nieuws
Bijzonder nieuws PSYTREC
26-04-2017
PSYTREC Bilthoven draait op volle capaciteit en de voorbereidingen voor Weert zijn in volle gang. ...
lees verder
Crowdfunding met duurzame gevolgen – Interview met Rob Wieggers, Sportief Opgewekt
25-04-2017
Sportief Opgewekt realiseert weer 16 duurzame sportaccomodaties door crowdfunding 'Het echt rea...
lees verder
Crowdfunding voor crematorium in het nieuws
25-04-2017
Jolande Verhulst, directeur Crematie Centrum Westerhout Via crowdfunding de verbouwing van je c...
lees verder
De eerste vijf geslaagde trainees voor de Nationale Notaris Academy
24-04-2017
Dat ziet er geslaagd uit! De Nationale Notaris startte een eigen Academy, gefund via ons platfo...
lees verder
Personal Fitness Nederland stuurt alle investeerders een leuk bericht
21-04-2017
Jos en Petra Vermeer en Giel Verberne, Personal Fitness Nederland Beste investeerders, Wát een...
lees verder
Opstart onderneming
Pizza Hut Almere
Project:
16300 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,28
Creditsafe score:
50
Zekerheden:
Zie pitch
Inschrijfperiode nog 52 dagen
Kredietbedrag:
€ 250.000
Geinvesteerd:
€ 119.600
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,5%
Looptijd:
60 maanden
Over mij
Branche: Retail Fastfood
Producten en/of diensten: Fastfood
Aantal medewerkers: 30+
Oprichtingsdatum: 19-05-2016
Leeftijd: 41 en 42 jaar
Gezinssituatie: Samenwonend / gehuwd
Woonsituatie: Eigen woning (beiden)
Opleiding: WO
BKR score: Laag risico (D)
BKR score: Gemiddeld risico (F)
Social media: Facebook
Advies- en begeleidingspakket: Goud (60 uur)
Zekerheden: Zie pitch
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe PH Express Holding BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe PH Express Utrecht CS BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Ajay Holding BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Etnolife Holding BV.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
PH Express Holding B.V. is door de ervaren ondernemers Soeniel en Rakesh Sewnarian opgericht om de fastfood-keten Pizza Hut terug te laten keren naar Nederland. In een eerdere crowdfundingcampagne via Geldvoorelkaar.nl is de lancering van de Nederlandse Pizza Hut formule gefinancierd en de opstart van de eerste vestiging op Utrecht Centraal Station. De ondernemers hebben (samen met franchise-organisatie Yum! Brands) de ambitie om binnen een termijn van 3 jaar door te groeien naar minimaal 15 Express-vestigingen. In deze vestigingen worden ‘take-away’ pizza-slices en aanverwante foodproducten verkocht, die bestemd zijn voor consumptie ‘ on the go’. Omdat er een sterk groeiende trend is in ‘ on the go-consumptie’ en in Nederland geen andere take-away pizza aanbieders actief zijn (andere ketens focussen zich volledig op ‘delivery’), is er binnen de markt voldoende ruimte voor nieuwe Pizza Hut-vestigingen.
 
Profiel_16300_2_160641.jpg
 
De opening van de eerste vestiging op Utrecht CS was oorspronkelijk voorzien voor eind februari 2017, maar heeft als gevolg van scherpe onderhandelingen en lange levertijden op 12 april jongstleden plaatsgevonden. Ondanks de vertraging is er sprake van een succesvolle start:
 • De terugkeer van Pizza Hut heeft (massale) media-aandacht gerealiseerd en de opkomst bij de (pré-) openingen van vestiging Utrecht CS op 10, 11 en 12 april j.l.jl. was uitstekend!
 • De investering heeft binnen budget kunnen plaatsvinden.
Ondernemers hebben op het stationsplein in Almere een geschikte locatie gevonden om de tweede vestiging op te starten. Gezien de positieve ervaringen met de vorige crowdfundingcampagne, bieden de ondernemers de crowd de mogelijkheid om opnieuw mee te investeren in de opstart van deze tweede vestiging.

