Wordt de mail niet goed weergegeven? Klik hier voor de online versie
Crowdfundingpartners - april 2020
Gefeliciteerd! Succesvolle funding met dank aan onze partners

In maart en de eerste twee weken van april is ruim € 5 miljoen funding gerealiseerd via Geldvoorelkaar.nl. Een kleine selectie van de succesvolle projecten:

  • Mts Samar - Aankoop van motorschip, € 280.000
  • Fidesta Zorg - Groeikapitaal, € 175.000
  • Uitbreiding vastgoedportefeuille Vlissingen - Vastgoedfinanciering, € 94.100
  • Diverse White Label partnerprojecten - ruim € 800.000
Naar Projecten
Geldvoorelkaar.nl is 'open for business'!

Geldvoorelkaar.nl is open for business en werkt graag met u samen om ondernemers snel van financiering te voorzien!

Samen sneller

Het Nederlandse MKB is nu, nog meer dan anders, gebaat bij snelheid in financiering. Samen met u als adviseur kunnen we ondernemers daarin bedienen. U voorziet ons van goed onderbouwde dossiers, waardoor wij snel kunnen schakelen in onze beoordeling. Zo zorgen we er samen voor dat de benodigde gelden snel terecht komen bij de ondernemers. En ook voor ondernemingen met groeipotentie is ons loket geopend!

Geldvoorelkaar.nl is ontstaan tijdens de vorige crisis, waarin het voor het MKB zeer moeilijk was om krediet te verkrijgen. Juist nu zullen wij onze bestaande klanten, adviseurs en nieuwe klanten van dienst zijn met ons team en onze dienstverlening.

Ook de investeerders die zijn aangesloten bij ons platform zijn er nog steeds voor het MKB. Hoewel er kritisch wordt gekeken naar branches en zekerheden bij projecten, zijn de investeerders nog altijd bereid om te funden.

Aanvragen van kwetsbare sectoren

Ook aanvragen van kwetsbare sectoren nemen we in behandeling. De publicatie van deze projecten wordt echter tijdelijk on-hold gezet. Zodra de landelijke omstandigheden het toelaten, wordt het publicatietraject direct gestart, zodat het project snel op de website kan worden geplaatst.

Bel ons voor een vooroverleg

Bent u benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen? Maak dan gebruik van ons vrijblijvende vooroverleg. In een telefoongesprek kunt u de casus voorleggen aan onze Sales- en Risk-managers. Zo weet u direct of wij uw relatie van dienst kunnen zijn. 

Vooroverleg? Bel direct met Wim Burger – 06 11 56 43 88 (tel.)

Contact met Geldvoorelkaar.nl:  sales@geldvoorelkaar.nl -  085-27 33 465 (tel.)

Corona - onze werkwijze

Bij Geldvoorelkaar.nl bieden we getroffen ondernemers een maatwerk oplossing. We bekijken iedere casus individueel en zoeken een oplossing die zowel het voortbestaan van de onderneming als de terugbetaling aan investeerders beschermt. 

Depot- en/of uitstel

Bij het zoeken van een passende oplossing, kijken we eerst of er sprake is van een depotregeling. In dat geval wordt het depot kosteloos aangewend om de komende maandtermijn(en) op te vangen. Als er geen sprake is van een depotregeling of deze onvoldoende helpt, dan kunnen geldnemers drie maanden uitstel van aflossing krijgen. Daarbij wordt de looptijd van de lening verlengd en lopen rentebetalingen door.

Mocht een ondernemer die u begeleidde contact met ons opnemen voor een betaalregeling, dan stellen we u hier direct van op de hoogte.

Oproep aan politiek: zet non-bancaire financiers in voor (nood)krediet

De BMKB-C garantieregeling voor ondernemers, die op 16 maart werd opengesteld, blijkt niet goed te werken. Dat rapporteerde het FD. Een maand na de openstelling van de regeling waren nog geen 1000 financieringen verstrekt; bij lange na niet genoeg voor alle bedrijven in nood. De vertraging komt door de complexe aanvraagprocedure en beperkte capaciteit bij banken.

Oproep

Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering, doet daarom een oproep aan de regering om vol in te zetten op non-bancaire financiers (zoals crowdfunding) om het MKB snel aan krediet te helpen. Zo zou de regering fintech platforms kunnen inzetten om snel noodkredieten bij het MKB te krijgen, maar ook voor langetermijnfinanciering kunnen deze platforms de financieringscapaciteit in Nederland versterken.  

Borgstellingsregeling

Het is dan wel noodzakelijk dat er een borgstellingsregeling (zoals BMKB-C) komt die aansluit op de werkwijze van non-bancaire financiers. De huidige BMKB-C regeling is slechts inzetbaar voor een klein deel van deze partijen.

Vanuit Geldvoorelkaar.nl sluiten we ons aan bij deze oproep. Samen met de investeerders, crowdfundingpartners en de overheid kunnen we het Nederlandse MKB verder helpen!

info@geldvoorelkaar.nl
085 - 2733 465
Facebook Twitter LinkedIn
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dit kunt u zelf uitzetten in uw eigen omgeving bij ‘Mijn gegevens’