Nieuws
Nieuwsbrief investeerders (feb18) verschenen
15-02-2018
Lees de nieuwsbrief over gefunde projecten, over ondernemers die nog funding zoeken, over de netto...
lees verder
Wijzigingen tarieven
14-02-2018
Per 15 februari is de succes-fee voor investeerders aangepast. U vindt de geldende tarieven o...
lees verder
Gezocht: Commercieel talent
02-02-2018
Je bent verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe crowdfundingprojecten voor Geldvoorelkaa...
lees verder
Jaarrendement bijgewerkt tot 1 januari
02-02-2018
Benieuwd naar het rendement van uw portefeuille over het jaar 2017? In MijnGeldvoorelkaar zijn d...
lees verder
Betaalkenmerk veranderd
23-01-2018
Een wijziging bij de ING Bank maakt dat het kenmerk van onze betalingen er anders uit gaat zie...
lees verder
Opstart onderneming
Aankoop Motorvrachtschip
Project:
16971 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,02
Zekerheden:
HYDRHAAV
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 127.500
Geinvesteerd:
€ 127.500
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,5%
Looptijd:
60 maanden
100%
Over mij
Branche: Binnenvaart
Producten en/of diensten: Transport per binnenvaartschip in Nederland en België
Aantal medewerkers: 1
Oprichtingsdatum: 28-9-2017
Leeftijd: 28
Gezinssituatie: Alleenstaand
Woonsituatie: Gaat wonen aan boord van het schip
Opleiding: MBO Binnenvaartopleiding
Hobby's: Varen
BKR score: Laag risico (C)
Advies- en begeleidingspakket: Brons (20 uur)
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Met een klein binnenvaartschip ga ik de komende jaren transporten over water verzorgen binnen Nederland en België. Ik investeer in een klein schip omdat er in Nederland en België nog veel kleine vaarwegen zijn waar grote(re) schepen niet kunnen komen. De laatste tijd is het aantal kleine schepen sterk afgenomen. Veel van dit soort schepen zijn gesloopt, omdat repareren niet meer rendabel was en/of door het ontbreken van bedrijfsopvolging. De ladingstromen op de kleine vaarwegen blijven echter intact waardoor de vraag naar dit soort kleine schepen toeneemt. 

Het aan te kopen schip heeft een laadvermogen van 700 ton en een inhoud van 1000 m3. Mede door het grote aantal m3 inhoud onderscheidt het schip zich van veel soortgelijke schepen. Het schip kan meer lading (bijvoorbeeld veevoer) meenemen, hetgeen direct resulteert in een hogere opbrengst. Het schip is recent volledig geclassificeerd voor de komende zeven jaar.

Profiel_16971_2_203924.jpg
Profiel_16971_2_204158.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Het motorschip wordt aangekocht voor € 142.000,- exclusief BTW. De advies- en financieringskosten zijn begroot op € 18.000,- en aan werkkapitaal is  € 10.000,- benodigd, waardoor het totale investeringsbedrag uitkomt op € 170.000,-. Het schip voldoet aan alle gestelde eisen en is direct na overname exploitabel. Aan eigen middelen kan ik € 10.000,- inbrengen en de verkoper verstrekt een lening van € 32.500,-.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop binnenvaartschip
€ 142.000,-
Advies-/financieringskosten
€   18.000,-
Werkkapitaal
€   10.000,-
Totaal investering
€ 170.000,-
Af: Eigen middelen
€   10.000,-
Af: Lening verkoper
€   32.500,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 127.500,-

De verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 32.500,-. Aflossingen op deze lening zijn pas toegestaan als het eigen vermogen 30% van het balanstotaal bedraagt.

