Financieren

Degene die een aanvraag indient bij Geldvoorelkaar, wordt de 'projecteigenaar' genoemd. Wat staat hem of haar te wachten? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over financieren via Geldvoorelkaar.nl.

Mijn account

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord voor Mijn Geldvoorelkaar aan?

U kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Waar kan ik mijn jaaropgave terugvinden?

Als u inlogt bij Mijn Geldvoorelkaar en u gaat naar Mijn statistiek, dan vindt u onderaan de pagina de knop 'Jaaropgaaf aanvragen'. Als u hierop klikt, wordt uw jaaropgave automatisch naar uw e-mailadres gestuurd. 

Financiering aanvragen

Hoe verloopt het aanvraagproces via Geldvoorelkaar.nl?

Om geld te lenen via Geldvoorelkaar.nl begint u met het indienen van de aanvraag. Dit kan via Financiering aanvragen. Nadat u uw aanvraag heeft geregistreerd, vragen wij bij u documenten op, om uw project te kunnen beoordelen. Hierover mailen wij u. Wanneer wij alle gevraagde documenten binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. U ontvangt hiervan van ons een bevestiging per e-mail.

De documenten zullen door uw crowdfunding beoordelaar worden beoordeeld. Op basis van de beoordeling besluiten wij of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de investeerders. Uw aanvraag wordt pas online geplaatst nadat u akkoord heeft gegeven.

Wordt uw aanvraag online geplaatst? Dan heeft u 30 dagen de tijd om het doelkapitaal bij elkaar te funden. Is het doelkapitaal na 30 dagen niet behaald? Dan komt de gehele aanvraag te vervallen. U kunt dan ook geen aanspraak maken op dat gedeelte dat wel is toegezegd. Is het doelkapitaal behaald? Dan sluit de aanvraag voor investeringen en ronden we deze verder af.

In overleg is het mogelijk om uw propositie eerst 14 dagen open te zetten voor de innercrowd (uw eigen familie/kennissen/netwerk), voordat uw project wordt gepubliceerd op de homepage van Geldvoorelkaar.nl. Na deze periode van maximaal 14 dagen wordt uw project op reguliere wijze gepubliceerd.

Na succesvolle funding wordt uw project afgerond en maken wij het contract aan voor de projecteigenaar. Wanneer dit contract ondertekend retour is gekomen, versturen we het contract naar de investeerders. Wanneer aan alle overige voorwaarden zijn voldaan maken wij het bedrag in één keer over naar de projecteigenaar, minus de doorloopfee. Hiermee wordt het project ‘lopend’.

Welke documenten moet ik toesturen voor de beoordeling?

Wanneer u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons een e-mail met de vraag om ons enkele documenten toe te sturen. De volgende documenten hebben wij nodig voor de beoordeling van een project:

Zakelijke aanvraag

 • Businessplan met een financierings- en investeringsplan
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden
 • Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets)
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Recente IB-aangifte van alle ondernemers/bestuurders
 • Recente jaarverslagen (afgelopen drie jaar)

* Alle zakelijke aanvragen moeten gecontroleerd zijn door een financieel adviseur/accountant.

Vastgoedbeleggers (particulier)

 • Uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
 • Recente IB-aangifte
 • Uw privé adres (voor BKR-toets)
Hoe lever ik mijn documenten conform de AVG regelgeving aan?

In verband met de bescherming van de privacy van onze aanvragers, vragen wij u om de documenten zonder herkenbaar BSN (burgerservicenummer) en herkenbare pasfoto aan te leveren. Het BSN en de pasfoto verbergen kan op verschillende manieren. De meest voorkomende manieren bespreken we hieronder. 

De KopieID-app
De KopieID-app is een app van de overheid, die je kunt downloaden via de Apple Store of de Google Play Store. Als je de KopieID-app hebt gestart, leidt de app je automatisch door het proces. Je maakt een foto met de app en brengt hierop de gewenste wijzigingen aan. Sla het document op met een duidelijke en herkenbare naam, waarna het kan worden verzonden.

