Nieuws
21-06-2018
Gehoord? Vrijdagmorgen 22 juni was Hennepplaza.com te gast bij BNR Nieuwsradio. "Wij willen heel ...
lees verder
21-06-2018
Sinds vandaag staan de bijgewerkte statistieken over de rendementen van de gehele portefuille van ...
lees verder
21-06-2018
Nieuw op Geldvoorelkaar.nl: nadere uitleg over converteerbare leningen. Ook van toepassing op het ...
lees verder
11-06-2018
Cruise Travel: koers op een zonnige toekomst Fleur Broer (49) is terug op de brug van Cruise Trav...
lees verder
05-06-2018
De Kamer van Koophandel inspireert groeiende ondernemers, en daar dragen wij graag aan bij. Tijden...
lees verder
Financiering werkkapitaal
Psytrec
Project:
15915 Zakelijk
Leendoel:
Financiering werkkapitaal
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,03
Creditsafe score:
21
Zekerheden:
Zie pitch
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 376.600
Geinvesteerd:
€ 376.600
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
48 maanden
100%
Over mij
Branche:Zorg
Producten en/of diensten:PTSS behandeling
Aantal medewerkers:125
Oprichtingsdatum:17-11-2016
Leeftijd:58
Gezinssituatie:Gehuwd
Woonsituatie:Huurhuis
Opleiding:HBO/WO denk- en werkniveau
BKR score:Hoog risico (H)
Social media:Twitter  Facebook
Advies- en begeleidingspakket:Goud (60 uur)
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe PSYTREC Weert BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Psycho Trauma Expertise Centrum BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe PSYTREC Holding International BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe PSYTREC NEDERLAND BV.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Deighton Holding BV.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Update 5-5-2017: Sluiting publicatietermijn
De publicatietermijn van dit project loopt vandaag ten einde. De ondernemers hebben Geldvoorelkaar.nl verzocht het project af te sluiten op het behaalde bedrag. 
Om te beoordelen of deze verlaging van het doelbedrag past binnen de exploitatie, is door de directie van Psytrec een herzien businessplan opgesteld dat uitgaat van een gedoseerde opstart van de patiëntenstroom. Met een verlaging van het aantal te behandelen patienten daalt ook de financieringsbehoefte. Daarnaast is er een prestatiecontract getekend met een grote zorgverzekeraar en heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit een hoger prijsniveau (+ 8%) toegekend aan de vergoeding van het Intensive 8 Behandelprogramma, wat een verbetering van het bedrijfsresultaat op zal leveren.

Hieronder ziet u een beknopte uitwerking van de nieuwe situatie:

 
Oorspronkelijke situatie
Nieuwe situatie
Inventaris
€      57.500,-
€   57.500,-
Onderhanden werk
€ 1.017.500,- (1392 patienten)
€ 842.500,- (1012 patienten)
Totaal
€ 1.075.000,-
€ 900.000,-
Af: Lening Estea Capital
€    600.000,-
€ 600.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€    475.000,-
€ 300.000,- (minimum)
 
 
 
Prognose 2017
 
 
Omzet
€ 8.250.000,-
€ 6.204.000,-
Bedrijfsresultaat in EUR
€    688.000,-
€    757.000,-
Bedrijfsresultaat in %
8%
12%

Op basis van bovenstaande onderbouwing acht Geldvoorelkaar.nl het voorstel om op het behaalde bedrag af te ronden verantwoord. 

Update 1-5-2017: Duizenden patiënten extra voor intensieve behandeling bij Psytrec!

Een grote GGZ organisatie heeft een groot aantal patiënten dat al langer dan 2 jaar in behandeling is opnieuw gediagnosticeerd om te onderzoeken waarom deze groep zo lang in behandeling is. Hieruit is gebleken dat 50% van deze groep PTSS heeft. PTSS ligt vaak ten grondslag aan allerlei andere aandoeningen zoals depressie en verslaving. Het is effectiever om de PTSS eerst te behandelen met een kortdurend en intensief programma zoals dat van PSYTREC om de oorzaak aan te pakken. Dit zijn duizenden patiënten waarvoor elders de behandelcapaciteit ontbreekt. Mooie kans voor PSYTREC om samen met de ketenpartners de totale zorgkosten significant te beperken. Zeer interessant voor de zorgverzekeraar, voor de zorgverleners, en natuurlijk voor de patiënt en zijn/haar omgeving. De PSYTREC intensieve behandeling is sneller, effectiever, verminderd veel leed en kan de totale zorgkosten significant verminderen!

Update 28-04-2017: PSYTREC gaat internationaal!

De unieke resultaten van PSYTREC trekken internationale aandacht. Op 4 mei komt Prof. Dr. Laugharne en zijn staf op bezoek bij PSYTREC om te verkennen hoe we de PSYTREC behandeling naar Australië kunnen brengen. Prof. Dr. Laugharne is als professor verbonden aan de UWA (University of Western Australia) en klinisch directeur bij het WA Centre voor Traumatic Stress in Perth. PTSS is ook in Australië een groot probleem en de bestaande behandelingen bieden lagere resultaten en duren erg lang. Het innovatieve programma van PSYTREC is sneller, effectiever en goedkoper dan de gebruikelijke langdurige behandeling en heeft een grote impact op de PTSS zorg.

Verder werken we samen met Oxford en Harvard University om in Chicago op het ISTSS trauma congres (internationaal het belangrijkste trauma congres) de behandelresultaten van PSYTREC Nederland te gaan presenteren als de meest effectieve en innovatieve behandeling van PTSS. Dit congres geeft internationaal grote exposure voor onze behandelresultaten en creëert een springplank naar de VS. Kortom, mooie ontwikkelingen voor PSYTREC!

Update 26-04-2017: PSYTREC sluit prestatiecontract met grote zorgverzekeraar. Daarnaast heeft de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) een hoger prijsniveau toegekend aan de vergoeding van de behandeling. Dit betekent een verhoging van 8% voor het Intensive 8 Behandelprogramma. Kijk hier voor het volledige nieuwsbericht. 

