Betaalschema's

U investeert in projecten van Geldvoorelkaar.nl. Bij MijnGeldvoorelkaar.nl vindt u het betaalschema van uw investeringen. Wilt u weten hoe de betaalschema's in MijnGeldvoorelkaar.nl tot stand komen? Hieronder leggen we het uit.

Betaalschema Annuïteit

De aflossing en rentebetaling van een annuïtaire lening vindt plaats op basis van annuïteit. Dat betekent dat er naast maandelijkse rente ook maandelijks aflossing betaald wordt. Het bedrag dat u in projecten heeft geïnvesteerd, neemt daarmee in de loop van de tijd af. Wilt u de effectieve rente berekenen, dan moet u dus rekening houden met de maandelijkse aflossing en met de succesfee die wij inhouden op de uitbetalingen. De effectieve rente die wij hanteren is de rente op jaarbasis, minus de succesfee, over het bedrag dat u heeft geïnvesteerd.

Stel dat u € 10.000,- investeert in een lening met een looptijd van 48 maanden en een rente van 8%. Het betaalschema ziet er dan als volgt uit:

Maand

U ontvangt

Kosten

Rente

Aflossing

Restant investering

1

€ 239,13

€ 5,00

€ 66,67

€ 177,46

€ 9.822,54

2

€ 239,13

€ 5,00

€ 65,48

€ 178,65

€ 9.643,89

3 t/m 47

€ 239,13

€ 5,00

€ 64,29 (enz.)

€ 179,84 (enz.)

€ 9.464,05 (enz.)

48

€ 239,13

€ 5,00

€ 1,62

€ 242,46

€ 0,00

1) Indien u zelf via Excel een renteberekening wilt maken, houdt er dan rekening mee dat Excel onderscheid maakt tussen rente achteraf en vooraf (postnumerando - prenumerando). Wij hanteren een postnumerando systeem (rente achteraf).

2) Graag verwijzen we u naar de website Berekenhet.nl waar u zelf de rente kunt narekenen. Let op: wij werken met de effectieve rente.

3) U berekent de te ontvangen rente dus niet door simpelweg, het voorbeeld volgend, 8% over de investering van € 1.000,- te berekenen en dat te delen door de looptijd. U houdt dan namelijk geen rekening met de aflossing. Het op de website vermelde effectieve rentepercentage dat u te zien krijgt bij het doen van een investering, is het daadwerkelijke effectieve rentepercentage dat u over de looptijd ontvangt.

4) U kunt de betaalschema's en het verloop van uw investeringen in de projecten volgen via Mijn Geldvoorelkaar.

Waarom gebruiken wij een annuïteit en geen lineaire aflossing?

Een annuïteit heeft een aantal belangrijke voordelen:

1) Bij aanvang zijn de uitgaven van de aanvrager bij een annuïtaire lening voordeliger dan bij een lineaire lening. Dit is gunstig voor ondernemers die in een opstartfase zitten en dus belang hebben bij geringe uitgaven.

2) Het maandbedrag is altijd exact gelijk, maandelijkse uitgaven en opbrengsten zijn dus vooraf bekend. Dit is gunstig voor degene die geld leent en ook voor de investeerder die zijn cashflow nauwkeurig wil plannen.

3) Als investeerder ontvangt u naast rente ook maandelijks een gedeeltelijke aflossing. Uw investering zit dus niet geheel, gedurende de hele looptijd, vast in het project.