Nieuws
Investeerdersnieuwsbrief maart 2017 verschenen
20-03-2018
Vandaag ontvangen investeerders de Geldvoorelkaar.nl nieuwsbrief in de mail. Heeft u hem niet ontv...
lees verder
Crowdfunding en franchise: ijzersterke combinatie
01-03-2018
Crowdfunding en Franchise: ijzersterke combinatie   Enkele beeldmerken van door Geld...
lees verder
Enthousiast over sportprestaties
26-02-2018
De Oranje Olympische sporters worden de komende dagen veelvuldig gehuldigd. Na het behalen van hun...
lees verder
Jaaropgave 2017 is beschikbaar
26-02-2018
De jaaropgave van Geldvoorelkaar.nl heeft u nodig voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2017. Deze o...
lees verder
Overall statistieken bijgewerkt
22-02-2018
De overall statistiek-tab van Geldvoorelkaar.nl is bijgewerkt tot 1 januari. Bekijk de statistie...
lees verder
Opstart onderneming
Ludejo
Project:
16654 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,37
Creditsafe score:
28
Zekerheden:
HYPRDRHAPN
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 69.000
Geinvesteerd:
€ 69.000
Product:
Groeilening
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
48 maanden
Aflosvrij periode
3 maanden
100%
Over mij
Branche:Communicatie
Producten en/of diensten:Vertalingen, e-learning, (taal)trainingen
Aantal medewerkers:4
Oprichtingsdatum:3 mei 2017
Leeftijd:44
Gezinssituatie:Gehuwd, 1 dochter
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:HBO
Hobby's:Lezen, schrijven, schilderen, zwemmen
BKR score:Laag risico (B)
Social media:LinkedIn  LinkedIn  Facebook  Facebook  Twitter  Twitter
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Ludejo B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Palazzo Pitti B.V..pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Elf jaar geleden startte ik, Malon, als CFO bij een vertaalbureau dat net was opgericht. Van dat bureau werd ik mede-eigenaar en Algemeen Directeur. Dit bedrijf heb ik samen met een compagnon uitgebouwd tot een succesvol vertaalbureau met 30 medewerkers en 200 klanten die samen voor een jaaromzet van 3,5 miljoen zorgden. Afgelopen voorjaar heb ik mijn aandelen verkocht. 

72% van de klanten koopt sneller én meer van een website die in hun moedertaal is.

Ik ben Ludejo gestart omdat ik een moderne versie van een vertaalbureau wil opzetten, waarbij we optimaal gebruik maken van technologie, zonder kwaliteit te verliezen op het werk zelf. Onze focus op e-learning en allerlei soorten vertalingen in directe samenwerking met onze klanten zorgt ervoor dat zij hun boodschap helder overbrengen aan hun doelgroep en zo hun bedrijven en succes vergroten.

60% van de klanten wereldwijd koopt zelden of nooit 
als de website of brochure alleen in het Engels is.

De missie van Ludejo is het overbrengen en beschikbaar maken van informatie en kennis die door iedereen begrepen kan worden, ongeacht woonplaats, taalgebied, opleidingsniveau en cultuur. 

Wij vertalen (studie)boeken, blogs en teksten die gebruikt worden op social media, handleidingen voor bijvoorbeeld (medische) apparatuur, auto’s en machines, brochures en websites. Voor brochures en handleidingen regelen wij ook de opmaak (DTP). Daarnaast leveren wij ingesproken audio- en videobestanden (ondertiteld) in verschillende talen voor e-learning en bedrijfspresentaties. 

Ook geven wij taaltrainingen, waarbij we de nadruk leggen op de cultuur die bij de taal hoort. Wij vertalen games en passen die aan de cultuur van het gebied waar de games verkocht worden aan. Wij plaatsen widgets op websites, waardoor het mogelijk is voor klanten om bijna ‘real time’ teksten van hun webshop te laten vertalen, zonder dat de vertaling door een machine wordt gedaan.

