Nieuws
Nieuwsbrief investeerders (feb18) verschenen
15-02-2018
Lees de nieuwsbrief over gefunde projecten, over ondernemers die nog funding zoeken, over de netto...
lees verder
Wijzigingen tarieven
14-02-2018
Per 15 februari is de succes-fee voor investeerders aangepast. U vindt de geldende tarieven o...
lees verder
Gezocht: Commercieel talent
02-02-2018
Je bent verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe crowdfundingprojecten voor Geldvoorelkaa...
lees verder
Jaarrendement bijgewerkt tot 1 januari
02-02-2018
Benieuwd naar het rendement van uw portefeuille over het jaar 2017? In MijnGeldvoorelkaar zijn d...
lees verder
Betaalkenmerk veranderd
23-01-2018
Een wijziging bij de ING Bank maakt dat het kenmerk van onze betalingen er anders uit gaat zie...
lees verder
Financiering werkkapitaal
Take-It
Project:
16775 Zakelijk
Leendoel:
Financiering werkkapitaal
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,48
Zekerheden:
PRDRHAAVNO
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 319.900
Geinvesteerd:
€ 319.900
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Over mij
Branche:Retail, tuincentrum
Producten en/of diensten:Home-deco, tuin en dier
Aantal medewerkers:10 (8 fte)
Oprichtingsdatum:18-07-2017
Leeftijd:23 | 26 | 48 | 53
Gezinssituatie:Samenwonend | Samenwonend | Gehuwd, kinderen | Gehuwd, kinderen
Woonsituatie:Huurwoning | huurwoning | koopwoning | koopwoning
Opleiding:HBO
Hobby's:Sporten, zwemmen, ondernemen
BKR score:Hoog risico (I)
BKR score:Hoog risico (H)
BKR score:Laag risico (B)
BKR score:Laag risico (B)
Social media:Facebook  LinkedIn  LinkedIn  LinkedIn  LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe B.Kuijpers Beheer B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe M.Kuijpers Beheer B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Eensteen Beheer B.V.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe JM Capital Beheer B.V.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Update 11-08-2017: Met betrekking tot het Project Take-It willen wij u namens de ondernemers deelgenoot maken van de recente, positieve ontwikkelingen met betrekking tot het vastgoed.

Huisvesting:
Zoals in de publicatie is toegelicht, is het pand aan De Run 4202 te Veldhoven eigendom van Kuijpers Beheermaatschappij BV waarvan de aandelen in handen zijn van beide ondernemers Bart en Melissa Kuijpers alsmede hun jongere broer. De overwaarde van het pand (taxatie 2013) ten opzichte van de financiering bedraagt ruim € 1.000.000,- en daarmee wordt de huidige materiële waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide ondernemers ondersteund. Omdat het hier een ruim pand met veel mogelijkheden betreft dat feitelijk te groot is voor Outlet-Veldhoven, wordt sinds ruim een halfjaar naar betere exploitatie mogelijkheden gezocht. Om die reden stond het pand momenteel nog te huur. Naast de verhuur aan Take-It, wordt het horeca gedeelte inmiddels langjarig verhuurd aan “Bij Puur”. Daarnaast is er voor de verhuur van het resterende deel van het pand  inmiddels ook overeenstemming bereikt met een sterk groeiende keten die ten opzichte van Take-It complementaire artikelen in de outdoor-branche verkoopt. De huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar is inmiddels getekend. Vanwege contractuele afspraken kan deze huurder hier echter nog niet worden genoemd. Wel kan worden gezegd dat daarmee een nieuwe situatie ontstaat en met deze nieuwe huurder gezamenlijk een nog krachtiger marketingbeleid kan worden neergezet. Daarmee is het pand totaal verhuurd en zullen de verhuurpogingen worden gestaakt. De totale huuropbrengsten ten opzichte van de totale financieringslasten laten een overschot zien van € 65.000,-.

Toelichting op de financieringsvraag:
Outlet Veldhoven (project nummer 13939) verkoopt een deel van haar voorraden en inventaris aan Take-It en zal de daaruit voortvloeiende koopsom deels aanwenden als algehele aflossing van haar lopende financiering bij Geldvoorelkaar.nl. Partijen hebben Geldvoorelkaar.nl verzocht om de administratieve afhandeling daarvan te doen.

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Eind 2015 zijn wij, Bart en Melissa Kuijpers (broer en zus) gestart met Outlet Veldhoven. Een retail onderneming gericht op de verkoop van partijen huis en tuin decoratie, waarbij wij een divers assortiment aanbieden tegen aangename prijzen. De benodigde financiering hebben wij destijds succesvol opgehaald via Geldvoorelkaar.nl (projectnummer 13939). De destijds afgegeven prognoses zijn ruimschoots behaald: de omzetprognose 2016 was  € 480.000,-  en er is een omzet gerealiseerd van € 824.000,-.

