Nieuws
Vacature Crowdfundbemiddelaar
09-10-2017
Geldvoorelkaar.nl - het grootste crowdfundingplatform van Nederland - heeft sterke groei am...
lees verder
Aanpassing Algemene Voorwaarden
06-10-2017
Per 6 oktober 2017 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. De wijzigingen betreffen artikelen 15...
lees verder
Vacature Communicatiemedewerker m/v
25-09-2017
Geldvoorelkaar.nl - het grootste crowdfundingplatform van Nederland - blijft een sterke groei do...
lees verder
Project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is succesvol afgerond! MDF blikt terug op het afgelopen jaar
21-09-2017
Het project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is een van de eerste aflossingsvrije...
lees verder
Crowdfunding in beweging: groei en regulering moeten samengaan
14-09-2017
Met name kritiek moet gekoesterd en benut worden om de branche verder te ontwikkelen. ...
lees verder
Voorfinanciering voorraden
Sportief Opgewekt
Project:
16003 Zakelijk
Leendoel:
Voorfinanciering voorraden
Classificatie:
n.v.t.
G-PD percentage:
1,55
Creditsafe score:
42
Zekerheden:
PR
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 215.000
Geinvesteerd:
€ 215.000
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
5,5%
Looptijd:
12 maanden
100%
Over mij
Branche: Duurzame energie
Producten en/of diensten: Verduurzamen Sportclubs
Aantal medewerkers: 4 oprichters, geen personeel
Oprichtingsdatum: 3-12-2015
Social media: Twitter  Facebook  LinkedIn
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Sportief Opgewekt BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Nuvoton BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Nuvoton Investments BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Slim Opgewekt Gelderland BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe HD Holding BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Wieggers Holding BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Sekender Enterprise BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Hullegie Holding BV.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
Sportief Opgewekt B.V. helpt sportclubs met de verduurzaming van hun accommodatie. Met ons actieve sportverenigingsleven is Nederland uniek in de wereld. Vele vrijwilligers zorgen er wekelijks voor dat meer dan 5 miljoen Nederlanders betaalbaar kunnen sporten. Helaas staan steeds meer clubs onder financiële druk door dalende aantallen leden, sponsoren en vrijwilligers. Door te investeren in duurzaamheid gaan de energielasten omlaag en blijft er meer geld over voor sport.

Onderdeel van de aanpak is dat we bij iedere club een uniek monitoringsscherm in de kantine ophangen waarop de resultaten van de duurzame opwekking en besparing zijn te volgen. Hiermee bereiken we tevens meer bewustwording over duurzame energie. Het scherm biedt ook de mogelijkheid om sponsoren onder de aandacht te brengen, wat voor extra inkomsten kan zorgen.
 
Profiel_16003_2_141520.jpg

Voorbeeld monitoringsscherm

Eén van de sportclubs die het afgelopen jaar is verduurzaamd door Sportief Opgewekt B.V. met behulp van de crowd is voetbalvereniging VDZ uit Arnhem

Na een succesvolle crowdfunding actie voor verduurzaming van sportclubs in 2016, welke inmiddels volledig is gerealiseerd en afgelost, start Sportief Opgewekt nu deze nieuwe crowdfunding campagne. Het doel is om 16 al getekende opdrachten verbonden aan Sportief Opgewekt B.V. opnieuw via crowdfunding voor te financieren. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Op dit moment hebben 16 sportclubs  gekozen voor Sportief Opgewekt B.V. en de handtekening gezet onder een contract waarmee Sportief Opgewekt B.V. hen gaat voorzien van zonnepanelen. Om dit realiseren zijn er drie containers zonnepanelen nodig, één container zonnepanelen kost € 107.500,-.  De sportclubs betalen hun rekening (grotendeels) pas na oplevering. Sportief Opgewekt B.V. wil de inkoop van twee containers zonnepanelen middels crowdfunding voorfinancieren. De derde container wordt betaald uit eigen middelen.  

Profiel_16003_2_075328.jpg

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Inkoop 3 containers zonnepanelen
€ 322.500,-
Af: Eigen inbreng
€ 107.500,- 
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 215.000,-

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Om onze ambities waar te maken en de uitvoering van de projecten te versnellen, vragen we nu hulp van de crowd via Geldvoorelkaar.nl. Gezamenlijk met de crowd gaan we voor een duurzame wereld!