Profiel_16654_2_152747.jpg

Het verdienmodel
Marges worden gemaakt door een linguïst / designer / IT-er aan de opdracht van onze klant te koppelen en de afgeronde opdracht aan de klanten te leveren. Wij huren hen in per uur, woord, minuut of pakket. Ludejo heeft een grote database met vertalers, IT-bedrijven, videomakers, experts die ondertiteling en voice-overs leveren en grafisch designers die animatiefilmpjes of audiobestanden maken. Deze database wordt voortdurend aangevuld met nieuwe mensen die getest worden op een bepaalde expertise in een bepaald vakgebied. Bij elke opdracht horen andere experts. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Werkkapitaal
€   37.000,-
Groeikapitaal
€   90.000,-
Financieringskosten
€     7.000,-
Totaal
€ 134.000,-
Af: eigen middelen
€   64.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€   70.000,-

Toelichting: De meeste klanten hanteren een betalingstermijn van ongeveer 60 dagen. Om in de tussentijd de vaste lasten (huur, belastingen en salarissen) te kunnen betalen, willen wij drie maanden na verstrekking van de lening beginnen met het aflossen van de lening. Voor het realiseren van de begrote omzetgroei hebben wij groeikapitaal nodig om projectmanagers in dienst te nemen.

Profiel_16654_2_153129.jpg

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Wij hebben gekozen voor crowdfunding, omdat wij graag een alternatief willen voor een lening bij een bank. Deze vorm van lenen (crowdfunding) is moderner en dat past beter bij ons als moderne en flexibele organisatie. Daarnaast is er een bijkomend positief psychologisch effect, doordat er een groep is die in ons succes investeert en ons daarmee steunt en vertrouwen geeft.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
Mevrouw Malon Hamoen-Giraldi is bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Palazzo Pitti B.V., welke op haar beurt weer bestuurder en eigenaar is van de besloten vennootschap Ludejo B.V.

Profiel_16654_2_100628.jpg


Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzetprognose
Resultaat voor Belasting
2017
€    400.000,-
€     6.000,-
2018 
€    800.000,-
€   39.000,-
2019
€ 1.100.000,-
€ 171.000,-

Toelichting: Om de gezonde winstgevendheid te bereiken zoals begroot in 2019, is het noodzakelijk om op te schalen tot een omzet van minimaal € 900.000,- of meer. Een ander belangrijk aspect is het hebben van een trouwe klantenbasis, waarvan wij continue opdrachten krijgen. Ons zaaiwerk in de eerste drie maanden na oprichting heeft geleid tot 21 betalende klanten en een omzet in de 1e vier maanden van €50.000,-, waarvan €38.000,- in de maand augustus. Op basis van mijn ervaring worden de orders van terugkerende klanten groter. Ik verwacht dat de de maandomzet in september hoger uitvalt dan in augustus, en heb er vertrouwen in dat de prognoses behaald worden. De prognoses zijn opgesteld in samenwerking met een administratiekantoor dat bekend is met de branche.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De prognoses worden gerealiseerd door een basis van vertaaldiensten (ongeveer 80%). De overige 20% zal worden behaald door de verkoop van (taal)trainingen en e-learningprojecten.

De uitgestelde aflossing is aangevraagd omdat wij eerst een solide basis willen leggen en daarvoor nog tijd nodig hebben. Deze basis bestaat uit het realiseren een vaste stroom inkomsten. De betaalverplichting van de rente en aflossing van de verstrekte lening zullen wij na de uitgestelde aflossing kunnen voldoen vanuit de inkomsten door verkopen.

De korte-termijnstrategie van Ludejo is dat wij onze ervaring in de vertaalbranche gebruiken om met het vertalen van teksten, video’s of audiobestanden een eerste basis te leggen (en een brutomarge te realiseren van minimaal 30%). Daarmee kunnen wij de salarissen, huur en belastingen betalen. 

De lange-termijnstrategie van Ludejo bestaat eruit dat wij verder groeien als vertaalbureau en ons ontwikkelen op het gebied van training, e-learning (eventueel met gebruik van Virtual Reality) en kennisoverdracht in de breedste zin van het woord, om mensen te bereiken in verschillende taalgebieden en met uiteenlopende educatieniveaus en (culturele) achtergronden. Concreet betekent dit dat er meerdere (vertaalde) leervormen voor dezelfde stof aangeboden en vervaardigd zullen worden: visueel, auditief, kinetisch en theoretisch. 