Profiel_16971_2_092716.jpg

Wat is uw professionele achtergrond?
Sinds mijn 18e jaar vaar ik. Eerst als lichtmatroos op diverse soorten schepen, waaronder containerschepen en tankers. In 2009 ben ik stuurman geworden en sinds 2011 vaar ik als kapitein op een 110 meter lang vrachtschip. De drive om voor mijzelf te beginnen heb ik al lang. Ik ben van mening dat wat ik bij anderen kan nog beter voor mijzelf kan doen. De aankoop van dit schip past precies in mijn toekomstvisie: met een klein schip starten, vermogen opbouwen en dan te zijner tijd overstappen naar een jonger schip

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Banken vinden dit soort schepen weliswaar interessant maar het obligo is te beperkt. Gelukkig is crowdfunding in het gat gesprongen dat de banken hebben achtergelaten. Ik kan mijn investeerders namelijk een goed rendement bieden tegen een laag risico en tegelijk zelf ook een goede boterham verdienen.

Hoe zal de organisatorische structuur van de onderneming worden ingericht? 
Mijn bedrijf start ik als eenmanszaak.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Het schip verkeert in een goede staat en is recent volledig geclassificeerd voor de komende zeven jaar. Ik ga varen voor het gerenommeerde bevrachtingskantoor Nobel Bevrachtingen uit Alphen aan den Rijn. Bij deze bevrachter heeft de vorige eigenaar van het schip ook enige tijd gevaren. Nobel Bevrachtingen heeft een relatievloot van circa 30 schepen en is vooral gespecialiseerd in het vervoer van zand, grind, split, grond, slib en bagger op de kleine(re) vaarwegen. Nobel Bevrachtingen heeft een prognose afgegeven welke is gebaseerd op gerealiseerde gemiddelde omzetten met dit soort schepen in de achterliggende jaren. De prognose is vrij voorzichtig en gebaseerd op 5 dagen varen, maar ik wil daar waar mogelijk ook de weekenden varen teneinde een hogere omzet en een beter resultaat te genereren.

Profiel_16971_2_203520.jpg
Profiel_16971_2_203600.jpg

Wat is het verwachte omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat voor  Belasting
Jaar 1 
€ 180.000,-
€ 48.000,-
Jaar 2   
€ 182.500,-
€ 50.000,-
Jaar 3  
€ 185.000,-
€ 51.000,-

De omzetverwachting is gebaseerd op verkregen informatie van Nobel Bevrachtingen. Hierbij is uitgegaan van 45 vaarweken. De exploitatieprognose is opgesteld door Schoonderwoerd Consultancy. Op basis van de prognose is de financieringslast van de annuïtaire lening 56% van de vrije cashflow. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé vestigt de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl een 1e hypotheek op het aan te kopen schip met een getaxeerde marktwaarde van € 190.000,-. Verder zal de lening van de verkoper worden achtergesteld en is de depotregeling van toepassing, voor het geval ik tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kan voldoen. Om de overige risico’s voor de investeerders te beperken, zal ik een arbeidsongeschiktheids- en een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD % is van geldnemer is Tran Shipping. Dit is de eenmanszaak van de heer J.S. Fluiter die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op basis van de afgegeven hypothecaire zekerheid van materiële waarde.

Gezien de recente inschrijving van de eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel is er nog geen Creditsafe score beschikbaar. 

Er wordt een 1e hypotheek van € 127.500,- gevestigd op het aan te kopen schip met een marktwaarde van € 190.000,- (taxatie 3-10-2017). Deze zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Door de verkoper van het schip wordt een lening verstrekt aan de Geldnemer voor een bedrag van € 32.500,-. Deze lening zal worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Op de lening mag pas worden afgelost als het eigen vermogen 30% van het balanstotaal bedraagt.

Bij deze lening wordt een advies- en begeleidingspakket (Brons) afgesloten.

Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Tevens zal als uitboekingsvoorwaarde gelden dat we in bezit zijn gesteld van de reeds opgemaakte Certificaten van Onderzoek. Deze zijn reeds opgesteld maar nog niet vrijgegeven aangezien het eigendom nog bij de verkoper rust.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100003974donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000023829donderdag 5 oktober 2017
€ 200009350donderdag 5 oktober 2017
€ 200016312donderdag 5 oktober 2017
€ 400023599donderdag 5 oktober 2017
€ 500014287donderdag 5 oktober 2017
€ 500015135donderdag 5 oktober 2017
€ 500021834donderdag 5 oktober 2017
€ 2.000001863donderdag 5 oktober 2017
€ 4.000024561donderdag 5 oktober 2017
€ 200024546donderdag 5 oktober 2017
€ 200024087donderdag 5 oktober 2017
€ 100023768donderdag 5 oktober 2017
€ 200027542donderdag 5 oktober 2017
€ 200017243donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000003572donderdag 5 oktober 2017
€ 100022854donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000015197donderdag 5 oktober 2017
€ 100025519donderdag 5 oktober 2017
€ 500006704donderdag 5 oktober 2017
€ 200014303donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000009194donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000009718donderdag 5 oktober 2017
€ 200025698donderdag 5 oktober 2017
€ 500012709donderdag 5 oktober 2017
€ 200012941donderdag 5 oktober 2017
€ 100015236donderdag 5 oktober 2017
€ 500011328donderdag 5 oktober 2017
€ 500012006donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000004812donderdag 5 oktober 2017
€ 100014398donderdag 5 oktober 2017
€ 2.500017568donderdag 5 oktober 2017
€ 100023650donderdag 5 oktober 2017
€ 500010505donderdag 5 oktober 2017
€ 3.000015163donderdag 5 oktober 2017
€ 5.000014062donderdag 5 oktober 2017
€ 400015595donderdag 5 oktober 2017
€ 100012519donderdag 5 oktober 2017
€ 100026179donderdag 5 oktober 2017
€ 500013091donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000004991donderdag 5 oktober 2017
€ 2.000005369donderdag 5 oktober 2017
€ 700009690donderdag 5 oktober 2017
€ 300003497donderdag 5 oktober 2017
€ 100013615donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000011351donderdag 5 oktober 2017
€ 300013374donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000013087donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000014951donderdag 5 oktober 2017
€ 100020146donderdag 5 oktober 2017
€ 900001617donderdag 5 oktober 2017
€ 100013969donderdag 5 oktober 2017
€ 400015288donderdag 5 oktober 2017
€ 100023549donderdag 5 oktober 2017
€ 500026966donderdag 5 oktober 2017
€ 300011477donderdag 5 oktober 2017
€ 2.000023741donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000001943donderdag 5 oktober 2017
€ 100011769donderdag 5 oktober 2017
€ 500027263donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000025955donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000003349donderdag 5 oktober 2017
€ 2.000023582donderdag 5 oktober 2017
€ 2.400004264donderdag 5 oktober 2017
€ 100019959donderdag 5 oktober 2017
€ 100013788donderdag 5 oktober 2017
€ 300027174donderdag 5 oktober 2017
€ 400019267donderdag 5 oktober 2017
€ 200027900donderdag 5 oktober 2017
€ 100019015donderdag 5 oktober 2017
€ 500008542donderdag 5 oktober 2017
€ 100024236donderdag 5 oktober 2017
€ 100025559donderdag 5 oktober 2017
€ 1.600004333donderdag 5 oktober 2017
€ 300004683donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000012839donderdag 5 oktober 2017
€ 200021189donderdag 5 oktober 2017
€ 300007876donderdag 5 oktober 2017
€ 500016966donderdag 5 oktober 2017
€ 400006505donderdag 5 oktober 2017
€ 3.000013738donderdag 5 oktober 2017
€ 100018353donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000014792donderdag 5 oktober 2017
€ 100017059donderdag 5 oktober 2017
€ 100016561donderdag 5 oktober 2017
€ 800005880donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000010548donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000004350donderdag 5 oktober 2017
€ 4.000010164donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000008835donderdag 5 oktober 2017
€ 1.700019762donderdag 5 oktober 2017
€ 500011287donderdag 5 oktober 2017
