Nieuws
15-10-2019
Vorige week was Geldvoorelkaar.nl te zien op RTL Z, met een korte bedrijfsreportage. Een leuk item...
lees verder
11-10-2019
Cowdfunding voor duurzame ondernemingen Van 2016 tot en met 2018 is via crowdfunding 220 miljoen...
lees verder
09-10-2019
In de zoektocht naar financiering voor startende franchisenemers vond franchiseketen OAMKB een g...
lees verder
03-10-2019
Een vastgoedportefeuille uitbreiden, zonder te beleggen in fysiek vastgoed of in een beleggingsfon...
lees verder
Voorfinanciering voorraden
Sportief Opgewekt
Project:
16003 Zakelijk
Leendoel:
Voorfinanciering voorraden
Classificatie:
n.v.t.
G-PD percentage:
1,55
Creditsafe score:
42
Zekerheden:
PR
Project is afgehandeld
Kredietbedrag:
€ 215.000
Geinvesteerd:
€ 215.000
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
5,5%
Looptijd:
12 maanden
100%
Algemeen
Branche: Duurzame energie
Producten en/of diensten: Verduurzamen Sportclubs
Aantal medewerkers: 4 oprichters, geen personeel
Oprichtingsdatum: 3-12-2015
Social media: Twitter  Facebook  LinkedIn
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Sportief Opgewekt BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Nuvoton BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Nuvoton Investments BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Slim Opgewekt Gelderland BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe HD Holding BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Wieggers Holding BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Sekender Enterprise BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Hullegie Holding BV.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
Sportief Opgewekt B.V. helpt sportclubs met de verduurzaming van hun accommodatie. Met ons actieve sportverenigingsleven is Nederland uniek in de wereld. Vele vrijwilligers zorgen er wekelijks voor dat meer dan 5 miljoen Nederlanders betaalbaar kunnen sporten. Helaas staan steeds meer clubs onder financiële druk door dalende aantallen leden, sponsoren en vrijwilligers. Door te investeren in duurzaamheid gaan de energielasten omlaag en blijft er meer geld over voor sport.

Onderdeel van de aanpak is dat we bij iedere club een uniek monitoringsscherm in de kantine ophangen waarop de resultaten van de duurzame opwekking en besparing zijn te volgen. Hiermee bereiken we tevens meer bewustwording over duurzame energie. Het scherm biedt ook de mogelijkheid om sponsoren onder de aandacht te brengen, wat voor extra inkomsten kan zorgen.
 
Profiel_16003_2_141520.jpg

Voorbeeld monitoringsscherm

Eén van de sportclubs die het afgelopen jaar is verduurzaamd door Sportief Opgewekt B.V. met behulp van de crowd is voetbalvereniging VDZ uit Arnhem

Na een succesvolle crowdfunding actie voor verduurzaming van sportclubs in 2016, welke inmiddels volledig is gerealiseerd en afgelost, start Sportief Opgewekt nu deze nieuwe crowdfunding campagne. Het doel is om 16 al getekende opdrachten verbonden aan Sportief Opgewekt B.V. opnieuw via crowdfunding voor te financieren. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Op dit moment hebben 16 sportclubs  gekozen voor Sportief Opgewekt B.V. en de handtekening gezet onder een contract waarmee Sportief Opgewekt B.V. hen gaat voorzien van zonnepanelen. Om dit realiseren zijn er drie containers zonnepanelen nodig, één container zonnepanelen kost € 107.500,-.  De sportclubs betalen hun rekening (grotendeels) pas na oplevering. Sportief Opgewekt B.V. wil de inkoop van twee containers zonnepanelen middels crowdfunding voorfinancieren. De derde container wordt betaald uit eigen middelen.  

Profiel_16003_2_075328.jpg

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Inkoop 3 containers zonnepanelen
€ 322.500,-
Af: Eigen inbreng
€ 107.500,- 
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 215.000,-

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Om onze ambities waar te maken en de uitvoering van de projecten te versnellen, vragen we nu hulp van de crowd via Geldvoorelkaar.nl. Gezamenlijk met de crowd gaan we voor een duurzame wereld!