Wij willen graag verder groeien, onze groeiambities zijn gericht op verdere uitbouw van de onderneming en een commercieel sterkere marktpositionering. Hierbij ambiëren wij schaalvergroting met meerdere vestigingen waarmee nog meer inkoopvoordeel (schaalgrootte) en versterking van de marktpositie zal worden bereikt. Wij onderkennen dat deze ambities alleen maar mogelijk zijn met de juiste aanvulling van ervaring en (financiële) middelen. In Robert Schoormans en John Dekker hebben wij nieuwe partners gevonden waarmee wij samen de nieuwe onderneming (BV) Take-It willen gaan neerzetten. 

Profiel_16775_2_114906.jpg

Take-It Veldhoven

Take-It wordt gevestigd op de huidige locatie van Outlet Veldhoven gelegen aan De Run 4202 te Veldhoven. Het pand heeft een oppervlakte van circa  4.500 m², gelegen op circa 11.000 m² ondergrond inclusief parkeergelegenheid voor ongeveer 80 auto's. Onze locatie ligt op steenworp afstand van Maxima Medisch Centrum en tegenover ASML, waardoor er veel verkeer is. 

Wij willen onze deuren openen op 15 september 2017 en Take-It positioneren als een retailer in de branche 'home-deco, tuin en dier' met een breed assortiment van hoge kwaliteit voor de laagste prijs. Ondanks de steeds belangrijkere rol van internet zijn wij van mening dat een fysieke winkel toch beter de beleving, fun en vergelijking van de producten kan aanbieden dan online mogelijk is. Onze klant heeft bij alle producten keuze uit A- en B- merken. Ons assortiment zal voor ongeveer 50 % bestaan uit vaste artikelen die steeds weer aangevuld worden. De overige 50 % bestaat uit seizoensartikelen en tijdelijke aanbiedingen (partijenhandel). De klant kan dus altijd terugkomen voor de vaste artikelen waarbij hij/zij tijdens het bezoek aan de winkel steeds weer opnieuw verrast wordt door het snel wisselende productaanbod, aangeduid met 'nu of nooit' en 'op=op'. 
 
Profiel_16775_2_211000.jpg

Enkele producten uit het assortiment van Take-It 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Wij zullen onze bestaande onderneming Outlet Veldhoven inclusief het huidige personeel inbrengen in Take-It en de lopende financiering bij Geldvoorelkaar.nl met een actuele stand van circa € 55.000,- (aflossing en rente) vervroegd aflossen. 

De gevraagde financiering is naast de overname van de voorraden en inventaris van Outlet Veldhoven tevens nodig voor uitbreiding van nieuwe voorraden en bedrijfsmiddelen (waaronder winkelinrichting en een nieuw kassasysteem) voor Take-It.

De totale inbreng van ons als ondernemers, inclusief de twee nieuwe partners, bedraagt € 150.000,- en wordt ingebracht als achtergestelde lening, waarop alleen rente wordt betaald. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Inventaris – overname Outlet Veldhoven
€     50.000,-
Inventaris – uitbreiding Take-It
€     68.000,-
Voorraad – overname Outlet Veldhoven
€     50.000,-
Voorraad – uitbreiding Take-It
€   250.000,-
Waarborgsom 2 maanden depot Geldvoorelkaar.nl
€     14.000,-
Belastingen
€     88.000,-
Kasgeld en aanloopkosten
€       3.000,-
Totaal
€   523.000,-
Af: Achtergestelde lening
€   150.000,-
Af: Overige financiers/crediteuren
€     23.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€   350.000,-
Wat is uw professionele achtergrond?
Wij zijn opgegroeid in een ondernemersgezin actief als hoveniersbedrijf en tuincentrum. Ons hele werkzame leven zijn wij actief in deze branche en hebben de ervaring om om te gaan met ups en downs.
Onze nieuwe partners John Dekker en Robert Schoormans zijn al jarenlang ondernemer in de regio Eindhoven. In 2008 zijn zij gestart met hun gezamenlijke onderneming Allroad Holding BV. Allroad is een dienstverlener in de Transport en Logistiek sector en biedt met 5 werkmaatschappijen een uniek pakket aan diensten, variërend van rijopleiding tot nascholing en van uitzenden tot en met het compleet verzorgen van distributieactiviteiten. De kwaliteiten van deze nieuwe partners bieden ons, naast financiële ondersteuning, ook de gewenste aanvulling op de behoeftes die met name liggen op het vlak van sales, HRM en algemene bedrijfsvoering.

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Onze eerdere ervaring met de financiering via Geldvoorelkaar.nl van Outlet Veldhoven was zonder meer positief. Naast het verkrijgen van een financiering bleek het tevens een versterking van onze bestaande social media positie. Alle 138 investeerders kunnen nu uit deze nieuwe financiering een vervroegde aflossing tegemoet zien. Dit betekent dat zij de volledige aflossing en rente over de resterende termijn uitgekeerd krijgen, waardoor zij een extra hoog rendement op hun investering ontvangen. Door onze financiering opnieuw aan te vragen via Geldvoorelkaar.nl verwachten wij wederom een impuls te kunnen meegeven aan onze marketing.

