Nieuws
December 2017 recordmaand
02-01-2018
Via Geldvoorelkaar.nl werd in december 2017 voor 4,92 miljoen euro geïnvesteerd in crowdfundingpro...
lees verder
Eindejaarsdrukte
22-12-2017
In deze laatste weken van het jaar komen er ook tijdens het weekend nieuwe projecten online. Zo ku...
lees verder
Continuïteitsstrategie Geldvoorelkaar.nl
01-12-2017
Geldvoorelkaar.nl hecht zeer grote waarde aan de belangen van geldnemers en investeerders die ...
lees verder
Geldvoorelkaar.nl introduceert 48-uurs termijn
01-11-2017
Vanaf 1 november 2017 zullen crowdfundingprojecten op Geldvoorelkaar.nl gepubliceerd worden met ...
lees verder
Aanpassing Algemene Voorwaarden
06-10-2017
Per 6 oktober 2017 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. De wijzigingen betreffen artikelen 15...
lees verder
Herfinanciering
Permanento
Project:
15976 Zakelijk
Leendoel:
Herfinanciering
Classificatie:
4
G-PD percentage:
1,10
Creditsafe score:
26
Zekerheden:
Zie pitch
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 247.000
Geinvesteerd:
€ 247.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Over mij
Branche: Handel en productie
Producten en/of diensten: Lijmverbindingen en tapes
Aantal medewerkers: 16
Oprichtingsdatum:29-04-1940 (nieuwe BV's opgericht na overname in 2000)
Leeftijd: 46 en 60
Gezinssituatie: Alleen / Samenwonend
Woonsituatie: Koopwoning (beiden)
Opleiding: HBO
Hobby's: Fotograferen, lezen, reizen, Permanento
BKR score:B (laag risico)
BKR score:C (laag risico)
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Permanento Beheer B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Permanento Edge-IT B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Permanento Industrial Components B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Permanento Industrial Bonding Solutions B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Stichting Administratiekantoor Permanento Beheer.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Rofin B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe H.Ros Beheer B.V.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Wij zijn de gebroeders Ros en eigenaar van het internationale familiebedrijf Permanento uit Raamsdonksveer. Onze onderneming bestaat meer dan 75 jaar en richtte zich oorspronkelijk op het verwerken van industriële tapes van het bekende merk 3M. Onze huidige core business richt zich op maatwerk en verbindingstechnieken. Zo maken we bijvoorbeeld materialen die gebruikt worden in het slijpproces van brillenglazen of leveren we het materiaal waarmee telefoons “geplakt” worden. Onder anderen ASML, Philips en Xerox behoren tot onze vaste opdrachtgevers.

Onze opdrachtgevers vertrouwen op onze kwaliteit en ervaring bij het creëren van hoogwaardig maatwerk. Onze kwaliteit wordt ondersteund door een up to date machinepark, gespecialiseerde medewerkers en uitvoerige kwaliteitscontroles. Er is een grote behoefte aan maatwerk van hoge kwaliteit. Als één van de weinige ondernemingen in Europa zijn wij in staat zijn om aan deze vraag te voldoen. Binnen Europa zijn er maar een paar bedrijven te onderscheiden op dit gebied, deze zijn voornamelijk actief in automotive.

Profiel_15976_2_211713.jpg

De producten worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen en industrieën, variërend van optica, automotive en electronica tot aan de grafische en medische industrie. Permanento bestaat uit drie business units: Industrial Components, Industrial Bonding Solutions en Edge-IT. De taakverdeling is als volgt:
 • Rob Ros voert de algemene directie en is o.a. verantwoordelijk voor de commerciële afdeling.
 • Hans Ros is operationeel directeur en heeft de dagelijkse leiding over de productie.
 • Tom Ros heeft vanuit HongKong de leiding over de Aziatische productiefaciliteit. 
In 1999 hebben wij een deel van onze productie naar China verplaatst met aansturing vanuit HongKong. De Aziatische kostprijs blijven wij vergelijken met de Europese kostprijs van onze producten. Door een toename van zowel de loon- als de transportkosten in China, is het voor een groot deel van de productie inmiddels goedkoper om in Europa te produceren. Daarom hebben wij besloten om het grootste deel van de Aziatische productiefaciliteit te verplaatsen naar Nederland. Met deze verplaatsing zijn we tevens in staat om de levertijden fors te verkorten en transport- en valutarisico’s uit te sluiten. De verbeterde voorraadbeheersing en kostenverlagingen zullen een verbetering van bruto- en nettomarge tot gevolg hebben. Tom zal een andere rol gaan bekleden binnen of buiten Permanento.

