Nieuws
Continuïteitsstrategie Geldvoorelkaar.nl
01-12-2017
Geldvoorelkaar.nl hecht zeer grote waarde aan de belangen van geldnemers en investeerders die ...
lees verder
Geldvoorelkaar.nl introduceert 48-uurs termijn
01-11-2017
Vanaf 1 november 2017 zullen crowdfundingprojecten op Geldvoorelkaar.nl gepubliceerd worden met ...
lees verder
Aanpassing Algemene Voorwaarden
06-10-2017
Per 6 oktober 2017 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. De wijzigingen betreffen artikelen 15...
lees verder
Project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is succesvol afgerond! MDF blikt terug op het afgelopen jaar
21-09-2017
Het project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is een van de eerste aflossingsvrije...
lees verder
Crowdfunding in beweging: groei en regulering moeten samengaan
14-09-2017
Met name kritiek moet gekoesterd en benut worden om de branche verder te ontwikkelen. ...
lees verder
Overname
"De Toegift"
Project:
16049 Zakelijk
Leendoel:
Overname
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,45
Creditsafe score:
21
Zekerheden:
HYPR
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 247.700
Geinvesteerd:
€ 247.700
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
84 maanden
100%
Over mij
Branche: Horeca
Producten en/of diensten: Theaterrestaurant
Aantal medewerkers: 3 fulltimers, 6 oproepkrachten
Oprichtingsdatum:24 maart 2017
Leeftijd: 54 en 43 jaar
Gezinssituatie: Samenwonend met elkaar, geen kinderen
Woonsituatie: Huurwoning
Opleiding: Middelbare hotelschool en HEAO
Hobby's: Film-, theater- en concertbezoek, theatervoorstellingen
geven, schrijven, uit eten gaan, voetbal, tennis en formule 1
BKR score:Laag risico (B)
BKR score:Laag risico (B)
Social media:Twitter Facebook
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe DE TOEGIFT VOF.pdf
Extra zekerheden:Tweede hypotheek, pandrecht op banksaldi, bedrijfsinventaris en voorraad
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? 
Wij, Jeroen Ras en Berry Lussenburg, nemen met onze VOF het bekende theaterrestaurant Klif12 in Den Hoorn op Texel over. Het theater is al meer dan 30 jaar het enige theater op Texel en een begrip in de Nederlandse theaterwereld. Wij veranderen de naam in De Toegift@Klif12; de unieke combinatie van theater en restaurant blijft bestaan! 

De Toegift@Klif12 bestaat uit theaterfaciliteiten en een restaurant met groot buitenterras. Door dit multifunctionele karakter onderscheiden wij ons van de rest van de Texelse horeca. 

Profiel_16049_2_204948.jpg
Profiel_16049_2_205009.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend? 
De overname van Theaterrestaurant Klif12 betreft zowel de exploitatie (met alle toebehoren) als het pand waarin het gevestigd is, Klif 12 te Den Hoorn op Texel. Dit pand heeft volgens taxatie een onderhandse verkoopwaarde van € 665.000,-.

Investeringsbegroting

Aankoop pand Klif 12 te Den Hoorn
€ 660.000,-
Kosten koper Klif 12 te Den Hoorn
€   45.000,-
Overname inventaris
€   55.000,-
Overname goodwill
€   15.000,-
Licht en geluid
€   30.000,-
Look & Feel
€   50.000,-
Werkkapitaal
€   24.500,-
Totaal investering
€ 879.500,-
Af: Eigen middelen
€   20.000,-
Af: Leverancierskrediet
€     4.500,-
Benodigd
€ 855.000,-
Af: Mogelijk BV
€ 300.000,-
Af: Oud-eigenaar
€ 305.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 250.000,-

De benodigde € 855.000,- wordt middels een zogenaamde 'stapelfinanciering' gerealiseerd. Mogelijk BV financiert met 1e hypotheekrecht een bedrag van € 300.000,-. Het 1e hypotheekrecht omvat de hoofdsom van de lening van € 300.000,- waarvan € 50.000,- wordt afgelost in 20 jaar (€ 2.500,- per jaar). Het overige deel ad € 250.000,- is aflossingsvrij. De oud-eigenaar van het pand en theaterrestaurant heeft zich bereid verklaard om € 305.000,- achtergesteld te lenen aan V.O.F. De Toegift. Op deze achtergestelde lening zullen geen aflossingen worden gedaan en wordt alleen rente (4%) vergoed.

