Tarieven investeerders

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van No cure, No pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen wanneer wij iets voor u kunnen betekenen. U kunt het Tarievenblad Investeerder downloaden als PDF.

 

Service Kosten
Aanmaken van een Mijn Geldvoorelkaar account voor doen van investeringen Kosteloos
Notificatieservice (via WhatsApp of e-mail) Kosteloos
doorloopfee (een tot stand gekomen investering) 0,05% per maand over het investeringsbedrag
Administratie en betalingsverkeer gedurende de looptijd van de lening Kosteloos
In een pitch aangeboden incentives (kortingen, producten of diensten) Kosteloos
Statistieken en informatie over uw investeringsportefeuille Kosteloos

 

Maximaal te investeren bedrag

Er gelden geen maximale investeringslimieten. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren en uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Doorloopfee

Bij elke succesvol afgeronde investering (d.w.z. het project komt tot stand) brengt
Geldvoorelkaar.nl een maandelijkse doorloopfee van 0,05% in rekening, te berekenen over het
investeringsbedrag. De doorloopfee wordt gedurende de gehele looptijd gespreid ingehouden op de
uitbetaling van alle maandbedragen.

Bij het inschrijven van een investering wordt automatisch het effectieve rendement weergegeven
(rente minus doorloopfee).

Rente en aflossing

De uitbetaling van rente en aflossing is per leenvorm anders. De eerste uitbetaling per lening vindt 6 tot 8 weken na totstandkoming van die lening plaats.De uitbetalingen van uw investeringen worden voor u gebundeld in een tweewekelijkse verzamelbetaling (met specificatie per email). Voor een volledig overzicht van al uw investeringen en de bijbehorende betaalschema's kunt u uw eigen omgeving Mijn Geldvoorelkaar raadplegen.

1. Annuïtaire Lening

Gedurende de volledige looptijd van de lening ontvangt u elke maand een vast bedrag, opgebouwd
uit een deel rente en een deel aflossing. De eerste aflossing vindt enkele weken na de
totstandkoming van het project plaats. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en
rente betaald.

2. Flexlening

Omdat een Flexlening een combinatie is van verschillende leenvormen, zullen de afspraken over
betaling van rente en aflossing per project verschillen. Ook de afspraken over vervroegde aflossing
zijn variabel. De gemaakte afspraken zullen altijd in de gepubliceerde pitch en in de overeenkomst
lening vermeld worden.

3. (Duurzame) Vastgoedlening

De Vastgoedlening is een annuïtaire lening, een aflossingsvrije lening of een combinatie hiervan.
De betaling van de annuïteit en van de rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in één vast
maandbedrag. Een eventuele restschuld (bij een aflossingsvrij leendeel) zal aan het einde van de
looptijd in één keer worden betaald. Specifieke uitgangspunten van de lening zullen altijd in de
gepubliceerde pitch en in de overeenkomst lening vermeld worden.

4. Andersfinancieren lening

De AndersFinancieren lening heeft betrekking op projecten met maatschappelijke impact. De
AndersFinancieren lening is een annuïtaire lening, een aflossingsvrije lening of een combinatie
hiervan. De betaling van de annuïteit en van de rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in
één vast maandbedrag. Een eventuele restschuld (bij een aflossingsvrij leendeel) zal aan het einde
van de looptijd in één keer worden betaald. Specifieke uitgangspunten van de lening zullen altijd in
de gepubliceerde pitch en in de overeenkomst lening vermeld worden.