Profiel_15976_2_212225.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De gevraagde financiering heeft als doel om het gedeeltelijk verplaatsen van de productie naar Europa mogelijk te maken, inclusief het aflossen van een lopende lening in Azië.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Juridische en overige kosten
€   50.000,-
Aflossen lening
€ 100.000,-
Overname/aanschaf productiemiddelen en voorraad
€   30.000,-
Afkoop arbeidscontracten medewerkers en leveranciers
€   70.000,-
Onvoorzien
€   25.000,-
Totaal
€ 275.000,-
Af: eigen middelen, werkkapitaal Europa
€   25.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 250.000,-
Waarom kiest u voor crowdfunding?
Crowdfunding is een efficiënte manier om een grote groep investeerders te bereiken. Voor onze onderneming is het een mooi financieringsinstrument, waarmee we het productieproces kunnen optimaliseren t.a.v. kosten en levertijden. De crowd ondersteunt dus direct onze strategie. Daarnaast laten we de crowd graag kennismaken met Permanento. Wij leveren producten, waarvan consumenten dagelijks gebruiksgemak ervaren, maar waarvan de herkomst en productiemethoden vaak niet bekend zijn. Met crowdfunding brengen we Permanento en onze producten onder de aandacht van een groot publiek. 

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
De fiscaaljuridische structuur wordt in onderstaande afbeelding weergegeven. Permanento heeft in Nederland drie werkmaatschappijen. Per werkmaatschappij vinden de volgende activiteiten plaats:

 • Permanento Industrial Bonding Solutions B.V.: Levert hoogwaardige zelfklevende tapes & lijmen voor de algemene industrie.
 • Permanento Edge-it B.V.Levert hoogwaardige producten voor de ophthalmic industrie (b.v. opticiens, laboratoria)
 • Permanento Industrial Components B.V.: Levert hoogwaardige zelfklevende componenten aan de algemene industrie.
Naast deze drie Nederlandse entiteiten hebben wij ook twee werkmaatschappijen in China. De activiteiten binnen deze twee limiteds zullen de komen jaren- door de geplande verplaatsing naar Nederland - sterk worden teruggeschroefd en wellicht helemaal worden beëindigd.

Permanento Beheer B.V. is 100% aandeelhouder van de werkmaatschappijen. De aandelen in Permantento Beheer B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Permanto Beheer. De certificaathouders zijn de heer T. Ros, de heer. H. Ros en de heer R. Ros.

Profiel_15976_2_213758.jpg

Ons professionele team werkt dagelijks met veel plezier voor een veelvoud aan (internationale) opdrachtgevers. Bij Permanento Nederland zijn 16 medewerkers werkzaam: 6 productiemedewerkers, 2 financieel/administratief medewerkers, 4 commercieel medewerkers, 1 kwaliteitsmedewerker, 1 technisch tekenaar en 2 medewerkers logistiek/werkvoorbereiding. 

De onderstaande resultaten en prognoses zijn van uitsluitend de Nederlandse entiteiten. De productie- en omzet van de twee Chinese entiteiten zal de komende jaren gefaseerd verplaatst worden naar Nederland. In de periode 2014 - 2016 varieerde de jaaromzet in China tussen de  € 1.500.000,- en € 1.700.000,-

Jaar
Omzet NL
Resultaat NL
2014
€ 3.789.000,-
€ 273.000,-
2015
€ 3.665.000,-
(€ -23.000,-)* 
2016
€ 3.218.000,-
€   90.000,-
Prognose 2017
€ 3.240.000,-
€ 322.000,- 
Prognose 2018
€ 3.610.000,-
€ 403.000,- 

*Afschrijving oude voorraad € 270.000,-

De afgelopen jaren is er strak gestuurd op kosten. Daarnaast is er in 2016 sprake geweest van incidentele reorganisatiekosten. Nu de crisis voorbij is kunnen we weer vooruit kijken. Door productie van Azië terug te halen naar Nederland zijn wij bovendien in staat om een significante kostenbesparing te realiseren. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van de komende jaren.