Op deze manier resteert er een financieringsbehoefte van € 250.000,-  waarvoor wij een lening via Geldvoorelkaar.nl aanvragen. 

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? 
Het unieke vernieuwde concept van De Toegift@Klif12 in combinatie met ons als enthousiaste nieuwe eigenaren leent zich uitstekend voor deze vorm van financiering. De Toegift@Klif12 is het enige theaterrestaurant op Texel. Texel is van de Waddeneilanden hét eiland met de grootste Nederlandse toeristenstroom. Zo bezoeken jaarlijks ruim 1 miljoen toeristen het eiland voor een dagje, een lang weekend of een langer verblijf. In 2017 is Texel zelfs door de Europese Lonely Planet List uitgeroepen tot Top 10 bestemming!

Profiel_16049_2_215524.jpg
Profiel_16049_2_215656.jpg

Wat is uw ervaring in de branche en drive om voor u zelf te beginnen? 
Jeroen Ras: Ik heb altijd een carrière in de hospitality geambieerd. Tijdens mijn opleiding aan de Middelbare Hotelschool heb ik onder meer gewerkt als afwasser in de spoelkeuken, hulp kok in een personeelsrestaurant, biertapper op festivals en vip-begeleider bij concours hippique. Na het behalen van mijn diploma, inclusief slijtersvak en buitenschoolse cursus personeelsmanagement, heb ik gewerkt in het ‘klassieke’ hotelvak in het Avila Beach Hotel (Curaçao). In mijn baan als filiaalmanager bij een bekende fastfood keten heb ik mede een groot aantal nieuwe filialen opgebouwd en begeleid. Mijn doel bij alle werkgevers was en is om de gastvrijheidsbeleving van de gast te optimaliseren en het hospitality vak tot in de perfectie uit te kunnen voeren en dit ook over te kunnen brengen op anderen.

En nu komt er een unieke kans voorbij om mijn vak én het vak van mijn partner, Berry Lussenburg, te combineren in de overname van Klif12. Nu kan ik mijn idee en gevoel van hospitality in de vorm gieten zoals ik vind dat het hoort en dat combineren met de kennis en kunde van mijn partner op het gebied van theater. Een unieke aanvullende combinatie om het nieuwe De Toegift@Klif12 te exploiteren en te laten floreren!

Berry Lussenburg: Na mijn deelname aan het Leids Cabaretfestival in 2001 speel ik inmiddels al 16 jaar in de Nederlandse theaters waaronder ook Klif 12. Daarnaast heb ik onder meer zes avondvullende theaterprogramma’s geschreven en schrijf ik op maat theaterstukken voor bedrijven, instellingen en overheid.

Mijn bekendheid met het theaterrestaurant en mijn eigen theaterervaring in combinatie met het horecahart en het hospitality gevoel van mijn partner, Jeroen Ras, maken dit een unieke kans en mogelijkheid om het theaterrestaurant over te nemen en met nieuwe ideeën en spirit verder uit te bouwen. 

Profiel_16049_2_205814.jpg

Berry Lussenburg en Jeroen Ras

Wat is uw woon- en gezinssituatie? 
Samenwonend zonder kinderen.

Wat is uw verwachte omzetniveau? 

 
Omzet
Resultaat
2017
€ 555.000,-
€   77.000,-
2018
€ 575.000,-
€   90.000,-
2019
€ 597.000,-
€ 105.000,-
De geprojecteerde omzetverwachtingen zijn onder andere gebaseerd op de gerealiseerde omzetten uit het verleden. De financiële prognoses zijn opgesteld door Overname Experts.

