Nieuws
Continuïteitsstrategie Geldvoorelkaar.nl
01-12-2017
Geldvoorelkaar.nl hecht zeer grote waarde aan de belangen van geldnemers en investeerders die ...
lees verder
Geldvoorelkaar.nl introduceert 48-uurs termijn
01-11-2017
Vanaf 1 november 2017 zullen crowdfundingprojecten op Geldvoorelkaar.nl gepubliceerd worden met ...
lees verder
Aanpassing Algemene Voorwaarden
06-10-2017
Per 6 oktober 2017 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. De wijzigingen betreffen artikelen 15...
lees verder
Project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is succesvol afgerond! MDF blikt terug op het afgelopen jaar
21-09-2017
Het project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is een van de eerste aflossingsvrije...
lees verder
Crowdfunding in beweging: groei en regulering moeten samengaan
14-09-2017
Met name kritiek moet gekoesterd en benut worden om de branche verder te ontwikkelen. ...
lees verder
Overbruggingsfinanciering
APOC Aviation Project F
Project:
16459 Zakelijk
Leendoel:
Overbruggingsfinanciering
Classificatie:
n.v.t.
G-PD percentage:
0,66
Creditsafe score:
46
Zekerheden:
PR
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 1.300.000
Geinvesteerd:
€ 1.300.000
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
24 maanden
100%
Over mij
Branche: Luchtvaartindustrie
Producten en/of diensten: Verkoop van vliegtuigonderdelen
Aantal medewerkers: 18
Oprichtingsdatum: 14-08-2014 (APOC Project F BV: 3-10-2016)
Leeftijd: 36
Gezinssituatie: Gehuwd, twee kinderen
Opleiding: Small Business HEAO
Hobby's: Sportvliegen, kitesurfen
Social media: LinkedIn  Twitter  LinkedIn
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe APOC Project F BV.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
In november 2016 heeft APOC Aviation een eerste crowdfundingcampagne op Geldvoorelkaar.nl gepubliceerd (leningnummer 15675). De aflossing hiervan is reeds 4 maanden na aanvang van de lening tot stand gekomen. Conform de voorwaarden vermeld in de publicatie is hierover 12 maanden rente aan de investeerders vergoed. Het gerealiseerde effectieve rendement op jaarbasis bedroeg hiermee 23%. 

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming en uw onderscheidende kenmerken? 
APOC Aviation (besloten vennootschap) houdt zich bezig met de levering van reserve-onderdelen voor vliegtuigen uit demontage van door vliegtuigmaatschappijen of leasemaatschappijen uit de vaart genomen vliegtuigen. Wij kopen de vliegtuigen, laten deze demonteren en verkopen vervolgens de onderdelen. Wij opereren hiermee in de internationale aviation part-out markt.

Profiel_16459_2_204732.jpg

Er is met name in Azië een groeiende vraag naar vluchten. Zowel Airbus als Boeing hebben een grote orderportefeuille. Door zowel de opkomst van low cost airlines die voor veel concurrentie zorgt als de crisis die luchtvaartmaatschappijen bewust heeft gemaakt van het belang van kostenreductie, is de tweedehands onderdelenmarkt sterk groeiend. Het prijsverschil tussen een nieuw en een gebruikt onderdeel is fors. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen gebruiken inmiddels gebruikte onderdelen bij reparatie of onderhoud aan hun vloot. Ons bedrijf profiteert sterk van deze trend en wij verwachten dan ook een forse groei te realiseren.

APOC Aviation is medio 2014 door Max Lutje Wooldrik opgericht. Max Lutje Wooldrik (algemeen directeur) is een ondernemer in hart en nieren met een groot commercieel talent. Hij startte zijn eerste onderneming toen hij nog studeerde. Daarna heeft hij diverse IT-bedrijven opgericht, waaronder een consultancy bedrijf op het gebied van telecom, welke aan een concurrent is verkocht. Tijdens een freelance opdracht bij een ander Nederlands aircraft part-out bedrijf zag Max in dat er met behulp van de juiste IT-tools grote kansen in deze markt liggen, waarna hij APOC Aviation heeft opgericht. Hij heeft al jaren veel affiniteit met de luchtvaartwereld en is zelf een ervaren piloot.

Uitleg businessmodel
Om tot een aankoopprijs van een uit de vaart genomen vliegtuig te komen, dient eerst een potentiële opbrengst bepaald te worden. Wij gebruiken hiervoor zelf ontwikkelde geavanceerde softwaretools die de prijs conservatief benaderen. Hierbij wordt onder andere via online databases rekening gehouden met historisch betaalde prijzen voor vliegtuigonderdelen. Belangrijke factoren hierbij zijn onder meer vliegtuigspecificaties zoals het type vliegtuig, de leeftijd van het vliegtuig en de staat van het vliegtuig (in verband met kwaliteit van de onderdelen). 

Na aanschaf van het vliegtuig volgt demontage. Dit onderdeel besteden wij uit aan tear-down bedrijven. Zij zijn gespecialiseerd in het demonteren van vliegtuigen en gevestigd op diverse Europese vliegvelden. De periode om een vliegtuig te demonteren bedraagt ongeveer drie tot zes weken. De onderdelen worden naar ons magazijn in Delft verzonden.

Onze afnemers zijn onder meer MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) bedrijven, tussenhandelaren en luchtvaartmaatschappijen met in-house onderhoud. Naast directe verkoop vanuit de vraag van onze klanten verkopen wij ook onderdelen via ons eigen online webportal en via publieke online databases als ILS en AeroXchange. 