Profiel_16300_2_103418.jpg

Ondernemers zijn de neven Soeniel (41) en Rakesh (42) Sewnarain, de initiatiefnemers achter en aandeelhouders van PH Express Holding. Beiden hebben ruime ondernemerservaring in de (financiële) adviesbranche, de IT alsmede de leisure- en horeca-branche. De brede ervaring die ze hiermee hebben opgebouwd, komt nu uitstekend van pas bij de opstart van hun nieuwe organisatie. Tevens hebben ondernemers diverse maatschappelijke activiteiten vervuld, zoals jurylid van de Rotterdamse Ondernemersprijs Ketelbinkie, bestuurslid MKB Rotterdam en voorzitter Platform Rotterdamse Ondernemers in de Multiculturele Samenleving (PROMiSe).      

De aansturing van de Nederlandse bedrijfsvoering zal door Soeniel en Rakesh plaatsvinden, waarbij ze ondersteund worden door zowel franchisegever Pizza Hut Europa en de voormalig COO McDonalds (Paul van Wageningen). De interne taakverdeling is als volgt:
 • Soeniel is eindverantwoordelijk voor PR en marketing, alsmede de operationele aansturing van de verschillende vestigingen.
 • Rakesh is eindverantwoordelijk voor ICT, HR, Legal en Finance.
 • Paul van Wageningen ondersteunt Soeniel en Rakesh op zowel strategisch als operationeel gebied.
 • Pizza Hut Europa ondersteunt de directie met diverse operationele zaken. Hierbij moet worden gedacht aan inrichting van PR en Marketing, operationele performance, innovatie en benchmarking, inrichting Units, kassasystemen en digitale displays.
Managementteam
Naarmate de omvang van de organisatie gaat toenemen, zal een 2e managementlaag worden ingericht om een verantwoorde span of control te behouden. Iedere Pizza Hut vestiging wordt op operationeel gebied aangestuurd door een Restaurant-manager.
 
Profiel_16300_2_161151.jpg
 
Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
Met een kleine, maar verantwoorde vertraging is de eerste vestiging inmiddels opgestart op Utrecht CS. De belangstelling bij de (pré-opening) was hoog en de eerste reacties zijn positief, zowel op het gebied van kwaliteit en smaak van pizza’s, alsmede de service en snelheid van uitlevering.
Deze vestiging is gelegen aan de Stationspassage, een toplocatie aan een druk bezochte looproute (40.000 passanten per dag) buiten de toegangspoortjes van het station. Deze uitstekende locatie biedt een goede basis voor verdere groei naar meerdere vestigingen. De prognoses, die getoetst zijn aan de exploitatie van een Express-unit in Londen (aan een minder goede locatie) voorzien in een uitstekende financiële performance.
 
Voor de opstart van de tweede vestiging hebben de ondernemers een gunstige locatie op het Stationsplein in Almere geselecteerd:
 • Almere heeft inmiddels meer dan 200.000 inwoners en is gegroeid naar de 8e stad van Nederland. De verwachting en doelstelling is dat de groei de komende jaren doorzet tot een aantal van 300.000 – 350.000 inwoners.
 • De locatie is gelegen in het hart van Almere, hetgeen één van de grootste winkelcentra van Nederland is. Aantal passanten is hoog; enerzijds als gevolg van de ligging aan het station (35.000 reizigers per dag), anderzijds vanwege winkelend publiek (9 mln bezoekers per jaar).
 • Huurprijs is relatief laag met € 32.000,- in het eerste jaar (< 6% van de geprognotiseerde omzet), waardoor exploitatie zelfs bij lage transactie-aantallen al rendabel is.
 • Zowel initiatiefnemers, adviseur Paul van Wageningen als Yum! hebben de locatie bezocht en unaniem goedgekeurd voor opstart van de 2e vestiging in Nederland.
De behoudend opgestelde managementprognose voorziet in een solide  financiële performance welke een goede basis vormt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Profiel_16300_2_104151.jpg

Waarom vraagt u een lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
De dienstverlening van Pizza Hut richt zich op de consumentenmarkt. Het betrekken van de Crowd bij de financiering van de opstart is voor ons de beste manier om consumenten enthousiast te maken en binding te krijgen met (de herintroductie in Nederland van) Pizza Hut. Tevens kunnen we onze toekomstige klanten een mooi rendement van 8,5% in het vooruitzicht stellen. Tenslotte nodigen we alle investeerders uit om onze dienstverlening te verbeteren door ze, via de aangeboden incentive, bij de pre-opening (het zogenaamde ‘testdraaien’) ons van kritische feedback te voorzien. Daarmee is het voor zowel ons als de Crowd een win-winsituatie!
  
Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt gevraagd voor de opstart van de vestiging in Almere.
De investeringsbegroting is getoetst aan de eerder begrote en gerealiseerde verbouwing van de vestiging op Utrecht CS:
 
  Utrecht Utrecht Almere
  Begroot Werkelijk Begroot
Franchise fee €   66.000,- €    66.000,- €           0,-
Bouw unit  € 100.000,-  €  137.500,- €  110.000,-
Apparatuur & interieur  € 100.000,-  €  112.500,- €   95.000,-
Huurgaranties  €   15.000,-  €    16.600,- €   10.000,-
Onvoorzien  €   59.000,-  €      7.400,- €   35.000,-
Aanloopkosten  €           0.-   €            0,- €   25.000,-
Totaal € 340.000,- €  340.000,- € 275.000,-
Reeds gefinancierd via Geldvoorelkaar.nl € 340.000,- €  340.000,-
Af: Eigen inbreng __________ __________ €   25.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl €           0,- €            0,- € 250.000,-

Voor de eerste drie vestigingen in Nederland is de franchisefee reeds voldaan (en gefund bij het project voor Utrecht CS). De bouw- en inrichtingskosten Almere zullen lager zijn dan op Utrecht CS. De reden hiervoor is dat de vestiging in Almere een kleiner vloeroppervlakte heeft en hier minder capaciteit nodig is vanwege de lager geprognotiseerde transactie-aantallen. Tevens kunnen de kosten, door de ervaringen bij de vestiging op Utrecht CS, beter worden gecalculeerd. Verder is de bankgarantie lager dan bij Utrecht CS vanwege de lagere huur. 

De aanloopkosten betreffen geschatte rente- en aflossingen, die verschuldigd zijn in de verbouwingsperiode (wanneer er nog geen inkomsten gegenereerd worden).Ondernemers financieren de aanloopkosten voor deze 2e Pizza Hut vestiging in Almere uit eigen middelen waardoor er geen aflossingsvrije termijn nodig is. De overige eigen middelen zijn benodigd voor het voldoen van de voorbereidings- en opstartkosten van de Pizza Hut Nederland-organisatie. 
 
Profiel_16300_2_160758.jpg
 
Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal?
Voor de incidentele voorbereidings- en opstartkosten van de Pizza Hut Nederland-organisatie brachten de ondernemers rondom de 1e vestiging van Pizza Hut Utrecht CS totaal ca. € 200.000,- eigen vermogen in. Hiermee werden de kosten gedekt voor de uitrol van Pizza Hut in Nederland. Hierbij moet worden gedacht aan kosten voor zaken als locatiekeuze en country mapping, reis- en salariskosten MT-leden, vertalen en ontwikkelen van handleidingen op gebied van ‘operations en HR’, training en opleiding medewerkers, branding, architect kosten, consultancykosten, etc.

Voor de 2e vestiging van Pizza Hut in Almere zijn de aanloopkosten begroot op  € 25.000,- en deze worden ingebracht uit eigen middelen. De totaal ingebrachte eigen middelen voor beide vestigingen in Utrecht en Almere bedragen ca. € 225.000,- hetgeen daarmee ca. 27% bedraagt van de totale investeringen van totaal € 815.000,-.
Omdat de opstartkosten direct ten laste van het resultaat worden geboekt, wordt er (fiscaal) dus nog geen vermogen gevormd.
 
Hoe kunt u voldoen aan uw betaalverplichting?
De terugbetaling van de financiering zal uit de geprognotiseerde kasstroom van Almere plaatsvinden. In het management-scenario wordt een jaarlijkse omzet van circa € 600.000,- voorzien met een EBITDA van circa  € 80.000,-. Deze EBITDA is ruim toereikend om de benodigde financieringslasten ad € 62.000,- te voldoen; er is sprake van een geprognotiseerd overschot van ruim 20%.
 
Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?
Voor het bepalen van de omzet- en rentabiliteitsperspectieven heeft Yum! op basis van ervaringscijfers 3 verschillende modellen opgesteld:
 • High Revenu Model; uitgangspunt is 510 transacties per dag;
 • Medium Revenu Model; uitgangspunt is 340 transacties per dag;
 • Low Revenu Model; uitgangspunt is 212 transacties per dag.
  Het Low Revenu Model is een ondergrens voor het opstarten van nieuwe vestigingen. Indien het daarbij behorende aantal transacties niet kan worden gerealiseerd, adviseert Yum! negatief voor de opening van een nieuwe vestiging.
Voor de vestiging in Almere hebben alle betrokken partijen positief geadviseerd en is dus de verwachting dat het Low Revenu Model minimaal kan worden gerealiseerd. Voor de prognoses van Almere zijn drie scenario’s doorgerekend, uitgaande van een verschillend aantal transacties per dag:
 
  Base Break-even Management
Aantal transacties per dag  212 223 250
Omzet  € 503.000,-  € 529.000,-  € 593.000,-
Ebitda  €   54.000,-  €   62.000,-  €   82.000,-
Overschot kasstroom  €   - 6.000,-  €           0.-   €   16.000,-
 • Het base-scenario is op basis van de locatie Almere gebaseerd op het zogenaamde Low-Revenu-model van Yum!
 • Het break-even scenario geeft aan hoeveel transacties per dag er gedaan moeten worden om precies aan de gestelde verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Het management-scenario is gebaseerd op een behoudende inschatting van het management. Op basis van markt- en omgevingskenmerken zou een hogere realisatie haalbaar moeten zijn.
Voor de (eerder gefunde) vestiging op Utrecht CS werden ook drie scenario’s opgesteld die qua aantal transacties per dag hoger liggen dan Almere gezien de hogere bezoekersaantallen op de locatie Utrecht CS:
 
Base Break-even Management
Aantal transacties per dag  340 344 400
Omzet  € 807.000,-  € 816.000,-  € 949.000,-
Ebitda  €   88.000,-  €   90.000,-  € 119.000,-
Overschot kasstroom  €     5.000,-  €     6.000.-   €   30.000,-
 • Het base-scenario van de locatie Utrecht is opgesteld op basis van het zogenaamde Medium-Revenu-model van Yum! Dit model geeft de verwachte performance weer van vestigingen die liggen op locaties die door Yum als gemiddeld worden geacht.
 • Het break-even scenario geeft aan hoeveel transacties per dag er gedaan moeten worden om precies aan de gestelde verplichtingen voor zowel Utrecht als Almere te kunnen voldoen. Utrecht CS genereert dan een overschot in haar kasstroom van € 6.000,- waarmee een base case tekort in Almere kan worden opgevangen. Het management-scenario is gebaseerd op een behoudende inschatting van het management. Toetsing aan cijfers van een (minder goed gesitueerde) vestiging in Londen toont aan dat dit scenario realistisch is voor Utrecht CS.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming?
De uitrol van Pizza Hut in Nederland wordt uitgevoerd vanuit de entiteit PH Express Holding B.V., waar ondernemers via hun persoonlijke holding ieder 50% aandeelhouder van zijn. De Express Units worden aparte dochterondernemingen van PH Express Holding B.V., zie onderstaand organogram: 

