Nieuws
16-07-2018
Nederlandse crowdfundingplatforms willen dat beleggers in start-ups hun aandelen en schuldpapier k...
lees verder
13-07-2018
Martijn van Schelven neemt per 1 augustus afscheid als bestuurder/aandeelhouder van Geldvoorelkaar...
lees verder
03-07-2018
Cursus helpt doelgerichter te adviseren over Crowdfunding voor het MKB Bij de 150 deelnemers aa...
lees verder
03-07-2018
Onderzocht: beweegredenen om te kiezen voor crowdfunding Wat zijn de belangrijkste redenen van ...
lees verder
29-06-2018
Financieel adviseurs hechten veel belang aan goede informatie over crowdfunding. In een onderzoek ...
lees verder
Woning
Aanschaf beleggingspand Amsterdam
Project:
16858 Particulier
Leendoel:
Woning
Classificatie:
2
Zekerheden:
HYDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 317.200
Geinvesteerd:
€ 317.200
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
5,0%
Looptijd:
120 maanden
100%
Algemeen
Leeftijd:30
Gezinssituatie:Alleenstaand, geen kinderen
Woonsituatie:Koopwoning
Beroep:Payment Consultant
Opleiding:Commerciële Economie
Hobby's:Beleggen in onroerend goed
BKR score:Hoog risico (I)
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Ten aanzien van dit crowdfundingproject wordt een eerste hypotheek gevestigd op het aan te kopen pand met een marktwaarde na verbouwing van € 310.000,- (taxatie 21-08-2017). 

Inleiding geldnemer
Op 15 juli 2016 en 4 november 2016 heb ik samen met respectievelijk 362 en 295 mede-investeerders een bedrag van € 248.000,- met het project Aanschaf beleggingspand Amsterdam (campagne 14165) gefund en € 190.000,- met het project Aanschaf beleggingspand Amsterdam (campagne 15161). Beide fundings zijn succesvol tot stand gekomen en geïnvesteerd in twee objecten in Amsterdam. Uit het eerste project hebben 117 investeerders een nagenoeg gelijk bedrag geïnvesteerd in het tweede project, hetgeen leidt tot een totaal van 540 unieke investeerders. Graag wil ik alle investeerders middels deze nieuwe funding dan ook allereerst bijzonder hartelijk danken voor het resultaat en het vertrouwen.

Bij funding van deze lening zal ik de notaris verzoeken om hypotheekaktes op te maken voor de eerder gedane leningen 14165 en 15161. De bestaande positieve/negatieve hypotheekverklaringen komen te vervallen en worden vervangen door een recht van eerste hypotheek op beide objecten. De zekerhedenpositie van investeerders in projecten 14165 en 15161 wordt hiermee substantieel verbeterd. Hiermee wil ik mijn dank voor het vertrouwen van alle investeerders extra gestalte geven en aanvullende geregistreerde zekerheid stellen ten gunste van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

Waarvoor heeft u de lening nodig?
De lening wordt aangewend voor uitbouw en rendementsoptimalisatie van de bestaande vastgoedportefeuille in Amsterdam (box 3).

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop pand (object 9)     
€ 240.000,-
Kosten koper  
€     7.000,-
Afkoop erfpachten panden in eigendom 
€   23.000,-
Verduurzaming en verbouwing pand 
€   75.000,-*
Financieringskosten en onvoorzien 
€     8.000,-
Totale investering
€ 353.000,-
Af: eigen middelen en subsidies
€   35.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl    
€ 318.000,-
                          
* inclusief een bedrag van circa € 10.000,- onvoorzien

Het aan te kopen pand met hypothecaire zekerheid wordt verbouwd tot vier verhuurbare kamers en een studio met eigen dakterras. De nieuwe huurcontracten worden aan Geldvoorelkaar.nl ter beschikking gesteld. De huidige waarde van het object bedraagt volgens het door Cushman & Wakefield opgestelde taxatierapport (datum taxatie: 21 augustus 2017) € 263.000,-. De waarde na verbouwing bedraagt volgens hetzelfde taxatierapport € 310.000,-. Het taxatierapport is, evenals de verbouwingsbegroting, in het bezit van Geldvoorelkaar.nl.

