Nieuws
December 2017 recordmaand
02-01-2018
Via Geldvoorelkaar.nl werd in december 2017 voor 4,92 miljoen euro geïnvesteerd in crowdfundingpro...
lees verder
Eindejaarsdrukte
22-12-2017
In deze laatste weken van het jaar komen er ook tijdens het weekend nieuwe projecten online. Zo ku...
lees verder
Continuïteitsstrategie Geldvoorelkaar.nl
01-12-2017
Geldvoorelkaar.nl hecht zeer grote waarde aan de belangen van geldnemers en investeerders die ...
lees verder
Geldvoorelkaar.nl introduceert 48-uurs termijn
01-11-2017
Vanaf 1 november 2017 zullen crowdfundingprojecten op Geldvoorelkaar.nl gepubliceerd worden met ...
lees verder
Aanpassing Algemene Voorwaarden
06-10-2017
Per 6 oktober 2017 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. De wijzigingen betreffen artikelen 15...
lees verder
Overig
Aankoop beleggingspanden Schiedam
Project:
16661 Particulier
Leendoel:
Overig
Classificatie:
2
Zekerheden:
DRHAPN
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 249.800
Geinvesteerd:
€ 249.800
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
84 maanden
100%
Over mij
Leeftijd: 39
Gezinssituatie: Samenwonend en 2 kinderen
Woonsituatie: Eigen woning
Beroep: Financieel adviseur
Opleiding: Bedrijfskunde (WO), Werktuigbouwkunde (HBO)
Hobby's: Lezen, wandelen, zwemmen
BKR score: Gemiddeld risico (E)
Social media: LinkedIn
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
 
Waar wordt de financiering voor aangewend? 
De lening wordt aangevraagd om de aankoop van twee panden, die verhuurd worden aan kinderdagverblijven, in Schiedam te financieren. Het gaat om een totaal vloeroppervlak van 2.096 m² met een jaarhuur van € 177.500,-. 

De huurder is een grote speler in de Schiedamse kinderopvangmarkt. De organisatie is al 13 jaar actief en heeft momenteel ruim 175 medewerkers in dienst. Het eigen vermogen in 2015 was € 1.300.000,- ( € 1.200.000,- in 2014). De twee gebouwen worden gebruikt als kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. 
 
Profiel_16661_2_125708.jpg
                                                                 
                                                                  Warmoezenierpad
Investeringsbegroting 

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop panden
€ 1.748.000,-
Overdrachtsbelasting
€    105.000,-
Courtage makelaar
€      32.000,-
Financieringskosten
€      42.000,-
Totaal investering  
€ 1.927.000,-
Af: Hypotheek bank
€ 1.225.000,-
Af: Eigen middelen
€    452.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€    250.000,-
 
Waarom kiest u voor crowdfunding? 
Banken financieren in vergelijking met woningen lager op kinderdagverblijven dan ik zou willen. Inmiddels ben ik een ervaren crowdfunder via Geldvoorelkaar.nl en naar mijn mening is crowdfunding een ideale manier om zelfstandig de juiste mix van eigen vermogen en vreemd vermogen te bepalen. Hierdoor ontstaat een maatwerkfinanciering die per project anders is in tegenstelling tot banken die alles standaardiseren en maatwerk pas mogelijk maken bij grotere leningen.   

Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen? 
Ik ben werkzaam als adviseur/consultant op bedrijfskundig, financieel en fiscaal gebied bij Accounting Pro. Hier heb ik een vast dienstverband voor 2,5 dagen per week met een bruto salaris van € 3.125,- per maand (i.e. € 40.000,- per jaar).  

Daarnaast ben ik zakelijk vastgoedbelegger en koop ik beleggingsvastgoed, handelspanden en transformatieprojecten aan voor de verkoop of verhuur. Dit doe ik via Belaggio Vastgoed BV waarvan ik directeur-eigenaar ben. Deze BV had in 2016 een balanstotaal van € 665.000,-,  een omzet van € 172.000,- en een winst van € 75.000,-.
 
