Nieuws
Investeerdersnieuwsbrief maart 2017 verschenen
20-03-2018
Vandaag ontvangen investeerders de Geldvoorelkaar.nl nieuwsbrief in de mail. Heeft u hem niet ontv...
lees verder
Crowdfunding en franchise: ijzersterke combinatie
01-03-2018
Crowdfunding en Franchise: ijzersterke combinatie   Enkele beeldmerken van door Geld...
lees verder
Enthousiast over sportprestaties
26-02-2018
De Oranje Olympische sporters worden de komende dagen veelvuldig gehuldigd. Na het behalen van hun...
lees verder
Jaaropgave 2017 is beschikbaar
26-02-2018
De jaaropgave van Geldvoorelkaar.nl heeft u nodig voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2017. Deze o...
lees verder
Overall statistieken bijgewerkt
22-02-2018
De overall statistiek-tab van Geldvoorelkaar.nl is bijgewerkt tot 1 januari. Bekijk de statistie...
lees verder
Overig
BlueSun Zonnestudio's
Project:
16881 Zakelijk
Leendoel:
Overig
Classificatie:
4
G-PD percentage:
2,25
Creditsafe score:
52
Zekerheden:
PRDRHAAV
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 109.700
Geinvesteerd:
€ 109.700
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,5%
Looptijd:
48 maanden
100%
Over mij
Branche:Zonnestudio's
Producten en/of diensten:Professionele zonnestudio & verkoop producten
Aantal medewerkers:9
Oprichtingsdatum:09-09-2005
Leeftijd:37
Gezinssituatie:Samenlevingscontract, geen kinderen
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:Mavo
Hobby's:Voetbal en reizen
BKR score:Laag risico (D)
Social media:Facebook  Facebook  Facebook  Facebook  Facebook  LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe BlueSun Zonnestudio's BV.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
In 2015 heb ik onder de naam BlueSun een eigen franchiseformule voor zonnestudio’s ontwikkeld. Inmiddels heb ik twee eigen vestigingen in Geldrop en Spijkenisse en drie franchisevestigingen (Zoetermeer, Pijnacker en Den Helder). De vestiging in Zoetermeer was aanvankelijk ook mijn eigen vestiging, deze heb ik in 2015 overgedragen aan de huidige franchisenemer. In de komende periode wil ik een derde eigen BlueSun vestiging in Breda gaan openen.

Profiel_16881_2_211311.jpg

Mijn zonnestudio’s staan bekend om hun professionaliteit, klantgerichtheid en uitmuntende hygiëne. Kenmerkend is dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige en luxe inrichtingen. De klant krijgt de meest moderne en luxe Ergoline zonnebanken aangeboden en kan rekenen op een uitstekende service en advisering. Een aantal vestigingen is zelfs 24 uur per dag open, waarbij de klant zijn eigen bezoektijden kan plannen tegen een competitieve prijs. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt aangewend voor de opening en start van een nieuwe en derde eigen BlueSun vestiging in Breda-Noord. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Bouwkundige voorzieningen
€   93.000,-
Zonnebanken
€   38.000,-
Inrichting studio’s
€     3.000,-
Inrichting cabines
€     4.000,-
Automatisering
€   18.000,-
Elektra en beveiliging
€     8.000,-
Voorraad en overige aanschaf
€     5.000,-
Bankgarantie
€    11.000,-
Totaal
€  180.000,-
Af: eigen middelen
€    35.000,-
Af: overige financiers*
€    35.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€  110.000,-
*De verhuurder van het pand in Breda-Noord is bereid om voor € 35.000,- bij te dragen in deze begroting. Deze bijdrage is voor hem een huurwaarde-verhogende voorziening en blijft dus ook zijn eigendom.

Waarom kiest u voor crowdfunding?
In 2015 heeft mijn franchisenemer voor de financiering van zijn vestiging in Den Helder met succes zijn financiering geregeld via Geldvoorelkaar.nl (projectnummer 9822). Deze vestiging presteert inmiddels beter dan de afgegeven prognoses. De hele afhandeling van de financieringsaanvraag van Den Helder is naar volle tevredenheid verlopen en voor mij nu de belangrijkste reden om mijn eigen financieringsaanvraag nu ook bij Geldvoorelkaar.nl neer te leggen. 

