Nieuws
Nieuwsbrief investeerders (feb18) verschenen
15-02-2018
Lees de nieuwsbrief over gefunde projecten, over ondernemers die nog funding zoeken, over de netto...
lees verder
Wijzigingen tarieven
14-02-2018
Per 15 februari is de succes-fee voor investeerders aangepast. U vindt de geldende tarieven o...
lees verder
Gezocht: Commercieel talent
02-02-2018
Je bent verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe crowdfundingprojecten voor Geldvoorelkaa...
lees verder
Jaarrendement bijgewerkt tot 1 januari
02-02-2018
Benieuwd naar het rendement van uw portefeuille over het jaar 2017? In MijnGeldvoorelkaar zijn d...
lees verder
Betaalkenmerk veranderd
23-01-2018
Een wijziging bij de ING Bank maakt dat het kenmerk van onze betalingen er anders uit gaat zie...
lees verder
Voorfinanciering voorraden
Betondingen.nl
Project:
16973 Zakelijk
Leendoel:
Voorfinanciering voorraden
Classificatie:
3
G-PD percentage:
0,36
Creditsafe score:
74
Zekerheden:
PRDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 150.000
Geinvesteerd:
€ 150.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Over mij
Branche: Detailhandel in bouwproducten
Producten en/of diensten: Webshop in betonproducten
Aantal medewerkers:
Oprichtingsdatum: 09-06-2005
Leeftijd: 32 en 35
Gezinssituatie: Gehuwd, 2 kinderen
Woonsituatie: Koopwoning
Opleiding: MBO metselaar | MBO Apothekersassistent
Hobby's: Varen
BKR score: Gemiddeld risico (G)
BKR score: Gemiddeld risico (F)
Social media: Facebook
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe HBG V.O.F.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
In 2005 zijn wij onze onderneming gestart als metselbedrijf in de bouwsector. Na dit bedrijf enige jaren succesvol te hebben gerund werden ook wij geraakt door de crisis. Dit was een zware periode, die we uiteindelijk goed zijn doorgekomen. Deze ervaring bracht ons er wel toe na te denken over de verdere koers en ontwikkeling van het bedrijf.

Het was ons opgevallen dat bepaalde betonproducten die we gebruikten moeilijk verkrijgbaar waren en al helemaal niet online besteld konden worden. Zo ontstond het idee voor een webwinkel en vrij snel daarna was Betondingen.nl® geboren. Met doorlopend nieuwe ideeën en producten en een uitgekiende marketingstrategie realiseerden wij jaarlijks een forse groei. Een groei waardoor wij in 2013 uiteindelijk het besluit namen om te stoppen met het metselbedrijf en ons volledig te focussen op de webwinkel. Vanaf dat moment bedroeg de jaarlijkse omzetgroei ruim 30%.

Profiel_16973_2_092539.jpg

Eén van de meest recente ontwikkelingen is de lancering van Betondingen.be® in 2016. Met deze website richten wij ons rechtstreeks op de Belgische markt. Een zeer succesvolle stap, want inmiddels wordt 15% van onze totale omzet in België gerealiseerd.

We investeren fors in marketing en publiciteit, waardoor we met veel van onze producten continu bovenaan staan in de zoekresultaten van Google. Wij onderscheiden ons door een groot en breed pallet aan betonproducten voor zowel de zakelijke- alsook de particuliere markt. Tevens kunnen we door de grote beschikbaarheid van onze producten snel en flexibel leveren. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Door de stormachtige groei van ons bedrijf kunnen wij onvoldoende uit de voeten op onze huidige locatie. Inmiddels is een nieuwe (huur)locatie gevonden in Zaltbommel, vlakbij de afrit van de A2. Een mooi centraal gelegen locatie waar producten ook afgehaald kunnen worden. Op onze huidige locatie is dat niet mogelijk, dus dit zet een extra pijler onder de verdere groei. Een groei die op deze locatie comfortabel kan worden gerealiseerd. Tegen het einde van het jaar zullen wij deze locatie betrekken.

