Nieuws
26-03-2019
Geldvoorelkaar.nl, het grootste crowdfunding platform van Nederland, blijft een sterke groei doorm...
lees verder
21-03-2019
Waar moet je op letten als je investeert via crowdfunding? En wat is belangrijk voor ondernemers d...
lees verder
20-03-2019
Accountants hebben alle bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis in huis om een prominentere ...
lees verder
19-03-2019
In onderstaande factsheet presenteren wij u de cijfers vanaf de start van Geldvoorelkaar.nl tot 1 ...
lees verder
12-03-2019
Key West draait best Hoe gaat het nu met…. Jos van der Lee? Geldvoorelkaar.nl portretteert onder...
lees verder
Onroerend goed
Den Haag Property
Project:
16635 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
2
G-PD percentage:
0,10
Creditsafe score:
35
Zekerheden:
DRHAPN
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 125.000
Geinvesteerd:
€ 125.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
120 maanden
100%
Algemeen
Branche:Onroerend goed
Producten en/of diensten:Verhuur en handel in vastgoed
Aantal medewerkers:1
Oprichtingsdatum:20-07-2016
Leeftijd:33
Gezinssituatie:Ongehuwd
Woonsituatie:Koophuis
Opleiding:HBO
Hobby's:Sport, lezen, natuur en ondernemen
BKR score:Hoog risico (I)
Social media:LinkedIn LinkedIn  Facebook
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Horst Vastgoed Den Haag B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe DWOR Holding B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe NIEUWE ENERGIE I B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V..pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
DH-Property is een actieve en ervaren bouwonderneming. Ons doel is het herontwikkelen en renoveren van verouderde woningen, om hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de randstad. Met oog voor detail en met aandacht voor de eventuele woonwensen van de eindgebruiker stellen wij een plan van aanpak op om een woning of kantoor de volgende fase in te loodsen. 

De deskundigen van DH-Property bewijzen zich dagelijks in de praktijk. Wij werken met een vast team van aannemers, constructeurs, architecten, bouwkundigen en adviseurs. Na renovatie verkopen wij het vastgoed via één van de aan ons kantoor gelieerde makelaars of wij voegen het vastgoed toe aan onze beleggingsportefeuille met huurwoningen. Wij selecteren dan via een van onze verhuurmakelaars een geschikte huurder.

Deze activiteiten hebben wij recent ondergebracht in een nieuwe B.V. (Horst Vastgoed B.V. t.h.o.d.n. DH-Property). Voorheen hebben de transacties in andere B.V.’s of in privé plaatsgevonden. Dit is ook de reden waarom er meerdere B.V.’s meetekenen voor deze lening. Omdat wij willen groeien in de aankoop en renovatie van onroerend goed, hebben wij besloten deze werkzaamheden onder te brengen in een nieuwe B.V. 

Tien jaar geleden kocht ik mijn eerste pand in privé. Vier jaar later ben ik zelfstandig ondernemer geworden en begonnen met beleggen in zakelijk vastgoed en projectontwikkeling.

Financieel Adviesbureau Danny van der Horst is op 1 januari 2013 gestart met de exploitatie van Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld. Sindsdien hebben wij veel ervaring opgebouwd. Niet alleen hebben wij de lokale markt en haar spelers goed leren kennen, maar ook zijn wij intensief betrokken geweest bij het realiseren van vastgoedfinancieringen. Op deze ruime ervaring bouwen wij sinds eind 2016 voort door voor eigen rekening vastgoedtransacties te realiseren. De eerste projecten hiervan zijn in 2017 succesvol afgerond. Door ons opgebouwde netwerk hebben wij als een van de eersten zicht op interessante kansen die zich aandienen.