Profiel_16881_2_214117.jpg

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
In 2005 ben ik gestart als eenmanszaak. In 2012 heb ik mijn onderneming ingebracht in de huidige besloten vennootschap waarvan ik enig aandeelhouder ben. Ik heb negen medewerkers in dienst.

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat na belasting
2014
€   256.000,-
€      7.000,-
2015
€   534.000,-
€      1.000,-
2016
€   497.000,-
€    11.000,-
2017 (prognose)
€   502.000,-
€      5.000,-
2018 (prognose)
€   714.000,-
€    58.000,-
2019 (prognose)
€   735.000,-
€    86.000,-
De input voor de prognoses is door mijzelf aangereikt. De prognoses zijn vervolgens nader uitgewerkt en getoetst door Waypoint Administraties die sinds 2011 toeziet op mijn administratie en ook de jaarrekeningen van mijn onderneming samenstelt.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De nieuwe vestiging in Breda-Noord zal vanaf 2018 gaan bijdragen in de omzet. Tevens start binnenkort in Deventer een vierde franchisenemer waarmee het aantal BlueSun vestigingen in Nederland totaal zeven zal zijn. Verder ben ik op dit moment in de afrondende fase van mijn nieuwe webshop waar de consument direct uit ons productassortiment kan kopen. Deze nieuwe webshop staat ter beschikking voor alle BlueSun vestigingen.

Profiel_16881_2_221820.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
In 2015 heb ik de zonnestudio in Zoetermeer verkocht aan de huidige franchisenemer. De verkoopopbrengst is toen tijdelijk geparkeerd als herinvesteringsreserve om binnen drie jaar weer in te kunnen brengen in een nieuwe zonnestudio i.c. Breda-Noord. Het garantievermogen (eigen vermogen volgens de balans plus herinvesteringsreserve) bedroeg ultimo 2016 totaal € 149.000,- hetgeen 43% is op het balanstotaal van € 348.000,-. 

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
In 2016 zou de betaalverplichting van deze lening ten opzichte van de vrij beschikbare cash flow ca. 78% bedragen en voor 2017 ca. 70%. Voor 2018 zal dit naar verwachting verder afnemen tot < 30% omdat verschillende andere financiële verplichtingen dan afgelost zullen zijn.

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Naast inkomen uit mijn onderneming, ontvangen mijn partner, die overigens ook meewerkt in mijn bedrijf, en ik jaarlijks een huuropbrengst van circa € 33.000,- uit ons beleggingspand (studentenhuis).

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het pand wordt gehuurd.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het feit dat ik teken voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé, geef ik een verpanding af op de debiteuren, de bankrekeningen, de voorraden en de bedrijfsinventaris. Tenslotte is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval ik tijdelijk niet aan de betaalverplichting kan voldoen.

Incentive 
  • Bij een investering van € 200,- of meer ontvangt u 1 keer gratis zonnen
  • Bij een investering van € 500,- of meer ontvangt u 1 keer gratis zonnen en een gratis zakje 'deviously black'
  • Bij een investering van € 1.000,- of meer ontvangt u 2 keer gratis zonnen en een gratis zakje 'on the prowl'

Profiel_16881_2_220528.jpg

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditscore zijn van BlueSun Zonnestudio’s B.V. Medegeldnemer is de heer Marcel Vos, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van materiële waarde.