Hoe bent u in staat uw verplichtingen aan uw investeerders na te komen?
De prognoses 2017-2019 zijn grotendeels gebaseerd op de gerealiseerde omzetten uit het verleden. Gezien het nieuwe elan, de investeringen in licht en geluid, look & feel en de immer toenemende populariteit van het eiland Texel is de verwachting dat de begrote omzetten behoudend zijn ingezet en het streven is deze te overtreffen. In het begrote resultaat is rekening gehouden met een beloning voor Jeroen en Berry. Op basis van de te verwachten resultaten na privé opnamen, de rentelasten en aflossingsverplichtingen resteert er een fors kasoverschot voor opvang van eventuele onverwachte zaken.

Cashflow overzicht


2017
2018
2019
Ingehouden winst (na privé opnamen)
€ 33.000,-
€ 47.000,-
€   61.000,-
Afschrijvingen
€ 48.000,-
€ 48.000,-
€   48.000,-
Totaal voor aflossingen
€ 81.000,-
€ 95.000,-
€ 109.000,-
Af: aflossingen stapelfinancier Mogelijk BV
€   2.500,-
€   2.500,-
€     2.500,-
Af: aflossingen stapelfinancier Oud-eigenaar
€         0,-
€         0,-
€           0,-
Resteert voor aflossingen Crowdfinanciering
€ 78.500,-
€ 92.500,-
€ 106.500,-
De renteverplichtingen over de totale stapelfinanciering (€ 855.000,-) is al verwerkt in de getoonde ingehouden winsten (na privé opnamen): 
  • Renteverplichting Mogelijk BV 6,5%
  • Renteverplichting Oud-eigenaar 4,0%

Profiel_16049_2_214324.jpg

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? 
Als specifieke zekerheden brengen wij in een 2e hypotheekrecht van  € 250.000,- op het pand Klif 12 te Den Hoorn*. Daarnaast is er een 1e pandrecht op de bedrijfsinventaris, voorraad en bankrekeningen.

Omdat er sprake is van een vennootschap onder firma zijn de vennoten persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk. De lening van de verkoper wordt achtergesteld.

*Mogelijk BV, die een financiering verstrekt van € 300.000,- heeft het 1e hypotheekrecht. Het pand is getaxeerd op vrije verkoopwaarde van € 665.000,-. 

Incentive
  • Bij een investering van € 1.000,- of meer: een bronzen toegift (bon ter waarde van € 50,-)
  • Bij een investering van € 1.500,- of meer: een zilveren toegift (bon ter waarde van € 75,-)
  • Bij een investering van € 2.000,- of meer: een gouden toegift (bon ter waarde van € 100,-)
  • Bij een investering van € 3.000,- of meer: een VIP toegift (bon ter waarde van € 100,-, uitnodiging voor het openingsfeest en voorrang op reservering theaterkaarten seizoen 2017-2018)
Noot van Geldvoorelkaar.nl 
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer De Toegift VOF. Dit is de vennootschap onder firma van de heren J. Ras en B. Lussenburg, die hiermee tevens tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.
 
Zoals in de pitch is opgenomen is er sprake van 2e recht van hypotheek ad. € 250.000,- (met een opslag van 40% voor rente, kosten en provisies) op het aan te kopen horecapand op Texel. Deze hypothecaire inschrijving is voorbelast met een 1e hypotheek ad. € 300.000,- (met een opslag van 35%)  ten behoeve van de investeerder van Mogelijk BV. Het taxatierapport is in bezit van Geldvoorelkaar.nl.
  