€ 100006472donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000015290donderdag 5 oktober 2017
€ 400027789donderdag 5 oktober 2017
€ 100025996donderdag 5 oktober 2017
€ 100027848donderdag 5 oktober 2017
€ 200027660donderdag 5 oktober 2017
€ 200026630donderdag 5 oktober 2017
€ 100025373donderdag 5 oktober 2017
€ 200025333donderdag 5 oktober 2017
€ 200025726donderdag 5 oktober 2017
€ 500014671donderdag 5 oktober 2017
€ 500001983donderdag 5 oktober 2017
€ 100004511donderdag 5 oktober 2017
€ 100001212donderdag 5 oktober 2017
€ 1.500004016donderdag 5 oktober 2017
€ 500004869donderdag 5 oktober 2017
€ 100009551donderdag 5 oktober 2017
€ 300017236donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000023684donderdag 5 oktober 2017
€ 300001939donderdag 5 oktober 2017
€ 100027513donderdag 5 oktober 2017
€ 700001403donderdag 5 oktober 2017
€ 100019020donderdag 5 oktober 2017
€ 100022572donderdag 5 oktober 2017
€ 100022881donderdag 5 oktober 2017
€ 500015587donderdag 5 oktober 2017
€ 500021387donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000017067donderdag 5 oktober 2017
€ 2.500011898donderdag 5 oktober 2017
€ 100027759donderdag 5 oktober 2017
€ 800020933donderdag 5 oktober 2017
€ 200010915donderdag 5 oktober 2017
€ 100015941donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000009347donderdag 5 oktober 2017
€ 200013986donderdag 5 oktober 2017
€ 300019565donderdag 5 oktober 2017
€ 500003878donderdag 5 oktober 2017
€ 100004835donderdag 5 oktober 2017
€ 200015168donderdag 5 oktober 2017
€ 200011696donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000023406donderdag 5 oktober 2017
€ 400009844donderdag 5 oktober 2017
€ 300026926donderdag 5 oktober 2017
€ 300021054donderdag 5 oktober 2017
€ 100023394donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000024036donderdag 5 oktober 2017
€ 100024751donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000025741donderdag 5 oktober 2017
€ 500025381donderdag 5 oktober 2017
€ 300026139donderdag 5 oktober 2017
€ 200025674donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000015335donderdag 5 oktober 2017
€ 200009618donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000024142donderdag 5 oktober 2017
€ 200006969donderdag 5 oktober 2017
€ 200016879donderdag 5 oktober 2017
€ 100002483donderdag 5 oktober 2017
€ 1.500026106donderdag 5 oktober 2017
€ 100011550donderdag 5 oktober 2017
€ 300021664donderdag 5 oktober 2017
€ 300017359donderdag 5 oktober 2017
€ 1.500027939donderdag 5 oktober 2017
€ 100017411donderdag 5 oktober 2017
€ 500006438donderdag 5 oktober 2017
€ 300002598donderdag 5 oktober 2017
€ 500022063donderdag 5 oktober 2017
€ 500017918donderdag 5 oktober 2017
€ 500018150donderdag 5 oktober 2017
€ 100009121donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000011571donderdag 5 oktober 2017
€ 100017984donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000025568donderdag 5 oktober 2017
€ 500026578donderdag 5 oktober 2017
€ 100007854donderdag 5 oktober 2017
€ 100027473donderdag 5 oktober 2017
€ 500025572donderdag 5 oktober 2017
€ 100022499donderdag 5 oktober 2017
€ 500026820donderdag 5 oktober 2017
€ 100025911donderdag 5 oktober 2017
€ 200015721donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000020011donderdag 5 oktober 2017
€ 100009176donderdag 5 oktober 2017
€ 200027899donderdag 5 oktober 2017
€ 200025750donderdag 5 oktober 2017
€ 200021882donderdag 5 oktober 2017
€ 100012686donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000026032donderdag 5 oktober 2017
€ 800006522donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000007462donderdag 5 oktober 2017
€ 100026711donderdag 5 oktober 2017
€ 200005829donderdag 5 oktober 2017
€ 700010076donderdag 5 oktober 2017
€ 100005822donderdag 5 oktober 2017
€ 200012360donderdag 5 oktober 2017
€ 1.000001819donderdag 5 oktober 2017
€ 100021714donderdag 5 oktober 2017
€ 500008771donderdag 5 oktober 2017
€ 500015242donderdag 5 oktober 2017
€ 500009988donderdag 5 oktober 2017
€ 2.000020257donderdag 5 oktober 2017
€ 10.000026465donderdag 5 oktober 2017
€ 400007893donderdag 5 oktober 2017
€ 600024470donderdag 5 oktober 2017
€ 100003163woensdag 11 oktober 2017