Groei van omzet verlangt ook een grotere voorraadpositie om snel en flexibel te kunnen blijven leveren. Hiervoor is dan ook het grootste deel van de financiering benodigd. Daarnaast investeren wij in een nieuwe kantoor- en ontvangstunit op het terrein. Door een bestaande kredietfaciliteit bij de bank te beëindigen kunnen inventaris, voorraden en debiteuren als zekerheid dienen voor de lening. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Voorraad
€ 140.000,-
Kantoor-/ontvangstunit
€   10.000,-
Beëindiging krediet bank
€   20.000,-
Totaal investering
€ 170.000,-
Af: eigen middelen
€   20.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 150.000,-

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Wij zien crowdfunding als een aanvullende marketingcampagne. Op deze wijze kunnen we bekenden en geïnteresseerden in staat stellen te investeren in ons mooie bedrijf.

Profiel_16973_2_092652.jpg
Profiel_16973_2_092726.jpg

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
Opgericht als eenmanszaak is ons bedrijf sinds begin dit jaar omgezet naar een Vennootschap Onder Firma, waarin wij de beide vennoten zijn.

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat voor Belasting
2014
€    495.000,-
€  -  4.000,-
2015
€    653.000,-
€   21.000,-
2016 
€    920.000,-
€ 106.000,-
2017 t/m juli
€    800.000,-
€ 167.000,-
2017 (prognose)
€ 1.250.000,-
€ 168.000,-
2018 (prognose)
€ 1.800.000,-
€ 269.000,-

De jaarrekeningen en prognoses zijn opgesteld door Stouten & Wijnen Accountants te Culemborg. De weergegeven resultaten zijn voor privé-onttrekkingen. In het 2e halfjaar van 2017 wordt € 80.000,- geïnvesteerd in website, verkoop et cetera, hetgeen verklaart waarom het eindresultaat niet noemenswaardig afwijkt van het tussentijdse resultaat. 

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De groei van de afgelopen jaren zet zich ook dit jaar onverminderd voort. Eind juli van dit jaar was reeds een omzet van € 800.000,- gerealiseerd. Daarmee liggen we voor op ons schema om de begrote omzet aan het einde van het jaar te halen. Met de hierboven beschreven stappen en investeringen zet de stijgende lijn naar verwachting in versterkte mate door, waarbij tevens het aandeel van de omzet in België verder zal groeien. Met name de mogelijkheid om bestellingen zelf af te kunnen halen, zal een extra impuls aan de groei geven. De huidige praktijk leert dat er dagelijks gemiddeld 5 bestellingen niet doorgaan omdat er momenteel geen mogelijkheid is om af te halen. 

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen bedraagt aan het einde van dit jaar € 39.000,- op een balanstotaal van € 358.000,-. Gelet op het feit dat het eigen vermogen na de crisis eind 2015 nog € 68.000,- negatief was, was eind 2016 (€ 18.000,- negatief) al een forse verbetering. Eind 2018 bedraagt de solvabiliteit naar verwachting 22%.

Profiel_16973_2_092827.jpg

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Van de vrij beschikbare cashflow zal 47% worden besteed aan de financieringslast van deze lening.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
De nieuwe locatie betreft een terrein dat wordt gehuurd. De bestaande privéwoning is eigendom. De schuur achter deze woning wordt zakelijk gebruikt en is geactiveerd op de balans.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé zullen de debiteuren, bankrekeningen, bedrijfsinventaris en voorraden worden verpand ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen. Om de overige risico’s van de investeerders te beperken loopt er een arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekering.

Incentive 
Iedere investeerder vanaf € 500,- ontvangt € 25,- korting op de eerste bestelling vanaf € 100,-.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven Creditsafe score en G-PD% zijn van geldnemer HBG V.O.F. handelend onder de naam Betondingen.nl. Dit is vennootschap onder firma van de heer D.J. Hoogenboom en mevrouw M. Hoogenboom-Bouma die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde. 