Profiel_16459_2_204559.jpg

Onderscheidende kenmerken
  • Wij zijn koploper op het gebied van kwaliteit en documentatie. Door gebruik te maken van geavanceerde softwaretools creëren we marktvoordeel. Spelers in de part-out markt hebben traditioneel een zeer lage graad van automatisering. 
  • Wij hanteren een flexibel businessmodel, waarbij makkelijk geschakeld kan worden qua capaciteit. Door het uitbesteden van de tear-down werkzaamheden besparen wij veel tijd en blijft er flexibiliteit wat betreft personeel.
  • Met de toetreding van investeringsmaatschappij Antea Participaties als aandeelhouder in oktober 2016, hebben wij ons verzekerd van een kapitaalkrachtige partner. Antea Participaties ondersteunt ons met financiële kennis en ervaring.
Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering zal worden aangewend voor een specifiek part-out project. Een part-out project betreft de aanschaf van een afgeschreven vliegtuig, de demontage ervan, revisie van een deel van de onderdelen door een gecertificeerd revisiebedrijf en de verkoop van de onderdelen. Over het algemeen duurt een dergelijk project 24 tot 36 maanden, waarbij het break-even punt doorgaans na circa 12 maanden wordt bereikt. Aan het einde van een part-out project worden de resterende onverkochte onderdelen ofwel in bulk onderhands verkocht, ofwel geveild. 
 
Het te financieren part-out project is de Airbus A319 met serienummer MSN 1092, genoemd Project F. Het is een part-out project zonder vliegtuigmotoren. Het vliegtuig is tot voor kort gebruikt geweest door luchtvaartmaatschappij LATAM Airlines. Dit is een gerenommeerd Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij uit Chili met een uitstekende reputatie wat betreft onderhoud van haar vloot. 

Profiel_16459_2_144758.jpg

Airbus A319 MSN 1092 - Project F

De A320 familie is samen met de Boeing 737-familie wereldwijd gezien een van de meest ingezette vliegtuigen. Vanwege dit grote volume is de vraag naar gebruikte A320 onderdelen altijd zeer constant. 

Profiel_16459_2_133942.jpg


De Airbus A319 MSN 1092 is het vijfde toestel wat wij uit de A320-familie hebben aangeschaft. De Airbus A319 is een verkorte versie van de A320. In november 2015 en november 2016 zijn er door ons twee zustertoestellen uit dezelfde vloot aangeschaft: een A319 (MSN 1139) en een A319 (MSN 1103). Het project van MSN 1139 draait inmiddels winstgevend, het break-even-point was ruim binnen een jaar bereikt. Het project van MSN 1103 (project E) is na enkele maanden al nagenoeg winstgevend.
 
Het vliegtuig is inmiddels aangekocht, de demontage achter de rug en de verkoop van onderdelen in maart 2017 gestart. De doorloopsnelheid is vergelijkbaar met het succesvolle Project E. Wij verwachten dat ook voor dit project het break-even-point snel bereikt wordt. 

Specificatie kredietbehoefte
De te plaatsen lening zal, net zoals de vorige campagne op Geldvoorelkaar.nl, worden gebruikt om de bestaande overbruggingsfinanciering van in dit geval APOC PROJECT F B.V. te vervangen. 

APOC PROJECT F B.V. is een dochtermaatschappij van APOC Aviation die in het leven is geroepen om de part-out van bovengenoemde Airbus A319 te faciliteren. In oktober 2016 is door informele investeerders als deelfinanciering van de totale aankoopprijs een bedrag van € 1.200.000,- verstrekt aan APOC PROJECT F B.V., waarna het vliegtuig is aangekocht. 

Deze overbruggingsfinanciering maakt het voor ons als bedrijf mogelijk om snel te kunnen schakelen wanneer zich een interessante propositie voordoet. Het bedrag dat door deze lening wordt verkregen, wordt gebruikt als aflossing op de overbruggingsfinanciering. Het afgeloste bedrag wordt door de informele investeerders vervolgens weer gebruikt als financiering voor nieuwe part-out projecten. Op deze wijze ontstaat er een mooie samenwerking tussen APOC, informele investeerders en de Crowd bij het aangaan van nieuwe part-out projecten. 

Specificatie lening
De te plaatsen lening bedraagt minimaal € 900.000,- . Indien er additionele interesse vanuit de markt bestaat, kan het op te halen bedrag per tranche van € 100.000,- worden verhoogd tot een maximaal bedrag van € 1.300.000,-. 

Op de lening wordt een jaarlijkse rente van 8% vergoed. De rente wordt per kwartaal uitbetaald. De lening heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Aangezien het bij voorgaande projecten is gebleken dat er vaak al binnen een jaar genoeg geld beschikbaar is om de lening af te lossen, is er voor APOC PROJECT F B.V. de mogelijkheid om het volledige bedrag eerder af te lossen. Ondanks dat APOC PROJECT F B.V. kan besluiten eerder af te lossen, zal de leninggever echter altijd minimaal rente over 6 maanden ontvangen, ook indien APOC PROJECT F B.V. besluit de lening na bijvoorbeeld 4 maanden af te lossen. Indien APOC PROJECT F B.V. besluit na 14 maanden de lening af te lossen ontvangt de leninggever rente over 14 maanden plus de aflossing van de betreffende lening. Indien er eerder afgelost wordt mag APOC PROJECT F B.V. uitsluitend de totale lening aflossen en niet slechts een gedeelte van de lening. APOC Aviation draagt het risico van wanbetaling door afnemers middels een garantie op debiteurenrisico tegenover APOC PROJECT F B.V. 