Profiel_16635_2_135111.jpg
Profiel_16635_2_135143.jpg
Profiel_16635_2_135155.jpg
Profiel_16635_2_135128.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Wij zijn op zoek naar extra kapitaal om onze slagkracht verder te vergroten. De financiering wordt aangewend voor het inkopen en renoveren van woningen. Via ons netwerk krijgen wij regelmatig objecten aangeboden, welke wij nu niet altijd kunnen aankopen. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Werkkapitaal
€ 125.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 125.000,-

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Wij hebben behoefte aan werkkapitaal om het aanbod van DH-Property te kunnen blijven vernieuwen en om onze portefeuille uit te kunnen breiden. Op dit moment zijn er meerdere projecten waarin DH-Property actief is, waardoor er tijdelijk kapitaal vast zit. Wij hebben advies ingewonnen en besloten werkkapitaal te verkrijgen via crowdfunding, waar wij goede verhalen over gehoord hebben. Meerdere collega ondernemers hebben positieve ervaringen opgedaan via dit platform. Als deze crowdfundingcampagne een succes wordt, willen wij vaker gebruik maken van de diensten van Geldvoorelkaar.nl.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
DH-Property (Horst Vastgoed Den Haag B.V.) is 100% eigendom van DWOR Holding B.V.. DWOR Holding B.V. is de persoonlijke holding van D.Q.A. van der Horst en heeft nog één andere actieve dochteronderneming, NIEUWE ENERGIE I B.V., waarin de activiteiten van de Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld vallen. Horst Belegging B.V. is op dit moment niet actief. 

 
Profiel_16635_2_133854.jpg


De 3 B.V.’s Horst Vastgoed Den Haag, NIEUWE ENERGIE I en DWOR Holding tekenen alle voor deze lening. Daarnaast tekent ook Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V., waarin de activiteiten van De Beleggershypotheek vallen. Deze B.V. is een losse entiteit en valt niet onder DWOR Holding. Deze B.V. bezit ook vastgoed met overwaarde. Danny van der Horst is eigenaar van Financieel Advies Bureau Danny van der Horst B.V.  In NIEUWE ENERGIE I BV vallen de activiteiten van de Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld, een onderneming die al 7 jaar succesvol en winstgevend bestaat.

Samengevat zijn de activiteiten per B.V.:
  • DWOR Holding B.V. – houdstermaatschappij
  • Horst Belegging B.V. – niet actief
  • Horst Vastgoed Den Haag B.V. (t.h.o.d.n. DH-Property) – handel en renovatie in vastgoed
  • NIEUWE ENERGIE I B.V. – Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld. Deze activiteiten zijn in 2016 overgeheveld vanuit Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V. naar deze B.V.
  • Financieel Advies Bureau Danny van der Horst B.V. – De Beleggershypotheek 
Hiernaast ben ik in privé eigenaar van een vastgoedportefeuille met overwaarde.

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?
De totale vastgoedportefeuille (zakelijk en privé tezamen) vertegenwoordigt een waarde van meer dan € 1.600.000,-. DH-Property heeft in 2017 tot nu toe € 40.000,- aan resultaat gerealiseerd. Verder is de pijplijn goed gevuld met projecten die dit bedrag ruim overstijgen. In privé ben ik sinds 2013 actief in de verhuur van onroerend goed.

De maandelijkse inkomsten uit de genoemde B.V.’s en uit privé kunnen als volgt worden samengevat:  


Inkomsten
Uitgaven
Overschot
Zakelijk
€ 4.281,-
€ 1.954,-
€ 2.327,-
Privé
€ 3.529,-
€ 1.714,-
€ 1.815,-
 
 
 
€ 4.152,-

De cijfers zijn getoetst door de intermediair Teamcaptains.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
DH-Property werkt nu veel samen met andere ontwikkelaars, waardoor kosten kunnen worden gedeeld. Met extra werkkapitaal kunnen er meer projecten zelfstandig worden gedaan, waardoor de winstmarges omhoog zullen gaan. De vraag naar Turn Key woningen neemt alleen maar toe, omdat de financieringsmogelijkheden voor eindkopers steeds moeilijker worden. Daarnaast  is er een tekort aan huurwoningen in Den Haag, waardoor onroerend goed vrijwel altijd direct is verhuurd.

Profiel_16635_2_151006.jpg
Profiel_16635_2_151029.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Er is circa € 500.000,- overwaarde op het vastgoed, op een totale waarde van € 1.600.000,-

Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V., voormalig eigenaar van de activiteiten van Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld, heeft per ultimo 2016 een eigen vermogen van € 279.000,- op een balanstotaal van € 573.000,-. De solvabiliteit is daarmee 49%. Het eigen vermogen is in 2016 iets teruggelopen vanwege de kosten die zijn gemaakt in verband met het overhevelen van de activiteiten van de Hypotheekshop naar NIEUWE ENERGIE I B.V. 

