Nieuws
01-08-2019
Crowdfunder helpt bedrijf verder Jan Kas, Reformatorisch Dagblad, 31-7-2019 - themartikel in de s...
lees verder
29-07-2019
Redactionele opmerking Geldvoorelkaar.nl: In het FD stond deze week een artikel over Rik Breur, de...
lees verder
26-07-2019
Vandaag, vrijdag 26 juli, is Geldvoorelkaar.nl telefonisch bereikbaar tot 16:00 uur. Na die tijd z...
lees verder
19-07-2019
Nais Brands zomercollectie 2020 zeer goed ontvangen Bericht van de ondernemers: Op de vakbeurs '...
lees verder
19-07-2019
Vandaag op Vastgoedjournaal.nl  (19-7-2019) Vastgoed financieren zonder tussenkomst van de b...
lees verder
Voorfinanciering voorraden
Betondingen.nl
Project:
16973 Zakelijk
Leendoel:
Voorfinanciering voorraden
Classificatie:
3
G-PD percentage:
0,36
Creditsafe score:
74
Zekerheden:
PRDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 150.000
Geinvesteerd:
€ 150.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche: Detailhandel in bouwproducten
Producten en/of diensten: Webshop in betonproducten
Aantal medewerkers:
Oprichtingsdatum: 09-06-2005
Leeftijd: 32 en 35
Gezinssituatie: Gehuwd, 2 kinderen
Woonsituatie: Koopwoning
Opleiding: MBO metselaar | MBO Apothekersassistent
Hobby's: Varen
BKR score: Gemiddeld risico (G)
BKR score: Gemiddeld risico (F)
Social media: Facebook
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe HBG V.O.F.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
In 2005 zijn wij onze onderneming gestart als metselbedrijf in de bouwsector. Na dit bedrijf enige jaren succesvol te hebben gerund werden ook wij geraakt door de crisis. Dit was een zware periode, die we uiteindelijk goed zijn doorgekomen. Deze ervaring bracht ons er wel toe na te denken over de verdere koers en ontwikkeling van het bedrijf.

Het was ons opgevallen dat bepaalde betonproducten die we gebruikten moeilijk verkrijgbaar waren en al helemaal niet online besteld konden worden. Zo ontstond het idee voor een webwinkel en vrij snel daarna was Betondingen.nl® geboren. Met doorlopend nieuwe ideeën en producten en een uitgekiende marketingstrategie realiseerden wij jaarlijks een forse groei. Een groei waardoor wij in 2013 uiteindelijk het besluit namen om te stoppen met het metselbedrijf en ons volledig te focussen op de webwinkel. Vanaf dat moment bedroeg de jaarlijkse omzetgroei ruim 30%.

Profiel_16973_2_092539.jpg

Eén van de meest recente ontwikkelingen is de lancering van Betondingen.be® in 2016. Met deze website richten wij ons rechtstreeks op de Belgische markt. Een zeer succesvolle stap, want inmiddels wordt 15% van onze totale omzet in België gerealiseerd.

We investeren fors in marketing en publiciteit, waardoor we met veel van onze producten continu bovenaan staan in de zoekresultaten van Google. Wij onderscheiden ons door een groot en breed pallet aan betonproducten voor zowel de zakelijke- alsook de particuliere markt. Tevens kunnen we door de grote beschikbaarheid van onze producten snel en flexibel leveren. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Door de stormachtige groei van ons bedrijf kunnen wij onvoldoende uit de voeten op onze huidige locatie. Inmiddels is een nieuwe (huur)locatie gevonden in Zaltbommel, vlakbij de afrit van de A2. Een mooi centraal gelegen locatie waar producten ook afgehaald kunnen worden. Op onze huidige locatie is dat niet mogelijk, dus dit zet een extra pijler onder de verdere groei. Een groei die op deze locatie comfortabel kan worden gerealiseerd. Tegen het einde van het jaar zullen wij deze locatie betrekken.