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
In het kort biedt PSYTREC een nieuwe innovatieve en wereldwijd unieke behandeling voor PTSS die aanzienlijk sneller, effectiever en goedkoper is.

PTSS (Posttraumatische Stress Stoornis) is een invaliderende psychische aandoening die de levens van veel patiënten en hun gezinnen verwoest. PTSS patiënten hebben een traumatische en levensbedreigende ervaring mee gemaakt. In Nederland ontwikkelen 120.000 mensen PTSS. 

Profiel_15915_2_143951.jpg

PSYTREC® heeft een nieuw innovatief behandelprogramma ontwikkeld op basis van langdurig onderzoek door Oxford University (Anke Ehlers et al AM. J. Psychiatry Mar 1 2014) voor de behandeling van patiënten met een ernstige en complexe vorm van PTSS. De nieuwe intensieve behandeling is opgepakt door Prof. dr. A van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen) en Prof. dr. A. de Jongh (Universiteit van Amsterdam, VU Amsterdam), beiden autoriteit op het gebied van PTSS in Nederland. John Deighton heeft eind 2014 met beide professoren een nieuwe GGZ-instelling opgericht in Bilthoven. In augustus 2015 is PSYTREC in dit behandelcentrum begonnen met de behandeling van de eerste groep patiënten.

Profiel_15915_2_171210.jpg
Profiel_15915_2_171425.jpg

PTSS veroorzaakt veel leed en heeft een grote maatschappelijke impact. Veel patiënten zijn suïcidaal. Dit leed kan aanzienlijk verminderd worden door middel van de behandeling van PSYTRECAl meer dan een jaar boeken wij ongeëvenaarde resultaten. 86% van de patiënten heeft positief gereageerd op de behandeling. Hiervan heeft 56% geen PTSS meer en 28% een sterke vermindering van PTSS-klachten. 35% is in remissie en heeft zelfs helemaal geen klachten meer. Dit zijn wereldwijd unieke positieve resultaten. Daarnaast is het aantal gediagnosticeerde patiënten stijgende. Door de goede en snelle resultaten krijgt PSYTREC veel aandacht in de media, wetenschappelijke wereld en politiek. Wij krijgen reacties uit Amerika (o.a. van Harvard University), Australië en Duitsland om samen te werken. 

Profiel_15915_2_091243.jpg

PSYTREC Bilthoven draait nu op volle capaciteit. Wij hebben inmiddels meer dan 600 patiënten succesvol behandeld en willen graag nog veel meer patiënten helpen. Om aan de grote vraag te voldoen openen we een nieuw behandelcentrum in Weert.
 
Profiel_15915_2_091339.jpg

PSYTREC onderscheidt zich van andere GGZ instellingen die PTSS zorg bieden door:


PSYTRECReguliere GGZ
Behandelprogramma5 of 8 daags behandelprogramma18+ maanden
Intensiteit van het programmaZeer hoogLage behandelfrequentie
Integratie van methodenEMDR, Exposure gecombineerd met sport en psycho-educatieMeestal 1 methode. Vaak zelfs niet wetenschappelijk onderbouwd.
Wachttijden tot behandelingGemiddeld 4 weken6 tot 12 maanden
Effectiviteit behandeling56%30 tot 40%
Uitval tijdens behandeling3%30%
PTSS-specialisatieHoogBeperkt
ZorgkostenLaagHoog
Besparing op verzuimkosten bij personeel met PTSSHoogLaag
Impact op maatschappij door vermindering menselijk leedGrootBeperkt
 
De behandeling wordt vergoed binnen de basis zorgverzekering en PSYTREC vraagt patiënten geen eigen bijdrage. Een snelle en effectieve behandeling voorkomt veel leed bij patiënten en hun gezinnen en kan letterlijk levens redden aangezien 60% tot 70% van de patiënten met serieuze PTSS suïcidaal zijn. Voor organisaties die veel met agressie te maken krijgen zoals de politie, defensie, ambulancepersoneel en de NS, kunnen de PTSS gerelateerde verzuimkosten enorm oplopen.

Samenvattend: PSYTREC biedt een nieuwe innovatieve en wereldwijd unieke behandeling die sneller, effectiever en goedkoper is.

Profiel_15915_2_091522.jpg

De behandeling combineert de wetenschappelijk bewezen psychotherapie met een 
intensief sport- en bewegingsprogramma voor een maximaal resultaat.
 
Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering is bestemd voor de opstart van het PSYTREC behandelcentrum in Weert. Het gevraagde bedrag is nodig voor de financiering van inventaris en onderhanden werk. De verhuurder richt het gehele pand in, met uitzondering van de kantoor- en behandelruimtes waarvoor meubilair gekocht zal moeten worden. Deze investeringen zullen verspreid worden over een periode van 7 maanden, parallel met de groei van het aantal behandelkamers. 

De financiering van het onderhanden werk is nodig om de periode van aanmelding tot aan facturatie te overbruggen. Deze doorlooptijd is gemiddeld 6 weken en moet worden voorgefinancierd. Betaling van onze vordering vindt 2 tot 3 dagen na facturatie plaats middels factoring. Onze totale financieringsbehoefte is € 1.075.000,- waarvan € 600.000,- zal worden verstrekt door zorginvesteerder Estea Capital
 
Investeringsbegroting

Inventaris 
€      57.500,-
Onderhanden werk 
€ 1.017.500,-
Totaal 
€ 1.075.000,-
Af: Lening Estea Capital 
€    600.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€    475.000,-

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
PSYTREC heeft met haar behandeling een grote impact op de patiënt, zijn/haar omgeving én op de samenleving. Daarnaast zet PSYTREC met haar professoren zich in om als Kennisinstituut de awareness rond PTSS, de maatschappelijke gevolgen en effectieve behandelmethoden te vergroten. PSYTREC gaat daarbij van de gebaande wegen (die niet blijken te werken) af en laat zich leiden door wetenschappelijk onderzoek. Via crowdfunding zoeken wij maatschappelijk betrokken investeerders die ook in de GGZ innovatie durven te stimuleren en samen met ons zorgconsumptie en zorgkosten omlaag willen brengen. 