Profiel_16300_2_103803.jpg

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Wij bieden de volgende zekerheden om de financieringsaanvraag te ondersteunen:
 • (Mede)geldnemers d.w.z. hoofdelijke aansprakelijkheid door:
  o PH Express Almere BV (wordt opgericht voor verstrekking financiering)
  o PH Express Holding BV
  o PH Express Utrecht CS BV
  o Ajay Holding B.V.
  o Etnolife Holding BV
 • In de beide personal holdings zijn onze zakelijke eigen vermogens ter grootte van circa € 350.000,- ondergebracht.
 • Pandrecht op de Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Almere BV.
 • Tweede pandrecht op de Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Utrecht CS BV. Het eerste pandrecht is reeds vergeven aan de crowd die de opstart van Utrecht heeft gefinancierd.
 • Tweede pandrecht op de Debiteuren,  Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Holding BV. Het eerste pandrecht is reeds vergeven aan de crowd die de opstart van Utrecht heeft gefinancierd.
 • Een non-onttrekkingsverklaring door PH Express Holding, waarin we verklaren dat er geen onttrekkingen aan het eigen vermogen zullen plaatsvinden indien de solvabiliteit < 30% is.
 • Persoonlijke borgstellingen van € 35.000,- per persoon, die een materiële waarde vertegenwoordigen.
 • Verklaringen dat de gevraagde financiering uitsluitend wordt gebruikt voor oprichting en exploitatie van vestiging Almere.
Incentive
 • Bij een investering van € 100,- en meer een uitnodiging om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening van Pizza Hut Almere.
 • Bij een investering van € 500,- en meer ontvangt u een voucher van € 25,- ter besteding bij Pizza Hut en een uitnodiging voor 2 personen om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening van Pizza Hut Almere.
 • Bij een investering van € 1.000,- en meer ontvangt u een voucher van € 50,- ter besteding bij Pizza Hut en een uitnodiging voor 2 personen om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening.
 
Noot van Geldvoorelkaar.nl:
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer PH Express Holding B.V.
Medegeldnemers zijn:
 • PH Express Almere B.V. (i.o.) – deze vennootschap dient nog definitief te worden opgericht
 • PH Express Utrecht CS B.V. (G-PD% 2,52% % en Creditsafe score 23) en
 • Medegeldnemers zijn tevens de 2 aandeelhouders (elk voor 50%) van PH Express Holding B.V.:
  • Ajay Holding B.V. (G-PD% 0,17% en Creditsafe 37). De aandelen van deze vennootschap zijn 100% eigendom van de heer R.K. Sewnarain.
  • Etnolife Holding B.V. (G-PD% 0,82% en Creditsafe 45). De aandelen va deze vennootschap zijn 100% eigendom van de heer S. Sewnarain.
Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé doch de heren R.K. Sewnarain en S. Sewnarain ondertekenen ieder afzonderlijk een borgstelling van € 35.000,-. Deze borgstellingen zijn op dit moment van materiële waarde.
 
Zoals in de pitch is opgenomen, is er sprake van pandrecht op Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van de op te richten vennootschap PH Express Almere BV (1e pandrecht) en van  PH Express Utrecht CS BV (2e pandrecht). Tevens is er sprake van pandrecht op Debiteuren, Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Holding BV (2e pandrecht).
Verder is overeengekomen dat vermogensonttrekkingen op het niveau van PH Express Holding BV niet zijn toegestaan zolang het zichtbare Eigen Vermogen lager is dan 30%. Hiertoe zal een Addendum Non-onttrekkingsverklaring worden getekend. Het Eigen Vermogen dient te blijken uit een door accountant opgestelde en goedgekeurde jaarrekening.
 
De zekerheden worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.
 
Ondernemers verklaren schriftelijk dat de gevraagde financiering uitsluitend zal worden aangewend voor de oprichting en exploitatie van PH Almere BV.
 
Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Goud) afgesloten.