De verpanding van de debiteuren, banksaldi, bedrijfsinventaris en voorraden zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Aandeelhouder de heer Marcel Vos heeft per ultimo 2016 in privé een vordering in Rekening Courant op de BlueSun Zonnestudio’s B.V. van € 109.774,- Daarvan zal € 85.000,- worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl en gedurende de looptijd van de lening door Geldvoorelkaar.nl niet daarop worden afgelost.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 200026708donderdag 31 augustus 2017
€ 200021546donderdag 31 augustus 2017
€ 800004875donderdag 31 augustus 2017
€ 500013177donderdag 31 augustus 2017
€ 5.000024561donderdag 31 augustus 2017
€ 100019048donderdag 31 augustus 2017
€ 200018641donderdag 31 augustus 2017
€ 500015595donderdag 31 augustus 2017
€ 100012076donderdag 31 augustus 2017
€ 100019361donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000027517donderdag 31 augustus 2017
€ 100020146donderdag 31 augustus 2017
€ 100018353donderdag 31 augustus 2017
€ 100025776donderdag 31 augustus 2017
€ 300015197donderdag 31 augustus 2017
€ 200012519donderdag 31 augustus 2017
€ 100022499donderdag 31 augustus 2017
€ 100027312donderdag 31 augustus 2017
€ 100026179donderdag 31 augustus 2017
€ 100022371donderdag 31 augustus 2017
€ 1.100012187donderdag 31 augustus 2017
€ 100012109donderdag 31 augustus 2017
€ 100012684donderdag 31 augustus 2017
€ 400022620donderdag 31 augustus 2017
€ 300011688donderdag 31 augustus 2017
€ 100013926donderdag 31 augustus 2017
€ 500012777donderdag 31 augustus 2017
€ 200024006donderdag 31 augustus 2017
€ 400003497donderdag 31 augustus 2017
€ 500006176donderdag 31 augustus 2017
€ 100013461donderdag 31 augustus 2017
€ 200027128donderdag 31 augustus 2017
€ 100013969donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000009969donderdag 31 augustus 2017
€ 500019543donderdag 31 augustus 2017
€ 300025158donderdag 31 augustus 2017
€ 100021782donderdag 31 augustus 2017
€ 100009551donderdag 31 augustus 2017
€ 300009844donderdag 31 augustus 2017
€ 600005522donderdag 31 augustus 2017
€ 400019680donderdag 31 augustus 2017
€ 100021767donderdag 31 augustus 2017
€ 100015925donderdag 31 augustus 2017
€ 100015865donderdag 31 augustus 2017
€ 100005320donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000024142donderdag 31 augustus 2017
€ 200017241donderdag 31 augustus 2017
€ 500024338donderdag 31 augustus 2017
€ 500026271donderdag 31 augustus 2017
€ 100020573donderdag 31 augustus 2017
€ 100025280donderdag 31 augustus 2017
€ 500020484donderdag 31 augustus 2017
€ 500005769donderdag 31 augustus 2017
€ 100023549donderdag 31 augustus 2017
€ 100025698donderdag 31 augustus 2017
€ 500004869donderdag 31 augustus 2017
€ 100017978donderdag 31 augustus 2017
€ 100017544donderdag 31 augustus 2017
€ 100022572donderdag 31 augustus 2017
€ 200017888donderdag 31 augustus 2017
€ 200001403donderdag 31 augustus 2017
€ 500022063donderdag 31 augustus 2017
€ 200014631donderdag 31 augustus 2017
€ 200024224donderdag 31 augustus 2017
€ 200011863donderdag 31 augustus 2017
€ 100019959donderdag 31 augustus 2017
€ 200023940donderdag 31 augustus 2017
€ 500002587donderdag 31 augustus 2017
€ 100027473donderdag 31 augustus 2017
€ 200027282donderdag 31 augustus 2017
€ 400004736donderdag 31 augustus 2017
€ 100025559donderdag 31 augustus 2017
€ 100022226donderdag 31 augustus 2017
€ 100013981donderdag 31 augustus 2017
€ 300017223donderdag 31 augustus 2017
€ 100019020donderdag 31 augustus 2017
€ 100026248donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000014478donderdag 31 augustus 2017
€ 300019802donderdag 31 augustus 2017
€ 100012379donderdag 31 augustus 2017
€ 200004393donderdag 31 augustus 2017
€ 100007831donderdag 31 augustus 2017
€ 100012686donderdag 31 augustus 2017
€ 100009081donderdag 31 augustus 2017
€ 500027263donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000014961donderdag 31 augustus 2017
€ 200027584donderdag 31 augustus 2017
€ 200014442donderdag 31 augustus 2017
€ 100013403donderdag 31 augustus 2017
€ 200018187donderdag 31 augustus 2017
€ 300019191donderdag 31 augustus 2017
€ 200027152donderdag 31 augustus 2017
€ 200025333donderdag 31 augustus 2017