Hoe zal de organisatorische structuur van de onderneming worden ingericht? 
Als juridische structuur is gekozen voor een besloten vennootschap. Op 18 juli jongstleden is Take-It B.V. opgericht met onderstaande aandelenverhoudingen. Beleidsbeslissingen worden genomen door het bestuur van Take-It B.V.  De bevoegdheden zijn door het bestuur toegekend aan twee bestuurders gezamenlijk. 

Profiel_16775_2_213030.jpg

Voor de succesvolle uitvoering van onze strategische doelen alsmede de dag-tot-dag operatie, beschikt Take-It over een flexibele en ervaren organisatie. Onze organisatie is zeer markt georiënteerd en maakt gebruik van een innovatieve bedrijfsvoering. Door het gebruik van de informatiesystemen HelixPro van Perfection Automatiseringen is de digitale informatie beschikbaar op alle werkplekken. Onderstaand een schematische weergave van gekozen organisatiestructuur.

Profiel_16775_2_213222.jpg

Wat is het verwachte omzetniveau en resultaat van de onderneming?
Wij verwachten met het gekozen nieuwe verdienmodel met Take-It een omzetstijging te kunnen bereiken zoals hieronder geschetst. 

In 2016 realiseerden wij met Outlet Veldhoven met een zeer beperkt assortiment partijgoederen een omzet van € 824.000,- (begroot was € 480.000,-) met een brutowinst percentage van 27%. Naast de geprognosticeerde omzetstijging verwachten wij tevens een stijging van het brutowinst percentage naar 46%. Reden daarvan is dat de huidige partijhandel deels met lage marges wordt verkocht. Hiernaast komt nu een groot deel vaste voorraad die met veel hogere marges wordt verkocht. Per omzetgroep is een berekening gemaakt van de marge en gemiddeld komen wij dan uit op 46% in de nieuwe situatie. Hierbij is óók rekening gehouden met het feit dat wij de goedkoopste willen zijn in de markt.  

Bij de start in september 2017 is tevens rekening gehouden met diverse incidentele kosten voor opstart en marketing. Dit verklaart voor een groot deel het verwachte opstartverlies in 2017.

Boekjaar
Omzet
Base Case
Resultaat voor Vpb
Base Case
Omzet
Worst Case
Resultaat voor Vpb Worst Case
2017 (4 maanden)
€     508.000,-
€  -/- 85.000,- 
€     445.000,-
€  -/-  116.000,- 
2018
€  2.493.000,-
€    162.000,-
€  1.833.764,-
€  -/-     8.000,-
2019 
€  2.736.000,-
€    291.000.- 
€  1.834.000,-
€  -/-     2.000,-

De prognoses zijn door onszelf opgesteld en vervolgens getoetst door Vermetten Accountants Adviseurs te Gilze. Er werden twee scenario’s uitgewerkt waarbij het Base Case scenario de basis vormt voor het businessplan. Tevens is een Worst Case scenario uitgewerkt met als uitkomst dat, indien de omzet onverhoopt meer dan 25% achterblijft, er voldoende mogelijkheden zijn om geplande investeringen en bedrijfskosten uit te stellen, zodat toch aan alle rente- en aflossingsverplichtingen kan worden voldaan.

Profiel_16775_2_220323.jpg

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Take-It ligt centraal in de Metropool Regio Eindhoven (MRE). De MRE is een regio met 21 gemeenten, 750.000 inwoners en 335.000 woningen. Onze concurrentie binnen deze regio bestaat voornamelijk uit regionale tuincentra en bouwmarkten. Deze hebben echter geen van allen een concurrerende propositie waardoor wij ons met Take-It duidelijk kunnen onderscheiden met een hoge kwaliteit voor de laagste prijs.

Onze doelstelling bestaat uit de volgende doelen:
 • In 2018 een omzet behalen van € 2.500.000,-
 • Vanaf 2019 jaarlijks een nieuwe vestiging openen (het openen van nieuwe vestigingen zal pas plaatsvinden nadat de bestaande organisatie haar doelstellingen bereikt)
 • Jaarlijks minimaal 10% omzetgroei per vestiging
 • Jaarlijks minimaal 5% besparing op inkoop
Wij verwachten de prognoses en doelstellingen als volgt te bereiken:

Product en Prijs
Wij willen ons profileren als de goedkoopste aanbieder in de regio. Hiervoor hanteren wij voor de A-merken de adviesprijs minus 10% (met uitschieters naar beneden voor speciale acties tegen nagenoeg kostprijs). Daarnaast worden goedkopere B-merken gepresenteerd waardoor de klant altijd de keuze heeft tussen goedkoop of nog goedkoper. Deze prijzen kunnen alleen gerealiseerd worden als de inkoopprijzen in verhouding zijn. Een groot deel van het assortiment wordt betrokken van gerenommeerde leveranciers waarmee een goede relatie bestaat. Hierdoor kunnen wij de laagste inkoopprijzen realiseren.