Het rentepercentage en aflossingsschema van de overbruggingsfinanciering van de informele investeerders is nagenoeg gelijk aan die van de te plaatsen lening. Er is dus wat betreft financiële lasten voor de onderneming geen noodzaak om te herfinancieren. Aangezien de informele investeerders van het afgeloste deel echter gecommitteerd zijn om dit bedrag te gebruiken om nieuwe part-out projecten te financieren (middels eenzelfde overbruggingsfinanciering), is de onderneming gebaat bij deze aflossing. APOC heeft wederom een optie op een nieuw aan te schaffen vliegtuig. Hiervoor zal een separate dochtermaatschappij, APOC PROJECT G B.V. worden opgericht.

APOC Aviation verstrekt zelf ook deelfinanciering voor APOC PROJECT F B.V.. Hieronder valt onder andere het dekken van significante kosten met betrekking tot de demontage, en revisie en verkoop van de onderdelen. De deelname door Antea Participaties in APOC Aviation maakt het mogelijk dat APOC Aviation deze benodigde eigen middelen in de diverse op te zetten project-BV’s inbrengt.

Indien de overbruggingsfinanciering niet volledig zal worden vervangen door de te plaatsen lening, zullen de informele investeerders leninggever van APOC PROJECT F B.V. blijven, tezamen met de investeerders via Geldvoorelkaar.nl. Eventuele aflossing van beide partijen zal dan gelijktijdig plaatsvinden. Ook zal pro rata aanspraak gemaakt kunnen worden op de gegeven zekerheden en garanties.


Profiel_16459_2_134024.jpg

Indicatieve tijdslijn APOC PROJECT F B.V.
 

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
In november 2016 hebben wij een crowdfunding campagne op Geldvoorelkaar.nl gepubliceerd met een kredietbedrag van € 600.000,- dat verhoogd kon worden in tranches van € 100.000,- . Deze campagne was een enorm succes: binnen 13 dagen haalden wij een bedrag van circa € 900.000,- op. Inmiddels hebben wij deze gehele lening inclusief rente aan de geldverstrekkers afgelost.

Crowdfunding is een efficiënte manier om een grote groep investeerders te bereiken. Door middel van het succesvolle platform van Geldvoorelkaar.nl wordt een win-win situatie gecreëerd, waarbij investeerders een hoger rendement dan bij een spaarrekening kunnen behalen, terwijl ons bedrijf haar beoogde groei kan realiseren. Daarnaast is de transparante aanpak van Geldvoorelkaar.nl voor ons erg belangrijk; transparantie is immers ook één van onze onderscheidende kenmerken binnen de branche. 

Profiel_16459_2_204650.jpg

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
In de eerste twee jaar van ons bestaan hebben wij met het opstarten van drie Airbus A320/319 part-out projecten een positie op de markt verworven. In deze beginfase is de cruciale bedrijfssoftware ontwikkeld en is de infrastructuur en een team neergezet waarmee op korte termijn 5 á 6 part-out projecten per jaar kunnen worden uitgevoerd. De business case van APOC Aviation is in deze beginfase onomstotelijk bewezen. De projectresultaten van de vijf voorgaande part-out projecten overtreffen de verwachtingen, zowel qua brutomarge, als qua doorlooptijd. Al in het derde halfjaar van ons bestaan was APOC Aviation winstgevend.

Een belangrijke trend in de markt, als gevolg van de crisisjaren 2008 en 2009, is de zeer sterke groei van tweedehands reserve-onderdelen in de vliegtuigindustrie. Door het gebruik van goedkopere tweedehands onderdelen wordt al snel meer dan 30% bespaard op onderhoud. Ook voor toonaangevende luchtvaartmaatschappijen is het in de afgelopen jaren gebruikelijk geworden om reserve-onderdelen uit de part-out markt te betrekken. De markt voor tweedehands reserve-onderdelen voor vliegtuigen werd in 2015 door zowel ICFI als Honeywell ingeschat op een marktvolume van ongeveer US$ 3,5 miljard. De algemene verwachting is dat de markt de komende jaren gemiddeld met bijna 6% per jaar zal groeien. Als bedrijf verwachten wij de komende jaren sterk te kunnen profiteren van deze positieve trend. Wij verwachten in 2017 vier tot vijf part-out projecten te hebben opgestart. Het is ons voornemen om het aantal part-out projecten jaarlijks gestaag te laten groeien. Door de deelname van Antea Participaties in de continuïteit van ons bedrijf in ieder geval voor de korte termijn gewaarborgd.

Wat is de organisatorische structuur van de onderneming?
Moedermaatschappij APOC Aviation opereert vanuit de entiteit Aircraft Part-Out Company Europe B.V. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de algemeen directeur (55%), Antea Participaties (30%) en een groep bestaande uit informele investeerders (15%). 

Profiel_16459_2_134119.jpg


Aparte project BVs voor part-out projecten
Na project E is ook voor dit part-out project een project-BV opgericht, in dit geval APOC PROJECT F B.V., als 100% dochter van APOC Aviation. APOC Aviation is voornemens om ook voor opvolgende part-out projecten een dergelijke project-BV op te zetten. Deze project-BV’s gaan leningen aan met (informele) investeerders, waarbij de leningen gesecureerd zijn met een pandrecht op activa (waaronder debiteuren) van de desbetreffende project-BV. APOC Aviation voert vervolgens de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van de project-BV’s uit. Deze structuur is zeer gangbaar binnen de part-out markt en geeft de leninggevers de zekerheden voor dit specifieke project.

Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?

Profiel_16459_2_134242.jpg

APOC Aviation omzetontwikkeling
 
Oprichting van APOC Aviation vond medio 2014 plaats, echter werd er dat jaar nog geen vliegtuig gekocht en zodoende nog geen omzet behaald. Ten tijde van de vorige campagne op Geldvoorelkaar.nl ging APOC Aviation er vanuit dat de omzet voor 2016 € 2.904.000,- zou bedragen. De daadwerkelijke omzet in 2016 lag met € 3.121.000,- bijna 10% hoger dan begroot.