Mijn privé vastgoedportefeuille bestaat uit 50 verhuurde woningen. Inclusief de thans te verwerven panden is de waarde van het onroerend goed ruim € 4.800.000,-. De totale voorbelasting (banken en Geldvoorelkaar.nl) bedraagt € 3.900.000,- en de jaarlijkse huurstroom is € 425.000.- bij een jaarlijkse rente- en aflossingsverplichting van € 320.000,-.
 
Profiel_16661_2_125845.jpg

                                                                                     Van Ostadelaan 

Hoe bent u in staat uw betaalverplichtingen na te komen aan uw investeerders?
De huur uit de kinderdagverblijven is ruim voldoende om de exploitatielasten en financieringslasten (zowel bank als crowdfunding) te voldoen. De kinderdagverblijven genereren een netto cashflow van € 3.400,- per maand. 

Privé bezit ik een 50-tal woningen met een netto cashflow (na alle lasten) van € 3.200,- per maand. De financiële gegevens zijn overlegd aan Geldvoorelkaar.nl.

Mijn vaste salaris uit loondienstverband bedraagt € 3.125,- per maand. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de aansprakelijkheid in privé wordt er een positieve/negatieve hypotheekverklaring gevestigd op de panden:
  • Van Ostadelaan 120 te Schiedam. Marktwaarde € 960.000,-
  • Warmoezenierstraat 3 te Schiedam. Marktwaarde € 860.000,-.
Beide panden worden voorbelast met een 1e hypotheek ad € 1.225.000,-. De bank gaat niet akkoord met het vestigen van een 2e hypotheek.

Heeft uw aanvraag een verdere toelichting nodig? 
Na de aankoop van de twee panden stijgt de netto cashflow met € 3.400,- per maand: van € 3.200,- naar € 6.600,- per maand. De nieuwe annuïteit van € 3.900,- per maand is hierin verwerkt. 

Noot van Geldvoorelkaar.nl
Geldnemer is Drs. Ing. A. Bajnath. Hij tekent hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Dit is van materiele waarde.

De positieve/negatieve hypotheekverklaring wordt vastgelegd in een Addendum Positieve-en-negatieve-hypotheekverklaring bij de Overeenkomst Lening.

Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheid ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl is gevestigd.
 
Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (één maandtermijn). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan de verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