De prognose is opgesteld door BRG Accountants & Belastingadviseurs B.V

Profiel_15976_2_214608.jpg
Profiel_15976_2_214640.jpg

Strategie
Onze strategie is om voornamelijk met (hoogwaardige) eindklanten te werken. Ook werken wij zo weinig mogelijk met tussenhandel en proberen we waar mogelijk onze grondstoffen bij de bron/fabrikant te betrekken. Op deze manier kunnen wij met zowel eindklanten als met leveranciers op hoog niveau als partner samenwerken. Hierdoor heeft Permanento de beschikking over technische support, producttrainingen en testfaciliteiten. Door deze handelswijze en de meewerkende gunstige economische ontwikkelingen verwachten wij dat we onze prognoses gaan halen. Door het (deels) terughalen van omzet naar Nederland gaat de marge omhoog en dalen de kosten structureel.

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het geconsolideerde eigen vermogen over de Nederlandse entiteiten bedraagt per ultimo 2016 -/- € 11.000,- op een balanstotaal van € 1.786.000,-. Over 2016 is door deze entiteiten een geconsolideerd positief resultaat gerealiseerd van € 90.000,-. In 2015 heeft er een afboeking van de voorraad à € 270.000,- plaatsgevonden. 

Permanento heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan verdere verbetering van het rendement door focus op nieuwe technologische ontwikkelingen en het inzetten op uitsluitend hoogwaardige productie. Deze maatregelen hebben geleid tot een verbetering van het resultaat en de eigen vermogenspositie. Per ultimo 2017 bedraagt naar verwachting het solvabiliteitspercentage 18%, waarna een verdere verbetering wordt verwacht naar 35% per ultimo 2018.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Op basis van de huidige betaalcapaciteit - na normalisatie van de jaarcijfers 2016 - wordt circa 78% van de vrij beschikbare cashflow aangewend om aan de betaalverplichting van deze lening te kunnen voldoen. Op basis van de prognose wordt in 2017 19% en in 2018 15% van de vrij beschikbare cashflow benut om aan de betaalverplichting te kunnen voldoen.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
De huidige locatie wordt door ons gehuurd. 

Profiel_15976_2_214146.jpg

Bedrijfspand Raamsdonksveer

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Wij tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Bij de financiering van dit project zijn geen andere partijen betrokken. De reeds lopende lening is aangegaan bij huisbankier Rabobank.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van de geldnemer Permanento Beheer B.V.

Medegeldnemers zijn:
 • Permanento Edge-IT B.V. (G-PD% 1,19% en Creditsafe score 55)
 • Permanento Industrial Components B.V. (G-PD% 3,13% en Creditsafe score 47)
 • Permanento Industrial Bonding Solutions B.V. (G-PD% 0,14% en Creditsafe score 73)
 • Stichting Administratiekantoor Permanento Beheer (G-PD% 0,07% en Creditsafe score 66)
 • Rofin B.V., persoonlijke holding van dhr. R. Ros (G-PD% 1,21% en Creditsafe score 27)
 • H. Ros Beheer B.V., persoonlijke holding van dhr. H. Ros (G-PD% 0,46% en Creditsafe score 57)
 • De heer R. Ros, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé, deze is van morele waarde.
 • De heer H. Ros, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé, deze is van morele waarde.
Deze aanvraag is beoordeeld en geclassificeerd op basis van de genormaliseerde geconsolideerde jaarcijfers 2016. Bij het bepalen van de classificatie is geen rekening gehouden met de betaalcapaciteit uit de activiteiten in Azië.