Voordelen voor de investeerder:
 • Hoog financieel rendement;
 • Beheerst risico;
 • Hoog maatschappelijk rendement;
 • Onderdeel zijn van de revolutie op PTSS zorg.
Wij waarderen uw ondersteuning!
 
Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming?
Het nieuwe behandelcentrum in Weert is een zelfstandige BV onder PSYTREC Nederland BV.
 
Profiel_15915_2_091910.jpg
 
PSYTREC Investeerders Coöperatie U.A. is de groep investeerders die via een eerdere crowdfundingcampagne aandeelhouder zijn geworden van de werkmaatschappij in Bilthoven (voor 5,55%). PSYTREC Holding International BV en PSYTREC Nederland BV en Psycho-trauma Expertise Centrum BV (Bilthoven) tekenen mee voor de lening via Geldvoorelkaar.nl.
 
In 2016 hebben wij de organisatie ontwikkeld met groei voor ogen. Het management en de organisatiestructuur is klaar voor expansie en kan de tweede locatie in Weert goed aansturen. Het bestaande managementteam is zeer ervaren. Het behandelprogramma is ontwikkeld door de opinion leaders op het gebied van PTSS behandeling, Prof. Dr. Ad de Jongh en Prof. Dr. Agnes van Minnen. Vanaf mei 2016 is Vallei Accountants samen met externe investeerders betrokken bij de opzet en verdere professionalisering van de organisatie. 

Profiel_15915_2_121552.jpg


Profiel_15915_2_121707.jpg

John P. Deighton 
Algemeen directeur 
Ruim 20 jaar ervaring als directeur binnen de gezondheidszorg en diverse internationale bedrijven in de medische sector. 
Ervaring als bemiddelaar/ headhunter voor medisch specialisten. 
Vanaf 2013 actief om PSYTREC op te richten. 

Profiel_15915_2_121730.jpg
Prof. Dr. Ad de Jongh 
Directeur wetenschappelijk onderzoek 
GZ-psycholoog en bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen aan de UVA, VU Amsterdam en ook Honorary Professor aan de School of Health Sciences van Salford University, Manchester (UK). 
Gespecialiseerd in de behandeling van PTSS middels de meest gebruikte behandelmethode EMDR. 

Profiel_15915_2_121800.jpg
Prof. Dr. Agnes van Minnen 
Directeur behandelprogramma 
Bijzonder hoogleraar Angstregulatie en Behandeling Angststoornissen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Gespecialiseerd in de behandeling van PTSS en combineert al jarenlang de klinische praktijk met onderzoek en is groot pleitbezorger van het behandelen van angstklachten middels Exposure.

Profiel_15915_2_121821.jpg
Drs. Sjef Berendsen 
Directeur zorg 
Drs. en klinisch psycholoog met ruim 30 jaar ervaring als klinisch psycholoog en als directeur bij een GGZ psychotrauma-instelling. Uitgebreide internationale ervaring en expertise op het gebied van psychotrauma's bij militaire missies en grote rampen.

Profiel_15915_2_121847.jpg
Jeroen Hagenbeuk 
Directeur bedrijfsvoering 
Ervaring als zorgmanager in de ouderenzorg en kinderjeugdpsychiatrie, jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Verder ervaring bij defensie en justitie. 
Gespecialiseerd in optimalisatie van operationele bedrijfsvoering in de zorgsector.


Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?
Het reeds bestaande kleinschalige behandelcentrum in Bilthoven heeft in 2016 een omzet gemaakt van € 2.600.000,- en zal naar verwachting een omzet van € 4.800.000.- in 2017 maken. Het behandelcentrum in Weert heeft een grotere capaciteit. In Bilthoven behandelen we 700 patiënten per jaar terwijl we in Weert tot 2.500 patiënten per jaar kunnen behandelen.

De prognoses voor PSYTREC Weert BV zijn daarmee als volgt:

Jaar
Omzetprognose
2017
€   8.250.000,-
2018
€ 14.750.000,-
2019
€ 14.860.000,- 

Het bedrijfsresultaat ontwikkelt zich van 8% (2017) naar 6% (2019). Deze daling is te verklaren door investeringen in wetenschappelijk onderzoek en marketing. 

De prognose is opgesteld door PSYTREC en toegelicht door Vallei Accountants. De prognose is gebaseerd op de beschikbaarheid van gespecialiseerde behandelaars en het grote aantal patiënten dat PTSS ontwikkelt en nu nog niet goed wordt geholpen. De vergoeding per patiënt voor het intensieve 8-daagse programma is € 6.000,- tot € 8.000,-. 

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
De korte en lange termijn vooruitzichten zijn uitstekend. Er wordt geschat dat 8% van de Nederlandse bevolking een trauma oploopt in hun leven (Prof. Ollf et al, 2004). Jaarlijks ontwikkelen 120.000 mensen PTSS. 25% hiervan moet hiervoor behandeld worden. We krijgen nu 160 tot 200 aanmeldingen per maand. Dit aantal groeit gestaag door. De bekendheid van de PSYTREC-behandeling groeit bij huisartsen en ander verwijzers. Onze voorlichters bezoeken de huisartsen en we hebben samenwerkingen opgezet met GGZ collega’s die de serieuze gevallen doorverwijzen naar PSYTREC

Geüniformeerde organisaties zoals de politie, defensie, NS, brandweer, ambulance en EHBO diensten hebben veel te maken met verzuim door PTSS, wat een enorme kostenpost voor de samenleving oplevert. Zo ook het arbeidsverzuim binnen niet geüniformeerde organisaties waar personeelsleden in hun privésituatie (seksueel misbruik, geweld, ongevallen) PTSS ontwikkelen. Verder heeft 60% van de vluchtelingen die Nederland binnenkomt ernstige traumatische ervaringen opgedaan. Al deze patiënten worden op dit moment niet of slecht geholpen in het huidige zorgsysteem. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat er een enorm stuwmeer bestaat aan PTSS patiënten die niet goed worden geholpen en nu bij PSYTREC in behandeling kunnen gaan. De uitdaging is om gespecialiseerd zorgpersoneel te vinden. Hier wordt hard aan gewerkt.
 