De bedrijfsinventaris, de debiteuren, de voorraad en de banksaldi worden verpand aan Geldvoorelkaar.nl. Deze zekerheid zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100000625dinsdag 10 oktober 2017
€ 300013176dinsdag 10 oktober 2017
€ 100027959dinsdag 10 oktober 2017
€ 100027279dinsdag 10 oktober 2017
€ 200011863dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000011171dinsdag 10 oktober 2017
€ 100027960dinsdag 10 oktober 2017
€ 100017101dinsdag 10 oktober 2017
€ 500024406dinsdag 10 oktober 2017
€ 100023466dinsdag 10 oktober 2017
€ 5.000025125dinsdag 10 oktober 2017
€ 200025698dinsdag 10 oktober 2017
€ 100012684dinsdag 10 oktober 2017
€ 500020589dinsdag 10 oktober 2017
€ 100009551dinsdag 10 oktober 2017
€ 200023549dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500025416dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000011648dinsdag 10 oktober 2017
€ 200024172dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000025172dinsdag 10 oktober 2017
€ 100020426dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.500002390dinsdag 10 oktober 2017
€ 500011472dinsdag 10 oktober 2017
€ 100019020dinsdag 10 oktober 2017
€ 400008368dinsdag 10 oktober 2017
€ 500013794dinsdag 10 oktober 2017
€ 200023398dinsdag 10 oktober 2017
€ 500012839dinsdag 10 oktober 2017
€ 200021546dinsdag 10 oktober 2017
€ 3.000023966dinsdag 10 oktober 2017
€ 800007342dinsdag 10 oktober 2017
€ 200016221dinsdag 10 oktober 2017
€ 600014531dinsdag 10 oktober 2017
€ 200005707dinsdag 10 oktober 2017
€ 3.000007837dinsdag 10 oktober 2017
€ 700009690dinsdag 10 oktober 2017
€ 500001964dinsdag 10 oktober 2017
€ 100026269dinsdag 10 oktober 2017
€ 500013177dinsdag 10 oktober 2017
€ 500027340dinsdag 10 oktober 2017
€ 600014500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500008778dinsdag 10 oktober 2017
€ 500005001dinsdag 10 oktober 2017
€ 500005059dinsdag 10 oktober 2017
€ 400009140dinsdag 10 oktober 2017
€ 100009993dinsdag 10 oktober 2017
€ 500024000dinsdag 10 oktober 2017
€ 12.000024561dinsdag 10 oktober 2017
€ 500020500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100012076dinsdag 10 oktober 2017
€ 500025879dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000026857dinsdag 10 oktober 2017
€ 100017059dinsdag 10 oktober 2017
€ 300019361dinsdag 10 oktober 2017
€ 300015592dinsdag 10 oktober 2017
€ 100022059dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000006522dinsdag 10 oktober 2017
€ 100019048dinsdag 10 oktober 2017
€ 300012006dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500015371dinsdag 10 oktober 2017
€ 100019689dinsdag 10 oktober 2017
€ 600026250dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000010795dinsdag 10 oktober 2017
€ 500018759dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000001636dinsdag 10 oktober 2017
€ 500018124dinsdag 10 oktober 2017
€ 500027894dinsdag 10 oktober 2017
€ 100022854dinsdag 10 oktober 2017
€ 200007088dinsdag 10 oktober 2017
€ 300018641dinsdag 10 oktober 2017
€ 500027263dinsdag 10 oktober 2017
€ 200025309dinsdag 10 oktober 2017
€ 200022499dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000023829dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000025967dinsdag 10 oktober 2017
€ 100021767dinsdag 10 oktober 2017
€ 400020164dinsdag 10 oktober 2017
€ 200004969dinsdag 10 oktober 2017
€ 200018537dinsdag 10 oktober 2017
€ 400022975dinsdag 10 oktober 2017
€ 5.000009421dinsdag 10 oktober 2017
€ 3.000022600dinsdag 10 oktober 2017
€ 100027810dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000026838dinsdag 10 oktober 2017
€ 300019015dinsdag 10 oktober 2017
€ 100012242dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000010176dinsdag 10 oktober 2017
€ 500006505dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000026755dinsdag 10 oktober 2017
€ 300013142dinsdag 10 oktober 2017
€ 100003240dinsdag 10 oktober 2017
€ 200023804dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000020933dinsdag 10 oktober 2017
€ 300005479dinsdag 10 oktober 2017