De ondernemers worden doorlopend begeleid door Credion Roosendaal/Breda, vertegenwoordigd door de heer Van Baardewijk. De intermediair heeft inzage in de administratie en heeft periodiek overleg met ondernemers.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500003497donderdag 29 juni 2017
€ 200015541donderdag 29 juni 2017
€ 100019020donderdag 29 juni 2017
€ 100013615donderdag 29 juni 2017
€ 100025491donderdag 29 juni 2017
€ 100009551donderdag 29 juni 2017
€ 100017059donderdag 29 juni 2017
€ 300020016donderdag 29 juni 2017
€ 500012932donderdag 29 juni 2017
€ 200018736donderdag 29 juni 2017
€ 500022518donderdag 29 juni 2017
€ 300026552donderdag 29 juni 2017
€ 200010915donderdag 29 juni 2017
€ 100021341donderdag 29 juni 2017
€ 1.000018566donderdag 29 juni 2017
€ 200021106donderdag 29 juni 2017
€ 200024006donderdag 29 juni 2017
€ 100020963donderdag 29 juni 2017
€ 400027265donderdag 29 juni 2017
€ 500006704donderdag 29 juni 2017
€ 1.000027136donderdag 29 juni 2017
€ 200015916donderdag 29 juni 2017
€ 500008639donderdag 29 juni 2017
€ 100021767donderdag 29 juni 2017
€ 100005104donderdag 29 juni 2017
€ 200022499donderdag 29 juni 2017
€ 100020146donderdag 29 juni 2017
€ 300015595donderdag 29 juni 2017
€ 500011688donderdag 29 juni 2017
€ 200018187donderdag 29 juni 2017
€ 1.000027266donderdag 29 juni 2017
€ 500006920donderdag 29 juni 2017
€ 100015804donderdag 29 juni 2017
€ 100018353donderdag 29 juni 2017
€ 300025480donderdag 29 juni 2017
€ 100026179donderdag 29 juni 2017
€ 200025572donderdag 29 juni 2017
€ 200027133donderdag 29 juni 2017
€ 100026933donderdag 29 juni 2017
€ 500025078donderdag 29 juni 2017
€ 500025483donderdag 29 juni 2017
€ 1.000003032donderdag 29 juni 2017
€ 1.000003667donderdag 29 juni 2017
€ 200001939donderdag 29 juni 2017
€ 200004661donderdag 29 juni 2017
€ 100002025donderdag 29 juni 2017
€ 5.700024561donderdag 29 juni 2017
€ 200014422donderdag 29 juni 2017
€ 200001954donderdag 29 juni 2017
€ 200014442donderdag 29 juni 2017
€ 100012684donderdag 29 juni 2017
€ 500026106donderdag 29 juni 2017
€ 100016312donderdag 29 juni 2017
€ 200013172donderdag 29 juni 2017
€ 100025698donderdag 29 juni 2017
€ 100025879donderdag 29 juni 2017
€ 400018530donderdag 29 juni 2017
€ 200023726donderdag 29 juni 2017
€ 200012541donderdag 29 juni 2017
€ 2.000009972donderdag 29 juni 2017
€ 100027003donderdag 29 juni 2017
€ 1.000020183donderdag 29 juni 2017
€ 200010687donderdag 29 juni 2017
€ 400023942donderdag 29 juni 2017
€ 200021546donderdag 29 juni 2017
€ 3.000024622donderdag 29 juni 2017
€ 100017368donderdag 29 juni 2017
€ 200026947donderdag 29 juni 2017
€ 500017576donderdag 29 juni 2017
€ 100005622donderdag 29 juni 2017
€ 200019533donderdag 29 juni 2017
€ 100027217donderdag 29 juni 2017
€ 500020484donderdag 29 juni 2017
€ 1.000026424donderdag 29 juni 2017
€ 1.000001918donderdag 29 juni 2017
€ 100013208donderdag 29 juni 2017
€ 1.000007595donderdag 29 juni 2017
€ 1.000006079donderdag 29 juni 2017
€ 100023718donderdag 29 juni 2017
€ 100018221donderdag 29 juni 2017
€ 200026781donderdag 29 juni 2017
€ 100017212donderdag 29 juni 2017
€ 200026892donderdag 29 juni 2017
€ 500026988donderdag 29 juni 2017
€ 300017223donderdag 29 juni 2017
€ 500026949donderdag 29 juni 2017