Promotie
Iedere 14 dagen brengen wij een folder uit in de regio Eindhoven/Veldhoven (ca. 200.000 adressen), waarin we heel duidelijk onze propositie naar voren brengen (hoge kwaliteit voor de laagste prijs). Daarnaast wordt Facebook (inmiddels > 8.000 volgers) actief ingezet. Op het gebied van “ïn-store communication” wordt veel aandacht besteed aan de ”beleving” in de winkel – de klant moet zich bij ons 7 dagen per week thuis voelen.

Personeel
Onze winkelbezetting (inclusief kassa) zal variëren van 5,5 tot 8 medewerkers per dag. In principe gaan alle medewerkers van het huidige Outlet Veldhoven mee naar Take-It waardoor er geen ervaring en kennis verloren hoeft te gaan.

Profiel_16775_2_221818.jpg

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het pand en de grond is eigendom van Kuijpers Beheermaatschappij BV waarvan de aandelen, na overlijden van vader in 2002, over zijn gegaan naar ons en onze jongere broer. Take-It huurt het pand.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast alle vennootschappen zijn ook alle aandeelhouders privé hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. Tevens stellen we de leningen die wij aan het bedrijf verstrekken achter ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl en tekenen we een non-onttrekkingsverklaring. Er wordt een verpanding afgegeven op de debiteuren, de bankrekeningen, de bedrijfsinventaris en de voorraad. Tenslotte is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting kunnen voldoen.

Incentive
 • Bij een investering van € 500,- of meer ontvangt u 10% korting op uw eerste aankoop bij Take-It
 • Bij een investering van € 1.000,- of meer ontvangt u 15% korting op uw eerste aankoop bij Take-It
 • Bij een investering van €  2.500,- of meer ontvangt u 20% korting op uw eerste aankoop bij Take-It
 • Bij een investering van €   5.000,- of meer ontvangt u 25% korting op uw eerste aankoop bij Take-It
 • Bij een investering van € 10.000,- of meer ontvangt u naar keuze een palm- of olijfboom ter waarde van € 250,-
Noot van geldvoorelkaar.nl
Het in de aanhef weergegeven G-PD% is van Take-It  B.V., opgericht op 18 juli jl. De inschrijving bij de KvK is nog niet verwerkt door Creditsafe, waardoor nog geen rapport met score beschikbaar is. Zodra we deze ontvangen, zullen we e.e.a. updaten.

Medegeldnemers zijn:
 • B. Kuijpers Beheer B.V. (G-PD% 0,04% en Creditsafe score 49)
 • M. Kuijpers Beheer B.V. (G-PD% 0,04% en Creditsafe score 47)
 • Eensteen Beheer B.V. (G-PD% 0,20% en Creditsafe score 80)
 • JM Capital Beheer B.V. (G-PD% 0,04% en Creditsafe score 49)
 • Mevrouw M.A.W.M. Kuijpers, die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van materiële waarde.
 • De heer B.L.L. Kuijpers, die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van materiële waarde.
 • De heer R.F.A.E. Schoormans, die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van materiële waarde.
 • De heer J. Dekker, die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.
De verpanding van de banksaldi, debiteuren, bedrijfsinventaris en voorraden zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Door de aandeelhouders worden leningen verstrekt aan de Geldnemer voor een bedrag van € 150.000,-. Deze leningen zullen worden achtergesteld ten opzicht van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Aflossing op deze leningen mag alleen plaatsvinden zolang het garantievermogen (eigen vermogen vermeerderd met het bedrag van bovengenoemde achtergestelde leningen) hoger blijft dan 35% van het balanstotaal. 

Door de aandeelhouders van Geldnemer zal een non-onttrekkingsverklaring worden afgegeven, waarbij een minimaal garantievermogen van 35% gehandhaafd moet blijven.

Mevrouw M.A.W.M. Kuijpers en de heer B.L.L. Kuijpers hebben een BKR score van respectievelijk I en H. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de vorig jaar met hun vof aangetrokken lening door Geldvoorelkaar.nl is geregistreerd bij BKR. Dit is een zgn. positieve registratie, hetgeen een standaard procedure is. Er is geen sprake van enige achterstand. Deze geregistreerde lening wordt bij het aangaan van de nieuwe financiering volledig afgelost.

Bij de screening kwam Geldvoorelkaar.nl twee gerelateerde faillissementen tegen, die voor ons geen aanleiding zijn om de pitch niet te publiceren, maar die wel enige toelichting behoeven:

 • Faillissement Tuincentrum Veldhoven B.V. in 2015. Dit bedrijf was op dezelfde locatie gevestigd als het huidige bedrijf. De heer en mevrouw Kuijpers waren weliswaar werkzaam in dit bedrijf,  een familielid was de eigenaar, maar zij zelf hadden geen aandelen hierin en waren ook geen bestuurder.  
 • Faillissement Verkeersschool Dekker B.V. / Dekker beheer B.V. in 2013. Enig aandeelhouder was J. Dekker. Oorzaak was het terugtrekken van de grootste opdrachtgever in combinatie met de crisis. De heer Dekker heeft dit bij het aanleveren van de informatie op voorhand gemeld en is richting Geldvoorelkaar.nl volledig transparant geweest. Er is voor ons geen reden om de integriteit of het ondernemerschap van de heer Dekker in twijfel te trekken.
Met een deel van de gelden die middels deze aanvraag worden opgehaald, wordt de vorige aanvraag, geadministreerd onder nummer 13939, volledig afgelost. De maandelijkse termijnen van dit project werden tot op heden steeds volgens afspraak voldaan.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100013172vrijdag 4 augustus 2017
€ 1.000020933vrijdag 4 augustus 2017
€ 200014531vrijdag 4 augustus 2017
€ 300015595vrijdag 4 augustus 2017
€ 100003944vrijdag 4 augustus 2017
€ 100020146vrijdag 4 augustus 2017
€ 100026179vrijdag 4 augustus 2017
€ 1.000025955vrijdag 4 augustus 2017
€ 500016730vrijdag 4 augustus 2017
€ 100019361vrijdag 4 augustus 2017
€ 100019048vrijdag 4 augustus 2017
€ 500025075vrijdag 4 augustus 2017
€ 200025698vrijdag 4 augustus 2017
€ 300012490vrijdag 4 augustus 2017
€ 1.000004812vrijdag 4 augustus 2017
€ 500021834vrijdag 4 augustus 2017
€ 100023480vrijdag 4 augustus 2017
€ 100027542vrijdag 4 augustus 2017
€ 500008915vrijdag 4 augustus 2017
€ 500025631vrijdag 4 augustus 2017
€ 100009551vrijdag 4 augustus 2017
€ 100019020vrijdag 4 augustus 2017
€ 300016312vrijdag 4 augustus 2017
€ 2.000013127vrijdag 4 augustus 2017
€ 600014951vrijdag 4 augustus 2017
€ 100025335vrijdag 4 augustus 2017
€ 100018105vrijdag 4 augustus 2017
€ 100027473vrijdag 4 augustus 2017
€ 1.000014937vrijdag 4 augustus 2017
€ 100026420vrijdag 4 augustus 2017
€ 200027033vrijdag 4 augustus 2017
€ 500006438vrijdag 4 augustus 2017
€ 200021666vrijdag 4 augustus 2017
€ 100021525vrijdag 4 augustus 2017
€ 200024087vrijdag 4 augustus 2017
€ 200003497vrijdag 4 augustus 2017
€ 400016206vrijdag 4 augustus 2017
€ 200022127vrijdag 4 augustus 2017
€ 200018187vrijdag 4 augustus 2017
€ 200012541vrijdag 4 augustus 2017
€ 100015491vrijdag 4 augustus 2017
€ 200018150vrijdag 4 augustus 2017
€ 100025333vrijdag 4 augustus 2017
€ 800001403vrijdag 4 augustus 2017
€ 100022667vrijdag 4 augustus 2017
€ 100024236vrijdag 4 augustus 2017
€ 500014805vrijdag 4 augustus 2017
€ 5.000024561vrijdag 4 augustus 2017
€ 300014380vrijdag 4 augustus 2017
€ 200027439vrijdag 4 augustus 2017
€ 200010915vrijdag 4 augustus 2017
€ 300012360vrijdag 4 augustus 2017
€ 500020484vrijdag 4 augustus 2017
€ 200023804vrijdag 4 augustus 2017
€ 200018894vrijdag 4 augustus 2017
€ 300026540vrijdag 4 augustus 2017
€ 400006904vrijdag 4 augustus 2017
€ 100013615vrijdag 4 augustus 2017
€ 100025331vrijdag 4 augustus 2017
€ 300026139vrijdag 4 augustus 2017
€ 100027217vrijdag 4 augustus 2017
€ 500011849vrijdag 4 augustus 2017
€ 300016565vrijdag 4 augustus 2017
€ 300016566vrijdag 4 augustus 2017
€ 200002323vrijdag 4 augustus 2017
€ 100019533vrijdag 4 augustus 2017
€ 200025480vrijdag 4 augustus 2017
€ 100024188zaterdag 5 augustus 2017
€ 1.000026660zaterdag 5 augustus 2017
€ 300027174zaterdag 5 augustus 2017
€ 1.000026424zaterdag 5 augustus 2017
€ 1.000020774zaterdag 5 augustus 2017
€ 3.000027385zaterdag 5 augustus 2017
€ 100015865zaterdag 5 augustus 2017
€ 100027197zaterdag 5 augustus 2017
€ 200011481zaterdag 5 augustus 2017
€ 1.000027528zaterdag 5 augustus 2017
€ 400022675zaterdag 5 augustus 2017
€ 2.000019438zaterdag 5 augustus 2017
€ 200026547zaterdag 5 augustus 2017