Hiernaast is er sprake van pandrecht op Bedrijfsinventaris, Voorraad en de Bankrekeningen. De genoemde zekerheden worden vastgelegd in een hypotheekakte en een Addendum Zekerheden met als zekerheidsnemer namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Tevens zal de lening van de oud-eigenaar worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Op deze lening mag alleen rente en geen aflossing worden betaald.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100022667woensdag 19 april 2017
€ 500015440woensdag 19 april 2017
€ 1.000023650woensdag 19 april 2017
€ 200018353woensdag 19 april 2017
€ 500022737woensdag 19 april 2017
€ 100013615woensdag 19 april 2017
€ 100009551woensdag 19 april 2017
€ 100019020woensdag 19 april 2017
€ 100010630woensdag 19 april 2017
€ 300024616woensdag 19 april 2017
€ 1.000025281woensdag 19 april 2017
€ 2.000024142woensdag 19 april 2017
€ 1.000004807woensdag 19 april 2017
€ 1.000024168woensdag 19 april 2017
€ 100011519woensdag 19 april 2017
€ 400023718woensdag 19 april 2017
€ 100021767woensdag 19 april 2017
€ 200024006woensdag 19 april 2017
€ 1.000021413woensdag 19 april 2017
€ 100020146woensdag 19 april 2017
€ 100013461woensdag 19 april 2017
€ 500013177woensdag 19 april 2017
€ 100021073woensdag 19 april 2017
€ 1.000026106woensdag 19 april 2017
€ 1.000009690woensdag 19 april 2017
€ 100008201woensdag 19 april 2017
€ 300026006woensdag 19 april 2017
€ 1.000023185woensdag 19 april 2017
€ 500025631woensdag 19 april 2017
€ 100025698woensdag 19 april 2017
€ 100023804woensdag 19 april 2017
€ 100015916woensdag 19 april 2017
€ 100011053woensdag 19 april 2017
€ 100016464woensdag 19 april 2017
€ 100014155woensdag 19 april 2017
€ 500007515woensdag 19 april 2017
€ 200026424woensdag 19 april 2017
€ 1.000011837woensdag 19 april 2017
€ 200020589woensdag 19 april 2017
€ 1.000002641woensdag 19 april 2017
€ 1.000026200woensdag 19 april 2017
€ 500000300woensdag 19 april 2017
€ 1.000026524woensdag 19 april 2017
€ 2.000004459woensdag 19 april 2017
€ 4.000024561woensdag 19 april 2017
€ 500026684woensdag 19 april 2017
€ 200025726woensdag 19 april 2017
€ 1.500005997woensdag 19 april 2017
€ 300016884woensdag 19 april 2017
€ 300017916woensdag 19 april 2017
€ 100013699woensdag 19 april 2017
€ 200006506woensdag 19 april 2017
€ 500008925woensdag 19 april 2017
€ 500025950woensdag 19 april 2017
€ 500019533woensdag 19 april 2017
€ 900015070woensdag 19 april 2017
€ 200001939woensdag 19 april 2017
€ 500018150woensdag 19 april 2017
€ 300026227woensdag 19 april 2017
€ 100002213woensdag 19 april 2017
€ 1.000020484woensdag 19 april 2017
€ 1.000010378woensdag 19 april 2017
€ 100023768woensdag 19 april 2017
€ 2.000026686woensdag 19 april 2017
€ 500025483woensdag 19 april 2017
€ 200005094woensdag 19 april 2017
€ 300025913woensdag 19 april 2017
€ 500025817woensdag 19 april 2017
€ 200026563woensdag 19 april 2017
€ 100021541woensdag 19 april 2017
€ 1.000007445woensdag 19 april 2017
€ 400021387woensdag 19 april 2017
€ 300004683woensdag 19 april 2017
€ 200025451woensdag 19 april 2017
€ 200024297woensdag 19 april 2017
€ 1.000024228woensdag 19 april 2017
€ 200015028woensdag 19 april 2017
€ 300014380woensdag 19 april 2017