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Op basis van de huidige inkomsten en uitgaven (zakelijk en privé), wordt circa 35% van de vrij beschikbare cashflow aangewend om aan de betaalverplichting van deze lening te kunnen voldoen.

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Er zijn ook inkomsten in box 2, omdat ik 100% eigenaar ben van werkmaatschappij NIEUWE ENERGIE I B.V. t.h.o.d.n. De Hypotheekshop Den Haag – Wateringse Veld.

Profiel_16635_2_154311.jpg

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Mijn bedrijfspand is eigendom van Financieel Advies Bureau Danny van der Horst B.V. en wordt gehuurd door NIEUWE ENERGIE I B.V. t.h.o.d.n. De Hypotheekshop Den Haag – Wateringse Veld.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?  
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé wordt er een pos/neg-verklaring afgegeven op drie vastgoedbezittingen in privé. Deze bezittingen hebben een getaxeerde waarde van € 595.000,- en een restschuld van € 410.000,-. De overwaarde van € 185.000,- is daarmee ruimschoots hoger dan de hoogte van deze lening. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn zouden kunnen voldoen.
 
Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van Horst Vastgoed Den Haag B.V. t.h.o.d.n. DH-Property. 

Medegeldnemers zijn:
  • DWOR Holding B.V. (G-PD% 0,05% en Creditsafe score 57)
  • NIEUWE ENERGIE I B.V. (G-PD% 0,72% en Creditsafe score 30)
  • Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V. (G-PD% 0,23% en Creditsafe score 60)
  • De heer D.Q.A. van der Horst die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van materiële waarde.  
Er wordt er een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven op drie vastgoedbezittingen in privé. Deze bezittingen hebben een getaxeerde waarde van € 595.000,- en een restschuld van € 410.000,-. Het taxatierapport is in bezit van Geldvoorelkaar.nl

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (één maandtermijn). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

De BKR score I houdt verband met de lease van een motorfiets en de zakelijke auto. Er is geen sprake van achterstanden of andere negatieve kredietervaringen.

De ondernemer is reeds 10 jaar actief als belegger in vastgoed, waarvan de laatste 4 jaar als zelfstandig ondernemer. Om die reden heeft Geldvoorelkaar.nl deze aanvraag classificatie 2 gegeven en niet 5s (starter). Deze classificatie is gebaseerd op de vrije cashflow van de privé en zakelijke inkomsten en uitgaven.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 2.000vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 6.500vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 700vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 2.500vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 5.000vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 2.000vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 2.000vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 9.000vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 400vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 400vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 2.000vrijdag 28 juli 2017
€ 1.500vrijdag 28 juli 2017
€ 400vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 400vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 400vrijdag 28 juli 2017
€ 800vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 400vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 700vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 700vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 3.000vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 5.000vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 700vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 400vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 3.000vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 400vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 2.000vrijdag 28 juli 2017
€ 200vrijdag 28 juli 2017
€ 2.000vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 2.000vrijdag 28 juli 2017
€ 500vrijdag 28 juli 2017
€ 300vrijdag 28 juli 2017
€ 100vrijdag 28 juli 2017
€ 1.000zaterdag 29 juli 2017
€ 2.000zaterdag 29 juli 2017
€ 500zaterdag 29 juli 2017
€ 100zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 2.000zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 500zaterdag 29 juli 2017
€ 100zaterdag 29 juli 2017
€ 100zaterdag 29 juli 2017
€ 400zaterdag 29 juli 2017
€ 100zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 100zaterdag 29 juli 2017
€ 5.000zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 300zaterdag 29 juli 2017
€ 800zaterdag 29 juli 2017
€ 500zaterdag 29 juli 2017
€ 2.000zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 1.000zaterdag 29 juli 2017
€ 3.000zaterdag 29 juli 2017
€ 100zaterdag 29 juli 2017
€ 1.000zaterdag 29 juli 2017
€ 500zaterdag 29 juli 2017
€ 2.000zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 1.000zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 1.000zaterdag 29 juli 2017
€ 500zaterdag 29 juli 2017
€ 2.500zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 100zaterdag 29 juli 2017
€ 500zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 200zaterdag 29 juli 2017
€ 300zondag 30 juli 2017
€ 800zondag 30 juli 2017
€ 300zondag 30 juli 2017