Ondernemers hebben voor de vestiging van Pizza Hut op Utrecht CS een eerste project gefund. Deze is bij ons bekend onder projectnummer 015686.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 2.000019469woensdag 19 april 2017
€ 100013969woensdag 19 april 2017
€ 100020573woensdag 19 april 2017
€ 400015288woensdag 19 april 2017
€ 200010630woensdag 19 april 2017
€ 300025698woensdag 19 april 2017
€ 200021485woensdag 19 april 2017
€ 500022737woensdag 19 april 2017
€ 500026326woensdag 19 april 2017
€ 100014942woensdag 19 april 2017
€ 100009551woensdag 19 april 2017
€ 100016158woensdag 19 april 2017
€ 200026563woensdag 19 april 2017
€ 1.500024470woensdag 19 april 2017
€ 100019020woensdag 19 april 2017
€ 500003976woensdag 19 april 2017
€ 100022226woensdag 19 april 2017
€ 300012006woensdag 19 april 2017
€ 200024755woensdag 19 april 2017
€ 700009690woensdag 19 april 2017
€ 100025371woensdag 19 april 2017
€ 100014605woensdag 19 april 2017
€ 300019292woensdag 19 april 2017
€ 200011929woensdag 19 april 2017
€ 100026247woensdag 19 april 2017
€ 500026552woensdag 19 april 2017
€ 500006916woensdag 19 april 2017
€ 100024616woensdag 19 april 2017
€ 500004872woensdag 19 april 2017
€ 500006451woensdag 19 april 2017
€ 700003396woensdag 19 april 2017
€ 500025714woensdag 19 april 2017
€ 500015871woensdag 19 april 2017
€ 500003420woensdag 19 april 2017
€ 300023718woensdag 19 april 2017
€ 500017146woensdag 19 april 2017
€ 100023469woensdag 19 april 2017
€ 1.000026673woensdag 19 april 2017
€ 100011550woensdag 19 april 2017
€ 500026458woensdag 19 april 2017
€ 500006704woensdag 19 april 2017
€ 100020146woensdag 19 april 2017
€ 100022518woensdag 19 april 2017
€ 500024153woensdag 19 april 2017
€ 1.000010981woensdag 19 april 2017
€ 300021106woensdag 19 april 2017
€ 400023738woensdag 19 april 2017
€ 100021666woensdag 19 april 2017
€ 100017677woensdag 19 april 2017
€ 300021834woensdag 19 april 2017
€ 100024507woensdag 19 april 2017
€ 1.200004807woensdag 19 april 2017
€ 300017811woensdag 19 april 2017
€ 100012102woensdag 19 april 2017
€ 500026464woensdag 19 april 2017
€ 200018228woensdag 19 april 2017
€ 300015541woensdag 19 april 2017
€ 500025483woensdag 19 april 2017
€ 500012709woensdag 19 april 2017
€ 200024236woensdag 19 april 2017
€ 100015767woensdag 19 april 2017
€ 200015153woensdag 19 april 2017
€ 200014496woensdag 19 april 2017
€ 200026502woensdag 19 april 2017
€ 200001954woensdag 19 april 2017
€ 200015441woensdag 19 april 2017
€ 1.000024778woensdag 19 april 2017
€ 3.000026110woensdag 19 april 2017
€ 200001403woensdag 19 april 2017
€ 100022881woensdag 19 april 2017
€ 100021900woensdag 19 april 2017
€ 100024006woensdag 19 april 2017
€ 500003523woensdag 19 april 2017
€ 100017243woensdag 19 april 2017
€ 200021242woensdag 19 april 2017
€ 100009993woensdag 19 april 2017
€ 200008987woensdag 19 april 2017
€ 1.500024060woensdag 19 april 2017
€ 400023942woensdag 19 april 2017
€ 100014442woensdag 19 april 2017
€ 500025135woensdag 19 april 2017
€ 100009193woensdag 19 april 2017
€ 1.000026213woensdag 19 april 2017
€ 200001939woensdag 19 april 2017
€ 500014783woensdag 19 april 2017
€ 300003064woensdag 19 april 2017
€ 500019081woensdag 19 april 2017
€ 300015685woensdag 19 april 2017
€ 100021660woensdag 19 april 2017
€ 100009538woensdag 19 april 2017