€ 500022397woensdag 19 april 2017
€ 1.000006571woensdag 19 april 2017
€ 300004393woensdag 19 april 2017
€ 500014805woensdag 19 april 2017
€ 200012541woensdag 19 april 2017
€ 200014551woensdag 19 april 2017
€ 200025120woensdag 19 april 2017
€ 200025480woensdag 19 april 2017
€ 200025333woensdag 19 april 2017
€ 500024338woensdag 19 april 2017
€ 1.000009943woensdag 19 april 2017
€ 100012490woensdag 19 april 2017
€ 200019361woensdag 19 april 2017
€ 100019048woensdag 19 april 2017
€ 600008432donderdag 20 april 2017
€ 500026660donderdag 20 april 2017
€ 1.000010307donderdag 20 april 2017
€ 1.000002026donderdag 20 april 2017
€ 100015637donderdag 20 april 2017
€ 200024631donderdag 20 april 2017
€ 1.000003572donderdag 20 april 2017
€ 300003878donderdag 20 april 2017
€ 100011310donderdag 20 april 2017
€ 600001055donderdag 20 april 2017
€ 200018187donderdag 20 april 2017
€ 500018124donderdag 20 april 2017
€ 100004245donderdag 20 april 2017
€ 100011550donderdag 20 april 2017
€ 1.000020730donderdag 20 april 2017
€ 100009571donderdag 20 april 2017
€ 100017344donderdag 20 april 2017
€ 500008536donderdag 20 april 2017
€ 100026574donderdag 20 april 2017
€ 300009952donderdag 20 april 2017
€ 1.000026237donderdag 20 april 2017
€ 100012163donderdag 20 april 2017
€ 1.500023684donderdag 20 april 2017
€ 1.000014937donderdag 20 april 2017
€ 200017606donderdag 20 april 2017
€ 1.000017810donderdag 20 april 2017
€ 300018030donderdag 20 april 2017
€ 100025879donderdag 20 april 2017
€ 300012091donderdag 20 april 2017
€ 500006421donderdag 20 april 2017
€ 500019930donderdag 20 april 2017
€ 200010915donderdag 20 april 2017
€ 2.000003646donderdag 20 april 2017
€ 500008915donderdag 20 april 2017
€ 100025293donderdag 20 april 2017
€ 100012183donderdag 20 april 2017
€ 100026626donderdag 20 april 2017
€ 300017067donderdag 20 april 2017
€ 100015265donderdag 20 april 2017
€ 200004384donderdag 20 april 2017
€ 100026699donderdag 20 april 2017
€ 500023841donderdag 20 april 2017
€ 200011413donderdag 20 april 2017
€ 1.000018421donderdag 20 april 2017
€ 1.500026701donderdag 20 april 2017
€ 1.000025955donderdag 20 april 2017
€ 1.000022552donderdag 20 april 2017
€ 300025885donderdag 20 april 2017
€ 500023722vrijdag 21 april 2017
€ 300021266vrijdag 21 april 2017
€ 200007754vrijdag 21 april 2017
€ 2.000026484vrijdag 21 april 2017
€ 200014783vrijdag 21 april 2017
€ 200025547vrijdag 21 april 2017
€ 300002107vrijdag 21 april 2017
€ 100002106vrijdag 21 april 2017
€ 1.000016408vrijdag 21 april 2017
€ 100011320vrijdag 21 april 2017
€ 2.000005319vrijdag 21 april 2017
€ 500026706vrijdag 21 april 2017
€ 100021421vrijdag 21 april 2017
€ 500026080vrijdag 21 april 2017
€ 100022518vrijdag 21 april 2017
€ 500023582vrijdag 21 april 2017
€ 2.000025561vrijdag 21 april 2017
€ 200012102vrijdag 21 april 2017
€ 1.000006704vrijdag 21 april 2017
€ 100009538vrijdag 21 april 2017
€ 500006438vrijdag 21 april 2017
€ 200012564vrijdag 21 april 2017
€ 100008987vrijdag 21 april 2017
€ 500007470vrijdag 21 april 2017
€ 2.000019276vrijdag 21 april 2017
€ 100021735vrijdag 21 april 2017
€ 400014422vrijdag 21 april 2017
€ 100013670vrijdag 21 april 2017
€ 500007945vrijdag 21 april 2017