Profiel_15915_2_131009.jpg

Het Psytrec behandelteam

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
PSYTREC Weert BV is een startende locatie zonder eigen vermogen. De kapitaalverstrekkers hebben via PSYTREC Holding International BV tot dusver € 550.000,- geïnvesteerd in de ontwikkeling van Weert. Het eigen vermogen van PSYTREC Holding International BV is € 70.000,- negatief op een balans totaal van € 1.018.000,-. Er zijn nog geen activiteiten in PSYTREC Weert BV. Volgens plan zullen de eerste patiënten in april of mei 2017 starten in Weert.
 
De volgende investeringen zijn reeds gedaan:
 • Psytrec Investeerders Coöperatie U.A.: € 120.000,- in Psycho-trauma Expertise Centrum BV via een Symbid crowdfundingcampagne (Q1 2016)
 • Monshouwer Beheer BV: € 160.000,- via 2 converteerbare leningen aan Psycho-trauma Expertise Centrum BV in PSYTREC Holding International BV (Q2 2016)
 • Nijborg Holding BV: €400.000,- in PSYTREC Holding International BV (Q3 2016)
 • Estea Capital BV (2016 en 2017):
  • Tranche I: € 200.000,- lening aan PSYTREC Holding International BV
  • Tranche II:  € 400.000,- converteerbare lening aan PSYTREC Holding International BV, waarvan € 100.000,-  nog te storten.
  • Tranche III: € 600.000,- nog te investeren in PSYTREC Holding International BV middels een converteerbare lening,  te gebruiken voor het opstarten van PSYTREC Weert BV.
Bovenstaande investeringen zijn besteed aan de ontwikkelingsinvesteringen en financiering van het werkkapitaal (onderhanden werk en debiteuren) van de werkmaatschappij Bilthoven.
  
Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Aangezien dit de start-up van een nieuwe kliniek betreft, zal in het opstartjaar flinke groei worden gerealiseerd en moet een aantal maanden voorgefinancierd worden. Na 3 of 4 maanden verwachten we al een positief resultaat te behalen. In 2017 bedraagt de betaalverplichting 28% van de vrij beschikbare cashflow en in 2018 zal dit dalen naar 19%. 
 
Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Wij gaan een deel van de monumentale Van Horne Kazerne huren, waar voorheen een militair opleidingscentrum was gevestigd. Dit is een mooi complex en een ideale locatie door alle sportfaciliteiten, slaapkamers, behandelruimtes en restaurant, met een ligging nabij een natuurgebied. De kosten per patiënt worden aantrekkelijker door de schaalgrootte. Er is een stormbaan, atletiekbaan, meerdere hotelgebouwen, een behandelgebouw en een groot restaurant aanwezig. De locatie is daarmee zeer geschikt voor de activiteiten van PSYTREC.
 
Profiel_15915_2_092950.jpg
 
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Er zijn geen specifieke zekerheden. De holdings en de werkmaatschappij in Bilthoven tekenen mee voor de lening. Verder tekent dhr. J.P. Deighton mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.
 
Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Naast de lening van Geldvoorelkaar.nl heeft Estea Capital BV zich gecommitteerd om € 600.000,- te investeren (converteerbare lening) in PSYTREC om de groei mogelijk te maken.
 
Noot van Geldvoorelkaar.nl
Het in aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Psytrec Weert BV. 

Medegeldnemers zijn: 
 • Psycho-Trauma Expertise Centrum BV (G-PD% 3,37% en Creditsafe score 3) 
 • Psytrec Nederland BV (G-PD% 0,37% en Creditsafe score 37) 
 • Psytrec Holding International BV (G-PD% 0,28% en Creditsafe score 38) 
 • Deighton Holding BV (G-PD% 0,29% en Creditsafe score 53) 
 • de heer J.P. Deighton, die hoofdelijk in privé tekent. Dit is op dit moment van morele waarde.
De BKR-score van de heer Deighton is H (hoog risico). In 2002 zijn door een arbeidsconflict schulden ontstaan. Er is toen een regeling getroffen met de schuldeisers. Onlangs is het laatste krediet geheel afgelost en is de heer Deighton volledig schuldenvrij. Alles is op voorhand duidelijk toegelicht.

Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Goud) afgesloten.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 200012541vrijdag 3 maart 2017
€ 300020589vrijdag 3 maart 2017
€ 300019306vrijdag 3 maart 2017
€ 100019315vrijdag 3 maart 2017
€ 100014496vrijdag 3 maart 2017
€ 100021242vrijdag 3 maart 2017
€ 200025698vrijdag 3 maart 2017
€ 100009993vrijdag 3 maart 2017
€ 300011095vrijdag 3 maart 2017
€ 200012724vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000008738vrijdag 3 maart 2017
€ 100022467vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000024882vrijdag 3 maart 2017
€ 100015028vrijdag 3 maart 2017
€ 200016312vrijdag 3 maart 2017
€ 500015603vrijdag 3 maart 2017
€ 200008720vrijdag 3 maart 2017
€ 100023215vrijdag 3 maart 2017
€ 300024753vrijdag 3 maart 2017
€ 100024159vrijdag 3 maart 2017
€ 300024153vrijdag 3 maart 2017
€ 200023395vrijdag 3 maart 2017
€ 100025335vrijdag 3 maart 2017
€ 300022122vrijdag 3 maart 2017
€ 100022667vrijdag 3 maart 2017
€ 100003319vrijdag 3 maart 2017
€ 300025483vrijdag 3 maart 2017
€ 500010981vrijdag 3 maart 2017
€ 500003535vrijdag 3 maart 2017
€ 100020146vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000016836vrijdag 3 maart 2017
€ 100021666vrijdag 3 maart 2017
€ 200019449vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000021750vrijdag 3 maart 2017
€ 200012490vrijdag 3 maart 2017
€ 200008800vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000012636vrijdag 3 maart 2017
€ 200017205vrijdag 3 maart 2017
€ 2.000006264vrijdag 3 maart 2017
€ 600023581vrijdag 3 maart 2017
€ 200001939vrijdag 3 maart 2017
€ 200021253vrijdag 3 maart 2017
€ 100011936vrijdag 3 maart 2017
€ 400008915vrijdag 3 maart 2017
€ 500023749vrijdag 3 maart 2017
€ 500025757vrijdag 3 maart 2017
€ 300011125vrijdag 3 maart 2017
€ 500003396vrijdag 3 maart 2017
€ 100016754vrijdag 3 maart 2017
€ 300023553vrijdag 3 maart 2017
€ 300018759vrijdag 3 maart 2017
€ 200012232vrijdag 3 maart 2017
€ 100016428vrijdag 3 maart 2017
€ 300024616vrijdag 3 maart 2017
€ 500026248vrijdag 3 maart 2017
€ 100015767vrijdag 3 maart 2017
€ 500025631vrijdag 3 maart 2017
€ 500010494vrijdag 3 maart 2017
€ 500021535vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000019182vrijdag 3 maart 2017
€ 100021767vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000022146vrijdag 3 maart 2017
€ 100022881vrijdag 3 maart 2017
€ 500018809vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000025283vrijdag 3 maart 2017
€ 1.500018150vrijdag 3 maart 2017
€ 100021735vrijdag 3 maart 2017
€ 200018187vrijdag 3 maart 2017
€ 500025099vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000025291vrijdag 3 maart 2017
€ 300014158vrijdag 3 maart 2017
€ 500025817vrijdag 3 maart 2017
€ 100026251vrijdag 3 maart 2017
€ 1.000009952vrijdag 3 maart 2017
€ 100026236vrijdag 3 maart 2017
€ 500005059vrijdag 3 maart 2017
€ 300018879vrijdag 3 maart 2017
€ 100004530vrijdag 3 maart 2017
€ 100024006vrijdag 3 maart 2017
€ 400002505zaterdag 4 maart 2017
€ 200015701zaterdag 4 maart 2017
€ 500007442zaterdag 4 maart 2017
€ 1.500007762zaterdag 4 maart 2017
€ 1.500004206zaterdag 4 maart 2017
€ 1.000014805zaterdag 4 maart 2017
€ 500021266zaterdag 4 maart 2017
€ 500001386zaterdag 4 maart 2017
€ 100025883zaterdag 4 maart 2017
€ 500024328zaterdag 4 maart 2017
€ 200009815zaterdag 4 maart 2017
€ 500007188zaterdag 4 maart 2017
€ 2.500026261zaterdag 4 maart 2017
€ 200025333zondag 5 maart 2017
€ 100020922zondag 5 maart 2017
€ 100008987zondag 5 maart 2017
€ 100015721zondag 5 maart 2017
€ 1.500010957zondag 5 maart 2017
€ 200003878zondag 5 maart 2017
€ 100012090zondag 5 maart 2017
€ 200015153zondag 5 maart 2017
€ 100010390zondag 5 maart 2017
€ 2.500021864zondag 5 maart 2017
€ 500007300zondag 5 maart 2017
€ 200024755maandag 6 maart 2017
€ 100009551maandag 6 maart 2017
€ 100019020maandag 6 maart 2017
€ 500011406maandag 6 maart 2017
€ 500008696maandag 6 maart 2017
€ 100023729maandag 6 maart 2017
€ 200014792maandag 6 maart 2017
€ 100016881maandag 6 maart 2017
€ 1.000025219maandag 6 maart 2017
€ 1.000021568maandag 6 maart 2017
€ 500021896maandag 6 maart 2017
€ 200007024maandag 6 maart 2017
€ 1.000020643maandag 6 maart 2017
€ 200005829maandag 6 maart 2017
€ 1.000026281maandag 6 maart 2017
€ 100024029maandag 6 maart 2017
€ 300009399maandag 6 maart 2017
€ 200003412dinsdag 7 maart 2017
€ 300014812dinsdag 7 maart 2017
€ 100025557dinsdag 7 maart 2017
€ 100024351dinsdag 7 maart 2017
€ 1.000016726dinsdag 7 maart 2017
€ 100011310dinsdag 7 maart 2017
€ 100014500dinsdag 7 maart 2017
€ 300002107dinsdag 7 maart 2017
€ 500016703dinsdag 7 maart 2017
€ 500019991dinsdag 7 maart 2017