Microsoft Edge
Om je BSN te verbergen met behulp van Microsoft Edge ga je als volgt te werk:

 1. Maak een kopie van het document en sla dit op als PDF-bestand.
 2. Klik met je rechtermuisknop op het PDF bestand en kies voor “Openen met”.
 3. Selecteer “Microsoft Edge”, het bestand wordt geopend in Microsoft Edge.
 4. Ga in de werkbalk (bovenin) naar de optie “Tekenen”.
 5. Klik op het uitrolmenu (pijltje omlaag). Kies uit het kleurenpalet de kleur zwart.
 6. Kies bij het schuifbalkje "Dikte" de gewenste dikte van de lijn.
 7. Zet een streep door het BSN in je document om deze te verbergen. Het nummer mag niet meer leesbaar zijn.
 8. Sla het document op met een duidelijke naam waaruit blijkt om welk document het gaat. 

Fotobewerkingsprogramma
Ook in een fotobewerkingprogramma, zoals Photoshop of Paint, kun je je BSN verbergen. Dat doe je als volgt:

 1. Maak een kopie van het document en sla dit op als JPG- of PNG-bestand.
 2. Open het bestand in het gewenste fotobewerkingsprogramma.
 3. Kies een optie zoals bijvoorbeeld “Vormen” (dit kan per programma verschillen). Het gaat in ieder geval om de mogelijkheid om zelf een vorm zoals een rechthoek te kunnen tekenen.
 4. Kies voor een zo donker mogelijke kleur. 
 5. Plaats de vorm over het BSN om deze te verbergen. Het nummer mag niet meer leesbaar zijn.
 6. Sla het document op met een duidelijke naam waaruit blijkt om welk document het gaat. 
Waarom moet ik persoonlijke informatie toesturen?

Uw aanvraag wordt beoordeeld. Dit betekent dat Geldvoorelkaar.nl globaal uw maximale kredietruimte berekent en deze classificeert. Indien blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een lening, zullen wij u dat laten weten. Geldvoorelkaar.nl wil niet verantwoordelijk zijn voor overfinanciering.

Wie komt er in aanmerking voor financiering via Geldvoorelkaar.nl?

Om te lenen via Geldvoorelkaar.nl, moeten aanvragers tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Leeftijd van 18 jaar of ouder
 • Nederlands ingezetene bij aanvraag en gedurende de looptijd van de lening
 • Handelingsbekwaam en -bevoegd
 • Bedrijven dienen ingeschreven te zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel
Moet mijn bedrijf zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om een lening te kunnen aanvragen?

Ja, het bedrijf moet reeds bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Op basis van de gegevens die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn, worden er toetsingen verricht door Graydon en Creditsafe. Zonder deze scores kan een project niet beoordeeld worden.

 

Welke zekerheden moet ik overleggen om in aanmerking te komen voor een financiering?

Geldvoorelkaar.nl gaat in beginsel uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de projecteigenaar. Ook als de projecteigenaar een rechtspersoon is, tekenen de bestuurder(s), eigenaar(s), vennoten of relevante aandeelhouders in beginsel persoonlijk mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat altijd expliciet in de publicatie vermeld.
Geldvoorelkaar.nl kan daarnaast als voorwaarde stellen dat er aanvullende zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de investeerders. Ter zekerheidsstelling kunnen één of meerdere pandrechten en/of één of meerdere hypotheekrechten worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden.

De definitief te vestigen zekerheden worden per casus bepaald en te allen tijde duidelijk toegelicht in de te publiceren pitch behorende bij het crowdfundingproject.

Wat gebeurt er als binnen 30 dagen niet voldoende investeringen worden toegezegd?

Wanneer een project binnen de gestelde termijn van 30 dagen niet voor ten minste 90% volgeschreven wordt, komt deze aanvraag in zijn geheel te vervallen. De aanvrager heeft dan geen recht op het bedrag dat wel is geïnvesteerd, en hoeft daarover ook geen doorloopfee te betalen.

Hoeveel rente betaal ik over mijn lening?

Geldvoorelkaar.nl zal een bandbreedte aangeven, op basis van de risicoclassificatie en (hypothecaire) zekerheden, waarbinnen het rentepercentage dient te vallen.