Aankoop: appartement te Amsterdam (object 9)
Recentelijk kwam er een interessante ruimte beschikbaar, schuin tegenover het flatgebouw waarin ik reeds een bescheiden aantal objecten in bezit heb. De betreffende ruimte is circa 30% groter qua woonoppervlak dan de overige objecten en heeft daarnaast een buitenruimte van 20m². Het object is goed onderhouden en tegelijkertijd gedateerd. Met behulp van de crowd van Geldvoorelkaar.nl kan het appartement aan mijn portefeuille worden toegevoegd. Dit inclusief een volwaardige verbouwing, waarbij het appartement integraal zal worden gestript, alsmede verduurzaamd tot een zogenaamde NOM (Nul Op de Meter)-woning. 

Profiel_16858_2_195715.jpg

Het object zal omstreeks 1 december 2017 volledig ingericht en zo goed als energieneutraal worden opgeleverd. Hiermee creëren we (opnieuw) samen een mooie plek in Amsterdam voor zowel studenten als starters. Ik ben voornemens om in het appartement buitenlandse studenten en starters te huisvesten. Onder deze groep is de woningnood erg hoog, zie ook het artikel van AT5 (31 augustus 2017).

Waarom moeten investeerders uw aanvraag ondersteunen?
Investeerders doen een goede investering omdat het een solide, meerjarig en vast rendement oplevert. De actuele bezittingen dekken in ruime mate de schulden. De vrije kasstroom in box 3 dekt eveneens in geruime mate de volledige rente- en aflosverplichting.

Buiten de financiële bestendigheid van de portefeuille is het daarnaast mijn persoonlijke ambitie om vooral betaalbare woonruimte te kunnen blijven bieden, hetgeen in mijn eigen studentenperiode al lastig was en nu dus alleen maar lastiger wordt. De focus op verduurzaming en woningdelen is voor mij een strategisch onderdeel. Als een van de eerste "kleine particuliere verhuurders" ondersteunt de gemeente Amsterdam mij op het gebied van de omzetting van woonruimte naar aardgasloos-wonen- en de NOM (Nul-op-de- Meter)-subsidie(s). 

WOZ-waarde
De WOZ-waarde van de bezittingen per peildatum 1 januari 2016 bedraagt in de huidige situatie totaal  € 1.024.500,-. In de nieuwe situatie na funding en aankoop van Object 9 komt dit neer op een waarde van € 1.221.000,-. Daar tegenover staat een marktwaarde van € 1.549.000,- nu en € 1.859.000,- na funding en aanschaf van Object 9.

Financiering & marktwaarde
Qua financiering staat er per 16 oktober 2017 nog een bedrag van € 1.018.500,- open bij geldverstrekkers, waarvan € 401.000,- bij Geldvoorelkaar.nl, € 466.000,- aflossingsvrij en € 151.500,- bancair af te lossen in de komende 9 jaar. Na funding blijft het aflossingsvrije deel gelijk en komt de totale financiering uit op € 1.336.500,- (€ 1.018.500,- + nieuwe geldlening ad € 318,000,-). De opgesomde marktwaarde na aankoop bedraagt € 1.859.000,- en dekt in ruime mate de totale geldleningen.

 
WOZ-waarde 1
Marktwaarde 2
Financiering 3
 Aflossing
Directe vrije kasstroom 5
Huidige situatie
€ 1.024.500,-
€ 1.549.000,-
€ 1.018.500,-
€ 50.500,-
€ 48.800,-
Situatie na funding
€ 1.221.000,-
€ 1.859.000,-
€ 1.336.500,-
€ 77.000,- 4
€ 55.000,-
  1. WOZ-waarde(s) gelden voor belastingjaar 2017 en zijn door de gemeente Amsterdam "gepeild" op datum 1 januari 2016 over het jaar 2015. Hierdoor zullen deze op peildatum 1 januari 2017 over het jaar 2016 substantieel oplopen. Deze gegevens zijn derhalve nog niet bekend.
  2. Alle onderpanden zijn recentelijk getaxeerd en overlegd aan Geldvoorelkaar.nl.
  3. Waarvan € 401.000,- via Geldvoorelkaar.nl (per 16 oktober 2017) lening 14165 & 15161.
  4. Jaarlijks oplopend met circa € 3.000,- met een kleine positieve impact op de vrije kasstroom.
  5. Exclusief inkomen uit arbeid (Eenmanszaak) 

Als geboren en getogen Amsterdammer ken ik de stad goed. Ik ben er dagelijks te vinden voor zowel werk als privé. Als voormalig student heb ik de huurmarkt goed leren kennen, waardoor ik goed weet in te spelen op de vraag van huurders. Bovendien zie ik steeds meer toestroom van nieuwe huurders via de bestaande huurders. 