€ 100023835donderdag 29 juni 2017
€ 100027271donderdag 29 juni 2017
€ 100023768donderdag 29 juni 2017
€ 3.500017661donderdag 29 juni 2017
€ 200014531donderdag 29 juni 2017
€ 200025547donderdag 29 juni 2017
€ 300005417donderdag 29 juni 2017
€ 500016475donderdag 29 juni 2017
€ 100022572donderdag 29 juni 2017
€ 300024616donderdag 29 juni 2017
€ 1.000025291donderdag 29 juni 2017
€ 500006904donderdag 29 juni 2017
€ 100018484donderdag 29 juni 2017
€ 200006875donderdag 29 juni 2017
€ 500015285donderdag 29 juni 2017
€ 400018985donderdag 29 juni 2017
€ 500006421donderdag 29 juni 2017
€ 400026556donderdag 29 juni 2017
€ 2.500017538donderdag 29 juni 2017
€ 200010011donderdag 29 juni 2017
€ 200017311donderdag 29 juni 2017
€ 200025594donderdag 29 juni 2017
€ 100014942donderdag 29 juni 2017
€ 100016428donderdag 29 juni 2017
€ 1.000013626donderdag 29 juni 2017
€ 500019147donderdag 29 juni 2017
€ 100018639donderdag 29 juni 2017
€ 200018150donderdag 29 juni 2017
€ 700007762donderdag 29 juni 2017
€ 200004914vrijdag 30 juni 2017
€ 100026253vrijdag 30 juni 2017
€ 300027197vrijdag 30 juni 2017
€ 200021421vrijdag 30 juni 2017
€ 200005479vrijdag 30 juni 2017
€ 600013821vrijdag 30 juni 2017
€ 1.000015399vrijdag 30 juni 2017
€ 100007205vrijdag 30 juni 2017
€ 100005094vrijdag 30 juni 2017
€ 200010667vrijdag 30 juni 2017
€ 100010785vrijdag 30 juni 2017
€ 400016565vrijdag 30 juni 2017
€ 300016566vrijdag 30 juni 2017
€ 500009052vrijdag 30 juni 2017
€ 500013177vrijdag 30 juni 2017
€ 100006493vrijdag 30 juni 2017
€ 300015848vrijdag 30 juni 2017
€ 500013724vrijdag 30 juni 2017
€ 1.000010748vrijdag 30 juni 2017
€ 300026578vrijdag 30 juni 2017
€ 200021870vrijdag 30 juni 2017
€ 500008019vrijdag 30 juni 2017
€ 100012163vrijdag 30 juni 2017
€ 200014996vrijdag 30 juni 2017
€ 400026824vrijdag 30 juni 2017
€ 100027089vrijdag 30 juni 2017
€ 100019048vrijdag 30 juni 2017
€ 100019361vrijdag 30 juni 2017
€ 100012076vrijdag 30 juni 2017
€ 200006066vrijdag 30 juni 2017
€ 2.000024592vrijdag 30 juni 2017
€ 100024507vrijdag 30 juni 2017
€ 1.500004847vrijdag 30 juni 2017
€ 500025099vrijdag 30 juni 2017
€ 500009988vrijdag 30 juni 2017
€ 1.000026865vrijdag 30 juni 2017
€ 200012617vrijdag 30 juni 2017
€ 200026540vrijdag 30 juni 2017
€ 500026820vrijdag 30 juni 2017
€ 200016883vrijdag 30 juni 2017
€ 300016581vrijdag 30 juni 2017
€ 100027021vrijdag 30 juni 2017
€ 2.000024288vrijdag 30 juni 2017
€ 500004502vrijdag 30 juni 2017
€ 400014500vrijdag 30 juni 2017
€ 1.000015016vrijdag 30 juni 2017
€ 400008664vrijdag 30 juni 2017
€ 100017241vrijdag 30 juni 2017
€ 500022000vrijdag 30 juni 2017
€ 100012564vrijdag 30 juni 2017
€ 100013610vrijdag 30 juni 2017
€ 400011643vrijdag 30 juni 2017
€ 1.000008049vrijdag 30 juni 2017
€ 100025674vrijdag 30 juni 2017
€ 200018719vrijdag 30 juni 2017
€ 3.000025955vrijdag 30 juni 2017
€ 200024338vrijdag 30 juni 2017
€ 200027191vrijdag 30 juni 2017
€ 200023618vrijdag 30 juni 2017
€ 100020864vrijdag 30 juni 2017
€ 300006090zaterdag 1 juli 2017
€ 500023749zaterdag 1 juli 2017
€ 100027275zaterdag 1 juli 2017
€ 500026561zaterdag 1 juli 2017
€ 500015130zaterdag 1 juli 2017
€ 100003525zaterdag 1 juli 2017
€ 100025333zaterdag 1 juli 2017
€ 300008276zaterdag 1 juli 2017
€ 1.000012907zaterdag 1 juli 2017