Welke kosten zijn er met een lening gemoeid?

Geldvoorelkaar.nl tracht de kosten die gepaard gaan met uw lening of investering zo laag en transparant mogelijk te maken. Indien er zich wijzigingen in de tarieven voordoen wordt dat altijd duidelijk op de website vermeld. Gedurende de looptijd van uw lening zullen de genoemde kosten niet gewijzigd worden.

Voor het aanhouden van een profiel worden geen kosten in rekening gebracht. De plaatsingskosten zijn de kosten die in rekening gebracht worden in verband met de beoordeling van uw aanvraag en het plaatsen van de aanvraag op de website. Indien een aanvraag voor een lening onverhoopt niet geplaatst wordt, worden er ook geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanvraag voor een lening wel gepubliceerd wordt, maar niet wordt volgeschreven, betaalt u slechts de plaatsingskosten. Bij een succesvolle funding wordt de eenmalige doorloopfee in mindering gebracht op het uit te keren kredietbedrag. 

Houd rekening met bijkomende kosten voor externe financieel adviseurs en notaris. Deze kosten verneemt u rechtstreeks via hen.

De actuele tarieven van Geldvoorelkaar.nl vindt u op het tarievenblad voor projecteigenaren.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Er is geen wettelijk maximum gesteld aan het bedrag dat u kunt lenen. Geldvoorelkaar.nl staat geen overcreditering toe. De lening moet vallen binnen de beschikbare afloscapaciteit.

Geeft Geldvoorelkaar.nl mij ook financieel advies en begeleiding?

Nee, Geldvoorelkaar.nl kan als bemiddelingsplatform niet de rol van intermediair of adviseur vervullen. We zien echter wel een belangrijke rol weggelegd voor professionele begeleiding en advies bij het ondersteunen van ondernemers. Daarom biedt Geldvoorelkaar.nl de mogelijkheid tot het afsluiten van een Advies- en Begeleidingspakket of het inzetten van Ondernemers support.

Het Advies- en Begeleidingspakket

Als u tijdens de aanvraag wordt begeleid door een financieel adviseur, dan biedt Geldvoorelkaar.nl de mogelijkheid om advies-en begeleidingsuren op te nemen in het kredietbedrag. Zo worden de kosten van extra begeleiding gespreid over de looptijd van de lening en kunt u ook tijdens de looptijd van de lening een beroep doen op de hulp van uw adviseur. 

Lees hier meer over het Advies- en Begeleidingspakket (Brons, Zilver en Goud)

Ondernemers Support

Heeft u als ondernemer geen intermediair en geen Advies- en Begeleidingspakket afgesloten? En merkt u gedurende de looptijd van de lening dat u extra kennis en advies nodig hebt van een onafhankelijke MKB professional? Dan kunnen wij Ondernemers Support aanbieden.

Wij werken hiervoor samen met MKB professionals die u met raad en daad kunnen bijstaan.  
Lees hier meer over Ondernemers Support.

Wat is de standaardbepaling voor vervroegde aflossing?

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de projecteigenaar niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de projecteigenaar wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de projecteigenaar bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.

ECSP vergunning

Wat is ECSP?

Nederlandse crowdfundingplatforms zijn vergunningplichtig als gevolg van regelgeving op Europees niveau (ECSP). ECSP staat voor ‘European Crowdfunding Service Providers’. Geldvoorelkaar.nl valt als crowdfundingplatform onder deze wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving, behorende bij de EU Crowdfundingverordening, bevordert onder andere een hoog beschermingsniveau van investeerders. ESMA, de Europese autoriteit, en AFM, de Nederlandse autoriteit houden hier toezicht op.

 

De volledige verordening is hier te lezen.

 

Wat is KYC: Know Your Customer?