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
De organisatie is als volgt opgezet:

Profiel_16003_2_141615.jpg

Moedermaatschappij Nuvoton B.V. ontwikkelt nieuwe concepten die de markt doorbreken en bijdragen aan een duurzamere wereld. De bewezen aanpak voor de sportclubs wordt gerealiseerd in Sportief Opgewekt B.V. Naast de drie initiatiefnemers kan Sportief Opgewekt B.V. rekenen op de inbreng qua kennis en technische ondersteuning van alle dochterondernemingen en de moedermaatschappij. Nuvoton Investments B.V. en Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds B.V. zijn opgericht om scholen te faciliteren in een duurzaamheidslening. Slim Opgewekt Gelderland B.V. richt zich op het verduurzamen van scholen in het basis en voortgezet onderwijs. 

Lucas Hullegie heeft de dagelijkse leiding over Sportief Opgewekt B.V. Hij heeft een duurzaam hart en een achtergrond in de sport. Hij weet wat sportclubs beweegt. 

Profiel_16003_2_080321.jpg

Lucas Hullegie

Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?
Binnen de Nuvoton Groep wordt voor Sportief Opgewekt B.V. in 2017 enkelvoudig een omzet verwacht van € 1,8 mln (incl BTW). Dit is voor 90% gebaseerd op de reeds gecontracteerde clubs.

Nuvoton groep als geheel geconsolideerd:

Boekjaar
Omzet (excl.BTW)
Resultaat (excl. BTW)
2014
€    806.000,-
€ - 176.000,-
2015
€ 2.223.000,-
€ - 147.000,-
2016 
€ 2.713.000,-
€   291.000,- 
2017 (prognose)
€ 7.000.000,-
€   448.000,-

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
Vanaf maart kan door sportief Opgewekt B.V. gestart worden met de uitvoering van de gecontracteerde projecten. Deze dienen uiterlijk in december opgeleverd te worden. Parallel daaraan wordt ingezet op minimaal 10% aan extra projecten (niet afhankelijk van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties). 
Voor Nuvoton groep is een forse stijging aan omzet te verwachten in 2017. Dit komt omdat er gedurende 2016 al een dusdanig grote portefeuille is opgebouwd dat het resultaat ook in dit boekjaar mag worden verwacht. Deze stijging is het effect van gepleegde bedrijfsinvesteringen in 2014 en 2015.

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Sportief Opgewekt B.V. werd eind 2015 officieel opgericht. Vervolgens is vanuit de moedermaatschappij Nuvoton € 75.000,- eigen vermogen ingebracht en vanuit het GVI fonds (= Gelderland voor Innovatie) van de provincie Gelderland nog eens € 75.000,-. De openingsbalans bedraagt daarmee € 150.000,- waarvan 50% eigen vermogen. In 2016 is een positief resultaat behaald waardoor het eigen vermogen is gestegen ten opzichte van het ingebrachte kapitaal.

Nuvoton B.V. is 80% aandeelhouder van Sportief Opgewekt B.V. en beschikt na haar start in 2012 per ultimo 2016 nog over € 250.000,- achtergesteld vermogen, ingebracht door zowel de aandeelhouders als het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland B.V. Hieronder een overzicht van het verloop van de geconsolideerde vermogensontwikkeling van Nuvoton B.V.

Boekjaar
Eigen Vermogen
Achtergestelde leningen 
Garantie Vermogen
Balanstotaal
Solvabiliteit in %
2014
€  - 149.000,-
€ 120.000,-
€  -  29.000,-
€    400.000,-
- 7 %
2015
€  - 296.000,-
€ 474.000,-
€  - 178.000,-
€ 2.126.000,-
- 8 %
2016
€  -   23.000,-
€ 250.000,-
€    227.000,-
€ 1.964.000,-
12 %
2017 (prognose)
€    400.000,-
€  75.000,-
€    475.000,-
€ 1.793.000,-
26 %    

De door Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland B.V. aan Slim opgewekt Gelderland B.V. ter beschikking gestelde achtergestelde lening (per 31-12-2016 ad € 250.000,-) mag uitsluitend aangewend worden voor de (voor) financiering en realisatie van de projecten in de provincie Gelderland. De achterstelling is niet van toepassing op de onderhavige ten behoeve van Sportief Opgewekt B.V. gevraagde financiering via Geldvoorelkaar.nl.