€ 400010283dinsdag 7 maart 2017
€ 2.000006848dinsdag 7 maart 2017
€ 200025436woensdag 8 maart 2017
€ 4.900021807woensdag 8 maart 2017
€ 1.000011481woensdag 8 maart 2017
€ 2.000011795woensdag 8 maart 2017
€ 500021433woensdag 8 maart 2017
€ 1.000022639woensdag 8 maart 2017
€ 400022961woensdag 8 maart 2017
€ 500003963woensdag 8 maart 2017
€ 200023718woensdag 8 maart 2017
€ 100018146woensdag 8 maart 2017
€ 100023655woensdag 8 maart 2017
€ 100025539woensdag 8 maart 2017
€ 100008508donderdag 9 maart 2017
€ 300025055donderdag 9 maart 2017
€ 100019985donderdag 9 maart 2017
€ 100005181donderdag 9 maart 2017
€ 300006030donderdag 9 maart 2017
€ 1.000010599donderdag 9 maart 2017
€ 1.000016511donderdag 9 maart 2017
€ 300025674donderdag 9 maart 2017
€ 500024406vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000009013vrijdag 10 maart 2017
€ 100019332vrijdag 10 maart 2017
€ 1.000010378vrijdag 10 maart 2017
€ 300011477vrijdag 10 maart 2017
€ 200026133vrijdag 10 maart 2017
€ 200023841vrijdag 10 maart 2017
€ 300018364vrijdag 10 maart 2017
€ 100026179vrijdag 10 maart 2017
€ 4.000022080vrijdag 10 maart 2017
€ 500025545vrijdag 10 maart 2017
€ 300022496vrijdag 10 maart 2017
€ 200015627vrijdag 10 maart 2017
€ 500013436vrijdag 10 maart 2017
€ 200017359zaterdag 11 maart 2017
€ 100017241zaterdag 11 maart 2017
€ 800010010zaterdag 11 maart 2017
€ 2.000026196zaterdag 11 maart 2017
€ 500008416zaterdag 11 maart 2017
€ 5.000015498zaterdag 11 maart 2017
€ 2.000023474zaterdag 11 maart 2017
€ 200009550zaterdag 11 maart 2017
€ 100025089zaterdag 11 maart 2017
€ 100011520zaterdag 11 maart 2017
€ 500003683zaterdag 11 maart 2017
€ 500025711zaterdag 11 maart 2017
€ 500008426zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000021977zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000002420zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000025133zaterdag 11 maart 2017
€ 500002908zaterdag 11 maart 2017
€ 1.500004366zaterdag 11 maart 2017
€ 100017851zaterdag 11 maart 2017
€ 1.000008917zaterdag 11 maart 2017
€ 200016780zaterdag 11 maart 2017
€ 500007198zaterdag 11 maart 2017
€ 100023755zaterdag 11 maart 2017
€ 2.000013853zondag 12 maart 2017
€ 500001746zondag 12 maart 2017
€ 400020667zondag 12 maart 2017
€ 500020495zondag 12 maart 2017
€ 100011016zondag 12 maart 2017
€ 500026340zondag 12 maart 2017
€ 200025120zondag 12 maart 2017
€ 500022335maandag 13 maart 2017
€ 100015916maandag 13 maart 2017
€ 100013190maandag 13 maart 2017
€ 200010011maandag 13 maart 2017
€ 500017607dinsdag 14 maart 2017
€ 500002323dinsdag 14 maart 2017
€ 1.000026107dinsdag 14 maart 2017
€ 100001899dinsdag 14 maart 2017
€ 200024954dinsdag 14 maart 2017
€ 500013694woensdag 15 maart 2017
€ 100025306woensdag 15 maart 2017
€ 400022621woensdag 15 maart 2017
€ 200023650woensdag 15 maart 2017
€ 200026250woensdag 15 maart 2017
€ 100022726woensdag 15 maart 2017
€ 500025795woensdag 15 maart 2017
€ 200008485woensdag 15 maart 2017
€ 500008054woensdag 15 maart 2017
€ 200023394donderdag 16 maart 2017
€ 500024119donderdag 16 maart 2017
€ 200025636donderdag 16 maart 2017
€ 100009191donderdag 16 maart 2017
€ 500013177donderdag 16 maart 2017
€ 300026382donderdag 16 maart 2017
€ 100009817vrijdag 17 maart 2017
€ 1.000009052vrijdag 17 maart 2017
€ 500007447vrijdag 17 maart 2017
€ 100017811vrijdag 17 maart 2017
€ 100006472vrijdag 17 maart 2017
€ 200024063vrijdag 17 maart 2017
€ 500024308vrijdag 17 maart 2017
€ 500005370vrijdag 17 maart 2017
€ 500004770vrijdag 17 maart 2017
€ 100013615zaterdag 18 maart 2017
€ 500009988zaterdag 18 maart 2017
€ 500014087zaterdag 18 maart 2017
€ 500026397zondag 19 maart 2017
€ 300026398zondag 19 maart 2017
€ 500000799zondag 19 maart 2017
€ 1.000019341zondag 19 maart 2017
€ 100015265zondag 19 maart 2017
€ 600026403zondag 19 maart 2017
€ 100023466zondag 19 maart 2017
€ 100013840zondag 19 maart 2017
€ 200006794zondag 19 maart 2017
€ 200005695maandag 20 maart 2017
€ 100016774maandag 20 maart 2017
€ 100002106maandag 20 maart 2017
€ 1.000015629maandag 20 maart 2017
€ 2.000024637maandag 20 maart 2017
€ 100024381maandag 20 maart 2017
€ 500006297maandag 20 maart 2017
€ 200021712maandag 20 maart 2017
€ 100017467maandag 20 maart 2017
€ 700008378dinsdag 21 maart 2017
€ 100020241dinsdag 21 maart 2017
€ 200026413dinsdag 21 maart 2017
€ 100026435woensdag 22 maart 2017
€ 100026436woensdag 22 maart 2017
€ 500021847donderdag 23 maart 2017
€ 100026447donderdag 23 maart 2017
€ 700006544donderdag 23 maart 2017
€ 500016475donderdag 23 maart 2017
€ 1.000025955donderdag 23 maart 2017
€ 200005001donderdag 23 maart 2017
€ 1.000010513donderdag 23 maart 2017
€ 500025034vrijdag 24 maart 2017