Groei van omzet verlangt ook een grotere voorraadpositie om snel en flexibel te kunnen blijven leveren. Hiervoor is dan ook het grootste deel van de financiering benodigd. Daarnaast investeren wij in een nieuwe kantoor- en ontvangstunit op het terrein. Door een bestaande kredietfaciliteit bij de bank te beëindigen kunnen inventaris, voorraden en debiteuren als zekerheid dienen voor de lening. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Voorraad
€ 140.000,-
Kantoor-/ontvangstunit
€   10.000,-
Beëindiging krediet bank
€   20.000,-
Totaal investering
€ 170.000,-
Af: eigen middelen
€   20.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 150.000,-

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Wij zien crowdfunding als een aanvullende marketingcampagne. Op deze wijze kunnen we bekenden en geïnteresseerden in staat stellen te investeren in ons mooie bedrijf.

Profiel_16973_2_092652.jpg
Profiel_16973_2_092726.jpg

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
Opgericht als eenmanszaak is ons bedrijf sinds begin dit jaar omgezet naar een Vennootschap Onder Firma, waarin wij de beide vennoten zijn.

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat voor Belasting
2014
€    495.000,-
€  -  4.000,-
2015
€    653.000,-
€   21.000,-
2016 
€    920.000,-
€ 106.000,-
2017 t/m juli
€    800.000,-
€ 167.000,-
2017 (prognose)
€ 1.250.000,-
€ 168.000,-
2018 (prognose)
€ 1.800.000,-
€ 269.000,-

De jaarrekeningen en prognoses zijn opgesteld door Stouten & Wijnen Accountants te Culemborg. De weergegeven resultaten zijn voor privé-onttrekkingen. In het 2e halfjaar van 2017 wordt € 80.000,- geïnvesteerd in website, verkoop et cetera, hetgeen verklaart waarom het eindresultaat niet noemenswaardig afwijkt van het tussentijdse resultaat. 

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De groei van de afgelopen jaren zet zich ook dit jaar onverminderd voort. Eind juli van dit jaar was reeds een omzet van € 800.000,- gerealiseerd. Daarmee liggen we voor op ons schema om de begrote omzet aan het einde van het jaar te halen. Met de hierboven beschreven stappen en investeringen zet de stijgende lijn naar verwachting in versterkte mate door, waarbij tevens het aandeel van de omzet in België verder zal groeien. Met name de mogelijkheid om bestellingen zelf af te kunnen halen, zal een extra impuls aan de groei geven. De huidige praktijk leert dat er dagelijks gemiddeld 5 bestellingen niet doorgaan omdat er momenteel geen mogelijkheid is om af te halen. 

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen bedraagt aan het einde van dit jaar € 39.000,- op een balanstotaal van € 358.000,-. Gelet op het feit dat het eigen vermogen na de crisis eind 2015 nog € 68.000,- negatief was, was eind 2016 (€ 18.000,- negatief) al een forse verbetering. Eind 2018 bedraagt de solvabiliteit naar verwachting 22%.

Profiel_16973_2_092827.jpg

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Van de vrij beschikbare cashflow zal 47% worden besteed aan de financieringslast van deze lening.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
De nieuwe locatie betreft een terrein dat wordt gehuurd. De bestaande privéwoning is eigendom. De schuur achter deze woning wordt zakelijk gebruikt en is geactiveerd op de balans.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé zullen de debiteuren, bankrekeningen, bedrijfsinventaris en voorraden worden verpand ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen. Om de overige risico’s van de investeerders te beperken loopt er een arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekering.

Incentive 
Iedere investeerder vanaf € 500,- ontvangt € 25,- korting op de eerste bestelling vanaf € 100,-.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven Creditsafe score en G-PD% zijn van geldnemer HBG V.O.F. handelend onder de naam Betondingen.nl. Dit is vennootschap onder firma van de heer D.J. Hoogenboom en mevrouw M. Hoogenboom-Bouma die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde. 

De bedrijfsinventaris, de debiteuren, de voorraad en de banksaldi worden verpand aan Geldvoorelkaar.nl. Deze zekerheid zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 5.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 400dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 3.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 800dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 600dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 3.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 700dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 600dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 400dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 12.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 600dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 400dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 400dinsdag 10 oktober 2017
€ 5.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 3.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 400dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 5.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.800dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 4.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.600dinsdag 10 oktober 2017
€ 400dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 800dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 600dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 400dinsdag 10 oktober 2017
€ 400dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 700dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 3.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 5.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 100dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 300dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 2.500dinsdag 10 oktober 2017
€ 1.000dinsdag 10 oktober 2017
€ 200dinsdag 10 oktober 2017
€ 500dinsdag 10 oktober 2017