De verplichtingen uit hoofde van de lopende leningen 8268 en 11411 worden correct nagekomen.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 300023599vrijdag 14 juli 2017
€ 500002802vrijdag 14 juli 2017
€ 500015470vrijdag 14 juli 2017
€ 100002213vrijdag 14 juli 2017
€ 100020146vrijdag 14 juli 2017
€ 400020164vrijdag 14 juli 2017
€ 200004870vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000015197vrijdag 14 juli 2017
€ 600016278vrijdag 14 juli 2017
€ 500007709vrijdag 14 juli 2017
€ 200002483vrijdag 14 juli 2017
€ 200024423vrijdag 14 juli 2017
€ 300002666vrijdag 14 juli 2017
€ 400021546vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000003121vrijdag 14 juli 2017
€ 300003898vrijdag 14 juli 2017
€ 1.500004055vrijdag 14 juli 2017
€ 500026768vrijdag 14 juli 2017
€ 500023576vrijdag 14 juli 2017
€ 500018318vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000023966vrijdag 14 juli 2017
€ 100004835vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000012087vrijdag 14 juli 2017
€ 300008587vrijdag 14 juli 2017
€ 400025055vrijdag 14 juli 2017
€ 2.500009483vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000006503vrijdag 14 juli 2017
€ 200018353vrijdag 14 juli 2017
€ 500001403vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000007257vrijdag 14 juli 2017
€ 200005086vrijdag 14 juli 2017
€ 400012085vrijdag 14 juli 2017
€ 200013904vrijdag 14 juli 2017
€ 500011133vrijdag 14 juli 2017
€ 400008368vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000024172vrijdag 14 juli 2017
€ 100024505vrijdag 14 juli 2017
€ 500014878vrijdag 14 juli 2017
€ 200004393vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000023829vrijdag 14 juli 2017
€ 400017900vrijdag 14 juli 2017
€ 200026502vrijdag 14 juli 2017
€ 400013986vrijdag 14 juli 2017
€ 200015865vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000027070vrijdag 14 juli 2017
€ 300017253vrijdag 14 juli 2017
€ 100019976vrijdag 14 juli 2017
€ 100011519vrijdag 14 juli 2017
€ 200014108vrijdag 14 juli 2017
€ 500005161vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000019486vrijdag 14 juli 2017
€ 100007205vrijdag 14 juli 2017
€ 300002106vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000026326vrijdag 14 juli 2017
€ 800020287vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000022654vrijdag 14 juli 2017
€ 100015565vrijdag 14 juli 2017
€ 200012379vrijdag 14 juli 2017
€ 200026179vrijdag 14 juli 2017
€ 500002587vrijdag 14 juli 2017
€ 200022572vrijdag 14 juli 2017
€ 400006505vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000005327vrijdag 14 juli 2017
€ 200015600vrijdag 14 juli 2017
€ 300014380vrijdag 14 juli 2017
€ 200012941vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000021073vrijdag 14 juli 2017
€ 100008935vrijdag 14 juli 2017
€ 500010687vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000012790vrijdag 14 juli 2017
€ 300025120vrijdag 14 juli 2017
€ 4.000012827vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000009613vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000008980vrijdag 14 juli 2017
€ 100006516vrijdag 14 juli 2017
€ 200018125vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000024634vrijdag 14 juli 2017
€ 500008915vrijdag 14 juli 2017
€ 500016581vrijdag 14 juli 2017
€ 600014531vrijdag 14 juli 2017
€ 300019803vrijdag 14 juli 2017
€ 200017192vrijdag 14 juli 2017
€ 500016604vrijdag 14 juli 2017
€ 500019930vrijdag 14 juli 2017
€ 300021106vrijdag 14 juli 2017
€ 500018367vrijdag 14 juli 2017
€ 3.000004021vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000004459vrijdag 14 juli 2017
€ 5.000015920vrijdag 14 juli 2017
€ 500026820vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000019438vrijdag 14 juli 2017
€ 200019048vrijdag 14 juli 2017
€ 100012076vrijdag 14 juli 2017
€ 300019361vrijdag 14 juli 2017
€ 3.000020484vrijdag 14 juli 2017
€ 200022518vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000020183vrijdag 14 juli 2017
€ 100013669vrijdag 14 juli 2017
€ 5.000009107vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000014442vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000027275vrijdag 14 juli 2017
€ 3.500004105vrijdag 14 juli 2017
€ 300026139vrijdag 14 juli 2017