€ 100002025donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000027487donderdag 31 augustus 2017
€ 500024631donderdag 31 augustus 2017
€ 200026701donderdag 31 augustus 2017
€ 200015153donderdag 31 augustus 2017
€ 100015592donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000019147donderdag 31 augustus 2017
€ 500021750donderdag 31 augustus 2017
€ 100025611donderdag 31 augustus 2017
€ 500005204donderdag 31 augustus 2017
€ 500013794donderdag 31 augustus 2017
€ 100015480donderdag 31 augustus 2017
€ 100023487donderdag 31 augustus 2017
€ 100017368donderdag 31 augustus 2017
€ 300027174donderdag 31 augustus 2017
€ 100023885donderdag 31 augustus 2017
€ 500015135donderdag 31 augustus 2017
€ 100015721donderdag 31 augustus 2017
€ 300023215donderdag 31 augustus 2017
€ 300022122donderdag 31 augustus 2017
€ 600012790donderdag 31 augustus 2017
€ 100026247donderdag 31 augustus 2017
€ 100018150donderdag 31 augustus 2017
€ 100021679donderdag 31 augustus 2017
€ 200001954donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000025131donderdag 31 augustus 2017
€ 300021531donderdag 31 augustus 2017
€ 500022000donderdag 31 augustus 2017
€ 100016884donderdag 31 augustus 2017
€ 100008773donderdag 31 augustus 2017
€ 100024616donderdag 31 augustus 2017
€ 100016428donderdag 31 augustus 2017
€ 200018484donderdag 31 augustus 2017
€ 100023918donderdag 31 augustus 2017
€ 200012541donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000025955donderdag 31 augustus 2017
€ 100018639donderdag 31 augustus 2017
€ 100013615donderdag 31 augustus 2017
€ 200021695donderdag 31 augustus 2017
€ 600001617donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000023582donderdag 31 augustus 2017
€ 500007342donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000003046donderdag 31 augustus 2017
€ 200023506donderdag 31 augustus 2017
€ 200027384donderdag 31 augustus 2017
€ 300026139donderdag 31 augustus 2017
€ 300005707donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000023189donderdag 31 augustus 2017
€ 200014500donderdag 31 augustus 2017
€ 1.500027060donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000003487donderdag 31 augustus 2017
€ 100012360donderdag 31 augustus 2017
€ 300008915donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000026990donderdag 31 augustus 2017
€ 100027058donderdag 31 augustus 2017
€ 100027697donderdag 31 augustus 2017
€ 800009298donderdag 31 augustus 2017
€ 200017216donderdag 31 augustus 2017
€ 200025120donderdag 31 augustus 2017
€ 100027670donderdag 31 augustus 2017
€ 200027033donderdag 31 augustus 2017
€ 200024191donderdag 31 augustus 2017
€ 500025714donderdag 31 augustus 2017
€ 200018333donderdag 31 augustus 2017
€ 100026674donderdag 31 augustus 2017
€ 300014380donderdag 31 augustus 2017
€ 200017677donderdag 31 augustus 2017
€ 100018736donderdag 31 augustus 2017
€ 500026660donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000027571donderdag 31 augustus 2017
€ 300000240donderdag 31 augustus 2017
€ 500004685donderdag 31 augustus 2017
€ 2.000026974donderdag 31 augustus 2017
€ 200011723donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000007450donderdag 31 augustus 2017
€ 1.000025034donderdag 31 augustus 2017
€ 100026920donderdag 31 augustus 2017
€ 2.000014024donderdag 31 augustus 2017
€ 500006875donderdag 31 augustus 2017
€ 200009815vrijdag 1 september 2017
€ 200016565vrijdag 1 september 2017
€ 200018228vrijdag 1 september 2017
€ 100021242vrijdag 1 september 2017
€ 1.500023544vrijdag 1 september 2017
€ 100012564vrijdag 1 september 2017
€ 500026865vrijdag 1 september 2017
€ 100021117vrijdag 1 september 2017
€ 25.000025349vrijdag 1 september 2017
€ 1.000007462vrijdag 1 september 2017
€ 300024753vrijdag 1 september 2017
€ 1.000027440vrijdag 1 september 2017
€ 1.000011229vrijdag 1 september 2017
€ 300025059vrijdag 1 september 2017
€ 100027542vrijdag 1 september 2017
€ 1.000019907vrijdag 1 september 2017
€ 100018520vrijdag 1 september 2017
€ 400012490vrijdag 1 september 2017
€ 4.000026599vrijdag 1 september 2017
€ 1.200024341vrijdag 1 september 2017
€ 100006493vrijdag 1 september 2017
€ 500016057vrijdag 1 september 2017
€ 3.000027385vrijdag 1 september 2017
€ 500023395vrijdag 1 september 2017
€ 2.500012636vrijdag 1 september 2017
€ 700010548vrijdag 1 september 2017