De verwachte omzetstijgingen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn gebaseerd op een conservatieve groei in het aantal part-out projecten dat APOC Aviation jaarlijks zal opstarten.

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen in APOC PROJECT F B.V. bedraagt nagenoeg nihil. Verschaft kapitaal betreft enkel een overbruggingsfinanciering van informele investeerders. APOC Aviation financiert de kosten van de demontage, en revisie en verkoop van de onderdelen ten behoeve van APOC PROJECT F B.V.

Op welke manier kunt u voldoen aan de aflosverplichting aan het einde van de looptijd?
Na de aankoop voeren wij de demontage, revisie en verkoop van onderdelen ten behoeve van APOC PROJECT F B.V. uit, en ontvangen hiervoor een management fee ter grootte van 10% van de gerealiseerde omzet. Daarnaast wordt een deel van de verkoopopbrengst ingehouden voor de door de moedermaatschappij gemaakte kosten voor demontage en revisering van onderdelen. Vervolgens wordt de verkoopopbrengst van dit project maandelijks doorgestort op de bankrekening van APOC PROJECT F B.V. Deze gelden kunnen alleen worden aangewend voor de aflossing van de te plaatsen lening en de eventueel resterende overbruggingsfinanciering. 

Aangezien normaliter op part-out projecten een brutomarge van 30% of meer gerealiseerd wordt, is er ook na aftrek van de management fee en overige genoemde kosten ruim voldoende capaciteit om de aflossing en verschuldigde rente (vaak al na 1 jaar) terug te betalen. Er is vastgelegd dat pas nadat de projectfinanciering geheel met rente is afgelost, de resterende opbrengst van het project uitgekeerd kan worden aan moederbedrijf APOC Aviation.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
APOC Aviation draagt het risico van wanbetaling door afnemers middels een garantie op debiteurenrisico tegenover APOC PROJECT F B.V. Daarnaast biedt APOC PROJECT F B.V. investeerders ter zekerheid een pandrecht op de volgende activa van APOC PROJECT F B.V.: banktegoeden, debiteuren en handelsvoorraden. 

Daarnaast zal worden vastgelegd dat er op geen enkele wijze gelden aan APOC PROJECT F B.V. kunnen worden onttrokken door dividenden of terugstorting van kapitaal voordat de projectlening en eventuele resterende overbruggingsfinanciering geheel is afgelost. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat alle opbrengsten van de part-out projecten (behoudens de managementvergoeding en overige eerdergenoemde kosten van APOC Aviation), beschikbaar zullen zijn ter betaling van rente en aflossing van de projectlening en eventuele resterende overbruggingsfinanciering.

De pandrechten kunnen uiteraard pas worden uitgewonnen indien APOC PROJECT F B.V. in gebreke blijft van haar rente- en aflossingsverplichtingen. 

Profiel_16459_2_204521.jpg

Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen?
Ja. Zoals eerder genoemd dragen zowel APOC Aviation als informele investeerders financieel bij aan de uitvoering van dit project. APOC Aviation voorziet in deelfinanciering voor het project middels het dekken van significante kosten met betrekking tot de demontage, en revisie en verkoop van de onderdelen. Historisch gezien draagt APOC Aviation gemiddeld zo’n 25% bij aan totale projectkosten, inclusief aankoopprijs vliegtuig. Tevens draagt APOC Aviation ook het risico van wanbetaling door afnemers middels een garantie op debiteurenrisico. 

Informele investeerders hebben daarnaast in december 2016 een overbruggingsfinanciering verschaft van € 1.200.000,-  als deelfinanciering. Indien de overbruggingsfinanciering niet volledig zal worden vervangen door de te plaatsen lening zullen de informele investeerders leninggever van APOC PROJECT F B.V. blijven, tezamen met de investeerders  van de te plaatsen lening. Eventuele aflossing van beide groepen investeerders zal dan gelijktijdig plaatsvinden, onder de hierboven besproken voorwaarden van aflossing. Ook zal pro rata aanspraak gemaakt kunnen worden op de gegeven zekerheden en garanties.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van de geldnemer APOC Project F BV. Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing plaats. De eerste rentebetaling vindt plaats 3 maanden na ingang van de lening en vervolgens per kwartaal tot einde looptijd. Het is geldnemer toegestaan vervroegd af te lossen. Hierbij wordt aan de investeerders ten minste 6 maanden rente vergoed (bv. bij aflossing na 4 maanden is de rentevergoeding 6 maanden, vindt de aflossing na 14 maanden plaats dan is de rentevergoeding ook 14 maanden).

Indien het doelkapitaal van € 900.000,- binnen de beschikbare periode van 60 dagen wordt gerealiseerd, heeft APOC Project F BV de mogelijkheid de aanvraag in stappen van € 100.000,- te verhogen tot maximaal € 1.300.000,-.

