Diensten

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met onze intermediairs. Een goede samenwerking tussen ondernemer en adviseur draagt immers bij aan het succes van een onderneming, ook nádat de benodigde financiering via crowdfunding is verkregen.

Het advies- en begeleidingspakket betekent: ondernemer komt met zijn adviseur overeen om voor een aantal uur advies en begeleiding af te nemen gedurende de looptijd van de lening. Er wordt gekozen tussen de pakketten:

Pakket Begeleiding
Brons 20 uur
Zilver 40 uur
Goud 60 uur


Het Advies- en begeleidingspakket heeft voordelen voor alle betrokkenen:

U maakt onderling afspraken over het tarief en voorwaarden voor de begeleiding.

Voor de ondernemer:

Veel ondernemers waarderen de adviezen van hun adviseurs, maar vinden het lastig om advies te gaan vragen. Dat is makkelijker als er een begeleidingspakket is overeengekomen waaraan ondernemer en adviseur elkaar kunnen herinneren. De adviesuren kunnen worden meegefinancierd.
Wanneer u een project heeft gefinancierd met crowdfunding kan de adviseur die u daarbij hielp, ook goed met u meedenken over creatieve manieren om 'de crowd' te betrekken bij uw bedrijf of over berichten aan investeerders.

Voor de intermediair:

De kosten van de begeleiding kunnen worden meegenomen in de financiering. Prettig voor de adviseur: grotere zekerheid op het nakomen van afspraken door de ondernemer.
Uw begeleiding bij het opstellen van de aanvraag versterkt de relatie met uw klant. Samen stelt u de pitch op en als adviseur weet u precies waar uw klant mee bezig is. De adviseur kan zo echt meedenken.
Vooraf wordt vastgesteld hoeveel uren de begeleider (minimaal) klaarstaat om de ondernemer te adviseren (overigens: de begeleidingstijd bij het opstellen van de pitch is niet meegerekend in het begeleidingspakket). Dit geeft de adviseur én de klant de mogelijkheid om begeleiding in te plannen.
In de pitches wordt uw kantoor vermeld als begeleider in het advies- en begeleidingspakket. Dit vergroot uw zichtbaarheid.

Voor de investeerders:

Projecteigenaar wordt begeleid door betrokken adviseur: een extra zeker gevoel.
Deze begeleiding vergroot de kans op succes en dus ook op een goed rendement op de investering.
De adviseur is betrokken bij verkrijgen van financiering via crowdfunding én bij het succes van ondernemer tijdens de looptijd van het project.

Voor Geldvoorelkaar.nl:

Geldvoorelkaar.nl ziet dat crowdfunding is gebaat bij een goede samenwerking tussen ondernemers en hun financieel adviseurs. Wie zich laat begeleiden of coachen, krijgt meer voor elkaar. Daar komt bij dat de intermediair een plezierige gesprekspartner is voor de crowdfundingbeoordelaar in het voorbereidingstraject. Mede daarom is Geldvoorelkaar.nl positief over ondernemers die een advies-en begeleidingspakket hebben afgesloten met professionele adviseurs.

Om een advies- en begeleidingspakket te kunnen aanbieden, moet u zijn aangemeld als intermediair van Geldvoorelkaar.

Een casus met ons bespreken?

Wilt u snel en direct weten of wij iets voor uw relatie kunnen betekenen? Maak dan gebruik van ons vrijblijvende vooroverleg. Neem contact op met Wim Burger en plan direct een kosteloos vooroverleg!