€ 500014637zaterdag 5 augustus 2017
€ 1.000008100zaterdag 5 augustus 2017
€ 1.000004080zaterdag 5 augustus 2017
€ 500026271zaterdag 5 augustus 2017
€ 300016135zaterdag 5 augustus 2017
€ 1.500027060zaterdag 5 augustus 2017
€ 200026561zaterdag 5 augustus 2017
€ 500001055zondag 6 augustus 2017
€ 200008201zondag 6 augustus 2017
€ 500014823zondag 6 augustus 2017
€ 400014496zondag 6 augustus 2017
€ 500013177zondag 6 augustus 2017
€ 300011688zondag 6 augustus 2017
€ 1.000027517zondag 6 augustus 2017
€ 200027052zondag 6 augustus 2017
€ 2.000018695zondag 6 augustus 2017
€ 100003525zondag 6 augustus 2017
€ 5.000025407zondag 6 augustus 2017
€ 200026824zondag 6 augustus 2017
€ 3.000026330zondag 6 augustus 2017
€ 100027513zondag 6 augustus 2017
€ 500010531zondag 6 augustus 2017
€ 500027064zondag 6 augustus 2017
€ 500025714maandag 7 augustus 2017
€ 1.000004350maandag 7 augustus 2017
€ 3.000008024maandag 7 augustus 2017
€ 500011723maandag 7 augustus 2017
€ 200019301maandag 7 augustus 2017
€ 300008509maandag 7 augustus 2017
€ 500022000maandag 7 augustus 2017
€ 500003963dinsdag 8 augustus 2017
€ 100015028dinsdag 8 augustus 2017
€ 1.000003667dinsdag 8 augustus 2017
€ 500006451dinsdag 8 augustus 2017
€ 1.000024142dinsdag 8 augustus 2017
€ 100010006dinsdag 8 augustus 2017
€ 100005479dinsdag 8 augustus 2017
€ 500018310dinsdag 8 augustus 2017
€ 100027591dinsdag 8 augustus 2017
€ 200022271dinsdag 8 augustus 2017
€ 2.000009171woensdag 9 augustus 2017
€ 1.000024183woensdag 9 augustus 2017
€ 100009672woensdag 9 augustus 2017
€ 1.000014478woensdag 9 augustus 2017
€ 500014419donderdag 10 augustus 2017
€ 1.000017607donderdag 10 augustus 2017
€ 300016136donderdag 10 augustus 2017
€ 1.000027048donderdag 10 augustus 2017
€ 100022531donderdag 10 augustus 2017
€ 200027525donderdag 10 augustus 2017
€ 100027608donderdag 10 augustus 2017
€ 300011477vrijdag 11 augustus 2017
€ 100008987vrijdag 11 augustus 2017
€ 1.000016408vrijdag 11 augustus 2017
€ 100023821vrijdag 11 augustus 2017
€ 100027286vrijdag 11 augustus 2017
€ 300010676vrijdag 11 augustus 2017
€ 100022226vrijdag 11 augustus 2017
€ 100023713vrijdag 11 augustus 2017
€ 100008800vrijdag 11 augustus 2017
€ 100009193zaterdag 12 augustus 2017
€ 100015077zaterdag 12 augustus 2017
€ 100024224zaterdag 12 augustus 2017
€ 200005829zaterdag 12 augustus 2017
€ 100021679zondag 13 augustus 2017
€ 100025674zondag 13 augustus 2017
€ 1.000027346zondag 13 augustus 2017
€ 100008508maandag 14 augustus 2017
€ 200010236maandag 14 augustus 2017
€ 500026988maandag 14 augustus 2017
€ 200014784maandag 14 augustus 2017
€ 100021421maandag 14 augustus 2017
€ 500027582maandag 14 augustus 2017
€ 2.000016852maandag 14 augustus 2017
€ 1.000015685maandag 14 augustus 2017
€ 300023836maandag 14 augustus 2017
€ 500019461maandag 14 augustus 2017
€ 200016278maandag 14 augustus 2017
€ 500006421maandag 14 augustus 2017
€ 200017359maandag 14 augustus 2017
€ 100017344maandag 14 augustus 2017
€ 600007342maandag 14 augustus 2017
€ 200021712maandag 14 augustus 2017
€ 1.000016726maandag 14 augustus 2017
€ 200024631maandag 14 augustus 2017
€ 300012174maandag 14 augustus 2017
€ 300004509maandag 14 augustus 2017
€ 1.000003032maandag 14 augustus 2017
€ 500016729maandag 14 augustus 2017
€ 400000546maandag 14 augustus 2017
€ 500013091dinsdag 15 augustus 2017
€ 200004245dinsdag 15 augustus 2017
€ 300019191dinsdag 15 augustus 2017
€ 1.500024363dinsdag 15 augustus 2017
€ 1.100013065dinsdag 15 augustus 2017
€ 200025879dinsdag 15 augustus 2017
€ 300024193dinsdag 15 augustus 2017
€ 100023835dinsdag 15 augustus 2017
€ 200026649dinsdag 15 augustus 2017
€ 2.000017118dinsdag 15 augustus 2017
€ 300017758dinsdag 15 augustus 2017
€ 500013742dinsdag 15 augustus 2017
€ 100027633dinsdag 15 augustus 2017
€ 500019190woensdag 16 augustus 2017
€ 100001212woensdag 16 augustus 2017
€ 3.000022261woensdag 16 augustus 2017
€ 1.000016757woensdag 16 augustus 2017
