Tarieven projecteigenaren

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van No cure, No pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij iets voor u kunnen betekenen.

Hieronder vindt u de tarieven voor Projecteigenaren. U kunt het Tarievenblad Projecteigenaar downloaden als PDF. De Bijlage Tarievenblad Projecteigenaar is ook te downloaden. Beide termen hebben dezelfde betekenis.

 

✔ No cure, No pay

Diensten van Geldvoorelkaar.nl

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van No cure, No pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij iets voor u kunnen betekenen. Uw aanvraag wordt kosteloos in behandeling genomen en beoordeeld. Na de  goedkeuring van uw aanvraag bent u publicatiekosten verschuldigd. Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie op de website van Geldvoorelkaar.nl. Natuurlijk vindt er (marketing)ondersteuning en begeleiding door Geldvoorelkaar.nl plaats tijdens uw crowdfundingcampagne.

Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, gelden de volgende tarieven:

Voorbespreken van een leenaanvraag

Kosteloos

Aanmaken van een ‘Mijn Geldvoorelkaar’ account en het indienen van een leenaanvraag

Kosteloos

Begeleiding en ondersteuning door Geldvoorelkaar.nl tijdens uw crowdfundingcampagne

Kosteloos

Publicatie op de Homepage van Geldvoorelkaar.nl

Kosteloos

Marketing via communicatiekanalen Geldvoorelkaar.nl

Kosteloos

Administratie en betaalverkeer tijdens de looptijd van uw lening

Kosteloos

Commerciële mailings aan uw investeerders via Geldvoorelkaar.nl

Kosteloos

Publicatiekosten

Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden in verband met het beoordelen, bespreken en plaatsen van uw aanvraag op de website. Deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie en u akkoord hebt gegeven op de voorwaarden van publicatie. Indien uw aanvraag onverhoopt afgewezen wordt, worden de publicatiekosten niet in rekening gebracht: no cure, no pay.

De publicatiekosten bedragen €750,-

Inschrijvingsduur

Inschrijvingsduur (publicatie op de website):

  • U heeft de mogelijkheid om gedurende 7 dagen uw project in een afgeschermde omgeving open te stellen voor investeerders uit uw eigen netwerk (de zgn. innercrowd publicatie). Het is mogelijk deze openstelling te verlengen tot 14 dagen.
  • Daarna wordt uw project maximaal 30 dagen opengesteld voor investeringen.

Succesfee

De succesfee wordt in rekening gebracht wanneer uw project succesvol gefinancierd wordt en tot stand komt. Deze fee wordt berekend over het leenbedrag volgens het schema hieronder.

Indien uw betaalcapaciteit het toelaat, dan kan de succesfee worden meegefinancierd. Dit geldt, met uitzondering van de publicatiekosten, ook voor overige kosten die u in rekening worden gebracht bij de totstandkoming van de lening

Doorloopfee: bedraagt 0,07% per maand over het initiële leenbedrag.
Contractkosten: deze worden eenmalig in rekening gebracht voor het opmaken van de
benodigde contracten. Contractkosten worden automatisch in mindering gebracht op het uit te
boeken kredietbedrag. Deze kosten bedragen: €750,-.

 

Leenvorm Publicatiekosten Succesfee Doorloopfee Contractkosten
Annuïtaire lening € 750,- Eenmalig 2,4%
over het
leenbedrag.

 

bedraagt 0,07% per maand over het initiële leenbedrag. € 750,-
Flexlening € 750,- Eenmalig 2,4%
over het
leenbedrag.
bedraagt 0,07% per maand over het initiële leenbedrag. € 750,-
Vastgoedlening € 750,- Eenmalig 2%
over het
leenbedrag.
bedraagt 0,07% per maand over het initiële leenbedrag. € 750,-
Andersfinancieren lening € 750,- Eenmalig 2%
over het
leenbedrag.
bedraagt 0,07% per maand over het initiële leenbedrag. € 750,-

 

Overige kosten en speciale situaties

Kosten die u maakt om de lening tot stand te laten komen – o.a. kosten van derden voor taxatie, het vestigen van zekerheidsrechten, het afsluiten van verzekeringen en extern advies - zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor de kosten voor het opmaken van de bij het project behorende contracten van € 750,-.