Zoals in de pitch is opgenomen, is er sprake van pandrecht op banktegoeden, debiteuren en handelsvoorraden. Deze zekerheden worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 200011119dinsdag 9 mei 2017
€ 500003064dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000023966dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000008331dinsdag 9 mei 2017
€ 500022007dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023599dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000006916dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023497dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023582dinsdag 9 mei 2017
€ 200022011dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000024676dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500012251dinsdag 9 mei 2017
€ 100004835dinsdag 9 mei 2017
€ 500004680dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000018869dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023672dinsdag 9 mei 2017
€ 100019565dinsdag 9 mei 2017
€ 4.200004264dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024429dinsdag 9 mei 2017
€ 200010390dinsdag 9 mei 2017
€ 700014088dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025219dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000020377dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000014474dinsdag 9 mei 2017
€ 500024108dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000017701dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023907dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023576dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000026080dinsdag 9 mei 2017
€ 100013176dinsdag 9 mei 2017
€ 500016312dinsdag 9 mei 2017
€ 100012583dinsdag 9 mei 2017
€ 500023758dinsdag 9 mei 2017
€ 700010036dinsdag 9 mei 2017
€ 200007428dinsdag 9 mei 2017
€ 4.100004333dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000020589dinsdag 9 mei 2017
€ 1.200024172dinsdag 9 mei 2017
€ 200016561dinsdag 9 mei 2017
€ 500016881dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000009082dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000007442dinsdag 9 mei 2017
€ 500015595dinsdag 9 mei 2017
€ 600009815dinsdag 9 mei 2017
€ 100020931dinsdag 9 mei 2017
€ 500013374dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000018566dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000020188dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000024228dinsdag 9 mei 2017
€ 400025218dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000021664dinsdag 9 mei 2017
€ 100011854dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000015335dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000019543dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000002961dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000010176dinsdag 9 mei 2017
€ 100025776dinsdag 9 mei 2017
€ 50.000025313dinsdag 9 mei 2017
€ 800006438dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000023408dinsdag 9 mei 2017
€ 700021853dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500018759dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000020830dinsdag 9 mei 2017
€ 500024087dinsdag 9 mei 2017
€ 400025321dinsdag 9 mei 2017
€ 200008621dinsdag 9 mei 2017
€ 500002666dinsdag 9 mei 2017
€ 400024533dinsdag 9 mei 2017
€ 400015148dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000012490dinsdag 9 mei 2017
€ 500005648dinsdag 9 mei 2017
€ 200012242dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000003032dinsdag 9 mei 2017
€ 300004683dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000019346dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500010505dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024168dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025391dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000013249dinsdag 9 mei 2017
€ 500013794dinsdag 9 mei 2017
€ 500002106dinsdag 9 mei 2017
€ 300013597dinsdag 9 mei 2017
€ 4.900026755dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000003873dinsdag 9 mei 2017
€ 500024753dinsdag 9 mei 2017
€ 200025331dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000015540dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000022474dinsdag 9 mei 2017
€ 300023524dinsdag 9 mei 2017
€ 300023650dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024755dinsdag 9 mei 2017
€ 800014287dinsdag 9 mei 2017
€ 100020146dinsdag 9 mei 2017
€ 500016278dinsdag 9 mei 2017
€ 200025280dinsdag 9 mei 2017
€ 200006587dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000006536dinsdag 9 mei 2017
€ 400023480dinsdag 9 mei 2017
€ 300014528dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000024780dinsdag 9 mei 2017
€ 400015288dinsdag 9 mei 2017
€ 300018105dinsdag 9 mei 2017
€ 300011625dinsdag 9 mei 2017
€ 200015565dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000009381dinsdag 9 mei 2017
€ 200012724dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000011571dinsdag 9 mei 2017
€ 500009618dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500014961dinsdag 9 mei 2017
€ 200011053dinsdag 9 mei 2017
€ 400014452dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000026106dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000000248dinsdag 9 mei 2017
€ 100020014dinsdag 9 mei 2017
€ 500023538dinsdag 9 mei 2017
€ 500025631dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000024637dinsdag 9 mei 2017
€ 300011956dinsdag 9 mei 2017
€ 300021888dinsdag 9 mei 2017
€ 500021054dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000013172dinsdag 9 mei 2017
€ 3.800008720dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000004875dinsdag 9 mei 2017
€ 100023580dinsdag 9 mei 2017
€ 500014921dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000021750dinsdag 9 mei 2017
€ 200008508dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000011723dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000015769dinsdag 9 mei 2017
€ 600025289dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000016980dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500024196dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025158dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000025131dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500008738dinsdag 9 mei 2017
€ 100019392dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024006dinsdag 9 mei 2017
€ 200023492dinsdag 9 mei 2017
€ 700014792dinsdag 9 mei 2017
€ 100022854dinsdag 9 mei 2017
€ 300010687dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025064dinsdag 9 mei 2017
€ 500025879dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000019930dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025299dinsdag 9 mei 2017
€ 4.000008980dinsdag 9 mei 2017
€ 500024224dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000011737dinsdag 9 mei 2017
€ 500016206dinsdag 9 mei 2017
€ 500002488dinsdag 9 mei 2017
€ 200024201dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000015998dinsdag 9 mei 2017
€ 200024751dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000017607dinsdag 9 mei 2017
€ 200026563dinsdag 9 mei 2017
€ 200013567dinsdag 9 mei 2017
€ 500023395dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000016799dinsdag 9 mei 2017
€ 600017606dinsdag 9 mei 2017
€ 15.000022146dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000016730dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000009447dinsdag 9 mei 2017
€ 200018228dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500024193dinsdag 9 mei 2017