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Geldvoorelkaar.nl heeft eerder bewezen een geschikt platform te zijn voor het realiseren van meerjarige vastgoedfinancieringen. Geldvoorelkaar.nl biedt daarmee óók particulieren de gelegenheid om gebruik te maken van dit financieringstype. In tegenstelling tot de tussenkomst van banken speelt Geldvoorelkaar.nl, met een sterk platform voor particulieren en ondernemers, in op de wensen van de 'nieuwe economie' en starters zoals ikzelf. Voor investeerders geldt bovendien een veel gunstiger, vast en meerjarig rendement dan bij de bank.

Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen?
Vanaf mijn 19e tot mijn 29ste heb ik in vast loondienstverband gewerkt voor een select aantal gerenommeerde lokale en internationale werkgevers, waaronder Luba Personele Diensten, DHL, Companeo & MultiSafepay. Na een avontuurlijk uitstapje als zzp'er en aspirant aandeelhouder bij een Nederlandse startup (Billink - online Achteraf betalen) ben ik in dezelfde vorm - als zzp'er - teruggekeerd bij mijn voormalige werkgever, MultiSafepay. Met deze partij bestaat een doorlopende samenwerking in de vorm van Payment Consultant. Ik adviseer partijen op het gebied van online payment en bezoek events ten behoeve van kennisdeling. Dit vormt naast het rendement uit de vastgoedportefeuille in box 3 het hoofdinkomen in box 1.

Wat is uw gezinssituatie?
Alleenstaand, geen kinderen.

Wat is uw woonsituatie?
Woonachtig in een koopappartement in Almere.

Hoe bent u in staat uw betaalverplichtingen naar uw investeerders na te komen?
Er is reeds een forse maandelijkse en gespreide cashflow, verdeeld over 7 objecten met nagenoeg gelijke waardes per object (object 1 is mijn eigen koopappartement in Almere). Dit wordt met deze geldlening uitgebreid naar een 9e object (ter verhuur). De huurinkomsten van het aan te kopen object dekken ruimschoots de lasten van de te verstrekken lening via Geldvoorelkaar.nl.

Heeft uw aanvraag een verdere toelichting nodig?
Inmiddels is er voor deze lening een koopovereenkomst getekend. Hieraan voorafgaand zijn reeds verregaande onderhandelingen gevoerd, waarbij betreffende partijen op de hoogte zijn gesteld van de financieringswijze en de eerdere succesvolle gecrowdfunde aankopen op 18 juli 2016 en 8 december 2016. Zodra de funding 100% heeft bereikt zal de aankoop plaatsvinden waarbij ten gunste van de Stichting Zekerheden van Geldvoorelkaar.nl hypotheekrecht op het onderpand zal worden gevestigd.

Heeft u nog verdere opmerkingen?
In verband met de onderhandelingspositie en consistentie van de case(s) heb ik wederom bewust geen straatnamen en huisnummers genoemd in de pitch. Na funding en aankoop ontvangen alle investeerders van zowel project 14165 als project 15161 en het huidige project een korte update inclusief enkele foto's van het nieuw aangeworven object.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
Geldnemer is de heer [Naam]. Hij tekent hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze aansprakelijkheid is op dit moment van materiële waarde.

De heer Eersel heeft reeds tweemaal eerder via Geldvoorelkaar.nl een lening aangetrokken, eveneens ter financiering van onroerend goed. Het betreft de leningen 14165 en 15161 waarvan de maandelijkse verplichtingen correct worden nagekomen.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (één maandtermijn). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval dat de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Er wordt een 1e hypotheek gevestigd op het aan te kopen pand met een marktwaarde na verbouwing van € 310.000,- (taxatie 21-08-2017). Deze zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Zodra volledige funding heeft plaatsgevonden zal ten behoeve van de twee reeds gefunde projecten een 1e hypotheek gevestigd worden met als hypotheekhouder namens de investeerders in betreffende projecten de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl en wel als volgt:
- Project 14165 ten bedrage van € 248.000,-
- Project 15161 ten bedrage van € 190.000,-

De bestaande positieve/negatieve hypotheekverklaringen komen dan te vervallen.

Tevens is als uitboekingsvoorwaarde opgenomen dat conveniërende huurcontracten voor het aan te kopen pand zijn gesloten. Deze dienen in het bezit te zijn gesteld van Geldvoorelkaar.nl.

