Hoe werkt het?

Allign Crowdfunding realiseert bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Stap 1 | Allign adviseur dient aanvraag in

Uw adviseur dient namens u een financieringsaanvraag in. De aanvraag wordt beoordeeld door Allign Crowdfunding.

Welke documenten hebben wij nodig voor de beoordeling?

 

Zakelijke aanvraag Vastgoedbeleggers (particulier)
Businessplan met een financierings- en investeringsplan* Businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten*
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
Privé adressen van ondernemers/ bestuurders (voor BKR-toets) Privé adres (voor BKR-toets)
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Recente IB-aangifte
Recente IB-aangifte van alle ondernemers/ bestuurders  
Recente jaarverslagen (afgelopen drie jaar)  

* Wij sturen u een format dat u kunt gebruiken voor het businessplan. 

Stap 2 | Beoordeling van de aanvraag

Een persoonlijke beoordelaar beoordeelt uw aanvraag op basis van de ingestuurde documenten. Daarbij beoordeelt hij of zij of de financiering haalbaar en verantwoord is. Geeft de beoordelaar groen licht? Dan wordt de pitch die u heeft geschreven gereed gemaakt voor publicatie. Uw project komt pas online, nadat u daar akkoord voor heeft gegeven.

Stap 3 | Publicatie van de pitch

Bent u helemaal tevreden over de pitch? Dan kan uw crowdfundingcampagne worden gelanceerd! Dat verloopt volgens de volgende stappen:

3a. Voorpublicatie
Uw project wordt 48 uur voorgepubliceerd op de website. Investeerders kunnen zich inlezen in uw project.*

3b. Publicatie
Uw project gaat live, investeerders kunnen zich inschrijven. De inschrijfperiode duurt 60 dagen.

3c. Afronding
Is uw project volgeschreven binnen 60 dagen? Dan feliciteren wij u van harte met de succesvolle funding van uw project en ronden wij het af. Is het binnen 60 dagen niet gelukt om voldoende investeerders aan te trekken? Dan sluit uw project en vervalt de aanvraag. U hoeft ons geen succesfee te betalen.

* In overleg is het mogelijk om uw aanvraag eerst 14 dagen open te zetten voor uw innercrowd (uw eigen netwerk), voordat uw project wordt gepubliceerd op de homepage van Allign Crowdfunding. Na deze periode van maximaal 14 dagen wordt uw project op reguliere wijze gepubliceerd.

Stap 4 | Succesvolle funding!

Na succesvolle funding wordt uw project afgerond volgens de volgende stappen:


4a. Wij vragen de nieuwe investeerders om investeerderscontracten te ondertekenen.

4b. Als alle investeerderscontracten binnen zijn, maken wij het contract voor u op. U ontvangt het contract, ondertekent het en stuurt het retour naar Allign Crowdfunding.

4c. Als het contract correct ondertekend bij ons binnen is, sturen wij het naar de investeerders met het verzoek om hun toegezegde investering over te maken.

4d. Als alle investeringsbedragen bij ons binnen zijn, maken wij het totaalbedrag in één keer naar u over, minus de succesfee. Vanaf dat moment start de looptijd van de lening.