€ 200008726dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025326dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000024634dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023553dinsdag 9 mei 2017
€ 300002598dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000025296dinsdag 9 mei 2017
€ 500017916dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000015629dinsdag 9 mei 2017
€ 400022059dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000004021dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025568dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000023221dinsdag 9 mei 2017
€ 500011011dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000007831dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500002621dinsdag 9 mei 2017
€ 500011849dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000021460dinsdag 9 mei 2017
€ 500003878dinsdag 9 mei 2017
€ 500013461dinsdag 9 mei 2017
€ 200003525dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000026790dinsdag 9 mei 2017
€ 100011519dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000004812dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000005881dinsdag 9 mei 2017
€ 300012355dinsdag 9 mei 2017
€ 100009969dinsdag 9 mei 2017
€ 1.100024412dinsdag 9 mei 2017
€ 100021441dinsdag 9 mei 2017
€ 500024332dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000015440dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000010307dinsdag 9 mei 2017
€ 500016581dinsdag 9 mei 2017
€ 300017067dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000015173dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024960dinsdag 9 mei 2017
€ 200023250dinsdag 9 mei 2017
€ 200004078dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023215dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000004384dinsdag 9 mei 2017
€ 800009164dinsdag 9 mei 2017
€ 200017253dinsdag 9 mei 2017
€ 500016879dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023684dinsdag 9 mei 2017
€ 500019959dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000025395dinsdag 9 mei 2017
€ 500026531dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025281dinsdag 9 mei 2017
€ 100025305dinsdag 9 mei 2017
€ 500011696dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000013200dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000018681dinsdag 9 mei 2017
€ 300009844dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500023738dinsdag 9 mei 2017
€ 400014415dinsdag 9 mei 2017
€ 500023436dinsdag 9 mei 2017
€ 100025559dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025283dinsdag 9 mei 2017
€ 300022122dinsdag 9 mei 2017
€ 500003497dinsdag 9 mei 2017
€ 800007924dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000016293dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000013821dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000012744dinsdag 9 mei 2017
€ 500013905dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000006704dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000007638dinsdag 9 mei 2017
€ 500018648dinsdag 9 mei 2017
€ 500013582dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000014620dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000026887dinsdag 9 mei 2017
€ 100026248dinsdag 9 mei 2017
€ 500026688dinsdag 9 mei 2017
€ 500002465dinsdag 9 mei 2017
€ 100016457dinsdag 9 mei 2017
€ 400023394dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000008542dinsdag 9 mei 2017
€ 500005094dinsdag 9 mei 2017
€ 200007088dinsdag 9 mei 2017
€ 500025572dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000008655dinsdag 9 mei 2017
€ 800016884dinsdag 9 mei 2017
€ 500003248dinsdag 9 mei 2017
€ 500009131dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000003268dinsdag 9 mei 2017
€ 100020573dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025160dinsdag 9 mei 2017
€ 500012728dinsdag 9 mei 2017
€ 300004906dinsdag 9 mei 2017
€ 7.500020482dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000006588dinsdag 9 mei 2017
€ 500022316dinsdag 9 mei 2017
€ 300003116dinsdag 9 mei 2017
€ 4.000025422dinsdag 9 mei 2017
€ 100026085dinsdag 9 mei 2017
€ 100017024dinsdag 9 mei 2017
€ 700025628dinsdag 9 mei 2017
€ 500009081dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000025373dinsdag 9 mei 2017
€ 4.900023671dinsdag 9 mei 2017
€ 100012037dinsdag 9 mei 2017
€ 200004661dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000010496dinsdag 9 mei 2017
€ 400013986dinsdag 9 mei 2017
€ 500014878dinsdag 9 mei 2017
€ 500003271dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000010047dinsdag 9 mei 2017
€ 100021201dinsdag 9 mei 2017
€ 300019102dinsdag 9 mei 2017
€ 20.000024561dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024142dinsdag 9 mei 2017
€ 500023534dinsdag 9 mei 2017
€ 200023768dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000009194dinsdag 9 mei 2017
€ 400001983dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023715dinsdag 9 mei 2017
€ 200013117dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025726dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000024470dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000016906dinsdag 9 mei 2017
€ 200025070dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024247dinsdag 9 mei 2017
€ 200013759dinsdag 9 mei 2017
€ 4.000024289dinsdag 9 mei 2017
€ 300021666dinsdag 9 mei 2017
€ 300019020dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000006855dinsdag 9 mei 2017
€ 2.900008835dinsdag 9 mei 2017
€ 300009551dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500013643dinsdag 9 mei 2017
€ 100008419dinsdag 9 mei 2017
€ 300021708dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000007257dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000023719dinsdag 9 mei 2017
€ 500026232dinsdag 9 mei 2017
€ 9.000006201dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000026744dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000012241dinsdag 9 mei 2017
€ 500022060dinsdag 9 mei 2017
€ 100021977dinsdag 9 mei 2017
€ 500005185dinsdag 9 mei 2017
€ 500002217dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000025427dinsdag 9 mei 2017
€ 800004393dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000015017dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000010104dinsdag 9 mei 2017
€ 500009350dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000010107dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000011481dinsdag 9 mei 2017
€ 500019001dinsdag 9 mei 2017
€ 500020495dinsdag 9 mei 2017
€ 7.500013136dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024778dinsdag 9 mei 2017
€ 500005059dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000012943dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000018145dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000024491dinsdag 9 mei 2017
€ 100015941dinsdag 9 mei 2017
€ 200021282dinsdag 9 mei 2017
€ 500022371dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000013954dinsdag 9 mei 2017
€ 500024394dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000019087dinsdag 9 mei 2017
€ 500018485dinsdag 9 mei 2017
€ 300011095dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000025456dinsdag 9 mei 2017
€ 4.900023673dinsdag 9 mei 2017
€ 500019253dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500005025dinsdag 9 mei 2017
€ 500022584dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000020817dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000004186dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000005880dinsdag 9 mei 2017
€ 500021704dinsdag 9 mei 2017
€ 500010966dinsdag 9 mei 2017