€ 400008193woensdag 16 augustus 2017
€ 500025281woensdag 16 augustus 2017
€ 1.000018136woensdag 16 augustus 2017
€ 200026781woensdag 16 augustus 2017
€ 100026005donderdag 17 augustus 2017
€ 500001998donderdag 17 augustus 2017
€ 100025951donderdag 17 augustus 2017
€ 300024753donderdag 17 augustus 2017
€ 200025594donderdag 17 augustus 2017
€ 400027646donderdag 17 augustus 2017
€ 100023189donderdag 17 augustus 2017
€ 400026990donderdag 17 augustus 2017
€ 800019920donderdag 17 augustus 2017
€ 200027652vrijdag 18 augustus 2017
€ 200025967vrijdag 18 augustus 2017
€ 200009529vrijdag 18 augustus 2017
€ 500027660vrijdag 18 augustus 2017
€ 100016883vrijdag 18 augustus 2017
€ 500023553vrijdag 18 augustus 2017
€ 1.500023474vrijdag 18 augustus 2017
€ 1.000009182vrijdag 18 augustus 2017
€ 1.000005425vrijdag 18 augustus 2017
€ 700014633vrijdag 18 augustus 2017
€ 500016588vrijdag 18 augustus 2017
€ 300020015zaterdag 19 augustus 2017
€ 100027670zaterdag 19 augustus 2017
€ 100017851zaterdag 19 augustus 2017
€ 500022800zaterdag 19 augustus 2017
€ 4.500017182zaterdag 19 augustus 2017
€ 200015627zaterdag 19 augustus 2017
€ 500012232zaterdag 19 augustus 2017
€ 300027671zaterdag 19 augustus 2017
€ 10.000027570zaterdag 19 augustus 2017
€ 100012943zondag 20 augustus 2017
€ 500007622zondag 20 augustus 2017
€ 200027674zondag 20 augustus 2017
€ 300022209zondag 20 augustus 2017
€ 100027675zondag 20 augustus 2017
€ 500013992zondag 20 augustus 2017
€ 100027676zondag 20 augustus 2017
€ 300022010zondag 20 augustus 2017
€ 300021266zondag 20 augustus 2017
€ 400014187zondag 20 augustus 2017
€ 1.000009217zondag 20 augustus 2017
€ 500022318zondag 20 augustus 2017
€ 100027677zondag 20 augustus 2017
€ 500027679zondag 20 augustus 2017
€ 100015480zondag 20 augustus 2017
€ 500006544maandag 21 augustus 2017
€ 1.000027470maandag 21 augustus 2017
€ 1.000005939maandag 21 augustus 2017
€ 500010004maandag 21 augustus 2017
€ 300020960maandag 21 augustus 2017
€ 100022275dinsdag 22 augustus 2017
€ 1.000023610dinsdag 22 augustus 2017
€ 200019565dinsdag 22 augustus 2017
€ 100004676dinsdag 22 augustus 2017
€ 300017481dinsdag 22 augustus 2017
€ 500027602dinsdag 22 augustus 2017
€ 100027112dinsdag 22 augustus 2017
€ 1.000009943dinsdag 22 augustus 2017
€ 200025636woensdag 23 augustus 2017
€ 500004727donderdag 24 augustus 2017
€ 100010390donderdag 24 augustus 2017
€ 300010843donderdag 24 augustus 2017
€ 1.000025034donderdag 24 augustus 2017
€ 300027672vrijdag 25 augustus 2017
€ 100023675vrijdag 25 augustus 2017
€ 100026738zaterdag 26 augustus 2017
€ 300017943zondag 27 augustus 2017
€ 500027728zondag 27 augustus 2017
€ 2.000010513maandag 28 augustus 2017
€ 2.000026196dinsdag 29 augustus 2017
€ 300011125dinsdag 29 augustus 2017
€ 500024964dinsdag 29 augustus 2017
€ 100020995woensdag 30 augustus 2017
€ 2.000008211woensdag 30 augustus 2017
€ 500023093woensdag 30 augustus 2017
€ 100027389woensdag 30 augustus 2017
€ 100025817woensdag 30 augustus 2017
€ 100017237woensdag 30 augustus 2017
€ 400011857donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000005640donderdag 31 augustus 2017
€ 100027745donderdag 31 augustus 2017
€ 100027749donderdag 31 augustus 2017
€ 200025831donderdag 31 augustus 2017
€ 200025120donderdag 31 augustus 2017
€ 500020495vrijdag 1 september 2017
€ 1.000021460vrijdag 1 september 2017
€ 300023740vrijdag 1 september 2017
€ 500021847vrijdag 1 september 2017
€ 100023666vrijdag 1 september 2017
€ 300018879zaterdag 2 september 2017
€ 5.000021162zaterdag 2 september 2017
€ 500027757zondag 3 september 2017
€ 100027759zondag 3 september 2017
€ 500027534zondag 3 september 2017
€ 300025138maandag 4 september 2017
€ 100014836maandag 4 september 2017
€ 100027761maandag 4 september 2017
€ 100012664maandag 4 september 2017
€ 1.000027762maandag 4 september 2017
€ 1.000020643dinsdag 5 september 2017
€ 500026755dinsdag 5 september 2017
€ 2.000023528dinsdag 5 september 2017