De BKR registratie “I” (hoog risico) is met name een gevolg van de bij BKR geregistreerde leningen die via Geldvoorelkaar.nl zijn aangetrokken. Dit betekent derhalve dat het risico weliswaar volgens BKR normen als “hoog risico” geclassificeerd is, uitgaande van de prognose blijkt dat de financiële verplichtingen passend zijn binnen de exploitatie van de bestaande onroerend goed portefeuille.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 400017223vrijdag 8 september 2017
€ 100003232vrijdag 8 september 2017
€ 200005995vrijdag 8 september 2017
€ 100010207vrijdag 8 september 2017
€ 200022572vrijdag 8 september 2017
€ 200002483vrijdag 8 september 2017
€ 100004835vrijdag 8 september 2017
€ 1.000026988vrijdag 8 september 2017
€ 500007709vrijdag 8 september 2017
€ 100023065vrijdag 8 september 2017
€ 1.000015440vrijdag 8 september 2017
€ 700017325vrijdag 8 september 2017
€ 200024423vrijdag 8 september 2017
€ 300010955vrijdag 8 september 2017
€ 200012087vrijdag 8 september 2017
€ 200008806vrijdag 8 september 2017
€ 500005001vrijdag 8 september 2017
€ 100023675vrijdag 8 september 2017
€ 200013246vrijdag 8 september 2017
€ 1.000005094vrijdag 8 september 2017
€ 100006516vrijdag 8 september 2017
€ 1.000010327vrijdag 8 september 2017
€ 500016278vrijdag 8 september 2017
€ 600004683vrijdag 8 september 2017
€ 200003453vrijdag 8 september 2017
€ 2.000027584vrijdag 8 september 2017
€ 200011320vrijdag 8 september 2017
€ 400020164vrijdag 8 september 2017
€ 100013926vrijdag 8 september 2017
€ 200022467vrijdag 8 september 2017
€ 200014631vrijdag 8 september 2017
€ 200012684vrijdag 8 september 2017
€ 100017984vrijdag 8 september 2017
€ 1.000003032vrijdag 8 september 2017
€ 1.000017239vrijdag 8 september 2017
€ 200012941vrijdag 8 september 2017
€ 1.000012776vrijdag 8 september 2017
€ 200021341vrijdag 8 september 2017
€ 100012664vrijdag 8 september 2017
€ 500006009vrijdag 8 september 2017
€ 100015565vrijdag 8 september 2017
€ 100024236vrijdag 8 september 2017
€ 1.000005327vrijdag 8 september 2017
€ 1.000024610vrijdag 8 september 2017
€ 500026326vrijdag 8 september 2017
€ 100008935vrijdag 8 september 2017
€ 200012541vrijdag 8 september 2017
€ 500018174vrijdag 8 september 2017
€ 400024224vrijdag 8 september 2017
€ 200018641vrijdag 8 september 2017
€ 300004870vrijdag 8 september 2017
€ 100009693vrijdag 8 september 2017
€ 600014531vrijdag 8 september 2017
€ 500019087vrijdag 8 september 2017
€ 500016740vrijdag 8 september 2017
€ 300010687vrijdag 8 september 2017
€ 400001617vrijdag 8 september 2017
€ 500022600vrijdag 8 september 2017
€ 3.000004926vrijdag 8 september 2017
€ 1.000014937vrijdag 8 september 2017
€ 300023942vrijdag 8 september 2017
€ 1.000014442vrijdag 8 september 2017
€ 1.000025561vrijdag 8 september 2017
€ 400004991vrijdag 8 september 2017
€ 2.500016572vrijdag 8 september 2017
€ 2.000001403vrijdag 8 september 2017
€ 500027782vrijdag 8 september 2017
€ 100020146vrijdag 8 september 2017
€ 200012379vrijdag 8 september 2017
€ 3.000012490vrijdag 8 september 2017
€ 200026247vrijdag 8 september 2017
€ 200017900vrijdag 8 september 2017
€ 2.500008835vrijdag 8 september 2017
€ 5.000018136vrijdag 8 september 2017
€ 200019015vrijdag 8 september 2017
€ 10.000027410vrijdag 8 september 2017
€ 1.000016883vrijdag 8 september 2017
€ 500011095vrijdag 8 september 2017
€ 1.000005009vrijdag 8 september 2017
€ 500003572vrijdag 8 september 2017
€ 200013117vrijdag 8 september 2017