€ 200026892dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000021327dinsdag 9 mei 2017
€ 500022961dinsdag 9 mei 2017
€ 300024958dinsdag 9 mei 2017
€ 100013615dinsdag 9 mei 2017
€ 200015701dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000014663dinsdag 9 mei 2017
€ 400020963dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000011937dinsdag 9 mei 2017
€ 200011914dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000014439dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000004155dinsdag 9 mei 2017
€ 500010468dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000010905dinsdag 9 mei 2017
€ 200002213dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500012208dinsdag 9 mei 2017
€ 500017731dinsdag 9 mei 2017
€ 300026179dinsdag 9 mei 2017
€ 200012808dinsdag 9 mei 2017
€ 500006679dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500023494dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000009875dinsdag 9 mei 2017
€ 200004126dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500026895dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000004807dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000013494dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000013992dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000026007dinsdag 9 mei 2017
€ 500022335dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000002730dinsdag 9 mei 2017
€ 500023790dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000011898dinsdag 9 mei 2017
€ 100022226dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500003487dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000011385dinsdag 9 mei 2017
€ 100002483dinsdag 9 mei 2017
€ 100026901dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500024406dinsdag 9 mei 2017
€ 100012686dinsdag 9 mei 2017
€ 700019256dinsdag 9 mei 2017
€ 200015091dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000006520dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000007470dinsdag 9 mei 2017
€ 600008400dinsdag 9 mei 2017
€ 300012277dinsdag 9 mei 2017
€ 300009488dinsdag 9 mei 2017
€ 500024456dinsdag 9 mei 2017
€ 200023604dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000015268dinsdag 9 mei 2017
€ 100021518dinsdag 9 mei 2017
€ 300017891dinsdag 9 mei 2017
€ 100006472dinsdag 9 mei 2017
€ 100023713dinsdag 9 mei 2017
€ 4.000019313dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000026518dinsdag 9 mei 2017
€ 600009393dinsdag 9 mei 2017
€ 600006978dinsdag 9 mei 2017
€ 300017223dinsdag 9 mei 2017
€ 100023552dinsdag 9 mei 2017
€ 300011320dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000012012dinsdag 9 mei 2017
€ 400014975dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000009943dinsdag 9 mei 2017
€ 500025967dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000007836dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000001869dinsdag 9 mei 2017
€ 500025192dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000002437dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000026116dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000026524dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000001927dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000008211dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000026184dinsdag 9 mei 2017
€ 500015197dinsdag 9 mei 2017
€ 100014942dinsdag 9 mei 2017
€ 200008201dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500022397dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000013853dinsdag 9 mei 2017
€ 500021834dinsdag 9 mei 2017
€ 300023563dinsdag 9 mei 2017
€ 200023918dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025955dinsdag 9 mei 2017
€ 500008117dinsdag 9 mei 2017
€ 300021106dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000007342dinsdag 9 mei 2017
€ 300014303dinsdag 9 mei 2017
€ 500022093dinsdag 9 mei 2017
€ 500024759dinsdag 9 mei 2017
€ 100016428dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000025297dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000026502dinsdag 9 mei 2017
€ 200022918dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000012900dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000022078dinsdag 9 mei 2017
€ 600007302dinsdag 9 mei 2017
€ 200018452dinsdag 9 mei 2017
€ 500012519dinsdag 9 mei 2017
€ 500004987dinsdag 9 mei 2017
€ 400002340dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000023917dinsdag 9 mei 2017
€ 6.500023767dinsdag 9 mei 2017
€ 100.000020084dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000015685dinsdag 9 mei 2017
€ 2.800020933dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000017576dinsdag 9 mei 2017
€ 500006508dinsdag 9 mei 2017
€ 2.900007466dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000024631dinsdag 9 mei 2017
€ 300011557dinsdag 9 mei 2017
€ 100021101dinsdag 9 mei 2017
€ 200012379dinsdag 9 mei 2017
€ 500022818dinsdag 9 mei 2017
€ 500024277dinsdag 9 mei 2017
€ 500025099dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025585dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500006073dinsdag 9 mei 2017
€ 400001403dinsdag 9 mei 2017
€ 500015028dinsdag 9 mei 2017
€ 500007404dinsdag 9 mei 2017
€ 4.500017922dinsdag 9 mei 2017
€ 800023581dinsdag 9 mei 2017
€ 100026648dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000024259dinsdag 9 mei 2017
€ 500015873dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000018136dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000026834dinsdag 9 mei 2017
€ 500022829dinsdag 9 mei 2017
€ 300005829dinsdag 9 mei 2017
€ 7.500025404dinsdag 9 mei 2017
€ 100010955dinsdag 9 mei 2017
€ 300026903dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000009490dinsdag 9 mei 2017
€ 400025414dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000025345dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500011935dinsdag 9 mei 2017
€ 200015804dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500006297dinsdag 9 mei 2017
€ 500022503dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000006264dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000026588dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000009046dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000002107dinsdag 9 mei 2017
€ 200004759dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025451dinsdag 9 mei 2017
€ 200006740dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000001803dinsdag 9 mei 2017
€ 4.000021479dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000006498dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000005636dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000008900dinsdag 9 mei 2017
€ 300016486dinsdag 9 mei 2017
€ 6.000001819dinsdag 9 mei 2017
€ 200015933dinsdag 9 mei 2017
€ 100013669dinsdag 9 mei 2017
€ 200008800dinsdag 9 mei 2017
€ 500025335dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000005029dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500016393dinsdag 9 mei 2017
€ 200007325dinsdag 9 mei 2017
€ 500001799dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024153dinsdag 9 mei 2017
€ 1.800001617dinsdag 9 mei 2017
€ 200018185dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000009273dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000021413dinsdag 9 mei 2017
€ 200026269dinsdag 9 mei 2017
€ 200019141dinsdag 9 mei 2017
€ 100023655dinsdag 9 mei 2017
€ 100004897dinsdag 9 mei 2017
€ 4.000026300dinsdag 9 mei 2017
€ 6.000003906dinsdag 9 mei 2017
€ 500006979dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000015920dinsdag 9 mei 2017
€ 500014389dinsdag 9 mei 2017