€ 300022499vrijdag 14 juli 2017
€ 2.500027063vrijdag 14 juli 2017
€ 300023524vrijdag 14 juli 2017
€ 500007831vrijdag 14 juli 2017
€ 100017183vrijdag 14 juli 2017
€ 300002580vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000012208vrijdag 14 juli 2017
€ 500006201vrijdag 14 juli 2017
€ 200011769vrijdag 14 juli 2017
€ 100027371vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000019543vrijdag 14 juli 2017
€ 500023395vrijdag 14 juli 2017
€ 1.900014216vrijdag 14 juli 2017
€ 5.000027361vrijdag 14 juli 2017
€ 200023768vrijdag 14 juli 2017
€ 200011320vrijdag 14 juli 2017
€ 800007342vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000009943vrijdag 14 juli 2017
€ 700022620vrijdag 14 juli 2017
€ 14.000019762vrijdag 14 juli 2017
€ 100024616vrijdag 14 juli 2017
€ 500027278vrijdag 14 juli 2017
€ 100011618vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000012839vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000024652vrijdag 14 juli 2017
€ 100010226vrijdag 14 juli 2017
€ 2.500005104vrijdag 14 juli 2017
€ 200001657vrijdag 14 juli 2017
€ 100027279vrijdag 14 juli 2017
€ 100025698vrijdag 14 juli 2017
€ 500015227vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000011571vrijdag 14 juli 2017
€ 100004511vrijdag 14 juli 2017
€ 300019292vrijdag 14 juli 2017
€ 500026552vrijdag 14 juli 2017
€ 400003116vrijdag 14 juli 2017
€ 1.700017388vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000021760vrijdag 14 juli 2017
€ 3.000023684vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000003497vrijdag 14 juli 2017
€ 100023835vrijdag 14 juli 2017
€ 100005219vrijdag 14 juli 2017
€ 200025592vrijdag 14 juli 2017
€ 1.500001419vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000017918vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000015851vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000001954vrijdag 14 juli 2017
€ 1.700001903vrijdag 14 juli 2017
€ 3.500004491vrijdag 14 juli 2017
€ 1.900011898vrijdag 14 juli 2017
€ 500022467vrijdag 14 juli 2017
€ 200018187vrijdag 14 juli 2017
€ 100002708vrijdag 14 juli 2017
€ 500009551vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000022584vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000024968vrijdag 14 juli 2017
€ 500006904vrijdag 14 juli 2017
€ 500023601vrijdag 14 juli 2017
€ 400011557vrijdag 14 juli 2017
€ 100026920vrijdag 14 juli 2017
€ 100017411vrijdag 14 juli 2017
€ 200017241vrijdag 14 juli 2017
€ 500019020vrijdag 14 juli 2017
€ 100020426vrijdag 14 juli 2017
€ 200012684vrijdag 14 juli 2017
€ 100015168vrijdag 14 juli 2017
€ 400001939vrijdag 14 juli 2017
€ 2.500014985vrijdag 14 juli 2017
€ 500026247vrijdag 14 juli 2017
€ 700018537vrijdag 14 juli 2017
€ 200008505vrijdag 14 juli 2017
€ 500015595vrijdag 14 juli 2017
€ 500015098vrijdag 14 juli 2017
€ 200024006vrijdag 14 juli 2017
€ 100012102vrijdag 14 juli 2017
€ 500006064vrijdag 14 juli 2017
€ 100013615vrijdag 14 juli 2017
€ 500005001vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000021387vrijdag 14 juli 2017
€ 400002465vrijdag 14 juli 2017
€ 100015801vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000015866vrijdag 14 juli 2017
€ 500001636vrijdag 14 juli 2017
€ 200025331vrijdag 14 juli 2017
€ 400014303vrijdag 14 juli 2017
€ 200013142vrijdag 14 juli 2017
€ 200007919vrijdag 14 juli 2017
€ 100017984vrijdag 14 juli 2017
€ 200025321vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000009445vrijdag 14 juli 2017
€ 100004906vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000014805vrijdag 14 juli 2017
€ 500006010vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000012006vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000020817vrijdag 14 juli 2017
€ 100012544vrijdag 14 juli 2017
€ 800010856vrijdag 14 juli 2017
€ 500001778vrijdag 14 juli 2017
€ 500025423vrijdag 14 juli 2017
€ 300013610vrijdag 14 juli 2017
€ 500003683vrijdag 14 juli 2017
€ 200016906vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000024341vrijdag 14 juli 2017
€ 500025373vrijdag 14 juli 2017
€ 200010236vrijdag 14 juli 2017
€ 100014786vrijdag 14 juli 2017
€ 400017078vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000010107vrijdag 14 juli 2017
€ 3.000018865vrijdag 14 juli 2017