Profiel_16654_2_152905.jpg
Profiel_16654_2_153014.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Na verkrijging van de lening door Geldvoorelkaar.nl is het door mij ingebrachte eigen vermogen € 69.000,-. Op een balanstotaal van € 139.000,- is de solvabiliteitsratio van Ludejo B.V. daarmee 50%.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Op basis van de door de accountant getoetste prognoses wordt in 2018 61% van de vrij beschikbare cashflow besteed aan rente- en aflossingsverplichtingen van de lening van Geldvoorelkaar.nl.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Ludejo is huurder in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Algolweg 9 te Amersfoort. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
De zekerheid die ik inbreng betreft het recht van 2e hypotheek op mijn eigen woning. Er is sprake van een overwaarde die twee maal hoger is dan de door mij aangevraagde lening via Geldvoorelkaar.nl.
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé krijgen de investeerders het pandrecht op mijn debiteuren, bankrekeningen en bedrijfsinventaris. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval ik tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kan voldoen. 

Incentive
  • Bij een investering van € 1.000,- tot € 3.000,- ontvangt u een tegoedbon voor vertaling (bijvoorbeeld van uw website) van € 100,-.
  • Bij een investering van € 3.000,- tot € 5.000,- ontvangt u een tegoedbon voor vertaling (bijvoorbeeld van uw website) van € 150,- en een beurstraining.
  • Bij een investering vanaf € 5.000,- ontvangt u een tegoedbon voor vertaling (bijvoorbeeld van uw website) van € 200,- en 1 trainingsdag (business) Engels.
Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van Ludejo B.V. 

Medegeldnemers zijn:
  • Palazzo Pitti B.V. (G-PD% 0,06% en Creditsafe score 57)
  • Mevrouw M.R. Hamoen-Giraldi, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van materiële waarde.
Dit is een Groeilening. Gedurende de eerste 3 maanden wordt alleen rente betaald, die na 3 maanden wordt uitgekeerd. De betaling van de annuïtaire rente en aflossing zal vanaf maand 4 starten.

Er wordt een 2e hypotheek gevestigd op de eigen woning in Almere met een marktwaarde van € 560.000,- (peildatum taxatie 28 augustus 2017). De huidige hypothecaire lening bedraagt € 413.500,- en de inschrijving van de hypothecaire lening bedraagt € 500.000,-  plus maximaal 35% voor rente en kosten. Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden. 
Aanvraagster en haar echtgenoot verstrekken tevens een positieve/negatieve hypotheekverklaring op hun eigen woning, waardoor investeerders van Geldvoorelkaar.nl er op kunnen vertrouwen dat er geen additionele financiering verstrekt wordt binnen de huidige 1e hypothecaire inschrijving.