€ 200009678vrijdag 8 september 2017
€ 300026617vrijdag 8 september 2017
€ 300019191vrijdag 8 september 2017
€ 200019959vrijdag 8 september 2017
€ 100022499vrijdag 8 september 2017
€ 100027710vrijdag 8 september 2017
€ 200025883vrijdag 8 september 2017
€ 100017024vrijdag 8 september 2017
€ 1.000010676vrijdag 8 september 2017
€ 500008271vrijdag 8 september 2017
€ 300026618vrijdag 8 september 2017
€ 200001954vrijdag 8 september 2017
€ 500024331vrijdag 8 september 2017
€ 1.000008546vrijdag 8 september 2017
€ 500016565vrijdag 8 september 2017
€ 100023726vrijdag 8 september 2017
€ 100017311vrijdag 8 september 2017
€ 300024333vrijdag 8 september 2017
€ 500016566vrijdag 8 september 2017
€ 500025572vrijdag 8 september 2017
€ 1.200026762vrijdag 8 september 2017
€ 100008470vrijdag 8 september 2017
€ 500011287vrijdag 8 september 2017
€ 300018985vrijdag 8 september 2017
€ 500013172vrijdag 8 september 2017
€ 4.000027783vrijdag 8 september 2017
€ 1.000012519vrijdag 8 september 2017
€ 500019361vrijdag 8 september 2017
€ 100019048vrijdag 8 september 2017
€ 100012076vrijdag 8 september 2017
€ 1.000019186vrijdag 8 september 2017
€ 200017368vrijdag 8 september 2017
€ 200017983vrijdag 8 september 2017
€ 300026271vrijdag 8 september 2017
€ 500015592vrijdag 8 september 2017
€ 600007205vrijdag 8 september 2017
€ 1.000007622vrijdag 8 september 2017
€ 100023713vrijdag 8 september 2017
€ 500011608vrijdag 8 september 2017
€ 1.000014303vrijdag 8 september 2017
€ 100003974vrijdag 8 september 2017
€ 500026006vrijdag 8 september 2017
€ 200026253vrijdag 8 september 2017
€ 400016915vrijdag 8 september 2017
€ 100011769vrijdag 8 september 2017
€ 100027722vrijdag 8 september 2017
€ 100013615vrijdag 8 september 2017
€ 2.000022654vrijdag 8 september 2017
€ 500000872vrijdag 8 september 2017
€ 500021284vrijdag 8 september 2017
€ 500026660vrijdag 8 september 2017
€ 1.500007762vrijdag 8 september 2017
€ 100017241vrijdag 8 september 2017
€ 500021847vrijdag 8 september 2017
€ 500027522vrijdag 8 september 2017
€ 1.000027517vrijdag 8 september 2017
€ 200022241vrijdag 8 september 2017
€ 500021054vrijdag 8 september 2017
€ 1.000014342vrijdag 8 september 2017
€ 300018878vrijdag 8 september 2017
€ 100006908vrijdag 8 september 2017
€ 100018353vrijdag 8 september 2017
€ 1.000027754vrijdag 8 september 2017
€ 1.000006523vrijdag 8 september 2017
€ 1.100019762vrijdag 8 september 2017
€ 500007507vrijdag 8 september 2017
€ 300012538vrijdag 8 september 2017
€ 6.000002441vrijdag 8 september 2017
€ 100002106vrijdag 8 september 2017
€ 200016754vrijdag 8 september 2017
€ 400026106vrijdag 8 september 2017
€ 500014823vrijdag 8 september 2017
€ 500017146vrijdag 8 september 2017
€ 1.000010981vrijdag 8 september 2017
€ 2.000024338vrijdag 8 september 2017
€ 300015028vrijdag 8 september 2017
€ 1.000005059vrijdag 8 september 2017
€ 100004511vrijdag 8 september 2017
€ 1.000008647vrijdag 8 september 2017
€ 5.000026423vrijdag 8 september 2017
€ 100024509vrijdag 8 september 2017
€ 2.300009900vrijdag 8 september 2017
€ 2.000026264vrijdag 8 september 2017
€ 100024507vrijdag 8 september 2017
€ 2.000002641vrijdag 8 september 2017
€ 500027765vrijdag 8 september 2017
€ 200026831vrijdag 8 september 2017
€ 4.500013458vrijdag 8 september 2017
€ 200011618vrijdag 8 september 2017
€ 100005622vrijdag 8 september 2017
€ 100015265vrijdag 8 september 2017
€ 1.000026933vrijdag 8 september 2017
