. Wilt u als investeerder meer weten over de producten van Geldvoorelkaar.nl? Op het Tarievenblad Investeerder kunt u lezen wat de verschillende leenvormen betekenen voor investeerders.

Op onze productflyer vindt u een globaal overzicht van al onze leenvormen. Hieronder vindt u meer informatie over de:

Groeilening - annuïtaire lening met uitgestelde aflossing

Bij een Groeilening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. De aflossing van de Groeilening is uitgesteld tot een periode van minimaal 3 en maximaal 18 maanden van de totale looptijd. De periode van uitgestelde aflossing start bij aanvang van de looptijd. Nadat de periode van uitgestelde aflossing is verlopen, wordt gestart met het maandelijks betalen van de annuïteit (bestaande uit rente en aflossing). Aan het einde van de looptijd is de volledige schuld afgelost. Deze lening leent zich voor uiteenlopende doelen van zakelijke geldnemers en vastgoedbeleggers.

In het kort

 • Alleen voor zakelijke geldnemers en vastgoedbeleggers, met name geschikt voor opstartfases
 • Uitgestelde aflossing van minimaal 3 en maximaal 18 maanden
 • Tijdens de periode van uitgestelde aflossing rentebetaling per kwartaal
 • Tijdens de aflossingsperiode een vast maandbedrag
 • Leenbedrag vanaf € 50.000,-
 • Risicoclassificaties 5/5s
 • Looptijd minimaal 6 tot maximaal 78 maanden

Voordelen

 • Voor de geldnemer: u kunt werken aan de gewenste omzetsgroei zonder geconfronteerd te worden met een direct ingaande aflossing.
 • Voor de investeerder: u geeft de onderneming de kans haar groeiambitie te realiseren op een verantwoorde wijze en profiteert van een aantrekkelijke rente.

Voor wie?
Voor zakelijke kredietaanvragers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening leent zich voor ondernemingen die bij aanvang van de lening onvoldoende cashflowcapaciteit hebben om direct te starten met aflossing en rentebetaling. De exploitatie van deze ondernemingen voorziet echter wel in voldoende cashflow na een periode van maximaal 18 maanden.

Leendoelen

 • Overname of Opstart onderneming
 • Innovatie
 • Groei
 • Aankoop of verbouwing onroerend goed (voor verhuur)
 • Duurzaamheid

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Zakelijk Vastgoedbeleggers (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan Een uitgewerkt businessplan* met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Uw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)

* Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.


Voorwaarden

 • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
 • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Standaardbepaling* voor vervroegde aflossing:
Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.

Voor de investeerder
Wanneer u investeert in een groeilening, ontvangt u tijdens de aflossingsvrije periode (maximaal 18 maanden) alleen rente per kwartaal. De aflossingsperiode die daar op volgt ziet er hetzelfde uit als een gewone annuïtaire lening, waarbij u elke maand een vast bedrag ontvangt. Van de eerste 3 reguliere aflossingen wordt uw investeringsfee ingehouden. De rente wordt berekend op basis van annuïteit met effectieve rente. U kunt dit berekenen via BerekenHet.nl.

FAQ
Download hier ter inzage het concept Overeenkomst Lening
Nu een Groeilening aanvragen (begeleiding van een intermediair verplicht middels het Advies- en begeleidingspakket)
Bekijk de productflyer voor het volledige productassortiment