Geldvoorelkaar24

Geldvoorelkaar24 is een versnelde dienstverlening, waarmee aanvragen binnen 24 uur uitsluitsel krijgen over financiering. Deze dienst is beschikbaar voor annuïtaire leningen tussen € 25.000 en € 125.000, van bestaande ondernemingen met minimaal twee afgesloten boekjaren. Welke kenmerken Geldvoorelkaar24 nog meer heeft, leest u hier.

Welke aanvragen komen in aanmerking voor Geldvoorelkaar24?

Geldvoorelkaar24 aanvragen dienen te voldoen aan de volgende kenmerken:

- Annuïtaire lening
- Kredietbedrag minimaal € 25.000 en maximaal € 125.000
- Bestaande onderneming met minimaal twee afgesloten boekjaren
- Maximale looptijd van 60 maanden
- Eén zakelijke geldnemer, hoofdelijk aansprakelijk in privé
- Er worden geen zekerheden gevestigd
- 24 uur start nadat de documentatie compleet is aangeleverd.

Welke bescheiden moet ik aanleveren voor een Geldvoorelkaar24 lening?

- Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager(s)/bestuurders
- Privé adres (voor de BKR-toets)
- KVK nummer
- Kopie van een recent rekeningafschrift van de zakelijke bankrekening (hierop moeten in ieder geval IBAN-nummer en de tenaamstelling zichtbaar zijn)
- Omzetcijfers van het lopende boekjaar
- Enkelvoudige definitieve jaarcijfers van de afgelopen 2 boekjaren, opgesteld door een accountant of administratiekantoor en voorzien van een samenstellingsverklaring
- Recente IB-aangifte van alle ondernemers/bestuurders

Wie kunnen een Geldvoorelkaar24 lening aanvragen?

Geldvoorelkaar24 is beschikbaar voor bestaande ondernemingen met minimaal 2 afgesloten boekjaren. Zakelijke kredietaanvragers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Vanaf welk moment gaat de 24 uur beoordelingstijd in?

Vanaf het moment dat de documentatie compleet is aangeleverd.

Welke zekerheden worden gevestigd bij Geldvoorelkaar24?

Bij Geldvoorelkaar24 aanvragen worden geen zekerheden gevestigd. De geldnemer is wel hoofdelijk aansprakelijk in privé.

Wat zijn de kosten van een Geldvoorelkaar24 lening?

De kosten die een geldnemer betaalt, zijn afhankelijk van de hoogte van de leensom en de leenvorm. Op de pagina Tarieven Geldnemers vindt u de actuele tarieven.