€ 500025763woensdag 19 april 2017
€ 100026375woensdag 19 april 2017
€ 100008720woensdag 19 april 2017
€ 1.000026518woensdag 19 april 2017
€ 100004581woensdag 19 april 2017
€ 100016981woensdag 19 april 2017
€ 400001617woensdag 19 april 2017
€ 100012109woensdag 19 april 2017
€ 100011936woensdag 19 april 2017
€ 100017606woensdag 19 april 2017
€ 100023675woensdag 19 april 2017
€ 200003497woensdag 19 april 2017
€ 500011688woensdag 19 april 2017
€ 1.000016836woensdag 19 april 2017
€ 100021767woensdag 19 april 2017
€ 200002106woensdag 19 april 2017
€ 100007734woensdag 19 april 2017
€ 100026179woensdag 19 april 2017
€ 100006587woensdag 19 april 2017
€ 600000300woensdag 19 april 2017
€ 100013981woensdag 19 april 2017
€ 400009655woensdag 19 april 2017
€ 100018125woensdag 19 april 2017
€ 1.000004812woensdag 19 april 2017
€ 500016475woensdag 19 april 2017
€ 4.800024561woensdag 19 april 2017
€ 200021421woensdag 19 april 2017
€ 500015135woensdag 19 april 2017
€ 1.000016726woensdag 19 april 2017
€ 500022639woensdag 19 april 2017
€ 1.000026524woensdag 19 april 2017
€ 300025055woensdag 19 april 2017
€ 500025817woensdag 19 april 2017
€ 100023650woensdag 19 april 2017
€ 200009081woensdag 19 april 2017
€ 500026602woensdag 19 april 2017
€ 500023786woensdag 19 april 2017
€ 1.000024363woensdag 19 april 2017
€ 100012242woensdag 19 april 2017
€ 200009529woensdag 19 april 2017
€ 300026271woensdag 19 april 2017
€ 100011413woensdag 19 april 2017
€ 200020589woensdag 19 april 2017
€ 200012360woensdag 19 april 2017
€ 100006030woensdag 19 april 2017
€ 100013615woensdag 19 april 2017
€ 200026541woensdag 19 april 2017
€ 500015440woensdag 19 april 2017
€ 100023804woensdag 19 april 2017
€ 400017310woensdag 19 april 2017
€ 500013177woensdag 19 april 2017
€ 100015916woensdag 19 april 2017
€ 500002587woensdag 19 april 2017
€ 100026447woensdag 19 april 2017
€ 1.000023917woensdag 19 april 2017
€ 200023480woensdag 19 april 2017
€ 700012560woensdag 19 april 2017
€ 200025594woensdag 19 april 2017
€ 800026685woensdag 19 april 2017
€ 1.000021750woensdag 19 april 2017
€ 100016428woensdag 19 april 2017
€ 500019533woensdag 19 april 2017
€ 500018367woensdag 19 april 2017
€ 500022000woensdag 19 april 2017
€ 200026658woensdag 19 april 2017
€ 400026227woensdag 19 april 2017
€ 300025749woensdag 19 april 2017
€ 100020922woensdag 19 april 2017
€ 500000541woensdag 19 april 2017
€ 1.000005698woensdag 19 april 2017
€ 200015028woensdag 19 april 2017
€ 1.000024228woensdag 19 april 2017
€ 300014380woensdag 19 april 2017
€ 200026540woensdag 19 april 2017
€ 300009679woensdag 19 april 2017
€ 1.000011383woensdag 19 april 2017
€ 400016700woensdag 19 april 2017
€ 200006571woensdag 19 april 2017
€ 500014805woensdag 19 april 2017
€ 200012541woensdag 19 april 2017
€ 100019959woensdag 19 april 2017
€ 400014551woensdag 19 april 2017
€ 100025120woensdag 19 april 2017
€ 700009818woensdag 19 april 2017
€ 200002340woensdag 19 april 2017
€ 200025333woensdag 19 april 2017
€ 300026688woensdag 19 april 2017
€ 200011605woensdag 19 april 2017
€ 200024029woensdag 19 april 2017
€ 1.000002026donderdag 20 april 2017
€ 100011485donderdag 20 april 2017
€ 500005041donderdag 20 april 2017
€ 100018187donderdag 20 april 2017
€ 200004245donderdag 20 april 2017
€ 100001898donderdag 20 april 2017
€ 500024247donderdag 20 april 2017