€ 100026711vrijdag 21 april 2017
€ 500026630vrijdag 21 april 2017
€ 500025711vrijdag 21 april 2017
€ 200014172zaterdag 22 april 2017
€ 100026533zaterdag 22 april 2017
€ 100022275zaterdag 22 april 2017
€ 200017077zaterdag 22 april 2017
€ 1.500024363zaterdag 22 april 2017
€ 500023395zaterdag 22 april 2017
€ 1.500026714zaterdag 22 april 2017
€ 2.000004479zaterdag 22 april 2017
€ 100026638zaterdag 22 april 2017
€ 100010785zaterdag 22 april 2017
€ 5.000026718zaterdag 22 april 2017
€ 5.000018681zaterdag 22 april 2017
€ 1.000002215zaterdag 22 april 2017
€ 500008160zaterdag 22 april 2017
€ 500011287zaterdag 22 april 2017
€ 200026355zaterdag 22 april 2017
€ 1.000010531zondag 23 april 2017
€ 1.000017607zondag 23 april 2017
€ 1.000022832zondag 23 april 2017
€ 2.500021864zondag 23 april 2017
€ 100003116zondag 23 april 2017
€ 100020922zondag 23 april 2017
€ 200016581zondag 23 april 2017
€ 500026722zondag 23 april 2017
€ 1.000016092zondag 23 april 2017
€ 100016397zondag 23 april 2017
€ 10.000026728zondag 23 april 2017
€ 500003683zondag 23 april 2017
€ 500026729maandag 24 april 2017
€ 500008988maandag 24 april 2017
€ 200005668maandag 24 april 2017
€ 500002621maandag 24 april 2017
€ 1.000020731maandag 24 april 2017
€ 500008696maandag 24 april 2017
€ 200016135maandag 24 april 2017
€ 500011481maandag 24 april 2017
€ 200020027maandag 24 april 2017
€ 1.000025381maandag 24 april 2017
€ 400021448maandag 24 april 2017
€ 3.000026739dinsdag 25 april 2017
€ 1.000026584dinsdag 25 april 2017
€ 1.000017651dinsdag 25 april 2017
€ 100022023dinsdag 25 april 2017
€ 500025594dinsdag 25 april 2017
€ 700025568dinsdag 25 april 2017
€ 500014474dinsdag 25 april 2017
€ 100014303dinsdag 25 april 2017
€ 200022514dinsdag 25 april 2017
€ 300018458dinsdag 25 april 2017
€ 500026743dinsdag 25 april 2017
€ 500025423dinsdag 25 april 2017
€ 200016750dinsdag 25 april 2017
€ 100022143dinsdag 25 april 2017
€ 1.000026744dinsdag 25 april 2017
€ 500005968dinsdag 25 april 2017
€ 500022600dinsdag 25 april 2017
€ 100026326dinsdag 25 april 2017
€ 2.000026747dinsdag 25 april 2017
€ 10.000004773dinsdag 25 april 2017
€ 1.500010557woensdag 26 april 2017
€ 100000823woensdag 26 april 2017
€ 100026749woensdag 26 april 2017
€ 500012649woensdag 26 april 2017
€ 1.000015162woensdag 26 april 2017
€ 1.000017654woensdag 26 april 2017
€ 300014278woensdag 26 april 2017
€ 100010226woensdag 26 april 2017
€ 300009711woensdag 26 april 2017
€ 100026752woensdag 26 april 2017
€ 10.000026465woensdag 26 april 2017
€ 100002028woensdag 26 april 2017
€ 100026502woensdag 26 april 2017
€ 500019001woensdag 26 april 2017
€ 500001998woensdag 26 april 2017
€ 200018345woensdag 26 april 2017
€ 1.000026333woensdag 26 april 2017
€ 100026174woensdag 26 april 2017
€ 100017241woensdag 26 april 2017
€ 100025572woensdag 26 april 2017
€ 100004530woensdag 26 april 2017
€ 200026072donderdag 27 april 2017
€ 200013429donderdag 27 april 2017
€ 1.000023224donderdag 27 april 2017
€ 2.000026761donderdag 27 april 2017
€ 500015717donderdag 27 april 2017
€ 200006310donderdag 27 april 2017
€ 1.000023406donderdag 27 april 2017
€ 800009679donderdag 27 april 2017
€ 200017078donderdag 27 april 2017
€ 500020667donderdag 27 april 2017