€ 500013771zaterdag 1 juli 2017
€ 1.000027048zaterdag 1 juli 2017
€ 2.500015127zaterdag 1 juli 2017
€ 500026547zaterdag 1 juli 2017
€ 300008605zaterdag 1 juli 2017
€ 500015135zaterdag 1 juli 2017
€ 100027052zaterdag 1 juli 2017
€ 100027276zaterdag 1 juli 2017
€ 200010935zaterdag 1 juli 2017
€ 300020406zaterdag 1 juli 2017
€ 3.000017001zaterdag 1 juli 2017
€ 500023395zaterdag 1 juli 2017
€ 1.500017706zaterdag 1 juli 2017
€ 2.000019276zaterdag 1 juli 2017
€ 500017736zaterdag 1 juli 2017
€ 500019182zaterdag 1 juli 2017
€ 1.000027278zaterdag 1 juli 2017
€ 500023740zaterdag 1 juli 2017
€ 1.000025749zondag 2 juli 2017
€ 200015627zondag 2 juli 2017
€ 500003391zondag 2 juli 2017
€ 100027279zondag 2 juli 2017
€ 500027281zondag 2 juli 2017
€ 100020995zondag 2 juli 2017
€ 100025321zondag 2 juli 2017
€ 200006263zondag 2 juli 2017
€ 200006821zondag 2 juli 2017
€ 1.000026882zondag 2 juli 2017
€ 200001250zondag 2 juli 2017
€ 1.000027284zondag 2 juli 2017
€ 500021847zondag 2 juli 2017
€ 500001386zondag 2 juli 2017
€ 300027285zondag 2 juli 2017
€ 200016740zondag 2 juli 2017
€ 200003319zondag 2 juli 2017
€ 300016721zondag 2 juli 2017
€ 100015722zondag 2 juli 2017
€ 200026885zondag 2 juli 2017
€ 2.000004479zondag 2 juli 2017
€ 1.000010952zondag 2 juli 2017
€ 200019461zondag 2 juli 2017
€ 100002106zondag 2 juli 2017
€ 500027286zondag 2 juli 2017
€ 200014012zondag 2 juli 2017
€ 100008773zondag 2 juli 2017
€ 100026831zondag 2 juli 2017
€ 200005185maandag 3 juli 2017
€ 200004393maandag 3 juli 2017
€ 100020241maandag 3 juli 2017
€ 500026065maandag 3 juli 2017
€ 200026133maandag 3 juli 2017
€ 100026649maandag 3 juli 2017
€ 100026630maandag 3 juli 2017
€ 200013156maandag 3 juli 2017
€ 100009782maandag 3 juli 2017
€ 100010226maandag 3 juli 2017
€ 500016966maandag 3 juli 2017
€ 500019930maandag 3 juli 2017
€ 300016206maandag 3 juli 2017
€ 1.000027134maandag 3 juli 2017
€ 500023215maandag 3 juli 2017
€ 100004245maandag 3 juli 2017
€ 1.000024308maandag 3 juli 2017
€ 400026971maandag 3 juli 2017
€ 100017411maandag 3 juli 2017
€ 100003198maandag 3 juli 2017
€ 300026570maandag 3 juli 2017
€ 100012251maandag 3 juli 2017
€ 200012204maandag 3 juli 2017
€ 200017077maandag 3 juli 2017
€ 100023666maandag 3 juli 2017
€ 100011605maandag 3 juli 2017
€ 2.000023474maandag 3 juli 2017
€ 500020285dinsdag 4 juli 2017
€ 1.000023672dinsdag 4 juli 2017
€ 100003944dinsdag 4 juli 2017
€ 100021679dinsdag 4 juli 2017
€ 300025817dinsdag 4 juli 2017
€ 500016393dinsdag 4 juli 2017
€ 500012143dinsdag 4 juli 2017
€ 500019537dinsdag 4 juli 2017
€ 100015028dinsdag 4 juli 2017
€ 1.000026855dinsdag 4 juli 2017
€ 100023659dinsdag 4 juli 2017
€ 100023561dinsdag 4 juli 2017
€ 300014823dinsdag 4 juli 2017
€ 400014496dinsdag 4 juli 2017
€ 500014360dinsdag 4 juli 2017
€ 100022667dinsdag 4 juli 2017
€ 200025690dinsdag 4 juli 2017
€ 300027112dinsdag 4 juli 2017
€ 500016604dinsdag 4 juli 2017
€ 100002949dinsdag 4 juli 2017
€ 400014187dinsdag 4 juli 2017
€ 500006817woensdag 5 juli 2017
€ 200015579woensdag 5 juli 2017
€ 100009025woensdag 5 juli 2017
€ 500014163woensdag 5 juli 2017
€ 100008806woensdag 5 juli 2017
€ 5.000026213woensdag 5 juli 2017
€ 1.000014326woensdag 5 juli 2017
€ 200017657woensdag 5 juli 2017
€ 200027000woensdag 5 juli 2017