Jaarcijfers en prognoses zijn opgesteld door vhm accountants & belastingadviseurs.

Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen?
Zodra de zonnepanelen zijn ingekocht, start de uitvoering van de projecten. Bij oplevering betalen de clubs waarmee de lening weer wordt afgelost. Het gaat dus om het voorfinancieren van de voorraad. In onderstaand schema staat hoe dit in de praktijk werkt:

Profiel_16003_2_184526.jpg

De totale uitvoering van de projecten is gepland in een periode van 12 maanden.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het bedrijfspand wordt gehuurd.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
De voorraad zonnepanelen die wordt ingekocht dient als onderpand gedurende de uitvoering. Alle contracten zijn al gesloten waardoor de voorraad zeker geplaatst wordt. Door de grootschalige inkoop kan onder de vrije verkoopwaarde worden ingekocht. Verder wordt door de holdings van alle aandeelhouders tezamen een borg afgegeven ter hoogte van het volledige investeringsbedrag. 

Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Nee.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van de geldnemer Sportief Opgewekt B.V. 

Medegeldnemers zijn:
  • Nuvoton B.V. (G-PD% 1,32% en Creditsafe score 28)
  • Nuvoton Investments B.V. (G-PD% 0,29% en Creditsafe score onbekend)
  • Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds B.V. (G-PD% 0,56% en Creditsafe score onbekend)
  • Slim Opgewekt Gelderland B.V. (G-PD% 2,93% en Creditsafe score 9)
Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé doch de 4 aandeelhouders ondertekenen als zekerheid voor deze lening naar rato van hun (in)directe belang een borgstelling:
  • HD Holding B.V. (G-PD% 0,59% en Creditsafe score 31) – borgstelling € 60.000,-
  • Wieggers Holding B.V. (G-PD% 0,19% en Creditsafe score 30) – borgstelling € 60.000,-
  • Sekender Enterprise B.V. (G-PD% 0,42% en Creditsafe score 33) – borgstelling € 60.000,-
  • Hullegie Holding B.V. (G-PD% 0,21% en Creditsafe score 54) – borgstelling € 35.000,-
De gepubliceerde creditsafe scores zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2014. Definitieve cijfers 2015 / 2016 zijn in bezit van Geldvoorelkaar.nl en bevestigen de getoonde omzetten en balansposities. De cijfers 2015 / 2016 zijn reeds gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, maar nog niet digitaal verwerkt, waardoor de getoonde creditsafe scores niet volledig representatief zijn. 

Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing plaats. De rente- en aflossingsbetaling vindt plaats na 12 maanden. De overeenkomsten die ten grondslag liggen aan dit project zijn aanwezig bij Geldvoorelkaar.nl. Uiteraard zijn de ratio's van de onderneming, waaronder ook de cashflow, getoetst en als ruim voldoende beoordeeld. De cashflow op zichzelf is bij een dergelijke aflossingsvrije lening niet bepalend voor een mogelijke risicoclassificatie. Zie voor een verdere toelichting op de classificatie deze pagina.

Zoals in de pitch is opgenomen, is er sprake van pandrecht op de voorraden waarvoor deze financiering wordt gevraagd. Deze zekerheid wordt vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Het eerdere project bij Geldvoorelkaar.nl is inmiddels volledig afgelost volgens afspraak. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.400dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 4.000dinsdag 21 maart 2017
€ 3.500dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 600dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 400dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 4.000dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 600dinsdag 21 maart 2017
€ 600dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 400dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 4.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 400dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.200dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 6.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 600dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 800dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 300dinsdag 21 maart 2017
€ 3.000dinsdag 21 maart 2017
€ 5.000dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 1.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 400dinsdag 21 maart 2017
€ 2.000dinsdag 21 maart 2017
€ 50.000dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 2.500dinsdag 21 maart 2017
€ 200dinsdag 21 maart 2017
€ 500dinsdag 21 maart 2017
€ 100dinsdag 21 maart 2017
€ 2.500woensdag 22 maart 2017
€ 700woensdag 22 maart 2017
€ 1.300woensdag 22 maart 2017
€ 500dinsdag 28 maart 2017