€ 100013190donderdag 27 april 2017
€ 100014962donderdag 27 april 2017
€ 100010207donderdag 27 april 2017
€ 2.000002490vrijdag 28 april 2017
€ 500012839vrijdag 28 april 2017
€ 100005202vrijdag 28 april 2017
€ 500025831vrijdag 28 april 2017
€ 500003391vrijdag 28 april 2017
€ 100002441vrijdag 28 april 2017
€ 300026482vrijdag 28 april 2017
€ 200016703vrijdag 28 april 2017
€ 500021847vrijdag 28 april 2017
€ 100006498vrijdag 28 april 2017
€ 300026785vrijdag 28 april 2017
€ 100013348vrijdag 28 april 2017
€ 300007681zaterdag 29 april 2017
€ 2.500026552zaterdag 29 april 2017
€ 200010011zaterdag 29 april 2017
€ 100024236zaterdag 29 april 2017
€ 300026720zondag 30 april 2017
€ 500020365zondag 30 april 2017
€ 300021359zondag 30 april 2017
€ 1.000003268maandag 1 mei 2017
€ 5.000026805maandag 1 mei 2017
€ 1.000025724maandag 1 mei 2017
€ 200017811maandag 1 mei 2017
€ 200001212maandag 1 mei 2017
€ 100025824maandag 1 mei 2017
€ 500023910maandag 1 mei 2017
€ 200026658maandag 1 mei 2017
€ 200010667maandag 1 mei 2017
€ 1.000026816maandag 1 mei 2017
€ 200022309maandag 1 mei 2017
€ 2.000006465maandag 1 mei 2017
€ 200017359dinsdag 2 mei 2017
€ 500026820dinsdag 2 mei 2017
€ 1.000016681dinsdag 2 mei 2017
€ 200014158dinsdag 2 mei 2017
€ 100016428dinsdag 2 mei 2017
€ 1.000026826dinsdag 2 mei 2017
€ 200026258dinsdag 2 mei 2017
€ 500026583dinsdag 2 mei 2017
€ 300015470dinsdag 2 mei 2017
€ 500005916dinsdag 2 mei 2017
€ 200001250dinsdag 2 mei 2017
€ 1.500026834dinsdag 2 mei 2017
€ 1.000014342dinsdag 2 mei 2017
€ 100023655woensdag 3 mei 2017
€ 100012519woensdag 3 mei 2017
€ 5.000026835woensdag 3 mei 2017
€ 100026529woensdag 3 mei 2017
€ 500020495woensdag 3 mei 2017
€ 200015865woensdag 3 mei 2017
€ 500026842woensdag 3 mei 2017
€ 300026755woensdag 3 mei 2017
€ 4.000026845woensdag 3 mei 2017
€ 200023958woensdag 3 mei 2017
€ 100026179woensdag 3 mei 2017
€ 200016278woensdag 3 mei 2017
€ 1.000024140woensdag 3 mei 2017
€ 1.000002934donderdag 4 mei 2017
€ 500024946donderdag 4 mei 2017
€ 3.000006829donderdag 4 mei 2017
€ 300014966donderdag 4 mei 2017
€ 700015279donderdag 4 mei 2017
€ 600005381donderdag 4 mei 2017
€ 1.000026853donderdag 4 mei 2017
€ 200019173donderdag 4 mei 2017
€ 500026857donderdag 4 mei 2017
€ 500015290donderdag 4 mei 2017
€ 2.000019954donderdag 4 mei 2017
€ 1.000015017donderdag 4 mei 2017
€ 1.000020185donderdag 4 mei 2017
€ 300022620donderdag 4 mei 2017
€ 400026688donderdag 4 mei 2017
€ 500017613donderdag 4 mei 2017
€ 200026860donderdag 4 mei 2017
€ 200004680donderdag 4 mei 2017
€ 500018530donderdag 4 mei 2017
€ 100013840donderdag 4 mei 2017
€ 100026780donderdag 4 mei 2017
€ 200006189vrijdag 5 mei 2017
€ 100007428vrijdag 5 mei 2017
€ 300018894vrijdag 5 mei 2017
€ 300026866vrijdag 5 mei 2017
€ 500008049vrijdag 5 mei 2017
€ 1.000009779vrijdag 5 mei 2017
€ 2.500011937vrijdag 5 mei 2017
€ 2.000017709vrijdag 5 mei 2017
€ 200024567vrijdag 5 mei 2017
€ 1.000001403vrijdag 5 mei 2017
€ 2.000026870vrijdag 5 mei 2017
€ 500026344vrijdag 5 mei 2017
€ 200014875vrijdag 5 mei 2017
€ 100018566vrijdag 5 mei 2017
€ 100023907vrijdag 5 mei 2017
€ 1.000026872vrijdag 5 mei 2017
€ 1.000007466vrijdag 5 mei 2017
€ 800017388vrijdag 5 mei 2017