De verpanding van de banksaldi, debiteuren en bedrijfsinventaris van Ludejo B.V. zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500026820dinsdag 12 september 2017
€ 100020146dinsdag 12 september 2017
€ 100006472dinsdag 12 september 2017
€ 100025344dinsdag 12 september 2017
€ 500012709dinsdag 12 september 2017
€ 1.000023406dinsdag 12 september 2017
€ 400001403dinsdag 12 september 2017
€ 1.000019537dinsdag 12 september 2017
€ 400014500dinsdag 12 september 2017
€ 600014452dinsdag 12 september 2017
€ 100013615dinsdag 12 september 2017
€ 1.500023684dinsdag 12 september 2017
€ 100013905dinsdag 12 september 2017
€ 500009969dinsdag 12 september 2017
€ 300015370dinsdag 12 september 2017
€ 2.000010677dinsdag 12 september 2017
€ 500027517dinsdag 12 september 2017
€ 200026179dinsdag 12 september 2017
€ 1.500025955dinsdag 12 september 2017
€ 500026469dinsdag 12 september 2017
€ 300009844dinsdag 12 september 2017
€ 200012941dinsdag 12 september 2017
€ 1.400015595dinsdag 12 september 2017
€ 400001617dinsdag 12 september 2017
€ 1.000000300dinsdag 12 september 2017
€ 500012819dinsdag 12 september 2017
€ 300020589dinsdag 12 september 2017
€ 100022371dinsdag 12 september 2017
€ 300016946dinsdag 12 september 2017
€ 500011863dinsdag 12 september 2017
€ 100014398dinsdag 12 september 2017
€ 2.000006904dinsdag 12 september 2017
€ 200003497dinsdag 12 september 2017
€ 500015603dinsdag 12 september 2017
€ 500019543dinsdag 12 september 2017
€ 100021679dinsdag 12 september 2017
€ 400013374dinsdag 12 september 2017
€ 200017101dinsdag 12 september 2017
€ 200018030dinsdag 12 september 2017
€ 200026066dinsdag 12 september 2017
€ 100000625dinsdag 12 september 2017
€ 1.000010748dinsdag 12 september 2017
€ 1.000008835dinsdag 12 september 2017
€ 1.000017810dinsdag 12 september 2017
€ 300026106dinsdag 12 september 2017
€ 1.000016703dinsdag 12 september 2017
€ 100025698dinsdag 12 september 2017
€ 200007148dinsdag 12 september 2017
€ 500025648dinsdag 12 september 2017
€ 300027584dinsdag 12 september 2017
€ 200009952dinsdag 12 september 2017
€ 1.000014961dinsdag 12 september 2017
€ 300004683dinsdag 12 september 2017
€ 500010621dinsdag 12 september 2017
€ 500026660dinsdag 12 september 2017
€ 500013794dinsdag 12 september 2017
€ 100025298dinsdag 12 september 2017
€ 800014951dinsdag 12 september 2017
€ 200027128dinsdag 12 september 2017
€ 100011310dinsdag 12 september 2017
€ 2.000008211dinsdag 12 september 2017
€ 500008771dinsdag 12 september 2017
€ 2.500010548dinsdag 12 september 2017
€ 1.000003794dinsdag 12 september 2017
€ 2.000010164dinsdag 12 september 2017
€ 500010905dinsdag 12 september 2017
€ 1.000006522dinsdag 12 september 2017
€ 300025594dinsdag 12 september 2017
€ 500025416dinsdag 12 september 2017
€ 500005059dinsdag 12 september 2017
€ 500019930dinsdag 12 september 2017
€ 200016312dinsdag 12 september 2017
€ 100018228dinsdag 12 september 2017
€ 1.000005025dinsdag 12 september 2017
€ 400010559dinsdag 12 september 2017
€ 500012777dinsdag 12 september 2017
€ 300017236dinsdag 12 september 2017
€ 100018353dinsdag 12 september 2017
€ 500012839dinsdag 12 september 2017
€ 500005880dinsdag 12 september 2017
€ 500023395dinsdag 12 september 2017
€ 1.000007496dinsdag 12 september 2017
€ 100025572dinsdag 12 september 2017
€ 500023749dinsdag 12 september 2017
€ 200022127dinsdag 12 september 2017
€ 500006438dinsdag 12 september 2017
€ 200021106dinsdag 12 september 2017
€ 500026237dinsdag 12 september 2017
€ 400026630dinsdag 12 september 2017
€ 200012728dinsdag 12 september 2017
€ 100002106dinsdag 12 september 2017
€ 500014878dinsdag 12 september 2017
€ 500027765dinsdag 12 september 2017
€ 300013821dinsdag 12 september 2017
€ 300027174dinsdag 12 september 2017
€ 200027770dinsdag 12 september 2017
€ 200027794dinsdag 12 september 2017
€ 500015197dinsdag 12 september 2017
€ 3.000024561dinsdag 12 september 2017
€ 100014303dinsdag 12 september 2017
€ 200025333dinsdag 12 september 2017
€ 100022059dinsdag 12 september 2017
€ 500011688dinsdag 12 september 2017
€ 100012519dinsdag 12 september 2017
€ 100024006dinsdag 12 september 2017
€ 500007404dinsdag 12 september 2017
€ 1.000003572dinsdag 12 september 2017
€ 100019533dinsdag 12 september 2017
€ 500023182dinsdag 12 september 2017
€ 1.000012199dinsdag 12 september 2017
€ 500027474dinsdag 12 september 2017
€ 200015401dinsdag 12 september 2017
€ 200027422dinsdag 12 september 2017
€ 100026988dinsdag 12 september 2017
€ 100027759dinsdag 12 september 2017
€ 1.000006029dinsdag 12 september 2017
€ 500027052dinsdag 12 september 2017
€ 200021695dinsdag 12 september 2017
€ 200025674dinsdag 12 september 2017
€ 200018333dinsdag 12 september 2017
€ 500006817dinsdag 12 september 2017
€ 700010076dinsdag 12 september 2017
€ 300026657dinsdag 12 september 2017
€ 1.000006001dinsdag 12 september 2017
€ 200018484dinsdag 12 september 2017
€ 1.000025342dinsdag 12 september 2017
€ 500027340dinsdag 12 september 2017
€ 100027789dinsdag 12 september 2017
€ 100008159dinsdag 12 september 2017
€ 100016915dinsdag 12 september 2017
€ 500025423dinsdag 12 september 2017
€ 1.000013087dinsdag 12 september 2017