€ 100003198zaterdag 25 maart 2017
€ 1.000026225zaterdag 25 maart 2017
€ 500005648zondag 26 maart 2017
€ 500019330zondag 26 maart 2017
€ 100026496maandag 27 maart 2017
€ 500026505maandag 27 maart 2017
€ 300024834dinsdag 28 maart 2017
€ 400025763dinsdag 28 maart 2017
€ 200014064dinsdag 28 maart 2017
€ 1.000026518dinsdag 28 maart 2017
€ 5.500026523woensdag 29 maart 2017
€ 500026479woensdag 29 maart 2017
€ 100026540donderdag 30 maart 2017
€ 100010226donderdag 30 maart 2017
€ 500026547donderdag 30 maart 2017
€ 400025828donderdag 30 maart 2017
€ 100025490vrijdag 31 maart 2017
€ 500003208zaterdag 1 april 2017
€ 500025723zondag 2 april 2017
€ 100026568zondag 2 april 2017
€ 5.000002451maandag 3 april 2017
€ 2.500026110maandag 3 april 2017
€ 500021916maandag 3 april 2017
€ 100025715maandag 3 april 2017
€ 3.000020394maandag 3 april 2017
€ 1.000016693dinsdag 4 april 2017
€ 500017073dinsdag 4 april 2017
€ 1.000026583dinsdag 4 april 2017
€ 2.000026584dinsdag 4 april 2017
€ 500025419dinsdag 4 april 2017
€ 500025569woensdag 5 april 2017
€ 500014637woensdag 5 april 2017
€ 100018286donderdag 6 april 2017
€ 200011605donderdag 6 april 2017
€ 5.000025549donderdag 6 april 2017
€ 300003064vrijdag 7 april 2017
€ 200026615zaterdag 8 april 2017
€ 400023596zaterdag 8 april 2017
€ 500014163zaterdag 8 april 2017
€ 500021845zaterdag 8 april 2017
€ 500011454zondag 9 april 2017
€ 1.000022397zondag 9 april 2017
€ 300020960zondag 9 april 2017
€ 500010939zondag 9 april 2017
€ 100016733maandag 10 april 2017
€ 100013348maandag 10 april 2017
€ 100019301dinsdag 11 april 2017
€ 100023783dinsdag 11 april 2017
€ 100017643dinsdag 11 april 2017
€ 100021888dinsdag 11 april 2017
€ 200014172dinsdag 11 april 2017
€ 400005786woensdag 12 april 2017
€ 1.000024607woensdag 12 april 2017
€ 1.000026634woensdag 12 april 2017
€ 100005527woensdag 12 april 2017
€ 300014531donderdag 13 april 2017
€ 300026602donderdag 13 april 2017
€ 5.000026644vrijdag 14 april 2017
€ 400010843vrijdag 14 april 2017
€ 100025292zaterdag 15 april 2017
€ 500009679zaterdag 15 april 2017
€ 100026648zaterdag 15 april 2017
€ 100026649zaterdag 15 april 2017
€ 1.000025037zaterdag 15 april 2017
€ 200023154maandag 17 april 2017
€ 500026658maandag 17 april 2017
€ 200004969maandag 17 april 2017
€ 3.000010176dinsdag 18 april 2017
€ 1.000024440dinsdag 18 april 2017
€ 300025950dinsdag 18 april 2017
€ 2.000026667dinsdag 18 april 2017
€ 100009672dinsdag 18 april 2017
€ 200026080woensdag 19 april 2017
€ 300026683woensdag 19 april 2017
€ 200023768woensdag 19 april 2017
€ 200026687woensdag 19 april 2017
€ 200002340woensdag 19 april 2017
€ 400013624donderdag 20 april 2017
€ 600017810donderdag 20 april 2017
€ 200018030donderdag 20 april 2017
€ 200002626donderdag 20 april 2017
€ 1.000002552donderdag 20 april 2017
€ 1.000024289vrijdag 21 april 2017
€ 100010785zaterdag 22 april 2017
€ 100004447maandag 24 april 2017
€ 200026738dinsdag 25 april 2017
€ 100010605dinsdag 25 april 2017
€ 500006021dinsdag 25 april 2017
€ 200004245woensdag 26 april 2017
€ 500010468woensdag 26 april 2017
€ 200023675woensdag 26 april 2017
€ 100015592woensdag 26 april 2017
€ 100015925woensdag 26 april 2017
€ 700000872woensdag 26 april 2017
€ 1.000009381woensdag 26 april 2017
€ 100024236woensdag 26 april 2017
€ 500010236woensdag 26 april 2017
€ 200001983woensdag 26 april 2017
€ 200016884woensdag 26 april 2017
€ 1.000024228woensdag 26 april 2017
€ 2.000009943woensdag 26 april 2017
€ 300023504woensdag 26 april 2017
€ 500017146woensdag 26 april 2017
€ 200026563woensdag 26 april 2017
€ 100016919woensdag 26 april 2017
€ 100021900woensdag 26 april 2017
€ 500008542woensdag 26 april 2017
€ 1.000004350woensdag 26 april 2017
€ 100018353woensdag 26 april 2017
€ 1.000014951woensdag 26 april 2017
€ 800008605woensdag 26 april 2017
€ 500018537woensdag 26 april 2017
€ 100005320woensdag 26 april 2017
€ 1.000003349woensdag 26 april 2017
€ 2.000019257woensdag 26 april 2017
€ 500023582woensdag 26 april 2017
€ 300012355woensdag 26 april 2017
€ 1.000025967woensdag 26 april 2017
€ 100014303woensdag 26 april 2017
€ 300023408woensdag 26 april 2017
€ 300014442woensdag 26 april 2017
€ 300024456woensdag 26 april 2017
€ 200002213woensdag 26 april 2017
€ 100024507woensdag 26 april 2017
€ 500026464woensdag 26 april 2017
€ 300015070woensdag 26 april 2017
€ 100008806woensdag 26 april 2017
€ 500018124woensdag 26 april 2017
€ 500020027woensdag 26 april 2017
€ 1.000008057woensdag 26 april 2017
€ 100009687woensdag 26 april 2017
€ 1.500005997woensdag 26 april 2017
€ 2.000010496woensdag 26 april 2017
€ 1.000010476woensdag 26 april 2017
€ 100019392woensdag 26 april 2017
€ 500009875woensdag 26 april 2017