€ 2.500006809woensdag 5 juli 2017
€ 300011723woensdag 5 juli 2017
€ 200025120woensdag 5 juli 2017
€ 100010995woensdag 5 juli 2017
€ 3.000027309woensdag 5 juli 2017
€ 500027311woensdag 5 juli 2017
€ 500022139woensdag 5 juli 2017
€ 100024702woensdag 5 juli 2017
€ 2.000027111woensdag 5 juli 2017
€ 100003116woensdag 5 juli 2017
€ 500007921woensdag 5 juli 2017
€ 500027033woensdag 5 juli 2017
€ 500007622woensdag 5 juli 2017
€ 100019976donderdag 6 juli 2017
€ 1.000022015donderdag 6 juli 2017
€ 300023911donderdag 6 juli 2017
€ 1.000027317donderdag 6 juli 2017
€ 800002961donderdag 6 juli 2017
€ 100021712donderdag 6 juli 2017
€ 500002621donderdag 6 juli 2017
€ 300006498donderdag 6 juli 2017
€ 100016550donderdag 6 juli 2017
€ 300022010donderdag 6 juli 2017
€ 200021358vrijdag 7 juli 2017
€ 100027325vrijdag 7 juli 2017
€ 100010703vrijdag 7 juli 2017
€ 500014637vrijdag 7 juli 2017
€ 100027036vrijdag 7 juli 2017
€ 100011252vrijdag 7 juli 2017
€ 1.000022600vrijdag 7 juli 2017
€ 100013699vrijdag 7 juli 2017
€ 200014263vrijdag 7 juli 2017
€ 100013190vrijdag 7 juli 2017
€ 200026617vrijdag 7 juli 2017
€ 200026618vrijdag 7 juli 2017
€ 400016700zaterdag 8 juli 2017
€ 100012087zaterdag 8 juli 2017
€ 5.000025407zaterdag 8 juli 2017
€ 200026430zaterdag 8 juli 2017
€ 100021660zaterdag 8 juli 2017
€ 500025091zaterdag 8 juli 2017
€ 100015815zondag 9 juli 2017
€ 500025419zondag 9 juli 2017
€ 500017227zondag 9 juli 2017
€ 100026990zondag 9 juli 2017
€ 200027333zondag 9 juli 2017
€ 300021387zondag 9 juli 2017
€ 2.000027334zondag 9 juli 2017
€ 200014784maandag 10 juli 2017
€ 100015592maandag 10 juli 2017
€ 500026864maandag 10 juli 2017
€ 500027340maandag 10 juli 2017
€ 200018894dinsdag 11 juli 2017
€ 100021541dinsdag 11 juli 2017
€ 100012090dinsdag 11 juli 2017
€ 500015785dinsdag 11 juli 2017
€ 500021284dinsdag 11 juli 2017
€ 1.000027346dinsdag 11 juli 2017
€ 500024012dinsdag 11 juli 2017
€ 100027351dinsdag 11 juli 2017
€ 200016260dinsdag 11 juli 2017
€ 100018183woensdag 12 juli 2017
€ 200027072woensdag 12 juli 2017
€ 100010006woensdag 12 juli 2017
€ 500027353woensdag 12 juli 2017
€ 200017811woensdag 12 juli 2017
€ 1.000027342woensdag 12 juli 2017
€ 100019685woensdag 12 juli 2017
€ 1.500008118woensdag 12 juli 2017
€ 1.000027359woensdag 12 juli 2017
€ 200017078woensdag 12 juli 2017
€ 100025826woensdag 12 juli 2017
€ 200019563donderdag 13 juli 2017
€ 200024954donderdag 13 juli 2017
€ 500019438donderdag 13 juli 2017
€ 1.000027195donderdag 13 juli 2017
€ 100008300donderdag 13 juli 2017
€ 300024834donderdag 13 juli 2017
€ 200006189donderdag 13 juli 2017
€ 400013742donderdag 13 juli 2017
€ 100014786donderdag 13 juli 2017
€ 200026271donderdag 13 juli 2017
€ 1.000025342donderdag 13 juli 2017
€ 100025280donderdag 13 juli 2017
€ 1.000026964donderdag 13 juli 2017
€ 1.000024186donderdag 13 juli 2017
€ 2.500026423donderdag 13 juli 2017
€ 1.000004206donderdag 13 juli 2017
€ 300015484vrijdag 14 juli 2017
€ 500005523vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000004807vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000020276vrijdag 14 juli 2017
€ 2.500004773vrijdag 14 juli 2017
€ 400007945vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000007084vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000014985vrijdag 14 juli 2017