€ 400016851vrijdag 8 september 2017
€ 300011625vrijdag 8 september 2017
€ 500011849vrijdag 8 september 2017
€ 200027786vrijdag 8 september 2017
€ 500013141vrijdag 8 september 2017
€ 100001945vrijdag 8 september 2017
€ 100000867vrijdag 8 september 2017
€ 100024505vrijdag 8 september 2017
€ 200017731vrijdag 8 september 2017
€ 5.000014624vrijdag 8 september 2017
€ 100022397vrijdag 8 september 2017
€ 300019020vrijdag 8 september 2017
€ 300009551vrijdag 8 september 2017
€ 100023859vrijdag 8 september 2017
€ 200010468vrijdag 8 september 2017
€ 200026566vrijdag 8 september 2017
€ 300004509vrijdag 8 september 2017
€ 200014836vrijdag 8 september 2017
€ 300012174vrijdag 8 september 2017
€ 100021767vrijdag 8 september 2017
€ 200025750vrijdag 8 september 2017
€ 100001657vrijdag 8 september 2017
€ 1.000013626vrijdag 8 september 2017
€ 500003762zaterdag 9 september 2017
€ 200004969zaterdag 9 september 2017
€ 300018345zaterdag 9 september 2017
€ 1.000012789zaterdag 9 september 2017
€ 100023524zaterdag 9 september 2017
€ 100008773zaterdag 9 september 2017
€ 2.000022017zaterdag 9 september 2017
€ 300016581zaterdag 9 september 2017
€ 500023841zaterdag 9 september 2017
€ 1.000016887zaterdag 9 september 2017
€ 300017067zaterdag 9 september 2017
€ 1.400027052zaterdag 9 september 2017
€ 500017661zaterdag 9 september 2017
€ 200017192zaterdag 9 september 2017
€ 300004914zaterdag 9 september 2017
€ 100012102zaterdag 9 september 2017
€ 200027788zaterdag 9 september 2017
€ 100008972zaterdag 9 september 2017
€ 100007954zaterdag 9 september 2017
€ 500027646zaterdag 9 september 2017
€ 500017736zaterdag 9 september 2017
€ 100011871zaterdag 9 september 2017
€ 100021428zaterdag 9 september 2017
€ 100027760zaterdag 9 september 2017
€ 500025823zaterdag 9 september 2017
€ 1.000026640zaterdag 9 september 2017
€ 300027672zondag 10 september 2017
€ 100008864zondag 10 september 2017
€ 1.000005684zondag 10 september 2017
€ 600014452zondag 10 september 2017
€ 100006506zondag 10 september 2017
€ 100024565zondag 10 september 2017
€ 200024954zondag 10 september 2017
€ 200023768zondag 10 september 2017
€ 400025120zondag 10 september 2017
€ 2.500026330zondag 10 september 2017
€ 200027276zondag 10 september 2017
€ 200009672zondag 10 september 2017
€ 2.000005640maandag 11 september 2017
€ 500019537maandag 11 september 2017
€ 100013785maandag 11 september 2017
€ 1.000020292maandag 11 september 2017
€ 2.000026518maandag 11 september 2017
€ 200007093maandag 11 september 2017
€ 200018694maandag 11 september 2017
€ 200026561maandag 11 september 2017
€ 500013429maandag 11 september 2017
€ 4.000023474maandag 11 september 2017
€ 100004399maandag 11 september 2017
€ 100015480maandag 11 september 2017
€ 3.000026484dinsdag 12 september 2017
€ 100004692dinsdag 12 september 2017
€ 100008343dinsdag 12 september 2017
€ 1.000013609dinsdag 12 september 2017
€ 1.000018127dinsdag 12 september 2017
€ 100008301dinsdag 12 september 2017
€ 2.000024326dinsdag 12 september 2017
€ 200005185dinsdag 12 september 2017
€ 1.000020283dinsdag 12 september 2017
€ 500006642dinsdag 12 september 2017
€ 1.000027297dinsdag 12 september 2017
€ 1.000027595dinsdag 12 september 2017
€ 1.000000300dinsdag 12 september 2017
€ 1.000010748dinsdag 12 september 2017
€ 500012101dinsdag 12 september 2017
€ 400006439dinsdag 12 september 2017
€ 400007945dinsdag 12 september 2017
€ 100011016dinsdag 12 september 2017
€ 100017183dinsdag 12 september 2017