€ 400008117woensdag 26 april 2017
€ 200024087woensdag 26 april 2017
€ 300006498woensdag 26 april 2017
€ 1.000006838woensdag 26 april 2017
€ 500001806woensdag 26 april 2017
€ 1.000025594woensdag 26 april 2017
€ 200007088woensdag 26 april 2017
€ 1.000006503woensdag 26 april 2017
€ 300013995woensdag 26 april 2017
€ 2.500024446woensdag 26 april 2017
€ 1.000007445woensdag 26 april 2017
€ 500008019woensdag 26 april 2017
€ 100011320woensdag 26 april 2017
€ 100026758woensdag 26 april 2017
€ 100016851woensdag 26 april 2017
€ 200005185woensdag 26 april 2017
€ 1.000001819woensdag 26 april 2017
€ 100011625woensdag 26 april 2017
€ 200010915woensdag 26 april 2017
€ 300025414woensdag 26 april 2017
€ 600014452woensdag 26 april 2017
€ 200026247woensdag 26 april 2017
€ 600004991woensdag 26 april 2017
€ 100012242woensdag 26 april 2017
€ 3.000020484woensdag 26 april 2017
€ 300023740woensdag 26 april 2017
€ 200013969woensdag 26 april 2017
€ 500025101woensdag 26 april 2017
€ 400008091woensdag 26 april 2017
€ 3.000009421donderdag 27 april 2017
€ 1.000011737donderdag 27 april 2017
€ 500003708donderdag 27 april 2017
€ 100013905donderdag 27 april 2017
€ 3.500026330donderdag 27 april 2017
€ 1.000025885donderdag 27 april 2017
€ 100014962donderdag 27 april 2017
€ 500020774vrijdag 28 april 2017
€ 200012943vrijdag 28 april 2017
€ 100009350vrijdag 28 april 2017
€ 100023436vrijdag 28 april 2017
€ 2.000002490vrijdag 28 april 2017
€ 500012018vrijdag 28 april 2017
€ 3.000018316vrijdag 28 april 2017
€ 100009538vrijdag 28 april 2017
€ 300021870vrijdag 28 april 2017
€ 300023738vrijdag 28 april 2017
€ 100026269vrijdag 28 april 2017
€ 2.000026782vrijdag 28 april 2017
€ 200001954vrijdag 28 april 2017
€ 300012910vrijdag 28 april 2017
€ 100026783vrijdag 28 april 2017
€ 200018639vrijdag 28 april 2017
€ 200026626vrijdag 28 april 2017
€ 100026788vrijdag 28 april 2017
€ 100024476vrijdag 28 april 2017
€ 2.000017333zaterdag 29 april 2017
€ 500013374zaterdag 29 april 2017
€ 1.000018350zaterdag 29 april 2017
€ 400016135zaterdag 29 april 2017
€ 100023230zaterdag 29 april 2017
€ 400008276zondag 30 april 2017
€ 100007265zondag 30 april 2017
€ 2.500026358zondag 30 april 2017
€ 1.500001670zondag 30 april 2017
€ 2.000026630zondag 30 april 2017
€ 200016206maandag 1 mei 2017
€ 200010667maandag 1 mei 2017
€ 200001212maandag 1 mei 2017
€ 4.000013214maandag 1 mei 2017
€ 300025078maandag 1 mei 2017
€ 15.000004422maandag 1 mei 2017
€ 200010133maandag 1 mei 2017
€ 300026809maandag 1 mei 2017
€ 1.000026810maandag 1 mei 2017
€ 2.000011441maandag 1 mei 2017
€ 100013670maandag 1 mei 2017
€ 500025117maandag 1 mei 2017
€ 1.000006465maandag 1 mei 2017
€ 5.000020921maandag 1 mei 2017
€ 1.200001967maandag 1 mei 2017
€ 1.000024363dinsdag 2 mei 2017
€ 5.000016799dinsdag 2 mei 2017
€ 1.500025526dinsdag 2 mei 2017
€ 2.000024470dinsdag 2 mei 2017
€ 500026824dinsdag 2 mei 2017
€ 200025331dinsdag 2 mei 2017
€ 200026258dinsdag 2 mei 2017
€ 100016464dinsdag 2 mei 2017
€ 1.000014342dinsdag 2 mei 2017
€ 200001675dinsdag 2 mei 2017
€ 100021882woensdag 3 mei 2017
€ 1.000013643woensdag 3 mei 2017
€ 500019081woensdag 3 mei 2017
€ 1.000026840woensdag 3 mei 2017
€ 500023473woensdag 3 mei 2017
€ 500026842woensdag 3 mei 2017
€ 1.000026843woensdag 3 mei 2017
€ 1.500026846woensdag 3 mei 2017
€ 300000506woensdag 3 mei 2017
€ 2.000005673woensdag 3 mei 2017
€ 500025342woensdag 3 mei 2017
€ 500024140woensdag 3 mei 2017
€ 300022620woensdag 3 mei 2017
€ 300005707donderdag 4 mei 2017
€ 100004692donderdag 4 mei 2017
€ 200025479donderdag 4 mei 2017
€ 400014878donderdag 4 mei 2017
€ 2.000019276donderdag 4 mei 2017
€ 5.000023767donderdag 4 mei 2017
€ 1.000026855donderdag 4 mei 2017
€ 1.500001778donderdag 4 mei 2017
€ 100014398donderdag 4 mei 2017
€ 500006679donderdag 4 mei 2017
€ 500026552donderdag 4 mei 2017
€ 200023757donderdag 4 mei 2017
€ 2.000026848donderdag 4 mei 2017
€ 1.000020185donderdag 4 mei 2017
€ 10.000026213donderdag 4 mei 2017
€ 10.000024561donderdag 4 mei 2017
€ 200011914donderdag 4 mei 2017
€ 5.000008848donderdag 4 mei 2017
€ 500021387donderdag 4 mei 2017
€ 200026502donderdag 4 mei 2017
€ 400004393donderdag 4 mei 2017
€ 500015135donderdag 4 mei 2017
€ 100012583donderdag 4 mei 2017
€ 100022226donderdag 4 mei 2017
€ 1.500004016vrijdag 5 mei 2017
€ 700026072vrijdag 5 mei 2017
€ 500011863vrijdag 5 mei 2017
€ 300012203vrijdag 5 mei 2017
€ 1.000005916vrijdag 5 mei 2017
€ 1.000002998vrijdag 5 mei 2017
€ 4.000009235vrijdag 5 mei 2017
€ 1.000002934vrijdag 5 mei 2017
€ 2.000026524vrijdag 5 mei 2017
€ 500005881vrijdag 5 mei 2017
€ 500026865vrijdag 5 mei 2017
€ 100026574vrijdag 5 mei 2017
€ 1.000026868vrijdag 5 mei 2017