€ 100020960vrijdag 14 juli 2017
€ 500008202vrijdag 14 juli 2017
€ 500004369vrijdag 14 juli 2017
€ 100001212vrijdag 14 juli 2017
€ 100012102vrijdag 14 juli 2017
€ 500006064vrijdag 14 juli 2017
€ 500003683vrijdag 14 juli 2017
€ 300026340vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000016836vrijdag 14 juli 2017
€ 200026845vrijdag 14 juli 2017
€ 300027375vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000012128zaterdag 15 juli 2017
€ 1.000013206zaterdag 15 juli 2017
€ 1.500002008zaterdag 15 juli 2017
€ 500007507zaterdag 15 juli 2017
€ 500027376zaterdag 15 juli 2017
€ 100007713zaterdag 15 juli 2017
€ 1.000010513zaterdag 15 juli 2017
€ 500010369zondag 16 juli 2017
€ 600019801zondag 16 juli 2017
€ 400019892zondag 16 juli 2017
€ 200021582zondag 16 juli 2017
€ 100024017zondag 16 juli 2017
€ 500002912zondag 16 juli 2017
€ 1.000006531zondag 16 juli 2017
€ 500002439zondag 16 juli 2017
€ 300026782zondag 16 juli 2017
€ 500025823zondag 16 juli 2017
€ 500027382zondag 16 juli 2017
€ 100008987zondag 16 juli 2017
€ 1.000021210maandag 17 juli 2017
€ 1.000023406maandag 17 juli 2017
€ 200006073maandag 17 juli 2017
€ 2.500016410maandag 17 juli 2017
€ 100026005maandag 17 juli 2017
€ 100008864maandag 17 juli 2017
€ 100024187maandag 17 juli 2017
€ 500013721maandag 17 juli 2017
€ 200027384maandag 17 juli 2017
€ 500016111maandag 17 juli 2017
€ 300017195maandag 17 juli 2017
€ 500027365maandag 17 juli 2017
€ 2.000016886dinsdag 18 juli 2017
€ 500027064dinsdag 18 juli 2017
€ 1.000017362dinsdag 18 juli 2017
€ 100027395dinsdag 18 juli 2017
€ 5.000012372dinsdag 18 juli 2017
€ 200011016dinsdag 18 juli 2017
€ 300004509dinsdag 18 juli 2017
€ 100019253dinsdag 18 juli 2017
€ 100008633woensdag 19 juli 2017
€ 300018878woensdag 19 juli 2017
€ 200025507woensdag 19 juli 2017
€ 300027405woensdag 19 juli 2017
€ 1.000002060woensdag 19 juli 2017
€ 1.000027406woensdag 19 juli 2017
€ 500015440woensdag 19 juli 2017
€ 1.000014624woensdag 19 juli 2017
€ 1.000015534woensdag 19 juli 2017
€ 500027367woensdag 19 juli 2017
€ 100021428woensdag 19 juli 2017
€ 400008432woensdag 19 juli 2017
€ 1.000016420woensdag 19 juli 2017
€ 200000122woensdag 19 juli 2017
€ 200025316woensdag 19 juli 2017
€ 100027129woensdag 19 juli 2017
€ 200021253donderdag 20 juli 2017
€ 100026174donderdag 20 juli 2017
€ 300027417donderdag 20 juli 2017
€ 300026626donderdag 20 juli 2017
€ 300010676donderdag 20 juli 2017
€ 200015721donderdag 20 juli 2017
€ 100017544donderdag 20 juli 2017
€ 100014167donderdag 20 juli 2017
€ 300027422donderdag 20 juli 2017
€ 100026638donderdag 20 juli 2017
€ 200021916vrijdag 21 juli 2017
€ 300002107vrijdag 21 juli 2017
€ 500024631vrijdag 21 juli 2017
€ 200027128vrijdag 21 juli 2017
€ 200024108vrijdag 21 juli 2017
€ 1.000027431vrijdag 21 juli 2017
€ 3.000024491zaterdag 22 juli 2017
€ 200022900zaterdag 22 juli 2017
€ 100027438zaterdag 22 juli 2017
€ 5.000023788zaterdag 22 juli 2017
€ 200016906zaterdag 22 juli 2017
€ 100013507zondag 23 juli 2017
€ 100021441zondag 23 juli 2017
€ 1.000026510zondag 23 juli 2017
€ 1.000008631zondag 23 juli 2017
€ 1.000025741zondag 23 juli 2017
€ 200022620zondag 23 juli 2017
€ 500027449zondag 23 juli 2017
€ 500005916zondag 23 juli 2017