€ 100007100dinsdag 9 mei 2017
€ 100013403dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000023509dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000026626dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000014181dinsdag 9 mei 2017
€ 500018484dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000024868dinsdag 9 mei 2017
€ 100025344dinsdag 9 mei 2017
€ 200013534dinsdag 9 mei 2017
€ 100023484dinsdag 9 mei 2017
€ 500008014dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000003114dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000019257dinsdag 9 mei 2017
€ 200025746dinsdag 9 mei 2017
€ 500014278dinsdag 9 mei 2017
€ 500016780dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000006029dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000005104dinsdag 9 mei 2017
€ 200026066dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000018367dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000025416dinsdag 9 mei 2017
€ 8.000007762dinsdag 9 mei 2017
€ 800015603dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000021387dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000021806dinsdag 9 mei 2017
€ 300012087dinsdag 9 mei 2017
€ 500026552dinsdag 9 mei 2017
€ 300022127dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000018881dinsdag 9 mei 2017
€ 400023263dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500007062dinsdag 9 mei 2017
€ 300022496dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000008824dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000010294dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000010311dinsdag 9 mei 2017
€ 500019180dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000018902dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000017022dinsdag 9 mei 2017
€ 300019803dinsdag 9 mei 2017
€ 100018455dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000017388dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000012675dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000010707dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500023749dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000025526dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000015371dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000013208dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000009065dinsdag 9 mei 2017
€ 300003447dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500009818dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000019533dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500026904dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500011993dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500004206dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000009421dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000019147dinsdag 9 mei 2017
€ 500026905dinsdag 9 mei 2017
€ 300018641dinsdag 9 mei 2017
€ 3.000026481dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000003891dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000001918dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000025037dinsdag 9 mei 2017
€ 200014858dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000019954dinsdag 9 mei 2017
€ 100025309dinsdag 9 mei 2017
€ 500004447dinsdag 9 mei 2017
€ 200017839dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000001778dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000015724dinsdag 9 mei 2017
€ 100026907dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500025101dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000010981dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500010076dinsdag 9 mei 2017
€ 500012951dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000026810dinsdag 9 mei 2017
€ 300017978dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500002385dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000003664dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000024446dinsdag 9 mei 2017
€ 200021582dinsdag 9 mei 2017
€ 200023536dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000020849dinsdag 9 mei 2017
€ 500016422dinsdag 9 mei 2017
€ 500016604dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000012932dinsdag 9 mei 2017
€ 200016919dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000005048dinsdag 9 mei 2017
€ 500014823dinsdag 9 mei 2017
€ 500025078dinsdag 9 mei 2017
€ 100026908dinsdag 9 mei 2017
€ 400014496dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000026673dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000004349dinsdag 9 mei 2017
€ 100026174dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000010677dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000021448dinsdag 9 mei 2017
€ 200013411dinsdag 9 mei 2017
€ 300008433dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000025355dinsdag 9 mei 2017
€ 4.000026326dinsdag 9 mei 2017
€ 700009571dinsdag 9 mei 2017
€ 5.500023543dinsdag 9 mei 2017
€ 300007165dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000021417dinsdag 9 mei 2017
€ 200025333dinsdag 9 mei 2017
€ 300004511dinsdag 9 mei 2017
€ 6.000026909dinsdag 9 mei 2017
€ 50.000025349dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000016729dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000002390dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000009088dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000008171dinsdag 9 mei 2017
€ 200012085dinsdag 9 mei 2017
€ 100023149dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000004479dinsdag 9 mei 2017
€ 300021714dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000014624dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023182dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000014380dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000021870dinsdag 9 mei 2017
€ 20.000011285dinsdag 9 mei 2017
€ 1.800014876dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000012839dinsdag 9 mei 2017
€ 200026375dinsdag 9 mei 2017
€ 3.500023185dinsdag 9 mei 2017
€ 20.000011284dinsdag 9 mei 2017
€ 1.500014951dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000006242dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000023841dinsdag 9 mei 2017
€ 800012014dinsdag 9 mei 2017
€ 4.900021807dinsdag 9 mei 2017
€ 500015031dinsdag 9 mei 2017
€ 500011863dinsdag 9 mei 2017
€ 2.500010849dinsdag 9 mei 2017
€ 500017359dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000026462dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000009530dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000026630dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000019931dinsdag 9 mei 2017
€ 200014784dinsdag 9 mei 2017
€ 200012601dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000016836dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000013091dinsdag 9 mei 2017
€ 500023180dinsdag 9 mei 2017
€ 200007024dinsdag 9 mei 2017
€ 100023201dinsdag 9 mei 2017
€ 1.700005077dinsdag 9 mei 2017
€ 10.000005468dinsdag 9 mei 2017
€ 200022667dinsdag 9 mei 2017
€ 300023219dinsdag 9 mei 2017
€ 500025324dinsdag 9 mei 2017
€ 2.000026336dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000014805dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000026727dinsdag 9 mei 2017
€ 300026781dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000012649dinsdag 9 mei 2017
€ 5.000015857dinsdag 9 mei 2017
€ 1.000019267dinsdag 9 mei 2017
€ 4.000007496dinsdag 9 mei 2017
€ 3.500020271dinsdag 9 mei 2017
€ 500026708dinsdag 9 mei 2017
€ 500009779dinsdag 9 mei 2017
€ 500025287dinsdag 9 mei 2017
€ 1.200005771maandag 12 juni 2017