€ 400025055dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000026271dinsdag 10 oktober 2017
€ 100017192dinsdag 10 oktober 2017
€ 500009988dinsdag 10 oktober 2017
€ 100026920dinsdag 10 oktober 2017
€ 100020573dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000003664dinsdag 10 oktober 2017
€ 200005094dinsdag 10 oktober 2017
€ 300026552dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500016258dinsdag 10 oktober 2017
€ 5.000004090dinsdag 10 oktober 2017
€ 500025373dinsdag 10 oktober 2017
€ 500009969dinsdag 10 oktober 2017
€ 100026563dinsdag 10 oktober 2017
€ 500023740dinsdag 10 oktober 2017
€ 100011769dinsdag 10 oktober 2017
€ 500027584dinsdag 10 oktober 2017
€ 300026540dinsdag 10 oktober 2017
€ 100015565dinsdag 10 oktober 2017
€ 200011320dinsdag 10 oktober 2017
€ 200006189dinsdag 10 oktober 2017
€ 100017243dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000011351dinsdag 10 oktober 2017
€ 100004835dinsdag 10 oktober 2017
€ 500020274dinsdag 10 oktober 2017
€ 100013926dinsdag 10 oktober 2017
€ 200024087dinsdag 10 oktober 2017
€ 200024751dinsdag 10 oktober 2017
€ 100005320dinsdag 10 oktober 2017
€ 500027961dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000010369dinsdag 10 oktober 2017
€ 200023430dinsdag 10 oktober 2017
€ 300009844dinsdag 10 oktober 2017
€ 500026820dinsdag 10 oktober 2017
€ 500027962dinsdag 10 oktober 2017
€ 100026711dinsdag 10 oktober 2017
€ 100027217dinsdag 10 oktober 2017
€ 200019959dinsdag 10 oktober 2017
€ 100013615dinsdag 10 oktober 2017
€ 200012538dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000007622dinsdag 10 oktober 2017
€ 500002107dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000014624dinsdag 10 oktober 2017
€ 200025335dinsdag 10 oktober 2017
€ 500026106dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500014951dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.800009393dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500001863dinsdag 10 oktober 2017
€ 200021882dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500006978dinsdag 10 oktober 2017
€ 500022496dinsdag 10 oktober 2017
€ 4.000027963dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.600023221dinsdag 10 oktober 2017
€ 400001799dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000024695dinsdag 10 oktober 2017
€ 300023758dinsdag 10 oktober 2017
€ 800025451dinsdag 10 oktober 2017
€ 100022572dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000023684dinsdag 10 oktober 2017
€ 200003453dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000024610dinsdag 10 oktober 2017
€ 500024562dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000015173dinsdag 10 oktober 2017
€ 500022620dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000019087dinsdag 10 oktober 2017
€ 200018562dinsdag 10 oktober 2017
€ 600017704dinsdag 10 oktober 2017
€ 500015677dinsdag 10 oktober 2017
€ 100003447dinsdag 10 oktober 2017
€ 200021695dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000019147dinsdag 10 oktober 2017
€ 100014303dinsdag 10 oktober 2017
€ 500003762dinsdag 10 oktober 2017
€ 400026618dinsdag 10 oktober 2017
€ 400021664dinsdag 10 oktober 2017
€ 200017578dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500004016dinsdag 10 oktober 2017
€ 500009875dinsdag 10 oktober 2017
€ 700010076dinsdag 10 oktober 2017
€ 500010505dinsdag 10 oktober 2017
€ 3.000025955dinsdag 10 oktober 2017
€ 200027788dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500012896dinsdag 10 oktober 2017
€ 5.000008171dinsdag 10 oktober 2017
€ 100023885dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000014312dinsdag 10 oktober 2017
€ 500011352dinsdag 10 oktober 2017
€ 500016729dinsdag 10 oktober 2017
€ 200027128dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000020287dinsdag 10 oktober 2017
€ 300021858dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000026080dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.500027964dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000013087dinsdag 10 oktober 2017
€ 200016795dinsdag 10 oktober 2017
€ 500025648dinsdag 10 oktober 2017