€ 200013901dinsdag 12 september 2017
€ 300027800dinsdag 12 september 2017
€ 1.000027801dinsdag 12 september 2017
€ 1.000026032dinsdag 12 september 2017
€ 100017993dinsdag 12 september 2017
€ 300019563woensdag 13 september 2017
€ 100013670woensdag 13 september 2017
€ 200001212woensdag 13 september 2017
€ 800019931woensdag 13 september 2017
€ 200014108woensdag 13 september 2017
€ 1.000014985woensdag 13 september 2017
€ 500004929woensdag 13 september 2017
€ 200027580woensdag 13 september 2017
€ 500015785woensdag 13 september 2017
€ 200005818woensdag 13 september 2017
€ 1.000007257woensdag 13 september 2017
€ 1.000005541woensdag 13 september 2017
€ 400027674donderdag 14 september 2017
€ 100007411donderdag 14 september 2017
€ 200017643donderdag 14 september 2017
€ 200018719vrijdag 15 september 2017
€ 2.000027334vrijdag 15 september 2017
€ 300003525vrijdag 15 september 2017
€ 3.500026092vrijdag 15 september 2017
€ 1.000025381vrijdag 15 september 2017
€ 1.000010531vrijdag 15 september 2017
€ 1.000013206vrijdag 15 september 2017
€ 500027828zaterdag 16 september 2017
€ 100023636zaterdag 16 september 2017
€ 100023405zaterdag 16 september 2017
€ 1.000027829zaterdag 16 september 2017
€ 1.700003319zaterdag 16 september 2017
€ 200024006zaterdag 16 september 2017
€ 500001948zaterdag 16 september 2017
€ 400023740zaterdag 16 september 2017
€ 500019083zondag 17 september 2017
€ 1.000026102zondag 17 september 2017
€ 500027837maandag 18 september 2017
€ 300010158maandag 18 september 2017
€ 100011550maandag 18 september 2017
€ 300018286maandag 18 september 2017
€ 500003447maandag 18 september 2017
€ 300024172maandag 18 september 2017
€ 500018629maandag 18 september 2017
€ 100025698maandag 18 september 2017
€ 400021114maandag 18 september 2017
€ 100021386maandag 18 september 2017
€ 100020597maandag 18 september 2017
€ 5.000023968dinsdag 19 september 2017
€ 500024029dinsdag 19 september 2017
€ 300027009dinsdag 19 september 2017
€ 100020287dinsdag 19 september 2017
€ 500024616dinsdag 19 september 2017
€ 300001260dinsdag 19 september 2017
€ 300005133dinsdag 19 september 2017
€ 500027853dinsdag 19 september 2017
€ 300007660dinsdag 19 september 2017
€ 300020406dinsdag 19 september 2017
€ 1.500027855dinsdag 19 september 2017
€ 1.000027856dinsdag 19 september 2017
€ 1.000027857woensdag 20 september 2017
€ 100013534woensdag 20 september 2017
€ 100027859woensdag 20 september 2017
€ 100026723woensdag 20 september 2017
€ 100011413woensdag 20 september 2017
€ 500013610woensdag 20 september 2017
€ 200021441donderdag 21 september 2017
€ 500027407donderdag 21 september 2017
€ 100014783donderdag 21 september 2017
€ 1.000025795donderdag 21 september 2017
€ 100027863donderdag 21 september 2017
€ 600018537donderdag 21 september 2017
€ 100008024donderdag 21 september 2017
€ 200006005donderdag 21 september 2017
€ 100004245donderdag 21 september 2017
€ 5.000027869donderdag 21 september 2017
€ 300020852donderdag 21 september 2017
€ 2.000002047vrijdag 22 september 2017
€ 100019689zaterdag 23 september 2017
€ 100027875zaterdag 23 september 2017
€ 700003208zondag 24 september 2017
€ 75.000027876zondag 24 september 2017
€ 3.000027861zondag 24 september 2017
€ 1.000021387zondag 24 september 2017
€ 1.100004491maandag 25 september 2017
€ 2.000015279maandag 25 september 2017
€ 100027881maandag 25 september 2017
€ 2.000023544woensdag 4 oktober 2017
€ 500002802woensdag 4 oktober 2017