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
De organisatie is als volgt opgezet:

Profiel_16003_2_141615.jpg

Moedermaatschappij Nuvoton B.V. ontwikkelt nieuwe concepten die de markt doorbreken en bijdragen aan een duurzamere wereld. De bewezen aanpak voor de sportclubs wordt gerealiseerd in Sportief Opgewekt B.V. Naast de drie initiatiefnemers kan Sportief Opgewekt B.V. rekenen op de inbreng qua kennis en technische ondersteuning van alle dochterondernemingen en de moedermaatschappij. Nuvoton Investments B.V. en Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds B.V. zijn opgericht om scholen te faciliteren in een duurzaamheidslening. Slim Opgewekt Gelderland B.V. richt zich op het verduurzamen van scholen in het basis en voortgezet onderwijs. 

Lucas Hullegie heeft de dagelijkse leiding over Sportief Opgewekt B.V. Hij heeft een duurzaam hart en een achtergrond in de sport. Hij weet wat sportclubs beweegt. 

Profiel_16003_2_080321.jpg

Lucas Hullegie

Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?
Binnen de Nuvoton Groep wordt voor Sportief Opgewekt B.V. in 2017 enkelvoudig een omzet verwacht van € 1,8 mln (incl BTW). Dit is voor 90% gebaseerd op de reeds gecontracteerde clubs.

Nuvoton groep als geheel geconsolideerd:

Boekjaar
Omzet (excl.BTW)
Resultaat (excl. BTW)
2014
€    806.000,-
€ - 176.000,-
2015
€ 2.223.000,-
€ - 147.000,-
2016 
€ 2.713.000,-
€   291.000,- 
2017 (prognose)
€ 7.000.000,-
€   448.000,-

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
Vanaf maart kan door sportief Opgewekt B.V. gestart worden met de uitvoering van de gecontracteerde projecten. Deze dienen uiterlijk in december opgeleverd te worden. Parallel daaraan wordt ingezet op minimaal 10% aan extra projecten (niet afhankelijk van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties). 
Voor Nuvoton groep is een forse stijging aan omzet te verwachten in 2017. Dit komt omdat er gedurende 2016 al een dusdanig grote portefeuille is opgebouwd dat het resultaat ook in dit boekjaar mag worden verwacht. Deze stijging is het effect van gepleegde bedrijfsinvesteringen in 2014 en 2015.

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Sportief Opgewekt B.V. werd eind 2015 officieel opgericht. Vervolgens is vanuit de moedermaatschappij Nuvoton € 75.000,- eigen vermogen ingebracht en vanuit het GVI fonds (= Gelderland voor Innovatie) van de provincie Gelderland nog eens € 75.000,-. De openingsbalans bedraagt daarmee € 150.000,- waarvan 50% eigen vermogen. In 2016 is een positief resultaat behaald waardoor het eigen vermogen is gestegen ten opzichte van het ingebrachte kapitaal.

Nuvoton B.V. is 80% aandeelhouder van Sportief Opgewekt B.V. en beschikt na haar start in 2012 per ultimo 2016 nog over € 250.000,- achtergesteld vermogen, ingebracht door zowel de aandeelhouders als het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland B.V. Hieronder een overzicht van het verloop van de geconsolideerde vermogensontwikkeling van Nuvoton B.V.

Boekjaar
Eigen Vermogen
Achtergestelde leningen 
Garantie Vermogen
Balanstotaal
Solvabiliteit in %
2014
€  - 149.000,-
€ 120.000,-
€  -  29.000,-
€    400.000,-
- 7 %
2015
€  - 296.000,-
€ 474.000,-
€  - 178.000,-
€ 2.126.000,-
- 8 %
2016
€  -   23.000,-
€ 250.000,-
€    227.000,-
€ 1.964.000,-
12 %
2017 (prognose)
€    400.000,-
€  75.000,-
€    475.000,-
€ 1.793.000,-
26 %    

De door Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland B.V. aan Slim opgewekt Gelderland B.V. ter beschikking gestelde achtergestelde lening (per 31-12-2016 ad € 250.000,-) mag uitsluitend aangewend worden voor de (voor) financiering en realisatie van de projecten in de provincie Gelderland. De achterstelling is niet van toepassing op de onderhavige ten behoeve van Sportief Opgewekt B.V. gevraagde financiering via Geldvoorelkaar.nl.

Jaarcijfers en prognoses zijn opgesteld door vhm accountants & belastingadviseurs.

Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen?
Zodra de zonnepanelen zijn ingekocht, start de uitvoering van de projecten. Bij oplevering betalen de clubs waarmee de lening weer wordt afgelost. Het gaat dus om het voorfinancieren van de voorraad. In onderstaand schema staat hoe dit in de praktijk werkt:

Profiel_16003_2_184526.jpg

De totale uitvoering van de projecten is gepland in een periode van 12 maanden.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het bedrijfspand wordt gehuurd.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
De voorraad zonnepanelen die wordt ingekocht dient als onderpand gedurende de uitvoering. Alle contracten zijn al gesloten waardoor de voorraad zeker geplaatst wordt. Door de grootschalige inkoop kan onder de vrije verkoopwaarde worden ingekocht. Verder wordt door de holdings van alle aandeelhouders tezamen een borg afgegeven ter hoogte van het volledige investeringsbedrag. 

Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Nee.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van de geldnemer Sportief Opgewekt B.V. 

Medegeldnemers zijn:
  • Nuvoton B.V. (G-PD% 1,32% en Creditsafe score 28)
  • Nuvoton Investments B.V. (G-PD% 0,29% en Creditsafe score onbekend)
  • Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds B.V. (G-PD% 0,56% en Creditsafe score onbekend)
  • Slim Opgewekt Gelderland B.V. (G-PD% 2,93% en Creditsafe score 9)
Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé doch de 4 aandeelhouders ondertekenen als zekerheid voor deze lening naar rato van hun (in)directe belang een borgstelling:
  • HD Holding B.V. (G-PD% 0,59% en Creditsafe score 31) – borgstelling € 60.000,-
  • Wieggers Holding B.V. (G-PD% 0,19% en Creditsafe score 30) – borgstelling € 60.000,-
  • Sekender Enterprise B.V. (G-PD% 0,42% en Creditsafe score 33) – borgstelling € 60.000,-
  • Hullegie Holding B.V. (G-PD% 0,21% en Creditsafe score 54) – borgstelling € 35.000,-
De gepubliceerde creditsafe scores zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2014. Definitieve cijfers 2015 / 2016 zijn in bezit van Geldvoorelkaar.nl en bevestigen de getoonde omzetten en balansposities. De cijfers 2015 / 2016 zijn reeds gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, maar nog niet digitaal verwerkt, waardoor de getoonde creditsafe scores niet volledig representatief zijn. 

Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing plaats. De rente- en aflossingsbetaling vindt plaats na 12 maanden. De overeenkomsten die ten grondslag liggen aan dit project zijn aanwezig bij Geldvoorelkaar.nl. Uiteraard zijn de ratio's van de onderneming, waaronder ook de cashflow, getoetst en als ruim voldoende beoordeeld. De cashflow op zichzelf is bij een dergelijke aflossingsvrije lening niet bepalend voor een mogelijke risicoclassificatie. Zie voor een verdere toelichting op de classificatie deze pagina.