Financiële ondernemingen, zoals Geldvoorelkaar.nl, hebben de verplichting een goed ‘Ken Uw Klant’   beleid te voeren. Op Geldvoorelkaar.nl rust namelijk de verplichting te voorkomen dat het platform wordt gebruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering. In Nederland is deze verplichting vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) en uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

Door dit ‘Ken Uw Klant’ beleid, ook wel bekend onder ‘Know Your Customer’ of ‘KYC’ kan Geldvoorelkaar.nl haar klanten leren kennen, deze klanten identificeren, controleren en bijbehorende risico’s inschatten.  Het doel van dit proces is om de herkomst en locatie van geld inzichtelijk te krijgen ter voorkoming van het onbewust en onbedoeld faciliteren van het platform bij bijvoorbeeld witwaspraktijken, terrorismefinanciering en (belasting)fraude. Met behulp van het KYC-proces kunnen criminele activiteiten snel en tijdig worden opgespoord.

Wat betekent dit voor u?

Zowel voor bestaande als nieuwe projecteigenaren geldt dat we bij elke (nieuwe) kredietaanvraag na 1-4-2023 een screening uitvoeren.

Wat houdt het KYC-proces in?

Tijdens het proces doorloopt u verschillende stappen, waarbij u onder meer wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen en een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Dit proces vindt digitaal plaats in uw ‘Mijn Geldvoorelkaar.nl’-omgeving. Wij maken dit proces zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u.

Wat is iDin?

iDIN is een dienst van banken waarmee op een veilige en vertrouwde manier uw identiteit snel vastgesteld kan worden. Zij doen dit op basis van uw rekeningnummer. iDIN kost geen geld voor u als gebruiker. Dit vaststellen kan alleen met een particulier rekeningnummer. U kunt hier uw zakelijke rekeningnummer dus niet voor gebruiken.

Wie is betaaldienstverlener OPP?

Eén van de belangrijkste gevolgen van de Europese wetgeving is dat een crowdfundingplatform zelf geen betaaldienstverlening mag verlenen. Geldvoorelkaar.nl is voor de betaaldienstverlening de samenwerking met Online Payment Platform (OPP) aangegaan. OPP is de externe betaaldienstverlener die, in opdracht van Geldvoorelkaar.nl, het Know Your Customer proces en de betalingen beheert. Zij hebben hiervoor alle benodigde vergunningen en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Heeft OPP inzicht in mijn bankrekening?

Nee, OPP heeft geen inzicht in uw bankrekening.

Wat doet OPP met mijn gegevens?

OPP voert in opdracht van Geldvoorelkaar.nl werkzaamheden uit om u als klant te kunnen accepteren. We delen daarom een aantal gegevens met OPP. U verstrekt zelf aanvullende gegevens. OPP controleert en beoordeelt die gegevens. De gegevens die OPP namens Geldvoorelkaar.nl verwerkt zijn opgenomen in de Privacyverklaring van Geldvoorelkaar.nl.

Voor het uitvoeren van betaaltransacties is OPP verantwoordelijk. In de Privacyverklaring van OPP is opgenomen welke gegevens door hen verwerkt worden. https://onlinepaymentplatform.com/nl/privacy

 

Waarom moet ik met iDEAL een 1-cent betaling doen?

Met deze betaling wordt de tegenrekening vastgesteld en de overeenkomst bevestigd. Dit is het bankrekeningnummer waarop alle betalingen worden gedaan. Deze bankrekening moet op uw naam, of op de naam van uw onderneming, staan. Betalingen vanaf een andere bankrekening zijn niet toegestaan.

Wat is een UBO?

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die meer dan 25% van de aandelen bezitten, of meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan één of meerdere UBO's hebben. 

Hoe weet ik wie de UBO van mijn organisatie is?

De uiteindelijk belanghebbende van een organisatie is kort gezegd de natuurlijke persoon die uiteindelijk gerechtigd is tot het vermogen, of die beslissingsbevoegdheid in de organisatie heeft voor meer dan 25%. U vindt meer informatie over een UBO via de Kamer van Koophandel of op de website van OPP.

Wat is een PEP?

PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleedt. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de betaaldienstverlener extra onderzoek verrichten. Dit is omdat er een groter risico is op corruptie. Ook de directe familieleden of nauwe zakenrelatie van deze persoon worden aangemerkt als een PEP. Familieleden van de PEP zijn de partner, de ouders en de kinderen van de PEP.