€ 100010785donderdag 20 april 2017
€ 100017851donderdag 20 april 2017
€ 100005578donderdag 20 april 2017
€ 1.500026336donderdag 20 april 2017
€ 1.000026691donderdag 20 april 2017
€ 200015148donderdag 20 april 2017
€ 300018138donderdag 20 april 2017
€ 2.000024183donderdag 20 april 2017
€ 1.000010378donderdag 20 april 2017
€ 200008091donderdag 20 april 2017
€ 100019390donderdag 20 april 2017
€ 500024946donderdag 20 april 2017
€ 300012091donderdag 20 april 2017
€ 100025879donderdag 20 april 2017
€ 100012050donderdag 20 april 2017
€ 1.500003646donderdag 20 april 2017
€ 1.000003268donderdag 20 april 2017
€ 200014860donderdag 20 april 2017
€ 100017983donderdag 20 april 2017
€ 100026626donderdag 20 april 2017
€ 300017067donderdag 20 april 2017
€ 500020849donderdag 20 april 2017
€ 100025883donderdag 20 april 2017
€ 200026700donderdag 20 april 2017
€ 500005648donderdag 20 april 2017
€ 2.000021864donderdag 20 april 2017
€ 100026702donderdag 20 april 2017
€ 500023722vrijdag 21 april 2017
€ 2.000026484vrijdag 21 april 2017
€ 300011477vrijdag 21 april 2017
€ 1.000002952vrijdag 21 april 2017
€ 500006073vrijdag 21 april 2017
€ 300002107vrijdag 21 april 2017
€ 100023201vrijdag 21 april 2017
€ 200022599vrijdag 21 april 2017
€ 100013176vrijdag 21 april 2017
€ 100021735vrijdag 21 april 2017
€ 2.000017477vrijdag 21 april 2017
€ 200014422vrijdag 21 april 2017
€ 100012530vrijdag 21 april 2017
€ 100013670vrijdag 21 april 2017
€ 100025321vrijdag 21 april 2017
€ 200002298vrijdag 21 april 2017
€ 200007945vrijdag 21 april 2017
€ 100026711vrijdag 21 april 2017
€ 300015595vrijdag 21 april 2017
€ 300026566vrijdag 21 april 2017
€ 500025711vrijdag 21 april 2017
€ 100025674vrijdag 21 april 2017
€ 500026660zaterdag 22 april 2017
€ 300022241zaterdag 22 april 2017
€ 200017077zaterdag 22 april 2017
€ 200011956zaterdag 22 april 2017
€ 500023473zaterdag 22 april 2017
€ 500026715zaterdag 22 april 2017
€ 200026638zaterdag 22 april 2017
€ 500006523zaterdag 22 april 2017
€ 200026717zaterdag 22 april 2017
€ 1.000026640zaterdag 22 april 2017
€ 300022525zaterdag 22 april 2017
€ 500026630zondag 23 april 2017
€ 100026721zondag 23 april 2017
€ 200010486zondag 23 april 2017
€ 100005479zondag 23 april 2017
€ 500022832zondag 23 april 2017
€ 100003116zondag 23 april 2017
€ 400013208zondag 23 april 2017
€ 100016397zondag 23 april 2017
€ 100023755zondag 23 april 2017
€ 100014500maandag 24 april 2017
€ 100005668maandag 24 april 2017
€ 500007507maandag 24 april 2017
€ 200016135maandag 24 april 2017
€ 300020027maandag 24 april 2017
€ 100006124maandag 24 april 2017
€ 100017237dinsdag 25 april 2017
€ 1.000026584dinsdag 25 april 2017
€ 200016908dinsdag 25 april 2017
€ 300025568dinsdag 25 april 2017
€ 200025628dinsdag 25 april 2017
€ 500023154dinsdag 25 april 2017
€ 1.000011128dinsdag 25 april 2017
€ 500026743dinsdag 25 april 2017
€ 500022600dinsdag 25 april 2017
€ 500017482dinsdag 25 april 2017
€ 100008508woensdag 26 april 2017
€ 300016206woensdag 26 april 2017
€ 500024631woensdag 26 april 2017
€ 200026392woensdag 26 april 2017
€ 300026752woensdag 26 april 2017
€ 100026753woensdag 26 april 2017
€ 100026649woensdag 26 april 2017
€ 200026756woensdag 26 april 2017
€ 800018719woensdag 26 april 2017
€ 500017736woensdag 26 april 2017
€ 300018879donderdag 27 april 2017
€ 5.000026184donderdag 27 april 2017