Zoals in de pitch is opgenomen, is er sprake van pandrecht op de voorraden waarvoor deze financiering wordt gevraagd. Deze zekerheid wordt vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Het eerdere project bij Geldvoorelkaar.nl is inmiddels volledig afgelost volgens afspraak. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100005609dinsdag 21 maart 2017
€ 100003974dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000009445dinsdag 21 maart 2017
€ 300004683dinsdag 21 maart 2017
€ 100016268dinsdag 21 maart 2017
€ 100024511dinsdag 21 maart 2017
€ 1.400024172dinsdag 21 maart 2017
€ 500015197dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000024378dinsdag 21 maart 2017
€ 100009947dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000008655dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000019326dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000001677dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000017236dinsdag 21 maart 2017
€ 100026414dinsdag 21 maart 2017
€ 100023713dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000014620dinsdag 21 maart 2017
€ 500012087dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000002730dinsdag 21 maart 2017
€ 300004393dinsdag 21 maart 2017
€ 500025483dinsdag 21 maart 2017
€ 200015710dinsdag 21 maart 2017
€ 200008193dinsdag 21 maart 2017
€ 500022093dinsdag 21 maart 2017
€ 4.000024006dinsdag 21 maart 2017
€ 3.500000541dinsdag 21 maart 2017
€ 100017059dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000019087dinsdag 21 maart 2017
€ 100020146dinsdag 21 maart 2017
€ 100016971dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000026213dinsdag 21 maart 2017
€ 100023552dinsdag 21 maart 2017
€ 100012519dinsdag 21 maart 2017
€ 100021106dinsdag 21 maart 2017
€ 500016292dinsdag 21 maart 2017
€ 100008508dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000011849dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000023738dinsdag 21 maart 2017
€ 500014303dinsdag 21 maart 2017
€ 200021591dinsdag 21 maart 2017
€ 500014878dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000025572dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000018150dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000015624dinsdag 21 maart 2017
€ 100013969dinsdag 21 maart 2017
€ 100014442dinsdag 21 maart 2017
€ 100015925dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000007831dinsdag 21 maart 2017
€ 200003453dinsdag 21 maart 2017
€ 200015565dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000022654dinsdag 21 maart 2017
€ 200017984dinsdag 21 maart 2017
€ 300021900dinsdag 21 maart 2017
€ 200014823dinsdag 21 maart 2017
€ 200021708dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000024168dinsdag 21 maart 2017
€ 500025192dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000026106dinsdag 21 maart 2017
€ 500010362dinsdag 21 maart 2017
€ 100012379dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000015440dinsdag 21 maart 2017
€ 200013905dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000013794dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000014062dinsdag 21 maart 2017
€ 300009131dinsdag 21 maart 2017
€ 600005381dinsdag 21 maart 2017
€ 300021054dinsdag 21 maart 2017
€ 500025879dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000025284dinsdag 21 maart 2017
€ 100026416dinsdag 21 maart 2017
€ 100015067dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000005822dinsdag 21 maart 2017
€ 200024193dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000007450dinsdag 21 maart 2017
€ 100004126dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000025726dinsdag 21 maart 2017
€ 500022059dinsdag 21 maart 2017
€ 400014452dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000007462dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000016949dinsdag 21 maart 2017
€ 200016992dinsdag 21 maart 2017
€ 500009875dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000025290dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000007496dinsdag 21 maart 2017
€ 100026375dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000018537dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000013921dinsdag 21 maart 2017
€ 500001954dinsdag 21 maart 2017
€ 500005104dinsdag 21 maart 2017
€ 4.000025291dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000025416dinsdag 21 maart 2017
€ 600005522dinsdag 21 maart 2017
€ 600004186dinsdag 21 maart 2017
€ 300024714dinsdag 21 maart 2017
€ 100014786dinsdag 21 maart 2017
€ 100016457dinsdag 21 maart 2017
€ 100023250dinsdag 21 maart 2017
€ 300009815dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000009952dinsdag 21 maart 2017
€ 200012085dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000003873dinsdag 21 maart 2017
€ 200008433dinsdag 21 maart 2017
€ 100026269dinsdag 21 maart 2017
€ 400004875dinsdag 21 maart 2017
€ 100017556dinsdag 21 maart 2017
€ 200013986dinsdag 21 maart 2017
€ 300023538dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000013091dinsdag 21 maart 2017
€ 100026248dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000026214dinsdag 21 maart 2017
€ 100012941dinsdag 21 maart 2017
€ 100020963dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000025955dinsdag 21 maart 2017
€ 100026419dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000026417dinsdag 21 maart 2017
€ 4.000009052dinsdag 21 maart 2017
€ 200011696dinsdag 21 maart 2017
€ 200019976dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000018530dinsdag 21 maart 2017
€ 500013250dinsdag 21 maart 2017
€ 400009844dinsdag 21 maart 2017
€ 500013582dinsdag 21 maart 2017
€ 500002621dinsdag 21 maart 2017
€ 200024087dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000005880dinsdag 21 maart 2017
€ 100012808dinsdag 21 maart 2017
€ 100016464dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000001585dinsdag 21 maart 2017
€ 500023790dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000025160dinsdag 21 maart 2017
€ 1.200021882dinsdag 21 maart 2017
€ 100011519dinsdag 21 maart 2017
€ 200015769dinsdag 21 maart 2017
€ 200018187dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000015268dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000006451dinsdag 21 maart 2017
€ 100026420dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000018681dinsdag 21 maart 2017
€ 200019179dinsdag 21 maart 2017
€ 6.000024561dinsdag 21 maart 2017
€ 500023719dinsdag 21 maart 2017
€ 500023579dinsdag 21 maart 2017
€ 200024533dinsdag 21 maart 2017
€ 500020719dinsdag 21 maart 2017
€ 600019292dinsdag 21 maart 2017
€ 100025827dinsdag 21 maart 2017
€ 800005077dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000005997dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000022098dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000015782dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000010505dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000023553dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000016836dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000024036dinsdag 21 maart 2017
€ 300023436dinsdag 21 maart 2017
€ 100014942dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000016535dinsdag 21 maart 2017
€ 100026421dinsdag 21 maart 2017
€ 500026053dinsdag 21 maart 2017
€ 300009571dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000026422dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000005652dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000024610dinsdag 21 maart 2017
€ 200018562dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000018759dinsdag 21 maart 2017
€ 500002069dinsdag 21 maart 2017
€ 500026232dinsdag 21 maart 2017
€ 500004869dinsdag 21 maart 2017
€ 400001799dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000014216dinsdag 21 maart 2017
€ 50.000005464dinsdag 21 maart 2017
€ 500011287dinsdag 21 maart 2017
€ 500022060dinsdag 21 maart 2017
€ 100025757dinsdag 21 maart 2017
€ 2.500026300dinsdag 21 maart 2017
€ 200025120dinsdag 21 maart 2017
€ 500005059dinsdag 21 maart 2017
€ 100021782dinsdag 21 maart 2017
€ 2.500015826woensdag 22 maart 2017
€ 700024405woensdag 22 maart 2017
€ 1.300025846woensdag 22 maart 2017
€ 500013886dinsdag 28 maart 2017