€ 5.000026213vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000003878vrijdag 14 juli 2017
€ 600017704vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000024228vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000008168vrijdag 14 juli 2017
€ 800014961vrijdag 14 juli 2017
€ 200013117vrijdag 14 juli 2017
€ 300011625vrijdag 14 juli 2017
€ 100021660vrijdag 14 juli 2017
€ 100005850vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000026271vrijdag 14 juli 2017
€ 500018174vrijdag 14 juli 2017
€ 200021858vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000014951vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000005077vrijdag 14 juli 2017
€ 100025888vrijdag 14 juli 2017
€ 200007695vrijdag 14 juli 2017
€ 5.000021358vrijdag 14 juli 2017
€ 300005881vrijdag 14 juli 2017
€ 500026933vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000010327vrijdag 14 juli 2017
€ 100024371vrijdag 14 juli 2017
€ 200024224vrijdag 14 juli 2017
€ 200017811vrijdag 14 juli 2017
€ 200021535vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000015399vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000002670vrijdag 14 juli 2017
€ 300019563vrijdag 14 juli 2017
€ 200021189vrijdag 14 juli 2017
€ 100023437vrijdag 14 juli 2017
€ 300010935vrijdag 14 juli 2017
€ 500025572vrijdag 14 juli 2017
€ 300027133vrijdag 14 juli 2017
€ 4.000024491vrijdag 14 juli 2017
€ 300012360vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000006588vrijdag 14 juli 2017
€ 300008916vrijdag 14 juli 2017
€ 100008773vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000004502vrijdag 14 juli 2017
€ 500009779vrijdag 14 juli 2017
€ 300004384vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000018484vrijdag 14 juli 2017
€ 400021054vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000026080vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000018530vrijdag 14 juli 2017
€ 200015702vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000018150vrijdag 14 juli 2017
€ 100019959vrijdag 14 juli 2017
€ 100008301vrijdag 14 juli 2017
€ 100010468vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000015603vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000025585vrijdag 14 juli 2017
€ 500019001vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000003242vrijdag 14 juli 2017
€ 100017323vrijdag 14 juli 2017
€ 1.700001617vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000012932vrijdag 14 juli 2017
€ 100024380vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000024637vrijdag 14 juli 2017
€ 100023561vrijdag 14 juli 2017
€ 300013172vrijdag 14 juli 2017
€ 300024087vrijdag 14 juli 2017
€ 100011914vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000014496vrijdag 14 juli 2017
€ 500014823vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000027175vrijdag 14 juli 2017
€ 100021242vrijdag 14 juli 2017
€ 200026838vrijdag 14 juli 2017
€ 200004914vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000015371vrijdag 14 juli 2017
€ 500026106vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000007862vrijdag 14 juli 2017
€ 200017216vrijdag 14 juli 2017
€ 3.000015173vrijdag 14 juli 2017
€ 1.500007529vrijdag 14 juli 2017
€ 2.000002143vrijdag 14 juli 2017
€ 400009360vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000005916vrijdag 14 juli 2017
€ 200020963vrijdag 14 juli 2017
€ 500023675vrijdag 14 juli 2017
€ 500014671vrijdag 14 juli 2017
€ 300021170vrijdag 14 juli 2017
€ 200019015vrijdag 14 juli 2017
€ 500008957vrijdag 14 juli 2017
€ 500005518vrijdag 14 juli 2017
€ 500013208vrijdag 14 juli 2017
€ 2.500010820vrijdag 14 juli 2017
€ 500018881vrijdag 14 juli 2017
€ 300020585vrijdag 14 juli 2017
€ 200011863vrijdag 14 juli 2017
€ 400018641vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000000441vrijdag 14 juli 2017
€ 900026926vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000009931vrijdag 14 juli 2017
€ 200025746vrijdag 14 juli 2017
€ 100007939vrijdag 14 juli 2017
€ 100023182vrijdag 14 juli 2017
€ 100017368vrijdag 14 juli 2017
€ 200013636vrijdag 14 juli 2017
€ 1.000012500vrijdag 14 juli 2017
€ 100008972vrijdag 14 juli 2017
€ 200018894vrijdag 14 juli 2017
€ 500013246donderdag 20 juli 2017
€ 500022622donderdag 20 juli 2017