€ 100023583dinsdag 5 september 2017
€ 200005818dinsdag 5 september 2017
€ 100027766dinsdag 5 september 2017
€ 100027621woensdag 6 september 2017
€ 100023650woensdag 6 september 2017
€ 3.000027514woensdag 6 september 2017
€ 500027009woensdag 6 september 2017
€ 100027722woensdag 6 september 2017
€ 100027248woensdag 6 september 2017
€ 100027017woensdag 6 september 2017
€ 5.000004422donderdag 7 september 2017
€ 200025490donderdag 7 september 2017
€ 5.000006848donderdag 7 september 2017
€ 200005297vrijdag 8 september 2017
€ 200023655vrijdag 8 september 2017
€ 500025092vrijdag 8 september 2017
€ 1.000010981vrijdag 8 september 2017
€ 500005059vrijdag 8 september 2017
€ 300011393vrijdag 8 september 2017
€ 500006297zaterdag 9 september 2017
€ 100026250zaterdag 9 september 2017
€ 300026225zaterdag 9 september 2017
€ 100007954zaterdag 9 september 2017
€ 100027384zondag 10 september 2017
€ 100024954zondag 10 september 2017
€ 100025736zondag 10 september 2017
€ 1.000019537maandag 11 september 2017
€ 2.000006176maandag 11 september 2017
€ 700014474maandag 11 september 2017
€ 200007300maandag 11 september 2017
€ 100027794maandag 11 september 2017
€ 5.000027019maandag 11 september 2017
€ 300013429maandag 11 september 2017
€ 100018639maandag 11 september 2017
€ 100011303dinsdag 12 september 2017
€ 100019392dinsdag 12 september 2017
€ 500017146dinsdag 12 september 2017
€ 100025495dinsdag 12 september 2017
€ 1.200000300dinsdag 12 september 2017
€ 100022572dinsdag 12 september 2017
€ 300021531dinsdag 12 september 2017
€ 200012204dinsdag 12 september 2017
€ 4.000006465dinsdag 12 september 2017
€ 100017993dinsdag 12 september 2017
€ 500024834woensdag 13 september 2017
€ 500003439woensdag 13 september 2017
€ 500003683woensdag 13 september 2017
€ 500003174woensdag 13 september 2017
€ 2.000025510woensdag 13 september 2017
€ 100019129woensdag 13 september 2017
€ 100020153donderdag 14 september 2017
€ 1.000015495donderdag 14 september 2017
€ 100016733donderdag 14 september 2017
€ 100027810donderdag 14 september 2017
€ 500022639donderdag 14 september 2017
€ 5.000027813donderdag 14 september 2017
€ 40.000025349donderdag 14 september 2017
€ 1.300005944donderdag 14 september 2017
€ 100026502donderdag 14 september 2017
€ 2.000023544donderdag 14 september 2017
€ 200006189vrijdag 15 september 2017
€ 200023437vrijdag 15 september 2017
€ 100008470zaterdag 16 september 2017
€ 10.500027578zaterdag 16 september 2017
€ 100004530zaterdag 16 september 2017
€ 100008720zaterdag 16 september 2017
€ 300014812zaterdag 16 september 2017
€ 30.000027831zaterdag 16 september 2017
€ 700026106zaterdag 16 september 2017
€ 500014030zaterdag 16 september 2017
€ 200024006zaterdag 16 september 2017
€ 100027802zondag 17 september 2017
€ 100021731zondag 17 september 2017
€ 100016550zondag 17 september 2017
€ 300012737zondag 17 september 2017
€ 400004384zondag 17 september 2017
€ 200026708zondag 17 september 2017
€ 100019015zondag 17 september 2017
€ 1.000023406zondag 17 september 2017
€ 500010505zondag 17 september 2017
€ 400011557zondag 17 september 2017
€ 3.400001617zondag 17 september 2017
€ 2.500027581zondag 17 september 2017
€ 100018228zondag 17 september 2017
€ 500027835zondag 17 september 2017
€ 2.000027584maandag 18 september 2017
€ 1.000024470maandag 18 september 2017
€ 100013788maandag 18 september 2017
€ 1.000027838maandag 18 september 2017
€ 1.000023511maandag 18 september 2017
€ 1.000027840maandag 18 september 2017
€ 1.000024341maandag 18 september 2017
€ 400008278maandag 18 september 2017
€ 1.000022552maandag 18 september 2017
€ 200002922maandag 18 september 2017
€ 200015148maandag 18 september 2017
€ 200024546maandag 18 september 2017
€ 200008505maandag 18 september 2017
€ 200027789maandag 18 september 2017
€ 400001799maandag 18 september 2017
€ 100018641maandag 18 september 2017
€ 1.000027846maandag 18 september 2017
€ 400027693maandag 18 september 2017